Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

Groninger gemeenten en onderwijsinstellingen tekenen overeenkomst Jeugdplan Samenwerking om kinderen thuis en op school goed te ondersteunen

De ondertekening met o.a. wethouder Hamster gem. Stadskanaal

De ondertekening met o.a. wethouder Hamster gem. Stadskanaal

GRONINGEN – De 23 Groninger gemeenten, de gemeente Noordenveld en de onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs hebben afspraken gemaakt over de afstemming tussen het gemeentelijke jeugdbeleid en de uitvoering van passend onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Vanochtend ondertekenden bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten en de drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hierover een overeenkomst. Belangrijkeafspraak is de uitwerking van een gezamenlijke ondersteuningsroute voor jongeren, die voor de hele provincie hetzelfde is. Het gaat om afspraken op hoofdlijnen, waarover de gemeenten een paragraaf opnemen in hun jeugdplan als onderdeel van het sociaal domein. Daarna werken de individuele gemeenten de afspraken samen met het lokale onderwijsveld verder uit.

Basisambitie van gemeenten en onderwijs is dat elk kind in zijn eigen omgeving kan opgroeien en
onderwijs kan volgen. Wanneer ondersteuning nodig is, zorgen onderwijs en/of de gemeente
hiervoor, zo vroeg, zo kort, zo licht en zo dichtbij mogelijk. En als dit niet voldoende is worden
vormen van zorg ingezet. “Gemeenten en onderwijs willen samenwerken om kinderen thuis en op
school goed te ondersteunen”, aldus Ben Plandsoen, wethouder jeugd en onderwijszaken van de
gemeente Leek en voorzitter van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Gemeenten en Onderwijs
(AGO).

Gemeenten en onderwijs hebben in dit kader afspraken gemaakt over thema’s als:
a. Samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren: preventie,
signalering, beoordeling, toewijzing ondersteuning en hulpaanbod;
b. Overgangen voorschools PO/SO-VO/VSO-MBO (of HBO);
c. Consequenties van Passend Onderwijs voor leerlingenvervoer;
d. Consequenties van Passend Onderwijs voor onderwijshuisvesting;
e. Tegengaan voortijdig schoolverlaten en aanpak thuiszitters;
f. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt VO/VSO en MBO.

Waarom een provincie brede paragraaf passend onderwijs?
De nieuwe wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 van kracht geworden. Scholen hebben
hiermee een zorgplicht gekregen. Daarnaast gaat op 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet in. Door de
transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten en de invoering van passend onderwijs wordt de
samenwerking tussen scholen en gemeenten nog belangrijker dan voorheen. De afstemming
hierover gebeurt in het zgn. op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) tussen de gemeenten
en de drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de provincie Groningen. Gemeenten
gaan in hun beleidsplan jeugd, als onderdeel van het sociaal domein, aangeven hoe zij gaan
samenwerken met het onderwijs in de uitvoering van passend onderwijs. De gemeenteraad mag dit
plan pas vaststellen als hierover overleg is geweest in het OOGO. Omdat het voor de
samenwerkingsverbanden ondoenlijk is om met 23 gemeenten apart te overleggen, is er in de regio
Groningen voor gekozen om binnen het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen van de 23
Groninger gemeenten een provincie brede paragraaf vast te stellen, die elke individuele gemeente
opneemt in het eigen beleidsplan.

Geplaatst door

Maakt deel uit van het redactie en managementteam (MT)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.