Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

Stadskanaal stevent opnieuw af op fors verlies

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – Het college van Stadskanaal heeft de voorjaarsnota vastgesteld. Het verwachte tekort loopt in 2020 op tot 6 miljoen euro, vergelijkbaar met het tekort over 2019. Ook meerjarig en structureel kleuren de cijfers dieprood. Hierin zijn de mogelijke gevolgen van de coronacrisis nog niet meegenomen. Het college inventariseert daarom alle technische mogelijkheden om te bezuinigen om bij de komende begroting te besluiten welke maatregelen politiek-bestuurlijk nog aanvaardbaar zijn.

Zelfs na tien jaar bezuinigen, voor in totaal structureel bijna 15 miljoen euro, staat de gemeente Stadskanaal er nog steeds financieel erg slecht voor. In 4 achtereenvolgende ombuigingsplannen zijn alle voor de hand liggende bezuinigingen de afgelopen jaren al gedaan, hoe moeilijk ze soms ook waren. Bij deze bezuinigingen is er altijd gezocht naar evenwicht, maar bij de huidige opgave wordt dat ingewikkeld. De grenzen lijken bereikt.

Structureel te weinig geld

Stadskanaal ligt in een kwetsbare regio waar de problemen en uitdagingen groot zijn. Er komt al jaren te weinig geld binnen van het Rijk voor de sociale werkvoorziening, jeugdhulp en inmiddels ook voor bijstand en zorg. Tegelijkertijd krijgt de gemeente er steeds meer taken of richtlijnen bij, zonder voldoende financiële compensatie. De Coronacrisis zorgt daarbij voor een extra financieel risico. Ook de aangekondigde herziening van het gemeentefonds belooft niet veel goeds voor een kleine gemeente zoals Stadskanaal.

Alles opnieuw tegen het licht houden

Het college van B&W ziet zich genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te onderzoeken. Daarvoor laat ze eerst onderzoeken wat er technisch mogelijk is. Geen enkele mogelijkheid wordt vooraf uitgesloten. Portefeuillehouder Johan Hamster: ‘zelfs nooit aangedurfde keuzes worden nu serieus doorgerekend. We zullen hoe dan ook onze ambities moeten herschrijven. En voor een nieuw plan is niets vooraf onbespreekbaar.’

Op dit moment heeft het college nog geen concrete keuzes gemaakt. Het komend half jaar worden alle uitgaven opnieuw tegen het licht gehouden en worden consequenties van voorstellen doorgerekend. Zo hoopt men tot een breed inzicht te komen waarbinnen verantwoorde politiek/bestuurlijke keuzes kunnen worden gemaakt.

Hamster: ‘We willen inzichtelijk maken welke keuzes we zouden kunnen maken. Enerzijds om zelf te bepalen voor welke keuzes we nog verantwoordelijkheid kunnen dragen, anderzijds om onze toezichthouder – de provincie – en onze financier – de rijksoverheid – te laten zien tot welke maatschappelijke consequenties en ongewenste ingrepen in voorzieningen we gedwongen worden als er geen adequate structurele bekostiging komt voor met name onze sociaal domein-taken.’

Geplaatst door

Vrijwilliger/redactie/advisor bij RTV1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.