Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

D66 Stadskanaal start meldpunt steenmarters

Klaas PalsSTADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is niet bereid gebleken om zich aan te sluiten bij de Stichting “Platform Steenmarters Borger-Odoorn”. In oktober vorig jaar stuurde het Platform een brief naar een aantal gemeenten in onze regio met het verzoek zich aan te sluiten bij het Platform om op die manier een front te vormen tegen de stijgende overlast veroorzaakt door steenmarters.Volgens dit Platform zorgt de steenmarter voor steeds meer hinder.

Ze dringen, vooral in de paringsperiode en wanneer ze nestelen en de jongen op komst zijn, de huizen binnen. Ze verschuilen zich in of onder het dak van de woning of bedrijfspand en tussen de plafonds. De elektrische bedrading wordt door gebeten, zelfs die van auto’s. Ze veroorzaken stank door hun urine en uitwerpselen, resten van prooidieren en maken lawaai.

Bij het Platform komen veel klachten binnen. Een groot aantal van deze klachten leidde al tot een schademelding bij de gemeente Borger-Odoorn. De gemeenten Borger/Odoorn, Aa en Hunze, Emmen, Midden-Drenthe en Meppel verleenden al ontheffing voor het verjagen van de beesten. De steenmarter is een officieel beschermde diersoort en mag zonder ontheffing niet worden bestreden; dat wil zeggen niet gevangen en gedood, maar wel verjaagd naar de plaatsen waar deze diersoort in de natuur zich rustig kan nestelen en voortplanten.

Afgelopen maandag, 24 februari, heeft D66 Stadskanaal daarover, bij monde van het raadslid Klaas Pals, tijdens de raadsvergadering hiervoor nadrukkelijk de aandacht gevraagd. Wethouder Jan Bessembinders ontkent echter dat er sprake is van een ernstige overlast en wijst verdere actie op dit punt van de hand.

Wij, als D66 Stadskanaal, horen echter heel andere geluiden en willen graag van de burgers in de gemeente Stadskanaal horen hoe men hierover denkt en of men ook zelf overlast ondervindt van steenmarters in de woning of bedrijfspand. Dit om tot een deugdelijke inventarisatie te komen van de mogelijke overlast, met als doel de gemeente te bewegen om zich aan te sluiten bij de Stichting “Steenmarters Borger-Odoorn”. De steenmarter is en blijft een beschermde diersoort, maar dit betekent niet dat er geen verantwoorde maatregelen kunnen worden genomen om de overlast op een doelmatige en ecologisch verantwoorde wijze te bestrijden.
De burgers van Stadskanaal kunnen ons helpen door aan te geven of men overlast ondervindt en waar de steenmarters zich bevinden. Want “meten is weten”.

Klik hier om gebruik te maken van het meldpunt

 

 

Geplaatst door

Vrijwilliger/redactie/advisor bij RTV1

4 Reacties op “D66 Stadskanaal start meldpunt steenmarters

 1. Allereerst wil ik de D66 fractie van Stadskanaal bedanken dat zij de moeite hebben genomen om in het belang van de bevolking van de gemeente Stadskanaal de afwijzing door hun College, om deel te nemen in een ambtelijke intergemeentelijke werkgroep bestaande uit Borger-Odoorn en haar omliggende gemeenten, in hun raadsvergadering van jl. 24 januari uidrukkelijk aan de orde heeft gesteld. Deze werkgroep was bedoeld om de ervaringen tot nu toe met overlast door steenmarters te delen en te onderzoeken hoe onder de huidige omstandigheden door gemeenten het beste kan worden omgegaan met de beperkingen die de landelijke wet- en regelgeving hen oplegt plus hoe zij in gezamenlijkheid de provincie en de tweede kamer zouden kunnen benaderen om de opstapel staande Nieuwe Natuurwet alsnog zodanig aan te passen dat de huidige beperkingen vanwege de beschermde status van de steenmarter geen last meer zijn voor het oplossen van locale buitenproportionele overlast zioals zich die niet alleen in Borger-Odoorn maar op meer plaatsen in Nederland voordoet. Het mag zo zijn dat de overlast in de gemeente Stadskanaal zich nog niet in die mate voltrekt als nu het geval is in de gemeente Borger-Odoorn. Dat er overlast is staat echter buiten kijf, dat is het Platform inmiddels bekend vanuit bv. de omgeving van de ‘Vogel buurt ‘. Maar zelfs al zou dat nu nog niet het geval zijn, het is slechts een kwestie van tijd. Als de gemeente Borger-Odoorn helemaal vol is of er voor de steenmarter geen geeigende plaatsen meer zijn te vinden, trekken ze gewoon verder. Dorpsgrenzen hebben ze lak aan. Een College zou m.i. zich daarop dienen voor te bereiden, tenmiste als zij de noden die dan kunnen ontstaan serieus neemt. Het gaat dus tenminste om een proactieve opstelling en daar ontbreekt het blijkbaar aan. Een andere conclusie is toch niet te trekken ? Deze conclusie wordt nog eens onderstreept door het feit dat het college ogenschijnlijk zelfs niet het voornemen heft om zelf een gemeentelijk meldpunt in te schakelen. Het beleid van de provincie Groningen ter zake van beschermde diersoorten kent het Platform niet, maar het zou niet verbazen dat de gemeente Stadskanaal een beleidsbeheersplan dient te hebben. Het valt D66 wederom te prijzen dat zij het initiatief hebben genomen er nu zelf een op te richten. Dat is niet alleen in het belang van Stadskanaal maar in het belang van mens en dier. We moeten er voor waken dat door onzorgvuldig lokaal beleid het draagvlak, die er gelukkig in zijn algemeenheid voor de natuur en milieu wel is, verwatert of zelfs omslaat.

 2. Neem je inwoners serieus, gemeente Stadskanaal! Ontkennen van problemen met steenmarters – maar ook andere serieuze problemen – is misschien te wijten aan gemakzucht, of aan struisvogelpolitiek. Het is goed dat D66 wel wil weten of de inwoners van Stadskanaal last hebben van de beestjes, zodat samen met andere gemeenten naar oplossingen kan worden gezocht.
  In Borger-Odoorn doet het Platform Steenmarters heel goed werk. Een initiatief van burgers die de handen ineenslaan om een probleem te helpen oplossen en daarbij ook een beetje door de overheid (gemeente en provincie) worden geholpen. D66 Borger-Odoorn vindt zulke initiatieven geweldig. Het Platform is wat ons betreft een mooie voorbeeld van wat inwoners zelf kunnen. Het is goed dat Klaas Pals oppakt wat B&W Stadskanaal na de vraag van het Platform zo lelijk laat liggen.

 3. Ook bij ons in de Wilgenhage hebben we regelmatig overlast van steenmarters.
  De marters hebben al 2 keer onze kabels en bekleding onder de motorkap kapot gevreten.

  Dus gemeente, doe er wat aan.

 4. Jos van Dijk

  Ook in de Voorstekamp in Stadskanaal zijn al meerdere mensen de dupe geworden door de steenmarters. Autokabels zijn doorgebeten en isolatiemateriaal uit is kapot gemaakt.

  Zelf ben ik afgelopen weekend slachtoffer geworden van dit beest en dat heeft mij meer dan € 120,- gekost. Dit ondanks het feit dat ik uit voorzorg al een anti-marter kastje in mijn auto had geplaatst die hypersonische geluiden uitzend, juist om de marters te weren.

  Er wordt dus wel degenlijk overlast veroorzaakt door de steenmarters.
  Gemeente Stadskanaal negeeer dit probleem AUB NIET!!!

  @ Klaas Pals: Misschien sociale media inzetten om dit probleem aan te kaarten?? Ik denk dat je zeer snel een groot draagvlak genereert voor deze plaag.

  Succes!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.