Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

Terugblik luistersessies windpark met burgemeester Seton

BORGER – Op 19, 20 en 21 december 2016 ging burgemeester Jan Seton het gebied in om bewoners te horen over hun zorgen rond de realisatie van de windparkplannen.

Zo’n 65 personen bezochten één van de drie bijeenkomsten in cafetaria De Witte Baron in 2e Exloërmond, MFA Noorderbreedte in Nieuw-Buinen en kunst- en cultuurpodium De Verrekieker in Drouwenermond.

Zorgen
Op elk van de drie bijeenkomsten spraken de aanwezigen hun boosheid en zorgen uit over de plannen die zo’n grote inbreuk maken op hun woonomgeving. Vanaf de eerste geluiden over de plannen voor een windpark verenigden veel inwoners zich als tegenstanders in hun poging het tij te keren.

Veel aanwezigen maken zich zorgen over gezondheidsrisico’s en waardedaling van hun woningen. Het gemak waarmee de overheid de betrokken gemeenten buitenspel zet, steekt de bewoners enorm. Men vindt dat de manier waarop de realisatie van het windpark wordt doorgezet zonder de inwoners te horen, blijk geeft van minachting voor henzelf en hun leef- en woongebied.

Als voorbeeld hiervan noemden aanwezigen de eerste informatiebijeenkomsten over het voorgenomen windpark, die zelfs buiten de gemeentegrenzen plaatsvonden. Tijdens latere door het ministerie georganiseerde bijeenkomsten voelde men zich als crimineel behandeld door de hardhandige opstelling van beveiligingsmensen. Sommige bewoners werd zelfs de toegang tot de locatie ontzegd.

Ook de manier waarop het ministerie de overduidelijke uitkomst van 80% tegen het windpark uit het draagvlakonderzoek naast zich neerlegde, wordt door bewoners ervaren als minachting. Terwijl draagvlak door de minister juist als cruciale voorwaarde werd aangemerkt. Veel mensen voelen zich machteloos en zijn bang dat de geplande windturbines hun woonomgeving volledig vernielen en de krimp vergroten, waardoor het leefgenot en de leefbaarheid nog verder zullen afnemen.

Tegenstellingen
Uit de onderlinge reacties blijkt dat ook in de samenleving de tegenstellingen tussen voorstanders en tegenstanders van het windpark voelbaar zijn. Enkele windboeren werden bijvoorbeeld geconfronteerd met brandstichting, kettingen op hun akkers en leuzen op hun schuren.

Ook zijn de onderlinge verhoudingen tussen bewoners van de windgebieden in sommige gevallen ernstig verstoord, wat soms uitmondt in angst en bedreiging. Het was de aanwezigen duidelijk dat dit onwenselijke ontwikkelingen zijn, en dat de gemeente daarin vanuit de openbare orde zal blijven handhaven. Tegelijkertijd vraagt men, juist van de overheid, aandacht voor de onderliggende gevoelens van frustratie en moedeloosheid.

Motie Tweede Kamer en vervolg
Op dinsdag 20 december 2016 nam de Tweede Kamer een motie van SP en PvdA aan om een periode van bezinning in te lassen voor een zoektocht naar alternatieve vormen van energie. Dit bericht is hoopvol ontvangen door zowel de gemeente als de aanwezigen op de tweede en derde luistersessie. De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal hebben dit moment aangegrepen om een gezamenlijke brief aan de minister te richten. Strekking van de brief is dat de drie gemeenten zich samen met de bewoners willen inzetten voor de realisatie van andere duurzame vormen van energie.

Ook benadrukt de brief de impact die de windplannen hebben op het woon- en leefklimaat en de grote sociale onrust die hierdoor is ontstaan. De brief beantwoordt hiermee ook aan de veelgehoorde oproep om als gemeenten met betrekking tot dit onderwerp meer samen te werken. Dit en de veel geuite wens om ook samen met de windboeren in gesprek te gaan over alternatieve duurzame energievormen, grijpt de gemeente aan als kans om op een constructieve manier samen op te trekken.

Dank
Burgemeester Jan Seton is blij met de aandacht voor en de inbreng tijdens de luistersessies en bedankt de aanwezigen hiervoor.

(Bron: gemeente Borger Odoorn)

Geplaatst door

Redactie/verslaggeving streekomroep RTV1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.