Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn presenteert begroting 2019 in nieuwe stijl

  • door:
  • op:
Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – Geen cijfermatig overzicht meer, maar een document dat zich inhoudelijk uitspreekt over ambities en hoe we deze waarmaken. De begroting in nieuwe stijl is helder en informatief. De inhoud staat centraal in plaats van de cijfers.

Vijf thema’s

De onderverdeling in de vijf thema’s Onze inwoners, Onze economie, Onze toekomst, Onze leefomgeving en tot slot Onze portemonnee, maakt de begroting begrijpelijk van collegelid tot inwoner. De thema’s vormen de kapstok voor een nieuwe stijl van begroten en verantwoorden. De ambities en strategische doelen staan voorop, zodat de maatschappelijke effecten centraal staan.

Vertrouwd, Vernieuwend en Vooruit

Wethouder Niek Wind: “Deze eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode doet recht aan de titel van het coalitieakkoord ‘Vertrouwd, Vernieuwend en Vooruit’. Deze begroting is vernieuwend, want we laten duidelijk zien welke doelen we nastreven en hoe we deze willen bereiken. Onze ambities zijn leidend en nemen een concrete plek in, elk binnen het thema waar dit van toepassing is. We maken de stap van tellen naar vertellen. Op een begrijpelijke manier kunnen we zo laten zien waar we als gemeente aan werken en wat onze inwoners van ons kunnen verwachten. Een belangrijk streven in onze samenleving waarin inwonersparticipatie een steeds grotere rol inneemt.”

Bestedingsvoorstellen in december

Omdat de nieuwe stijl van begroten de nadruk legt op wat we doen en het vertellen, heeft het college nog geen bestedingsvoorstellen gedaan. We gaan eerst het gesprek met elkaar aan over deze begroting en het bestuursprogramma en daarna volgt op basis van de raadsbehandeling van deze stukken een voorstel tot besteding in 2019.

In één oogopslag

De speciale begroting 2019 in één oogopslag geeft een overzichtelijk beeld van ambities en doelstellingen, naast de financiële positie van de gemeente. Na de begrotingsbehandeling en de bestedingsvoorstellen in de gemeenteraad, verschijnt dit overzicht ook in de lokale huis aan huis krant ‘Week in Week uit’.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal