Inspirerende route voor jonge Groningse boeren

Jonge Groningse boeren hebben ideeën en dromen over hun bedrijf in 2040. Het GrAJK (Gronings Argrarisch Jongeren Kontakt) gaat ze daarbij helpen. In het programma Route 2040 gaan jonge Groningse agrariërs tijdens interactieve sessies aan de slag over hoe zij in 2040 met hun bedrijf bijdragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem. Ze ontmoeten inspirerende ondernemers van binnen en buiten de agrarische sector en werken vervolgens samen innovatieve en toekomstbestendige verdienmodellen uit. De uitvoerende partij van dit project is het GrAJK. Voor dit Toukomstproject is € 200.000 beschikbaar gesteld.

Eén regiomarketingorganisatie voor Zuid- en Oost-Groningen

Vijf gemeenten (Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde) en de toeristische ondernemers in Zuid- en Oost-Groningen trekken vanaf 1 januari 2022 samen op in één regiomarketingorganisatie: Stichting ZO Groningen (Zuid- en Oost-Groningen). De organisatie gaat de kracht van de regio gebruiken om, in nauwe afstemming met Marketing Groningen, meer toeristen naar Zuid- en Oost-Groningen te trekken en ze langer vast te houden.

Ook wil de organisatie bijvoorbeeld meer vrijetijdsmogelijkheden opzetten voor inwoners én ervoor zorgen dat bezoekers meer uitgeven in de regio, waarmee ze de lokale economie stimuleren. De promotie richt zich op de deelgebieden de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt. Nationaal Programma Groningen draagt in totaal € 900.000 bij aan het project, waarvan € 300.000 via het Lokaal Programma Oldambt en € 600.000 via het programma van de provincie Groningen.