Direct naar de inhoud.

Cliënten van Regenboog Stadskanaal luiden de noodklok: ‘We willen onze veilige plek niet kwijt’

Een cliënt van de Regenboog uit Stadskanaal spreekt de gemeenteraad toe | © Hielke Bosch/RTV1

STADSKANAAL – Het nieuws dat Cosis de komende jaren niet mee gaat doen met de WMO-aanbesteding is bij de cliënten van dagbesteding de Regenboog in Stadskanaal als een bom ingeslagen. Veel van hen zitten nu in onzekerheid omdat onduidelijk is welke zorgaanbieder de begeleiding nu op zich gaat nemen. De cliëntenraad van de Regenboog luidt in een brief aan de gemeenteraad de noodklok. 

Vorige week werd bekend dat zorgorganisatie Cosis geen wmo-zorg meer gaat bieden in de gemeenten Oldambt, Pekela en Stadskanaal. Volgens Cosis is het financieel niet meer mogelijk. De wmo-zorg voor onder andere de Regenboog zal dus in handen vallen van een nieuwe aanbieder. 

Algemene Voorziening

De beslissing van Cosis valt de cliënten en medewerkers van de Regenboog zwaar. Vooral omdat ze zich willen ontwikkelen tot een algemene voorziening. Al in 2017 legden ze hiervoor plannen op tafel, maar na talloze gesprekken met beleidsmedewerkers en WMO consulenten blijft het plan uitgesteld worden. 

‘Een veilige plek voor ons’

Daarnaast zorgt het voor onrust onder veel cliënten, die nu niet weten wie hun nieuwe begeleider wordt. Enkele van hen spraken tijdens de raadsvergadering maandagavond het college en de gemeenteraad toe. ‘Al jaren is de regenboog een veilige plek voor ons’, zo begon cliënt René zijn betoog. ‘Het is onze basis, onze veilige omgeving waar we ons kunnen ontwikkelen en altijd op terug kunnen vallen. Tenminste dat dachten we. Het is nu voor de tweede keer in zes jaar dat deze basis onveilig wordt gemaakt.’

De Regenboog in Stadskanaal | © Google Streetview

‘Groeien naar een nieuw leven’

Jan Willem Hendriks had in het verleden te maken met verslavingsproblemen. Door begeleiding vanuit onder andere de Regenboog kwam hij er weer bovenop. 

‘De locatie van Cosis is voor mij enorm belangrijk’, zo vertelde hij maandagavond. Ik heb er muziek leren maken en sociale contacten gemaakt. De begeleiders geven mij daarnaast feedback op mijn gedrag. Ze helpen mij groeien naar een nieuw leven.’

Onvoorwaardelijke trouw

De raad was onder de indruk van de persoonlijke verhalen van de insprekers. ‘De overgang naar een ander model gaat altijd ten koste van de mensen waar het echt om gaat’ stelde raadslid Theo Klinkhamer (PvdA). Deze mensen spreken hun onvoorwaardelijke trouw aan Cosis uit. En daar mag wel eens wat meer aandacht voor komen. Niet de bureaucratie maar de echte mens die hier onder gebukt gaat.’

In gesprek met Cosis

Wethouder Marc Verschuren gaf aan verrast te zijn door de beslissing van Cosis en inmiddels met de zorgorganisatie in gesprek te zijn. ‘Afgelopen vrijdag hebben we een gesprek met de directie gehad over hoe we kunnen zorgen dat de regenboog doorgaat’, aldus Verschuren. ‘Dat is een goed gesprek geweest. We gaan samen op zoek naar een oplossing. Eind volgende week zal er een tweede gesprek plaatsvinden.’

Datum 24 mei 2022 Hielke Bosch

Coronacompensatie voor kunst- en cultuursector in Veendam

Kunstschool in Veendam, foto ter illustratie

VEENDAM – De gemeente Veendam stelt geld beschikbaar om de kunst- & culturele sector tegemoet te komen in de nasleep van de coronapandemie. Voor kunst- en culturele organisaties die in financiële nood zitten is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor compensatie. In totaal is hiervoor € 63.000,- beschikbaar gesteld.

Compensatie van gemiste inkomsten

Door de landelijk getroffen coronamaatregelen hebben kunst- en culturele instellingen in de afgelopen twee jaar weinig tot geen activiteiten kunnen organiseren. Daardoor konden zij geen eigen inkomsten genereren.

Het steunbudget is bedoeld voor kunst- en culturele organisaties in de gemeente Veendam die door de coronapandemie inkomsten zijn misgelopen en niet in aanmerking kwamen voor de eerdere tegemoetkomingen vanuit het Rijk (zoals de TOZO of NOW). Deze instellingen kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen om alsnog een gedeelte van de gemiste inkomsten te laten compenseren. 

Aanvragen bij het subsidieloket

Een aanvraag kan eenvoudig worden gedaan via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Kunst- en culturele instellingen die aanspraak willen maken op coronacompensatie kunnen het formulier ingevuld (en met de gevraagde bijlagen) digitaal indienen bij het subsidieloket. Aanvragen voor coronacompensatie worden apart getoetst aan de hand van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Veendam en worden op volgorde van aanvraag beoordeeld.

Datum 24 mei 2022 Arienne Dozeman

Veendam wil ‘parel’ Borgerswold verder ontwikkelen tot toeristische hotspot

Uitzicht over Borgerswold – Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Het nieuwe college van Veendam heeft grootste plannen met recreatiegebied Borgerswold. Als het aan de bestuurders ligt komen er betere voorzieningen voor zwemmers en wordt de plas beter bereikbaar gemaakt voor kleine bootjes. Ook de ‘Borgersberg’ wordt verder ontwikkeld.De plannen staan in het coalitieakkoord ‘Met vertrouwen vooruit’ van GemeenteBelangen Veendam, PvdA, VVD en D66, die de afgelopen vier jaar ook al een coalitie vormden in Veendam.

Aanpak centrum

In het akkoord wordt ook een een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe centrumvisie. ‘Om het centrum nog aantrekkelijker te maken moeten we doorgaan met het opwaarderen van de openbare ruimte. Zo zullen het Promenade parkeerterrein en het omliggend gebied beter moeten worden ingericht, met een logischer route naar de winkels.’Ook het Kerkplein, Museumplein en het Julianapark worden meegenomen in de plannen. Net als het volgend jaar leegkomende schoolgebouw van Winkler Prins aan de J.G. Pinksterstraat.

30 kilometer per uur

In woonwijken wordt 30 kilometer per uur de norm in Veendam. Sommige wegen zullen daarvoor worden aangepast. Verder zijn er wensen om de ontsluiting aan de Noord- en Zuidkant van Veendam via de N33 te verbeteren. Ook komt er een onderzoek naar alternatieve routes voor vracht- en landbouwverkeer.

‘Veendam wil naast gedupeerden mijnbouw staan’

Als het gaat om mijnbouw wil de gemeente Veendam naast de inwoners staan. ‘Voor zover de mijnbouw schade aan woningen en dergelijke tot gevolg heeft moet compensatie snel en via een eenvoudige procedure plaatsvinden. Bijvoorbeeld uit een fonds dat gevoed wordt door bedrijven die betrokken zijn bij de mijnbouw.’

Extra aandacht bestuurscultuur

Wethouders Henk Jan Schmaal (GBV), Ans Grimbergen (PvdA), Bert Wierenga (VVD) en Annelies Kleve (D66) zijn dezelfde als de afgelopen vier jaar. Een hele andere wind zal er dus niet gaan waaien in Veendam. Wel wil het college de aankomende bestuursperiode extra nadruk leggen op de thema’s Verduurzaming, menselijke maat, infrastructuur en bestuurscultuur.’We willen als gemeente dienstbaar zijn aan onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarom zal de inzet erop gericht zijn toegankelijk en zichtbaar te zijn en helder te communiceren over wat we van plan zijn en over wat wel en niet kan. Bij het nemen van belangrijke besluiten vinden wij participatie en het bereiken van zoveel mogelijk draagvlak enorm belangrijk.’Het coalitieakkoord wordt maandagavond gepresenteerd aan de gemeenteraad van Veendam.

Dit is een artikel van RTV Noord en Jeroen Willems. RTV1 en RTV Noord werken intensief samen om de lokale journalistiek te versterken.

Datum 24 mei 2022 Arienne Dozeman

Fittest voor ouderen moet zetje in de goede richting geven

Stefan Smidt van Veendam Beweegt meet Joke haar BMI en vetpercentages (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)

VEENDAM – De gemeente Veendam zet in op sporten en bewegen voor jong en oud. Onderdeel van die ambitie is een fittest voor senioren.

Tijdens deze test wordt gekeken hoe het gesteld is met de conditie, coördinatie, kracht en lenigheid. Aan de hand van de resultaten kan een passend advies gegeven worden.

Wandelen of fietsen

Stefan Smidt werkt op de afdeling sport bij de gemeente Veendam, hij neemt de fittest af. ‘We hopen te bereiken dat we mensen enthousiast krijgen om te gaan bewegen’, vertelt Smidt. ‘Dat hoeft niet per se een sport te zijn, wandelen of fietsen is ook heel goed.’

De resultaten van de test worden opgeschreven in een speciaal boekje. Daarin kunnen kandidaten ook opzoeken hoe hun conditie is ten opzichte van het gemiddelde. Ook staat het sportaanbod van de gemeente Veendam erin, zodat deelnemers op zoek kunnen gaan naar een activiteit die bij hen past.

Door lengte en gewicht te meten kan Stefan kijken of er sprake is van een gezond gewicht (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)

Een steuntje in de rug na corona

Door corona konden lange tijd veel sportactiviteiten niet doorgaan. Daardoor zijn ook mensen die voorheen wel actief waren stil komen te staan. Smidt: ‘We hopen met die fittest mensen een steuntje in de rug te geven zodat ze toch weer gaan bewegen.’

Dat geldt ook voor Joke, die de test doet. Voor corona sportte ze twee keer per week. ‘Ik dacht laat ik alles weer eens op gaan starten.’ Ze vindt de test dan ook een fantastisch initiatief van de gemeente. Joke heeft een hartprobleem, waardoor gezond leven en voldoende bewegen extra belangrijk is.

Nieuw in Veendam

Nog niet zo lang geleden verhuisde Joke naar Veendam. Nieuw in de gemeente vindt ze het fijn overzicht te krijgen van de sportmogelijkheden die er in Veendam zijn.

De fittest is onderdeel van Veendam Beweegt. Een initiatief vanuit de gemeente om sport te stimuleren. Zo organiseren ze onder meer iedere maand een sportieve activiteit voor 55-plussers.

Datum 23 mei 2022 Arienne Dozeman

Cultuurpodium VanSlag sluit de kerkdeuren achter zich: ‘Maar ze zijn nog niet van ons af’

Bert Hadders en de Nozems XL laten de Willibrordkerk nog één keer op haar grondvesten schudden | © Hielke Bosch/RTV1

BORGER – Na tien jaar valt het doek voor Cultuurpodium vanSlag in de Willibrordkerk in Borger. Met een optreden van Bert Hadders en de ‘Nozems XL’ nam het cultuurpodium vrijdagavond gepast afscheid van hun oude vertrouwde plek, waar ze de glas in lood ramen regelmatig in hun kozijnen lieten trillen.

In oktober van vorig jaar slaakte VanSlag, vanwege onder meer exploitatieproblemen, al de noodkreet. In april besloot de organisatie te stoppen met optredens in de kerk. Voor hen was het te onduidelijk waar de gemeente met de kerk, die ze in 2020 terugkocht, naartoe wilde.

Afscheid nemen

Terwijl de Nozems XL binnen nog één keer de kerk vullen met hun muziek, staat oprichter van VanSlag Henk Eggens buiten eventjes te kijken naar de kerk waar ze zoveel optredens organiseerden. ‘Het gevoel van afscheid leeft al een tijdje’, vertelt Eggens. ‘Vanavond is de avond van het echte afscheid. Maar voor mezelf heb dat een halfjaar geleden al gedaan.’

Nog niet het einde

Maar hoewel het cultuurpodium na vrijdag de kerkdeuren achter zich dicht heeft getrokken, betekent het niet het einde van VanSlag. ‘Jullie zijn nog lang niet van ons af’, zegt Eggens enthousiast. ‘Hier in de Willibrordkerk liggen onze roots, maar we vinden het te zonde om alles wat we hebben opgebouwd weg te gooien. Daarom zijn we opzoek gegaan naar nieuwe plekken in de regio. Zo gaan we de Americana muziek continueren in ’t Kielzog in Hoogezand op dinsdagavond.’

Datum 23 mei 2022 Hielke Bosch

Politie zoekt getuigen van mishandeling in Borgerswold

Foto ter illustratie

VEENDAM – Op 2 mei jongstleden zijn in het recreatiegebied Borgerswold twee kinderen lastig gevallen door een onbekende man. Hierbij is een van deze kinderen ook mishandeld door deze man. De politie is op zoek naar getuigen.

Het betreft een man van vermoedelijk rond de 50 jaar oud met een gezet postuur. Kort grijs stekelig haar, licht grijs/groenige ogen. Bruine korte broek met een wit shirt en bruine schoenen met veters. Hij had een klein, bruin, langharig hondje met witte pootjes bij zich.

Heeft u iets verdachts gezien of herkent u de verdachte dan kunt u bellen met 0900-8844 (of meld misdaad anoniem 0900-7000) onder vermelding van zaaknummer 2022124326

Bron: Politie Ommelanden Midden

Datum 23 mei 2022 Arienne Dozeman

Man (18) aangehouden na roekeloos rijgedrag bij feesttent Wildervank

Meerdere politievoertuigen aanwezig rondom de Woortmanslaan in Wildervank © Veendam Online

WILDERVANK – De politie heeft zaterdagnacht een 18-jarige man uit Veendam aangehouden. Hij zou met hoge snelheid langs een grote groep feestgangers in Wildervank hebben gereden.

De automobilist veroorzaakte daarmee een gevaarlijke situatie. ‘Ook zou hij over een fiets hebben gereden die daar op de weg lag’, aldus een politiewoordvoerder.

Volgens ooggetuigen waren meerdere politievoertuigen na afloop van het feest aanwezig rondom de Woortmanslaan, waar het feest plaatsvond. Volgens getuigen zou er een vechtpartij zijn geweest.

Datum 23 mei 2022 Arienne Dozeman

Nieuwe oppositie Borger-Odoorn kritisch op coalitieakkoord: ‘Dit is kiezersbedrog’

Harm Greven (Gemeentebelangen), John Goeree (D66) en Pieter de Groot (GL) uiten in een statement flinke kritiek op

BORGER-ODOORN – De nieuwe oppositiepartijen van de gemeente Borger-Odoorn zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met het nieuwe coalitieakkoord. Dat laten Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 in een gezamenlijk statement weten. De nieuwe coalitie, bestaande uit PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en de Christen Unie, presenteerden vorige week het akkoord met de titel ‘Samen denken en Samen doen’.

Waar de oppositiepartijen vooral over vallen is de passage in het coalitieakkoord waarin staat dat het aantal werkuren van de nieuwe wethouders uitgebreid gaat worden. Volgens de partijen wordt de rekening hiervan gepresenteerd aan de inwoners, om precies te zijn in de OZB belasting.

‘Kiezersbedrog’

‘Ik snap er helemaal niks van, dit is kiezersbedrog’, aldus John Goeree, fractievoorzitter van D66. ‘De afgelopen vier jaar hebben we bij iedere begroting een motie gehad van Leefbaar Borger-Odoorn om de OZB niet verder te verhogen, dit was ook een van hun verkiezingsbeloftes’, vult Harm Greven van Gemeentebelangen aan. ‘Ik heb de woordvoering van Leefbaar uit 2020 nog eens bekeken, ze geven aan ‘nimmer met een OZB-verhoging in te stemmen’ en ‘meer te zien in efficiënt budgetteren in plaats van de rekening te presenteren aan de inwoners’, aldus fractievoorzitter Pieter de Groot van GroenLinks. 

Gemeentebelangen D66 en GroenLinks willen als reactie hierop met een amendement komen waarin ze de vier wethouders oproepen allen tien procent van hun FTE in te leveren. ‘Dat komt grofweg overeen met 700 euro per maand aan salaris dat de wethouders van hun 7000 euro bruto inleveren, maar daardoor hoeft de OZB-verhoging niet van 1,75% naar 2,75% per jaar te gaan.’

‘Het voelt bij mij nu alsof het debat voor de bühne was.’

-Pieter de Groot (GL) over debat in Drouwen

Verdubbeling N34

Daarmee houdt het nog niet op, de beslissing van de nieuwe coalitie om de N34 gedeeltelijk te verbreden stuit met name GroenLinks tegen de borst. ‘‘Tijdens het debat in Drouwen gaven ze allemaal, met uitzondering van de VVD, aan eerst te willen wachten tot de situatie in Gieten was aangepakt voordat ze een keuze wilden maken wat te doen met het tracé binnen onze gemeente’, zegt fractieleider de Groot. ‘Het voelt bij mij nu alsof het debat voor de bühne was.’

‘Gezinnen moeten dan ineens veel meer gaan betalen. Zo’n val komen ze nooit meer te boven.’

John Goeree (D66) over verhoging kwijtscheldingsnorm

Tot slot schrijft John Goeree van D66 dat hij het nieuwe college een flinke waarschuwing wil meegeven voor de komende vier jaar. Hij wijst hiervoor naar de geplande verhoging van de kwijtscheldingsnorm: ‘In dit akkoord staat dat ze de kwijtscheldingsnorm eenmalig willen verhogen van 120% naar 130%. Levensgevaarlijk!’ stelt Goeree. De D66 leider in Borger-Odoorn waarschuwt voor een zogenoemde ‘armoedeval’ als gevolg van deze maatregel. ‘ Gezinnen moeten dan ineens veel meer gaan betalen. Zo’n val komen ze nooit meer te boven. Het klinkt sociaal, maar dat is het beslist niet.’ 

Gemeenteraad

Komende dinsdag wordt het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad van Borger-Odoorn. En gezien het statement van de nieuwe oppositie kan het nieuwe college op flink wat kritiek rekenen vanuit de oppositiebankjes.

Datum 22 mei 2022 Hielke Bosch

Basisschoolleerlingen gaan de ‘lego strijd’ met elkaar aan: ‘Hier is iedereen een winnaar’

De ‘lego arena’ waar het allemaal gebeurde | © RTV1

STADSKANAAL – Afgelopen weekend werd sporthal De Spont in Stadskanaal voor even omgetoverd tot een ‘lego arena’. De basisscholen uit Stadskanaal deden hier namelijk mee aan de finale van de ‘Future League’. Een evenement waarbij meerdere teams met hun eigen lego robot verschillende missies moeten uitvoeren.

De Future League is een afgeleide van de wat bekendere wereldwijde Lego League. Een verschil hier is alleen dat het niet om een echte wedstrijd gaat. ‘Het is echt een evenement waarbij iedereen een winnaar is’, aldus Johan van Gerven van de organisatie. ‘Daarbij is dit niet wereldwijd, maar een regionaal evenement.’

Future4Kids

Het initiatief kwam tot stand vanuit de stichting ‘Future4Kids’. Hierin zijn OPRON, Primenius, Perspectief, Ubbo Emmius, de gemeente en het bedrijfsleven vertegenwoordigd. De doelstelling van Future4kids is om leerlingen al zo jong mogelijk in aanraking te brengen met de moderne technologie. Van Gerven: ‘Voor leerlingen is het belangrijk om te leren programmeren, omdat hiermee vaardigheden worden ontwikkeld waarmee ze in staat zijn oplossingen voor meer complexe problemen te bedenken.’

In alle concentratie werden de robots geprogrammeerd | © RTV1

Zelfgebouwde robot

Eén van de deelnemende scholen is de St. Josephschool uit Zandberg. Aanvoerders Tim en Daan laten vol trots de robot zien, die ze samen met hun klas hebben gebouwd. ‘Op de robot zitten allerlei apparaten’, zo leggen ze uit. ‘Deze worden aangestuurd door middel van een iPad. En zo laten we de robot van allerlei missies uitvoeren.’

Datum 22 mei 2022 Hielke Bosch

Bewoners Drouwenerzand geschrokken van boa’s: ‘Het intimideert gigantisch’

Bewoner Arend Drent voor zijn woning op bungalowpark Drouwenerzand F: RTV Drenthe

DROUWEN – Bewoners van bungalowpark Drouwenerzand zijn ongerust en boos. Dinsdag werd bekend dat de gemeente Borger-Odoorn een stokje wil steken voor de permanente bewoning op het vakantiepark in Drouwen. Dat stuit de parkbewoners tegen de borst.

In het kader van Vitale Vakantieparken moet permanente bewoning aan worden gepakt ‘om verdere verloedering van vakantieparken te voorkomen’. “Kijk eens om je heen”, zegt bewoner Arend Drent, die sinds 1999 eigenaar is van een huis op het park. “We houden hier samen de boel hartstikke netjes.”

De afgelopen dagen maakten buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hun rondes over het bungalowpark om informatie te verzamelen. “Het intimideert gigantisch”, zegt een bewoner, die liever niet met naam en toenaam wordt genoemd. “Ze staan opeens in vol ornaat voor je deur. Met handboeien en pepperspray! Je kunt het wel een razzia noemen.”

Rekenfout?

Het vermoeden bestaat bij de gemeente Borger-Odoorn dat meer dan de helft van de vakantiewoningen in Drouwen niet-recreatief worden gebruikt. Onjuist, stellen de bewoners. Ook de aantallen die eerder door de gemeente Borger-Odoorn zijn gecommuniceerd kloppen volgens hen niet.

“Er worden hier niet veertig woningen permanent bewoond. Wellicht dat er veertig mensen staan ingeschreven, dat ze daar een fout hebben gemaakt. Wij hebben even gerekend en het zouden er maximaal 20 tot 25 kunnen zijn”, stelt Drent. De gemeente zegt na de inventarisatie de exacte aantallen nog niet paraat te hebben. Die worden begin volgende week verwacht.

Naober Drenthe

Naober Drenthe is onderdeel van het project Vitale Vakantieparken van de Provincie Drenthe. Het aanpakken van criminaliteit, ondermijning en sociale problematiek op de vakantieparken in Drenthe is daarin de ambitie. Daarnaast is het doel om toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken mogelijk te maken.

Naober Drenthe kent drie fasen van aanmelding tot uitvoering. Momenteel bevindt Drouwenerzand zich in fase twee: de informatiefase. Daarin staat dus onder meer het parkbezoek gepland. De eerdergenoemde problemen zorgen ervoor dat een park zijn recreatieve functie verliest. De gemeente Borger-Odoorn vreest hiervoor bij Drouwenerzand.

“Hier gebeurt nooit wat”, reageert de bewoner die inmiddels al elf jaar in een fraaie vrijstaande woning op het park woont. “Dit is een keurig park. De enige problemen die we hebben gehad, waren met bewoners met psychische en sociale problemen. Zij werden hier overigens geplaatst vanuit verschillende gemeenten.” Sociale controle gebeurt door de parkbewoners zelf. “Wij zijn de oren en ogen van het park, corrigeren elkaar als dat nodig is en het gevoel van naoberschap is groot.”

(tekst gaat verder onder foto)

De ingang van vakantiepark Drouwenerzand F: RTV Drenthe

Sterfhuisconstructie

Bij de bewoners rijst de vraag waarom zij nu de dupe lijken te worden. Drouwenerzand staat immers niet op de rode, maar op de oranje lijst van de provincie Drenthe. Daarop staan vakantieparken waarbij ‘enige indicaties van problematiek’ naar voren zijn gekomen. In het plan van aanpak stelt Cindy Bethlehem van Naober Drenthe zelfs dat er niet verwacht wordt dat er ondermijning of criminaliteit wordt aangetroffen bij Drouwenerzand.

“Dat zou betekenen dat er hier dan alleen problematiek is vanwege permanente bewoning, terwijl juist dat al wordt aangepakt door de coöperatie zelf”, zegt Drent verbolgen. “Er heerst hier een zogeheten sterfhuisconstructie. Dat wil zeggen: zodra een huis in de verkoop gaat, komt daar geen permanente bewoning voor terug”, verklaart hij. “Dat is allemaal al in werking gesteld.”

In gesprek

De bewoners zijn overigens op de hoogte van het feit dat permanente bewoning simpelweg niet mag. Daarvoor leent het bestemmingsplan van het park zich niet. Toch heerst er al veertig jaar een gedoogbeleid en zijn er volgens de bewoners notarieel vastgelegde afspraken waar zij zich op berusten. “Wij mogen hier bijvoorbeeld 365 dagen per jaar recreëren. Dat betekent ontspanning en rust. Ik ben 72, met pensioen en recreëer hier samen met mijn vrouw iedere dag”, zegt Drent glimlachend.

Inmiddels is door het parkbezoek de paniek bij de bewoners wel toegeslagen. Zij willen graag op korte termijn in gesprek met het bestuur van de coöperatie, de gemeente Borger-Odoorn en andere betrokken partijen. “Wij hebben zelf de oplossing al. Het enige wat we vragen is een vrij gesprek met een goede notulist. Toestanden zoals in Erm zijn hier helemaal niet nodig. Dit park zit niet in ons hoofd. Dit park zit in ons hart”, besluit Drent.

Lees ook: Drouwenerzand onder toezicht vanwege vaste bewoners vakantiepark

Dit is een artikel van RTV Drenthe. RTV1 en RTV Drenthe werken samen om de regionale verslaggeving te versterken. 

Datum 22 mei 2022 Rutger Breider


-advertenties-