Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

Stand van zaken Centrumplan Oude Pekela (Update met film)

Concept: Ontwikkelingsplan Oude Pekela F)Wilma Swarts RTV1

OUDE PEKELA – Dinsdagavond 12 december was er in een openbare info-raadsvergadering een presentatie concept-ontwikkelingsplan Centrum Oude Pekela. Dit werd getoond door middel van een video waarin een beeld wordt gegeven van hoe het gaat worden. Het hele proces richtte zich sterk op een brede participatie. Grote groepen mensen, bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen werden bij elkaar gebracht om mee te denken over het nieuwe Centrumplan Oude Pekela. De raadzaal zat dan ook bomvol. Voor een ieder was er een kopje koffie en wie geen stoel meer kon vinden werden er simpelweg stoelen bijgesleept, zodat iedereen de presentatie comfortabel kon volgen.

Wethouder Hemmes gaf aan dat er druk gewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van het centrum. “Er is veel respons geweest op de prachtige inspraakmomenten voor de inwoners. Veel ideeën zijn daaruit gekomen waar we wat mee kunnen doen. Vanavond wordt er een concept ontwikkelingsplan gepresenteerd. Het is nog niet helemaal rond maar zal klaar zijn voor de besluitvormende raadsvergadering in januari 2018. De sloop is nu achter de rug, we gaan nu beginnen met de opbouw van het centrum van Oude Pekela”.

De presentatie werd getoond onder begeleidend commentaar van procesbegeleider Martin van Wijck.
Hij schetste nogmaals in het kort de essentie van het concept-ontwikkelingsplan. “De aanleiding van het plan was de leegstand en verpauperde situatie in het centrum van Oude Pekela en de negatieve invloed die dat had op de leefbaarheid van het dorp. Leefbaarheid is de waardering van ieder individu voor zijn of haar situatie of leefomgeving. Daar zijn veel factoren van invloed, niet alleen ruimtelijke maar ook sociale-culturele, werk en inkomen, milieu en zorg. Omdat het ieder individu aangaat is het belangrijk om samen met hen de zaak aan te pakken. Het proces richtte zich heel sterk op een brede participatie, daarom hebben we grote groepen mensen, bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen bij elkaar gebracht om samen na te denken over Oude Pekela. Van het begin af kwamen er grote stromen binnen vol met ideeën, ambities en voorstellen hoe de toekomst er uit zou moeten zien. Gevoed door de nodige nieuwsbrieven en internet leidde dit tot groot enthousiasme en betrokkenheid. Mensen die nu op bezoek komen in het centrum vinden dat er te weinig beleving en gezelligheid is”.

Ambities en uitgangspunten van de planontwikkeling
Hoofddoel is het verbeteren van de leefbaarheid van het centrum. Werk en sociale deelname versterken en initiatieven stimuleren en anticiperen op veranderingen in de toekomst. Meer aandacht en mogelijkheden voor recreatie maar ook sport en gezondheid is van belang voor jong en oud.

CO2-neutrale gemeente
Er wordt gestreefd naar een CO2-neutrale gemeente door middel van duurzame energieopwekking, energiezuinig beleid, hergebruik van materialen en benutten van regionale producten. Een en ander heeft er toe geleid dat er 3 ontwikkellijnen kwamen, te weten: Pekela in beweging, het kloppend hart en een nieuw gezicht van Oude Pekela. Op deze lijnen volgt een verdere detaillering.

Overzicht voor de raadsleden
Aan de raad werd een overzicht getoond waar uit bleek dat het concept ontwikkelingsplan uiteen valt in 19 afzonderlijke deelprojecten. (Zie bijgaande foto’s). De planning liet zien dat er nog veel tijd gaat zitten om het te realiseren omdat de samenwerking met inwoners en ondernemers een belangrijke factor blijft. De planning loop door tot 2023. Voor de besluitvormende raadsvergadering in januari 2018 wordt momenteel hard gewerkt om alle deelprojecten door te berekenen en uiteindelijk daarvan de som te bepalen zodat de raad daardoor alle inzicht heeft om een definitief besluit te nemen. Alle partijen van de gemeenteraad spraken hun waardering uit over de gepresenteerde plannen en zijn overtuigt dat dit de leefbaarheid van Pekela zal vergroten.

Kelder waar Scapino en de bibliotheek vroeger gehuisvest was
Met betrekking tot de kelder onder het winkelcentrum De Helling waar vroeger Scapino en de bibliotheek waren gehuisvest is nog niet besloten wat daarmee te gaan doen. Voorlopig laat men het zitten en afhankelijk van de nadere uitwerking van de plannen zal bekeken worden of de kelder wordt gebruikt of niet.

UPDATE: Concept ontwikkelingsplan visie in beeld. Bron: Gemeente Pekela

F) Wilma Swarts RTV1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.