Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

Noord-Nederland koploper in de nieuwe economie

RTV1

NOORD NEDERLAND – Volgens het SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) kiest het kabinet kiest terecht voor de ‘normale mensen’-economie in de regio waar het mkb de motor is van de nieuwe economie. Waarin mensen kansen krijgen om bij te dragen aan verduurzaming, circulaire economie en ondernemerschap. Zie hieronder het volledige persbericht.

Uit het regeerakkoord blijkt dat de regio prominent aan zet is. De regio wordt maar liefst 70 keer genoemd. Het Noorden herkent zich hierin. Wij gaan voor regie in de regio en pakken de handschoen op. We worden in het regeerakkoord uitgedaagd actief invulling te geven aan de relevante opgaven en zo onze toekomst vorm te geven. Noord-Nederland heeft de sleutels in handen om de deur naar de toekomst te openen en betekenisvol bij te dragen aan het Bruto Nationaal Geluk van Nederland. We zijn de nieuwe economie van Nederland.

Het Noorden, daar krijg je energie van
Het kabinet erkent de unieke bijdrage die Noord-Nederland biedt voor de energietransitie. Noord-Nederland heeft de ambitie om met de Energyport uit te groeien tot de vierde mainport van Nederland. Extra wind op zee (boven de Wadden), benoemd in het regeerakkoord, zien we als een stimulans voor de groenewaterstofeconomie die in Noord-Nederland ontwikkeld wordt. Hiermee kunnen we stroom naar groene waterstof omzetten en kunnen we de chemische industrie snel verduurzamen. Tevens kan groene waterstof in plattelandsgebieden gebruikt worden om huizen te verwarmen, om op te koken en we kunnen het vervoer verduurzamen.

Bereikbaarheid van het Noorden in het belang van Nederland
Door aanvullend sprinters in te zetten op het traject Zwolle-Leeuwarden en Zwolle-Groningen door mogelijk andere partijen dan de NS, wordt ingezet op meer marktwerking en kansen voor een betere dienstverlening voor de inwoners van Noord-Nederland. Door deze kabinetsplannen en extra rijksmiddelen voor de A28, wordt de bereikbaarheid van de Randstad naar het Noorden verbeterd.
Het extra geld van 2,1 miljard euro voor infrastructuur biedt kansen voor een snelle uitvoering van de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand en om de vaarweg Lemmer-Delfzijl op korte termijn op te hogen naar de hoogste vaarklasse. Zo kunnen we waterwegen optimaal benutten en hiermee vrachtwagens van de weg halen. Een goede verbinding tussen Noord-Nederland en Duitsland over zowel weg als spoort verdient de aandacht van het nieuwe kabinet.

Kansen voor grensregio’s en krimpgebieden voor een Nederland in Balans
Experimenteerruimte binnen regelgeving in krimpgebieden, waaronder afschaffing van de fusietoets in het onderwijs, wordt positief in Noord-Nederland ontvangen. Aanvullend hierop plaatsen we wel de opmerking dat binnen Noord-Nederland ook buiten de gebieden met een officiële krimpstatus sprake is van inkrimping van de bevolking en maatwerk op terreinen van zowel zorg, onderwijs als wonen noodzakelijk is.

Noord-Nederland vindt dat investeren in de transitie van krimpregio’s net zozeer van maatschappelijk belang zou moeten zijn als investeren in verstedelijking, zoals het behoud van rijksdiensten, zodat iedereen kan merken dat het beter gaat met Nederland.

Noord-Nederland koploper in de nieuwe economie
We leggen drie belangrijke hoekstenen onder de nieuwe economie: de provincie Drenthe excelleert in biobased economy, de provincie Groningen in de energietransitie en de provincie Fryslân in circulaire economie. De transitie van het mkb in onze regio richt zich op digitalisering en slimmer produceren.
In het regeerakkoord wordt terecht aandacht besteed aan de regionale economie, waarmee het nieuwe kabinetsbeleid de vanzelfsprekende noordelijke samenwerking vleugels geeft voor kansen en talent en dus toekomst. Het aangekondigde fonds voor regionale projecten biedt perspectief om slimme financiële arrangementen in de regio door beschikbare EU-fondsen effectief in te zetten. Om deze kansen te kunnen verzilveren is het noodzakelijk dat nationaal en Europees beleid en fondsen (o.a. ESF) zich kunnen richten op een veerkrachtig mbo in de regio, waarmee de kracht van het mkb en talent en vakmanschap weer tot bloei komen. Noord-Nederland heeft een aanbod in voorbereiding om dit samen met het Rijk en regionale partners nader vorm te geven.

Het topsectorenbeleid wordt meer toegesneden op de mkb-economie en sluit tevens goed aan bij de Noordelijke Innovatie Agenda. Deze richt zich op de sectoren waar Noord-Nederland sterk in is: water, energie, gezondheid en landbouw. Helaas is gezondheid uit het topsectorenbeleid uit het topsectorenbeleid gevallen. Noord-Nederland is internationaal koploper op gebied van zorginnovatie. Het extra geld dat beschikbaar wordt gesteld voor preventie, levert in het Noorden het meeste rendement op.

Ingezonden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.