Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

Commissie presenteert adviesrapport Water voor de Veenkoloniën

Het gebied Veenkoloniën

Het gebied Veenkoloniën

KANAALSTREEK –  “Wij hebben grote ambities voor productieverhoging van de landbouw in de Veenkoloniën, maar meer suikerbieten en zetmeel aardappelen komen er alleen als we erin slagen het water efficiënter bij deze gewassen te krijgen!” Aldus de reactie van voorzitter van de Agenda voor de Veen-koloniën, Wiebe van der Ploeg, op het eindrapport van de adviescommissie Water voor de Veenkoloniën. “Op langere termijn is de beschikbaarheid van voldoende water in het gebied van groot belang, denk bijvoorbeeld aan toekomstige periodes van droogte door klimaatverandering”.

De adviezen van de commissie zijn gericht op het verminderen van de risico’s van watertekort en wateroverlast en op het verbeteren van de waterkwaliteit in de Veenkoloniën. Uitgangspunt is dat goed en voldoende water noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van het gebied en dat de Veenkoloniën adequaat moeten kunnen reageren op veranderingen die in de toekomst kunnen optreden. Zoals mogelijke gevolgen van het veranderende klimaat, effecten van bodemdaling, de wens om de productiviteit van de landbouw en de kwaliteit van het water verder te verhogen.  De adviescommissie heeft 10 aanbevelingen geformuleerd voor bestuurlijke, landbouwkundige en civieltechnische verbeteringen. Verder raadt de commissie aan om op korte termijn te starten met projecten om de mogelijke veranderingen nader te onderzoeken en te beginnen met het ontwikkelen van passend beleid en het noodzakelijke leerproces.

Het rapport is door de Agenda van de Veenkoloniën aangeboden aan de deelnemende 7 gemeenten in het Veenkoloniale gebied, de twee waterschappen, de twee provincies en de bij de Commissie Landbouw Veenkoloniën betrokken organisaties, met het verzoek om een reactie te geven. Het startdocument moet de komende jaren een leidraad zijn voor het beleid dat overheden en organisaties in het gebied gaan ontwikkelen. De Agenda voor de Veenkoloniën gaat samen met verschillende actoren, die o.a. betrokken zijn bij de ontwikkeling van de landbouw in het gebied, de aanbevelingen vertalen in projecten.

De Agenda voor Veenkoloniën heeft de adviescommissie in 2012 ingesteld. Zij heeft de opdracht gekregen een overzicht samen te stellen van de mogelijke maatregelen, op basis van de eerder verrichte studies. Ambitie is een minder afhankelijk watersysteem voor de Veenkoloniën waarin de sector landbouw centraal staat.

Het Startdocument Water is te downloaden via de site www.veenkolonien.nl

Geplaatst door

Vrijwilliger/redactie/advisor bij RTV1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.