Direct naar de inhoud.

Eindrapport onderzoek mogelijke herindeling klaar

herindeling Zuid Groningen
STADSKANAAL – De gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam zijn al een tijd bezig om te onderzoeken of het mogelijk is om samen een nieuwe gemeente te vormen.

In juli 2015 is besloten tot het opstellen van een gezamenlijke strategische agenda (SA3). In december 2015 en januari 2016 hebben de gemeenteraden besloten dat op basis van SA3 aanvullend onderzoek nodig is naar een mogelijke herindeling van deze drie gemeenten.

Onderzoek
In juli 2016 zijn de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam gestart met het vervolgonderzoek naar een mogelijke herindeling. Het onderzoek is uitgevoerd door Berenschot en BugelHajema. Met het eindrapport van Berenschot en BugelHajema, hebben de gemeenteraden een scherper beeld op de voor- en nadelen van een mogelijke herindeling.

Conclusies
Berenschot en BugelHajema hebben onderzoek gedaan naar:

– Draagvlak: hoe denken de inwoners en maatschappelijke organisaties over het samengaan van de drie gemeenten?
– Economisch perspectief: Wat zijn de kansen voor onze regio voor het versterken van de regionale economie en werkgelegenheid?
– Financiën: Hoe staan de drie gemeenten er op dit moment financieel voor en zijn er misschien belangrijke financiële aandachtspunten voor de nieuwe gemeente?
– Zelfstandige taakuitvoering: De gemeenten hebben een aantal taken belegd bij samenwerkingspartners. Heeft de nieuwe gemeente de mogelijkheid om meer taken weer — zelf te doen in plaats van uit te besteden?

Ze zijn hiervoor in gesprek gegaan met inwoners, raadsleden, bestuurders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en deskundigen. Ook is er een uitgebreid financieel onderzoek gedaan. Hieronder de conclusies van het rapport kort samengevat.

Draagvlak
– Het draagvlak is niet in alle gemeenten even groot.
– Maatschappelijke organisaties en ondernemers bekijken een mogelijke herindeling zakelijk en zien meer voor- dan nadelen.

Economisch perspectief
– Ondernemers en experts zijn kritisch over hoe de huidige drie gemeenten kunnen bijdragen aan ontwikkeling en groei.
– Ondernemersnetwerken zijn versnipperd en concurrentie tussen de gemeenten (over bijvoorbeeld de vestiging van bedrijven) blijft een aandachtspunt.
– De kwaliteit en snelheid van de dienstverlening en het meedenken met bedrijven blijven achter bij wat nodig is.
– Veel ondernemers benoemen het belang van meer trots op het gebied, meer zelfbewustzijn én meer bouwen aan een goed imago en een positief verhaal.
– Een herindeling op zichzelf biedt geen toegevoegde waarde voor economie en het aantal banen, maar indirect wordt netwerkvorming en verbinding versterkt.
– Als belangrijkste risico zien sommigen het verlies van de directe lijnen naar bestuur en ambtelijke contactpersonen.

Zelfstandige taakuitvoering
– Na een herindeling ontstaat een krachtige gemeente die beter in staat is de ambities, opgaven en uitdagingen (waaronder werkgelegenheid, economie, leefbaarheid en voorzieningenniveau van de kernen) aan te gaan.
– Er zijn taken (vooral nieuwe) die een heringedeelde gemeente zelfstandig kan uitvoeren.
– Samenwerken blijft ook voor een nieuwe gemeente belangrijk en nodig.
– Door de herindelingen in de provincie Groningen ontstaan steeds grotere gemeenten. De positie van een nieuwe (heringedeelde) gemeente is binnen de provincie sterker dan de drie huidige gemeenten als deze zelfstandig blijven.

Financiën
– Er zijn geen financiële argumenten die een herindeling in de weg staan.
– De lasten voor de inwoners in alle drie de gemeenten gaan veranderen bij een herindeling.

Advies Berenschot en BugelHajema
Berenschot en BugelHajema adviseren op basis van het onderzoek om een nieuwe gemeente (herindeling) te vormen uit de huidige gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam. Zij concluderen dat de maatschappelijke vraagstukken in de regio groot zijn. Om deze vraagstukken in de toekomst het hoofd te kunnen bieden is herindeling de beste oplossing.

Besluitvorming
Op dinsdag 28 februari 2017 vergaderen de drie gemeenteraden afzonderlijk van elkaar over het rapport. Daarbij wordt een besluit genomen over het wel of niet herindelen.

(Gemeente Stadskanaal)

Eén reactie op “Eindrapport onderzoek mogelijke herindeling klaar”

  1. Triest, te triest voor woorden. Totdat Mark Rutte en Diederik Samsom hun onzalige verbond sloten was er niets aan de hand. De PSV- gemeenten deden hun werk. Niet naar de zin van alle inwoners, maar het waren wel hún inwoners. Toen kregen ze de 3 decentralisaties over zich heen en waren ze ineens te klein om hun broek op te houden. Rutte&Samsom boekten bijna 1 miljard bezuiniging in en verzonnen de fabel dat gemeenten minstens 100.000 inwoners moesten hebben om ’toekomstbestendig’ te kunnen zijn. Ergo herindelen zult gij, en de inmiddels afgeserveerde D66-gedeputeerde ging maar al te graag op herhaling: Der Mor hat seine Pflicht Getan. Der Mor kan gehen. En kijk eens wat die bestuurlijke bureaucraten aanrichten. De enigen die profijt hebben van de herindelingsmanie zijn de Berenschots van deze wereld. Zij zorgen altijd voor een vrijgeleide.
    Voor alle begrip: herindelingen zijn niet per se verkeerd. Ik ben voor een herenigd Westerwolde. Omdat de mensen de omgeving gemaakt hebben en de omgeving de mensen. Eeuwenlang. Ze horen bij elkaar en zo voelen Pekelders dat voor hun Pekel. Daar kan geen consultant van Berenschot iets aan veranderen. Hoe Knoalsters en Parkstedelingen erin staan? Het zou me niet verbazen als zij ook niet staan te springen om te herindelen. Ze moeten nog even volhouden, want vanaf 15 maart a.s. wordt alles anders. Mijn gok: De decentralisaties worden teruggedraaid (ze hebben hun doel gediend) en daarmee vervalt de noodzaak van gemeentelijke opschaling (ook die heeft haar doel gediend, de bijna 1 miljard is voorgoed foetsie). De PSV-gemeenten kunnen alsnog fuseren, maar dan willen ze (hun inwoners) dat zelf. Hun colleges moeten dan nog wel uitleggen wat dat hele circus van onderzoek op onderzoek de gemeentekas gekost heeft en waarom ze er steeds weer voor kozen om naar hun zelf verstopte paaseieren te laten zoeken door onbetrokken, zogenaamd professionele adviseurs, vind ik.
    En dat geldt ook voor de Groningse gedeputeerden. Neem de kwestie Haren als voorbeeld van bestuurlijke blindheid. Die soap kan maar tot één conclusie leiden: hoogste tijd dat er een provinciale herindeling wordt bevolen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.-advertenties-