Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

De grote windturbine verwarring

wind-turbines DrentheSTADSKANAAL – [door Bert Jan Brinkman] – Ons land heeft besloten 14 % van het totale eindverbruik van energie uit duurzame bronnen te halen. Hier valt dus ook de windenergie onder. Inmiddels gaat er bijna geen dag meer voorbij of er staat wel iets te lezen over bezwaren van bewoners uit gebieden waar windturbines zouden moeten komen te staan. Het gaat in onze regio vooral om de Drentse gemeenten Aa en Hunze en Borger Odoorn. De provincie Drenthe heeft namelijk met de overheid afgesproken 280 MegaWatt te realiseren voor 2020. Daarbij ziet Drenthe het liefst deze windmolenparken in de Drentse Veenkoloniën.

Voorstanders
Stichting Duurzame Energieproductie Exloermond en Raedthuys windenergie maken momenteel werk van de realisatie van een windmolen en energiepark in de gemeente Borger Odoorn. Deze samenwerking vertegenwoordigt meer dan 120 lokaal gevestigde agrariërs. Omdat er veel weerstand is tegen de windmolens willen de initiatiefnemers graag bewoners laten meeprofiteren van de geplande (ongeveer zeventig) windmolens. Zo kunnen ze korting krijgen op het elektriciteitstarief of mede-eigenaar worden van het windmolenpark ‘De Drentse Monden’.

Protest
Afgelopen dinsdag 4 juni hebben bewoners echter opnieuw laten zien het nog lang niet eens te zijn met de plannen om windmolens te clusteren in de Drentse Monden. In Tweede Exloermond werd er een protestmanifestatie gehouden tegen de komst van 200 meter hoge windturbines. Hierbij werd een 200 meter lange windturbine op het wegdek van het Zuiderdiep van het lintdorp geschilderd. De geschilderde (witte) windmolen moet zowel de gemeenteraad van Borger Odoorn als Provinciale Staten duidelijk maken dat 2e Exloermond het geplande windpark niet ziet zitten. Op 13 juni zal de raad van Borger Odoorn zich uitspreken over de gebiedsvisies Wind Energie. De colleges van Gedeputeerde staten van Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Emmen en Coevorden hebben inmiddels al ingestemd met deze gebiedsvisies windenergie.
Bewoners denken dan ook dat nationaal belang voor gaat aan lokaal belang en grijpen nogmaals naar een protestactie die op zaterdag 15 juni ( nationale winddag ) gehouden gaat worden. Actiegroep Platform Storm gaat dan een protestvlieger 200 meter hoog op laten. Dat is net zo hoog als de geplande windmolens. De ludieke actie begint om 14.00 uur bij het natuurstenen blok aan de Drentse Mondenweg.

Windmolen ClustersStadskanaal
Ook de gemeente Stadskanaal ziet de windturbines aan haar skyline niet zitten. Het college van burgemeester en wethouders kreeg volle steun van de gemeenteraad in zijn bezwaar tegen de Structuurvisie Windenergie op land, die het kabinet heeft opgesteld. Daarmee geeft Stadskanaal een nadrukkelijk signaal af tegen de grote windmolenparken langs de Semslinie in het Drents Veenkoloniaal gebied te zijn. Het College van Burgemeester en Wethouders is echter niet tegen windmolens in het algemeen. Gemeentebelangen Stadskanaal en de PvdA zouden liever een volledig veto op windmolenparken zien, dus ook op kleine windmolenclusters. Wethouder Jan Bessembinders (CDA) waarschuwt echter om niet overal ‘nee’ tegen te zeggen. “Straks lopen we de kans buitenspel te staan bij eventuele  verdere ontwikkelingen”, aldus de wethouder.

Bezwaren
RTV Stadskanaal heeft diverse bewoners, voorstanders en tegenstanders in de afgelopen maanden geïnterviewd. Hierbij kwam steeds naar voren dat niemand tegen windenergie is. Het grote bezwaar bij tegenstanders is de keuze van de gekozen lokaties. Bewoners vrezen voor lawaai en overlast, horizon vervuiling, waardedaling van hun huis en gezondheid. Men ziet de windmolens liever in zee of rondom industriegebieden. De voorstanders wijzen juist op de duurzame energieproductie welke vele nieuwe kansen (werkgelegenheid) met zich mee zal brengen. In een enkel geval wordt er gesproken over uitstel van de plannen totdat er nieuwe windturbines zijn uitgevonden die geen of minder overlast veroorzaken. Hierbij werd er gewezen op de Maglev turbine.

Hoeveel elektriciteit levert een windmolen op?

Hoeveel elektriciteit een windturbine kan leveren, hangt van een aantal zaken af. Vooral de grootte van de wieken (de rotorbladen) en de plek waar de turbine staat zijn bepalend. Bij windmolens wordt gerekend in vermogen MW (MegaWatt; één MW is 1.000 kW). In windrijke gebieden levert een windturbine de meeste elektriciteit, bijvoorbeeld aan de kust of op de Noordzee. Verder het binnenland in, levert diezelfde turbine minder elektriciteit omdat het minder vaak en minder hard waait, maar nog altijd genoeg om de elektriciteit van veel huishoudens op te wekken.

Waren 20 jaar geleden windturbines met een vermogen van 75 kW nog zeer gebruikelijk, de meeste nieuwe moderne molens hebben een vermogen van 2 tot 3 MW. Leverde die ´oude´ turbine ongeveer 135.000 kWh stroom per jaar (ongerekend het elektriciteitsverbruik van 40 moderne huishoudens), een moderne turbine van 3 MW levert aan de kust al snel 6,6 miljoen kWh per jaar, genoeg voor bijna 2.000 huishoudens. Dat zijn bijvoorbeeld alle huishoudens in Tweede Exloermond.

Op dit moment staat er in Nederland ruim 2250 MW opgesteld, op land en op de Noordzee. Daarbij zijn nog veel kleinere windmolens die in de komende jaren vervangen zullen worden door moderne modellen die meer elektriciteit kunnen leveren. Alle windturbines bij elkaar leveren jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen MWh elektriciteit. Dat is 4,5 procent van alle elektriciteit die in Nederland wordt verbruikt (huishoudens, industrie, verkeer etc.). Omgerekend naar huishoudens is het genoeg stroom voor ongeveer 1,5 miljoen huishoudens.

Geplaatst door

Vrijwilliger/redactie/advisor bij RTV1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.