Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

Onderzoek: Ecstasy blijft onverminderd populair

GRONINGEN – Ecstasy is nog steeds de belangrijkste uitgaansdrug onder deelnemers aan het Groot Uitgaansonderzoek 2016. Het middel heeft wel concurrentie gekregen van 4-FA. Lachgas is ook populair maar wordt meestal thuis of op een feestje gebruikt. Eén op de vijf deelnemers aan het onderzoek heeft een angst-/paniekaanval gehad als gevolg van alcohol en/of drugsgebruik, waarbij ecstasygebruik het meest gerapporteerd werd. De meerderheid van de ecstasygebruikers geeft aan maatregelen te treffen om de risico’s van het gebruik te beperken.

 

Onderzoek

Dit blijkt uit het Groot Uitgaansonderzoek 2016 van het Trimbos-instituut: een steekproef van 4905 jongeren en jongvolwassenen van 15 tot en met 35 jaar die het afgelopen jaar tenminste één keer een party-festival of club/discotheek hebben bezocht. Zij zijn in april 2016 online geworven via sociale media kanalen zoals Facebook, waar uitgaanders zich veelal informeren over uitgaan en feesten. Het onderzoek geeft daarmee geen representatief beeld van alle uitgaande jongeren in Nederland. Het rapport geeft inzicht in de populariteit van diverse uitgaansdrugs, trends in gebruik en hoe consumenten omgaan met de risico’s van deze middelen.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) herkent de uitkomsten van het onderzoek. Op basis van de informatie van de bezoekers van de pillentestservice van VNN ziet VNN echter een toename van het gebruik van ecstasy. Veel van het gerapporteerde gebruik betreft ‘gelegenheidsgebruik’, dat wil zeggen eens of enkele malen per jaar. VNN vindt het zorgelijk dat het gebruik van ecstasy niet alleen op festivals of in clubs gebruikt wordt, maar ook steeds meer in het wekelijkse uitgaanscircuit. Dat betekent dat er een toename is, meer wekelijks gebruik, in combinatie met alcohol.

Risicobeperking

In het onderzoek geeft de meerderheid van de ecstasy-gebruikers aan maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico’s te beperken. Deze zijn vooral gericht op de (sociale) omgeving. Men laat vrienden weten welke middelen men gebruikt en houdt elkaar in de gaten. Ook maatregelen gericht op de lichamelijke gezondheid, zoals de ‘geadviseerde’ hoeveelheid water drinken en gezond eten werden vaak genoemd. Deze maatregelen richten zich echter alleen op het beperken van milde gevolgen. Maatregelen die ernstig en acuut gezondheidsgevaar kunnen voorkomen, zoals ‘testen van ecstasypillen’, of het vermijden van combinatiegebruik worden veel minder vaak toegepast.

Gezondheidsincidenten

Alcohol speelt een belangrijke rol bij de door de respondenten gerapporteerde gezondheidsincidenten, met name bij black-out/geheugenverlies, ‘out’ gaan of op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terechtkomen. Ook ecstasy speelt relatief vaak een rol bij gezondheidsincidenten. Opvallend is het hoge percentage respondenten dat op de avond van een angst-/paniekaanval aangeeft ecstasy te hebben gebruikt (47%). Ook respondenten die op de EHBO van een evenement zijn beland hebben relatief vaak ecstasy gebruikt (48%). Bij ‘black-out of tijdelijke geheugenverlies’ wordt ecstasy eveneens relatief vaak genoemd, al voert alcohol hierbij veruit de boventoon.

Uitgaansomgeving

Ook de uitgaansomgeving, zoals de omgevingstemperatuur, kan de risico’s op gezondheidsincidenten vergroten. Slechts een kwart van de clubbezoekers vindt de temperatuur in clubs ‘aangenaam’. Twee derde geeft aan dat er meestal geen chill-out ruimtes beschikbaar zijn om af te koelen. Op party’s en festivals ontbraken chill-out ruimtes volgens ruim de helft (57%) van de bezoekers meestal.

Combigebruik

Het combineren van middelen vergroot doorgaans het risico op (ernstige) incidenten. Bijna twee vijfde (37%) van de respondenten combineert weleens alcohol en/of drugs; ongeveer 1 op de 5 (18%) combineert frequent. De meest voorkomende combinaties bestaan uit alcohol met één enkele drug, zoals cannabis (21%), ecstasy (13%) of cocaïne (9%). Ecstasy met 4-FA (3%) is de meest voorkomende combinatie van meerdere drugs (zonder alcohol). Ook de andere veelvoorkomende drugscombinaties omvatten ecstasy.

Andere opvallende uitkomsten

Opvallend op de ‘ranglijst’ van meest gebruikte drugs is de hoge positie van lachgas: met 37% laatste jaar gebruikers neemt lachgas de derde positie in, na cannabis (53%) en ecstasy (46%). Een op de vier respondenten (25%) had 4-FA gebruikt in het afgelopen jaar. De deelnemers aan dit onderzoek lijken vooral gelegenheidsgebruikers van lachgas, 4-FA en ecstasy. Ongeveer driekwart gebruikte deze middelen niet vaker dan één of enkele keren in het afgelopen jaar. Driekwart van de respondenten heeft ervaring met de waterpijp. Ruim 1 op de 10 laatste jaar gebruikers geeft als (heel) erg belangrijke reden om de waterpijp te roken aan dat deze minder schadelijk is dan een gewone sigaret. De respondenten drinken flink: gemiddeld ruim 5 glazen vóór en nog eens 7 glazen alcohol tijdens het uitgaan.

Kenmerken deelnemers onderzoek

De 4905 deelnemers aan het onderzoek waren afkomstig uit alle provincies, de helft woonde bij de ouders, 44 procent was tussen de 20 en 24 jaar oud en 88% was autochtoon. Het merendeel (54%) volgde een HBO of universitaire opleiding of had deze afgerond. Ruim de helft van de respondenten (57%) bezocht ten minste maandelijks een club of discotheek, een derde (34%) ging minimaal eens per maand naar een party of festival.

VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)

Geplaatst door

Programmamaker/hoofdredacteur. Maakt deel uit van het managementteam (MT) streekomroep RTV1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.