Direct naar de inhoud.

‘Het duurt soms veel te lang, daar doen we kinderen echt tekort’

Kinderfietsjes (foto ter illustratie) © ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

REGIO – Kinderrechters luidden vorige week de noodklok over de slechte kwaliteit van de jeugdhulpverlening. Rechters zouden niet kunnen vertrouwen op de door de hulpverlening gedane onderzoeken. Terwijl het juist die informatie is waar zij hun uitspraak op moeten baseren. Een uitspraak die beslist of een kind wel of niet thuis kan blijven wonen.

RTV Noord sprak met verschillende professionals uit onze regio die met jeugdhulpverlening en uithuisplaatsing te maken hebben. Zij erkennen het tekort aan ervaren jeugdhulpverleners, maar nuanceren ook het beeld van misstand op misstand.

Vanuit het theorieboekje

De Stadskanaalster advocaat Hans Klopstra staat ouders bij die te maken krijgen met uithuisplaatsing van hun kinderen. Hij maakt zich ernstige zorgen.

In de praktijk ziet hij dat de gecertificeerde instellingen (in het kort GI’s), zoals Jeugdbescherming Noord, kampen met een groot tekort aan personeel en veel verloop. Klopstra: ‘Het zijn vaak hele jonge mensen. Ze komen net van school, hebben weinige maatschappelijke ervaring en zelf geen kinderen. Vanuit het theorieboekje begeleiden ze zo’n gezin.’

‘Te veel macht bij jeugdzorg’

De GI’s hebben volgens Klopstra bovendien te veel macht omdat ze nauwelijks worden gecontroleerd. ‘En zoals dat gaat bij instellingen met macht vinden ze zelf dat ze altijd gelijk hebben’, aldus Klopstra. Volgens hem zou een kinderrechter meer mogelijkheden moeten hebben om de GI’s te toetsen.

Deze scheve machtsverhouding wordt onderstreept door een rapport van Leidse onderzoekers. Kinderrechters zouden bijvoorbeeld onvoldoende kunnen controleren of uithuisplaatsing van een kind noodzakelijk is. Ook biedt de wet rechters op dit moment weinig ruimte om iets te zeggen over de invulling van de uithuisplaatsing. Zoals hoe vaak er contact is met de biologische ouders of waar het kind komt te wonen. Bij een verzoek om uithuisplaatsing kan een rechter eigenlijk alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden.

Ik lees dan dat het niet goed gaat met een kind, maar wat is de bedreiging voor zijn ontwikkeling?

Wiebe Claus, rechtbank Noord-Nederland

Onmachtige rechters?

Rechter Wiebe Claus van rechtbank Noord-Nederland legt uit dat een rechter wel degelijk een aantal mogelijkheden heeft. Zo kan de rechter een verzoek om uithuisplaatsing afwijzen als hij vindt dat de instanties met meer informatie moeten komen.

Ook komt het vaak voor dat de uithuisplaatsing wordt toegekend voor een kortere periode dan is gevraagd. ‘Na die korte periode is er weer een zitting waarin we kijken wat de stand van zaken is en wat er ondertussen is gebeurd’, aldus Claus.

Uithuisplaatsing is volgens hem een zwaar middel dat alleen wordt ingezet wanneer er een zogenoemde ontwikkelingsbedreiging is voor het kind. Maar, ‘waar die bedreiging uit blijkt, staat niet altijd duidelijk beschreven in het verzoek. Ik lees dan dat het niet goed gaat met het kind, maar wat is de bedreiging? Want dat is juist waaraan gewerkt moet worden na de uithuisplaatsing.’

Ervaren collega’s vertrekken

Heeft jeugdhulpverlening te weinig goede mensen om het werk te kunnen doen? En krijgen rechters daardoor onvoldoende informatie?

Nathalie Kramers is bestuurder bij Jeugdbescherming Noord. Zij herkent de hoge werkdruk en ziet mede daardoor ervaren collega’s weggaan. Maar dat rapportages daardoor van slechte kwaliteit zouden zijn, bestrijdt ze. ‘Het kan natuurlijk altijd beter, maar we onderbouwen de zaak altijd zo goed mogelijk.’

Ook herkent ze niet dat rechters niet zelf zouden kunnen toetsen wat er voorligt. ‘Onze mensen worden juist heel kritisch bevraagd.’

V.l.n.r.: Hans Klopstra, Susan Ketner, Wiebe Claus, Nathalie Kramers en Jan de Vries © Fotobewerking: Hielke Bosch

Feiten en meningen lopen door elkaar

Wanneer je als ouder bij de hulpverlening een negatief stempel hebt, is het volgens advocaat Klopstra moeilijk om daar weer vanaf te komen. ‘Ouders voelen zich machteloos, vaak vinden ze het moeilijk hun emoties te kanaliseren. Een hulpverlener trekt dan al snel de conclusie ‘zie je wel, het kind is niet veilig thuis’. Terwijl het mij nogal logisch lijkt dat je boos wordt als iemand je kind afpakt.’

Jan de Vries heeft in zijn werk als kinderpsycholoog veel te maken met uithuisplaatsingen en pleegzorg. Ook hij ziet dat in rapportages feiten en meningen door elkaar lopen. Maar er zitten ook heel gedegen dossiers tussen. Het is soms als ouder dus ook ‘pech’ of ‘geluk’ hebben wie je treft.

Als er iets misgaat met een kind, roept iedereen ‘waarom is dit kind niet uit huis gehaald?’

Jan de Vries, kinderpsycholoog

Aan de andere kant kun je het als jeugdhulpverlening volgens hem ook niet snel goed doen. ‘Wanneer er iets misgaat met een kind roept iedereen ‘waarom is dit kind niet uit huis gehaald?’.’

Kramers van Jeugdbescherming Noord benadrukt dat juist het uit elkaar houden van feiten en meningen binnen hun werk belangrijk is. ‘Daarom is het ook nooit een rapport van ons alleen. Bijvoorbeeld de psycholoog, een docent op school, maar ook de ouders en kinderen komen aan het woord.’ Bij de beslissing wat het beste is voor een kind, zijn altijd meerdere mensen betrokken.

Kramers: ‘Onze filosofie is zo thuis als mogelijk, dus we kijken altijd eerst of een lichter alternatief mogelijk is. Uithuisplaatsing is echt het laatste middel.’

De toeslagenaffaire
De discussie over uithuisplaatsing is extra actueel nu gebleken is dat sinds 2016 liefst 1675 kinderen uit huis zijn geplaatst van ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Wetenschappers sluiten niet uit dat dit een gevolg is geweest van de financiële problemen waarin ouders verkeerden.
In de wet zou niet duidelijk genoeg staan dat uithuisplaatsing alleen mag als ouders hun opvoeding op de verkeerde manier invullen, bijvoorbeeld door hun kind te mishandelen. En dus dat het geen gevolg mag zijn van financiële problemen.

Susan Ketner is lector Integrale aanpak kindermishandeling aan de Hanzehogeschool, haar leeropdracht richt zich onder meer op de ondersteuning van ouders. Ketner: ‘Het zijn altijd complexe problemen die uithuisplaatsingen veroorzaken, nooit één ding. Maar die complexe problemen kunnen natuurlijk wel getriggerd zijn door financiële problemen.’

Wat volgens haar niet betekent dat kinderen van toeslagenouders dus automatisch weer naar huis zouden moeten. ‘Soms is het niet in het belang van het kind om direct terug te gaan naar de ouders, ook als de ouders onrecht is aangedaan’, aldus Ketner. ‘Stel: twee kinderen worden mishandeld. Het ene als gevolg van de financiële problemen door de toeslagenaffaire en het andere niet. Laat je dat ene kind dan wel naar huis gaan?

Dossiers blijven liggen

Na de uithuisplaatsing gaan de problemen verder. Rechters zouden niet goed kunnen controleren of er door de hulpverlening voldoende gedaan wordt om ouders te helpen, zodat kinderen weer thuis kunnen wonen.

Advocaat Klopstra ziet dit vaak misgaan. Wanneer na een jaar in de rechtbank wordt getoetst of de uithuisplaatsing nog moet blijven bestaan, hoort hij vaak zeggen dat ‘het plan van aanpak nog niet van de grond is gekomen’, door een gebrek aan personeel, omdat mensen ziek waren of vertrokken zijn.

‘Oftewel, het dossier is blijven liggen’, aldus Klopstra. ‘Een rechter kan dan een jong kind terugsturen naar een gezin waar aan de omstandigheden nog weinig is veranderd. Of hij laat het langer uithuisplaatsen.’

Het kind woont ergens anders en ondertussen komt de behandeling niet op gang. Daar zit de grootste pijn

Het kind woont ergens anders en ondertussen komt de behandeling niet op gang. Daar zit de grootste pijn

Kramers van Jeugdbescherming Noord stelt dat dit een probleem is van de hele zorgketen. ‘Wij zijn afhankelijk van anderen als het gaat om het vinden van de juiste behandelaar of een goed plekje voor het kind, overal zijn wachtlijsten.’ Ze erkent dat het daardoor te lang duurt voor zaken opgepakt kunnen worden.

‘En daar zit de grootste frustratie en pijn, bij de rechters maar ook bij onze mensen. Het kind woont ergens anders en ondertussen komt de behandeling niet op gang’, aldus Kramers. ‘Het duurt soms veel te lang, daar doen we kinderen echt tekort.’

De tijd tikt

Ondertussen verstrijkt de tijd, tijd die kinderen en hun ouders nooit meer kunnen inhalen. Het streven is altijd dat kinderen weer teruggaan naar hun ouders. In de richtlijnen voor uithuisplaatsing staan zogenoemde ‘aanvaardbare termijnen’. Dus binnen welke termijn ouders en kind moeten weten of het kind nog terug kan naar het eigen gezin.

Kinderen komen in een situatie dat ze worden vervreemd van hun ouders

Hans Klopstra, advocaat

Lukt het binnen die termijn niet, dan wordt het ouderlijk gezag definitief beëindigd. Het is in theorie dus mogelijk dat een kind vooralsnog niet meer thuis komt te wonen omdat de behandeling niet van de grond is gekomen, zo erkent ook rechter Claus. Volgens hem is dit wel uitzonderlijk en bestaat de mogelijkheid dat op lange termijn het gezag weer wordt hersteld.

Advocaat Klopstra op dit moment in een situatie dat ze worden vervreemd van hun ouders. ‘Dat mag geen argument zijn. Dat kinderen niet terug kunnen naar de ouders omdat een plan van aanpak niet van de grond is gekomen of er geen onderzoek gedaan is. Kinderen komen in een situatie dat ze worden vervreemd van hun ouders.’

Die ‘aanvaardbare termijnen’ staan op dit moment ter discussie. Kinderpsycholoog De Vries: ‘Vroegere hechtingstheorieën gingen ervan uit dat na een bepaalde tijd een kind beter niet terug kon naar de ouders, omdat het gehecht zou zijn aan de pleegouders. Daar komt men nu op terug. Een kind zou zich aan meerdere mensen tegelijk kunnen hechten.’

We werken achter elkaar in plaats van met elkaar

Nathalie Kramers, Jeugdbescherming Noord

‘A hell of a job’

De oplossing voor alle problemen ligt volgens de mensen waarmee we spraken deels in het helpen van een gezin voordat het uit de hand loopt. Maar dan moet die hulp er wel zijn.

Met het overgaan van de jeugdhulp naar de gemeentes in 2015 is het er niet beter op geworden. Rechter Claus: ‘Met het ingaan van de nieuwe Jeugdwet hield het rijk ook meteen de hand op de knip, er zijn ordinaire bezuinigingen doorgevoerd.’

Volgens Kramers is het hele systeem te ingewikkeld geworden en daarmee de administratieve last voor haar medewerkers te hoog. Ook is het zorglandschap te versnipperd geraakt: ‘Als je in Groningen alle jeugdzorgprofessionals op een rij zet heb je voldoende mensen om het goed te doen voor de kinderen. Maar we werken achter elkaar in plaats van met elkaar.’

Daarnaast weten ouders hulp vaak niet te vinden of is de stap om hulp te vragen te groot, uit schaamte of juist omdat ze bang zijn te maken te krijgen met instanties of uithuisplaatsing. Wanneer het dan toch tot in de rechtbank is geëscaleerd voelen ouders zich vaak machteloos door alles wat er op ze afkomt.

Rechter Claus benijdt de jeugdzorgmedewerkers alvast niet, want ‘Het is a hell of a job. We hebben het over ingrijpen in het gezag van ouders, dat is stevige kost.’

RTV Een is op zoek naar kinderen, ouders en professionals die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing. Wil jij je verhaal delen? Mail dan naar adozeman@rtvnoord.nl

Datum 18 mei 2022 Arienne Dozeman

Veendammer zeemeermin binnenkort weer terug in Julianapark

Het kunstwerk in het Veendammer Julianapark voor juni 2020

VEENDAM – De zeemeermin die altijd in het water lag in het Julianapark in Veendam komt na herstel- en restauratiewerkzaamheden binnenkort weer terug in het park. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente aan Veendammer journalist Peter Panneman. Momenteel ligt de zeemeermin bij een kunstsmederij waar meerdere kunstwerken in restauratie liggen.

Veenlust

Nadat in 1976 Veenlust was verbouwd tot cultureelcentrum werd bij de theateringang een bestaand beeld aangekocht. Het betreft hier de ‘De Zeemeermin‘ van de kunstenaar Pieter Starreveld, hij maakte dit beeld in 1963. Nadat de trappen en stoep bij de theateringang verdwenen kwijnde ze weg in de overgebleven groenstrook achter de bibliotheek. Nadat de bibliotheek in de Kerkstraat verdween voor de realisatie van een doorbraak werd het beeld in 1991 verplaatst naar een vijver in het plantsoen nabij de Prins Bernardlaan

Vermissing

Op 15 juni 2020 was de zeemeermin plots verdwenen. Een eeuwenoude boom viel op de zeemeermin, waardoor zij op de bodem terecht kwam.

Datum 17 mei 2022 Rutger Breider

Drouwenerzand onder toezicht vanwege vaste bewoners vakantiepark

De ingang van Drouwenerzand F: RTV Drenthe

DROUWEN – De gemeente Borger-Odoorn heeft de ambitie om vakantieparken alleen voor recreatief gebruik in te zetten. Dit is goed voor de vitaliteit van de parken en daarmee ook voor de toeristische groei binnen de gemeente. In het kader van de realisatie van deze ambitie wordt binnen vakantiepark Drouwenerzand geïnventariseerd welke vakantiehuisjes momenteel niet-recreatief in gebruik zijn.

Vitale vakantieparken

De gemeente Borger-Odoorn zet in op vakantieparken die vitaal (recreatief en economisch gezond) zijn om haar naam als mooie recreatiegemeente ook in de toekomst te behouden. ‘Recreatie is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente en vitale vakantieparken dragen bij aan meer toerisme. Daarnaast zijn deze parken belangrijk voor de leefbaarheid, de werkgelegenheid en de economische situatie in de gemeente’, aldus een woordvoerder van de gemeente Borger-Odoorn.

Niet-recreatief gebruik

De bestemming van het vakantiepark Drouwenerzand is zomerhuizenterrein. Een zomerhuis is een gebouw dat wordt gebruikt als periodiek verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf ergens anders hebben. Een aantal jaren geleden is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit van vakantieparken in de provincie Drenthe. Daaruit bleek dat niet alle vakantiewoningen op het vakantiepark Drouwenerzand recreatief in gebruik zijn. De gemeente wil inventariseren om welke vakantiewoningen het daarbij gaat en wat de reden is.

Eind april zijn de woningeigenaren op het park per brief geïnformeerd en is aangegeven dat een toezichthouder aan de deur komt om een paar vragen te stellen over het gebruik van de vakantiewoning. Wanneer blijkt dat de vakantiewoning niet-recreatief en dus in strijd met het bestemmingsplan in gebruik is, gaat de gemeente over tot handhaving die passend is bij de huidige situatie. 

Datum 17 mei 2022 Rutger Breider

Podiumplaatsen voor SV Veendam Atletiek in Gieten en Stedum

Archieffoto Manon Otter wint de tweede prijs in Leek (foto: SV Veendam Atletiek)

REGIO/VEENDAM – Afgelopen zaterdag verschenen leden van SV Veendam Atletiek aan de start van de Run van Gieten en de Steemer Omloop in Stedum. SV Veendam legde beslag op meerdere overwinningen. Manon Otter won niet alleen de 6 km in Gieten, maar verbrak het parcoursrecord in een tijd van 22 minuten en 56 seconden.

Run van Gieten 

Bij de Run van Gieten, onderdeel van ‘Loopcircuit de Kop van Drenthe’ stonden leden van SV Veendam aan de start van de verschillende afstanden. Manon Otter won de wedstrijd over 6 km met ruime voorsprong en in een parcours record van 22.56 minuten.

Annewil Schreuder pakte de winst bij de dames op de 10 km in een tijd van 39.14 minuten. Jan Venhuizen deed hetzelfde en won in de categorie M50+ in een tijd van 37.43 minuten. De twaalfjarige jeugdatlete Romée Warners schitterde op de 6 km en behaalde de tiende plaats in een tijd van 30.51 minuten.

Steemer Omloop

Ook in Stedum stond een wedstrijd op het programma. De Steemer Omloop was de eerste wedstrijd van het Ommelanderloopcircuit. Klaas Brouwer won de 10 km in de categorie M50+ in een tijd van 40.20 minuten. Harmannus Hovinga kwam net 6 seconden later binnen en won daarmee de 10 km in de categorie M60+. 

Datum 17 mei 2022 Rutger Breider

Wordt het ‘Wonder van Onstwedde’ werkelijkheid?

Zwembad ’t Vlasmeer in Onstwedde (foto: Stichting Zwembad ’t Vlasmeer)

ONSTWEDDE – Een proefboring moet aantonen dat via de zoutkoepels onder het dorp Onstwedde warm water kan worden opgepompt. Dat zou kunnen betekenen dat de Onstwedders van het gas af kunnen en dat het zwembad heel goedkoop het water kan verwarmen.

Het is een spannende tijd voor Henk Groenewold van het bedrijf LTA Energy uit Sellingen. Hij staat op het punt om te gaan boren in de zoutkoepel onder Onstwedde, die op ongeveer 250 meter diepte ligt. Hij hoopt er water en warmte te vinden, om precies te zijn water met een temperatuur van minimaal 35 graden. 

Niet eerder gedaan

‘Zo’n soort boring is naar mijn weten nog niet eerder gedaan,’ zegt Groenewold die in z’n dagelijks leven probeert om Groningers van het gas te krijgen door middel van het installeren van warmtepompen. 

Voor zijn idee om experimenteel te gaan boren in de zoutkoepel kreeg de ondernemer 50.000 euro subsidie van de provincie Groningen en de gemeente Stadskanaal. 

Voor het plaatsen van een warmtepomp is het normaal gesproken noodzakelijk om kilometers diep te boren om warm water op te pompen. Maar in Onstwedde is er een andere situatie door de aanwezigheid van de zoutkoepels. 

Volgens deskundigen is het in de zoutkoepels warmer dan normaal en ook geleidt zout erg goed. Tot zover de theorie, want de proefboring moet uitwijzen of dit allemaal klopt.

35 graden of meer

Mocht er een temperatuur van zo’n 35 graden of meer worden aangetroffen, ‘dan ziet dat er gunstig uit’, meent Groenwold. ‘Het zwembad kan dan meeprofiteren, want voor weinig geld kun je het zwembad dan makkelijker verwarmen. En ook is het denkbaar om de Onstwedders aan te sluiten op de zoutkoepels met een warmtepomp. En dat zou dan een lagere energierekening betekenen.’

Maar zo ver is het nog niet. Proefboringen moeten deze week uitwijzen of het ‘Wonder van Onstwedde’ werkelijkheid wordt. Eind deze week wordt er een thermometer in het boorgat gestoken en zal moeten blijken of het idee van Groenwold levensvatbaar is en of ook de Onstwedders en het zwembad kunnen meeprofiteren.

Naar verwachting wordt volgende week de uitslag van de proefboring bekendgemaakt.

Dit is een bericht van RTV Noord. RTV1 en RTV Noord werken samen om de regionale nieuwsverslaggeving te versterken. 

Datum 17 mei 2022 Redactie

Komst Shine naar Veendam onzeker, vanwege door de staat gesteunde concurrent

Zo komt de isotopenfabriek van Shine Medical in Veendam eruit te zien. Foto: Shine Medical

VEENDAM – Het Amerikaanse bedrijf Shine Medical wil van het kabinet harde garanties rond plannen van concurrent Pallas. Shine vreest oneerlijke concurrentie wanneer de nieuwe nucleaire reactor Pallas met overheidsgeld van de grond getrokken wordt. Shine wil in Veendam een fabriek bouwen voor medische isotopen voor diagnose en behandeling van – vooral – kankerpatiënten. De plannen ervoor werden vorig jaar gepresenteerd.

In een brief die Shine maandag aan de ministeries van EZ en Financiën stuurt voert Shine de druk op. De brief is opgesteld door Shine-oprichter en CEO Greg Piefer en Harrie Buurlage, directeur van Shine Europe en kartrekker voor de plannen in Veendam.

Reactor in Petten

Piefer en Buurlage stellen dat wanneer de overheid de bouw van de nieuwe Pallas-kernreactor in het Noord-Hollandse Petten betaalt, het project in Veendam ‘als geheel in gevaar komt’, citeert het FD uit de brief. 

Al sinds 2003 wordt er in Petten gewerkt aan vervanging van de stokoude bestaande nucleaire reactor. De meer dan 60 jaar oude Pettense reactor produceert nu 30.000 isotopen per dag. Dat is zo’n 70 procent van wat de Europese ziekenhuizen aan isotopen gebruiken. Nederland is daarmee marktleider in Europa, maar de isotopenproductie in Petten hapert af en toe en er zijn al situaties geweest van tekorten.

Nu ondertussen de vraag naar medische isotopen stijgt en meerdere reactoren in Europe vanwege ouderdom binnen afzienbare tijd sluiten, is er volgens Shine ruimte voor een nieuwe producent op de markt. Maar dan moet er wel een situatie van eerlijke concurrentie zijn, heeft Shine van meet af aan gezegd.

Ontoelaatbare staatssteun?

Voor de bouw van Pallas zijn private investeerders afgehaakt. Realisatie kan dus alleen wanneer de overheid er veel geld bijlegt. Het zou mogelijk neerkomen op volgens Shine ontoelaatbare staatssteun waartegen het bedrijf niet op zal kunnen. 

Minister Tamara van Ark van Medische Zorg in het vorige kabinet deed al de toezegging dat er een gelijk speelveld zou komen. Ernst Kuipers, minister van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het huidige kabinet bevestigde onlangs nog eens dat Shine geen oneerlijke concurrentie hoeft te vrezen.

Onzekerheid schrikt geldschieters af

Niettemin is het volgens Shine nog altijd niet helder hoe het kabinet dit ’level playing field’ wil realiseren. In de brief van Shine aan de twee (andere) ministeries laat het bedrijf weten zo moeilijk verder te kunnen. Shine wil een ‘snelle, concrete, gedetailleerde beschrijving door het kabinet van dit gegarandeerde gelijke speelveld.’

Volgens woordvoerder René van der Steeg van Shine zou het kabinet hier aanvankelijk in maart meer over zeggen. Dat is nu uitgesteld naar ’voor de zomer’. ‘We willen weten hoe het gelijke speelveld eruit zal zien. We hebben te weinig comfort bij wat ons is toegezegd.’Onzekerheid hierover schrikt geldschieters af – en die heeft Shine nodig om de 200 miljoen euro voor het Veendam-project bij elkaar te krijgen. Het geld om de 30 miljoen euro kostende voorfase voorafgaand aan de bouw te financieren heeft Shine al wel bij elkaar.

Shine houdt vast aan planning

De provincie Groningen geeft hiervoor 5 miljoen euro subsidie en een lening van 4 miljoen. De NOM leent Shine nog eens 1 miljoen. Het Rijk betaalt 10 miljoen en Shine zelf dekt de overige 10 miljoen. Over het geld zijn er overigens in Provinciale staten nogal wat zorgen vanwege de risico’s van het project.

Shine houdt ondanks het ontbreken van garanties van de kant van de overheid vast aan de gemaakte planning. ‘We willen in 2024 bouwen en in 2026 produceren in Veendam’, aldus Van der Steeg.Shine Medical Europe heeft er op een terrein naast Dallen 2, tussen Wildervank en de N33 zestien hectare grond gekocht. ‘De organisatie groeit, alle stappen die wij moeten nemen, nemen we’, zegt Van der Steeg. ’We zitten niet op onze handen.’

Wat maakt Shine?
Shine Medical Europe wil in Veendam een fabriek bouwen voor de productie van molybdeen-99, gebruikt voor de diagnose van kanker. Later wil het ook lutetium-177 gaan fabriceren, voor behandeling van de ziekte. Shine claimt deze isotopen dankzij een nieuw ontwikkelde productietechniek goedkoper, veiliger en met minder radioactief afval te kunnen maken dan een reactor als die in Petten. NRG, de exploitant van Petten, stelde tot nog toe telkens dat de techniek van Shine zich onvoldoende heeft bewezen.
Een rapport van TU Delft dat vorige week verscheen weerspreekt dat voor productie van lutetium-177. ‘Gekeken naar kwaliteit, capaciteit, en back-up mogelijkheden, beschouwt het TU Delft team de Shine-technologie als zeer effectief’.

Dit is een bericht van RTV Noord. RTV1 en RTV Noord werken samen om de regionale nieuwsverslaggeving te versterken. 

Datum 17 mei 2022 Redactie

Jongeren in Borger-Odoorn kunnen vijf keer gratis naar het zwembad deze zomer

Zwembad de Zwaoi in Valthermond | Foto: Facebook

EXLOO – Borger-Odoorn wil na corona jongeren weer met elkaar in contact brengen en laten bewegen. De gemeente komt daarom met een vijf badenkaart voor de zwembaden in Borger-Odoorn. Het trekt er ruim 20.000 euro voor uit waarbij in totaal 1000 jongeren aanspraak kunnen maken op de badenkaart.

Het college doet dat na aanleiding van een motie die Leefbaar Borger-Odoorn, PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie inbrachten bij de laatste raadsvergadering eind april inbrachten. Zij zagen dat door de verschillende coronamaatregelen de afgelopen twee jaar jongeren weinig tot geen sociaal contact hadden middels sporten. Jongeren kunnen door de badenkaart vijf keer gratis gebruik maken van de faciliteiten van De Leewal in Exloo, Buiner Streng in Nieuw-Buinen of de Zwaoi in Valthermond.

Hopen op goede zomer

Wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) heeft er haast mee gemaakt om de motie nog voor de zomer te bewerkstelligen. De badenkaart wordt gefinancierd uit de gelden die vrijkomen vanuit het project ‘Frisse Start na corona’ van de provincie. ‘We hadden nog genoeg in die pot zitten, mede doordat tot nog toe weinig partijen hier aanspraak op hebben gemaakt.’

Een aantal partijen pleitten er voor om hem de motie breder te trekken dan alleen de zwembaden. Iets waar ook Wind iets in zag, maar dat zou gewoonweg teveel tijd kosten. ‘Op 1 juli moeten we alles wat we nog hebben weer op de rekening van de provincie zetten. Als er iets is waar ik een hekel aan heb is het aan geld terugstorten. Nu kunnen we er nog leuke dingen van doen. We hopen op een goede zomer.’

Duwtje in de rug

Initiatiefnemer van de motie was Bianca Haan van Leefbaar Borger-Odoorn. Zij is blij dat het college er zo’n vaart achter heeft gezet. ‘Jongeren hebben lang stilgezeten en we hopen ze hiermee een duwtje in de rug te geven om dat sociale contact weer op te pakken, maar we zien het ook als een aanzet om jongeren weer in beweging te krijgen.’

Haan koos bewust voor de zwembaden. ‘Bij sportclubs kunnen jongeren al drie keer gratis mee doen voordat ze lid moeten worden. Dat is bij de zwembaden anders. We hopen dat de jongeren het na die vijf keer zo leuk vinden dat ze alsnog kiezen voor een abonnement, zodat de zwembaden ook een boost krijgen.’

Hoe de jongeren aanspraak kunnen maken op de vijf badenkaart is nog niet duidelijk, maar Wind denkt dat daarin een rol ligt voor de zwembaden. ‘Maar natuurlijk ook voor ons als gemeente in de communicatie naar de jongeren toe.’

Datum 17 mei 2022 Jelmer Wijnstra

Partijen Borger-Odoorn presenteren coalitieakkoord: ‘Willen weer naast de inwoner staan’

Peter Zwiers (PvdA) overhandigt het nieuwe coalitieakkoord aan burgemeester Jan Seton. | Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

VALTHE – De PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en de Christen Unie hebben maandagavond in ‘Ons Dorpshuis’ in Valthe het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Met de titel ‘Samen denken en Samen doen’ wil de nieuwe coalitie weer naast de inwoner komen te staan.

Dat de nieuwe coalitie het samen wil doen werd al duidelijk tijdens de formatie. Zo haalde het input bij andere raadsfracties, maatschappelijke organisaties en inwoners. ‘We hebben veel input gehad van inwoners en dat willen we ook blijven doen. Je kan ook zeggen dat de inwoners een voorzet hebben gegeven en dat wij hem hebben ingekopt met wat er nu op papier staat,’ zo vertelt Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn.

Samen met de inwoner

De vijf partijen willen dus input blijven vragen bij de inwoners. Dat doen ze onder andere door een mailadres aan te maken zodat mensen het college kunnen tippen. Leefbaar ging al veel in gesprek met de inwoners en ook het CDA deed dit al middels de maandelijkse ‘CDA-tour’.  Laagdrempeligheid is een issue. Daarom krijgt elke wethouder een leefgebied waar hij of zij verantwoordelijk voor is. ‘Zo moeten de wethouders makkelijker benaderbaar zijn, maar je zou ook kunnen denken aan een inloopspreekuur met de wethouders in de dorps- en buurthuizen,’ aldus De Groot.

Bestaanszekerheid en wonen als belangrijkste thema’s

Twee belangrijke thema’s die terugkomen in het akkoord op hoofdlijnen zijn bestaanszekerheid en wonen. Die bestaanszekerheid is iets waar mensen met de stijgende prijzen steeds meer moeite mee hebben zo zien de vijf partijen. ‘We zijn dan ook heel blij de we de kwijtscheldingsnorm gaan verhogen van 120 procent naar 130 procent. We moeten namelijk allemaal blijven meedoen,’ zo vertelt fractievoorzitter Peter Zwiers van de PvdA. Die kwijtschelding is mogelijk voor mensen met een minimum inkomen en een laag eigen vermogen en de gemeentelijke lasten niet kunnen betalen.

‘Onze politiek gaat niet om ‘The winner takes it all’, maar om vertrouwen.’

Janny Hofsteenge – fractievoorzitter VVD

Fractievoorzitter Janny Hofsteenge ziet de plannen voor wonen in het akkoord als laatste eer aan de als wethouder afscheid nemende Nynke Houwing. ‘Zij heeft zich hier vier jaar lang kei- en de keihard voor ingezet en om met haar woorden te spreken: ‘Weg met de krimp’. We moeten nu echt aan de slag.’ Dat doet de nieuwe coalitie door de onlangs vastgestelde woonvisie bij de hand te nemen en daarbij een uitvoeringsprogramma te gaan samen stellen.

Vertrouwen

Met het vertrouwen zit het door de gesprekken die zijn gevoerd tijdens de formatie goed tussen de vijf partijen, maar met de drie oppositiepartijen is dat een stuk brozer. Na de verkiezingen begon dat doordat informateur Johan van Tiel in zijn verslag adviseerde om buiten de grootste partij Gemeentebelangen heen te formeren. Het vertrouwen in die partij was er niet. Hofsteenge kwam daar nog even op terug. ‘Onze politiek gaat niet om ‘The winner takes it all’, maar om vertrouwen.’

Dat vertrouwen zakte nog verder weg toen de drie oppositiepartijen vervroegd opstapten bij het ronde tafel gesprek met de vijf formerende partijen. De vijf wilden namelijk input hebben van de overige drie fracties. Dat deden de partijen door hun verkiezingsprogramma te overhandigen waarna zij opstapten. De coalitie hoopt dat die verhoudingen snel verbeteren. ‘We hebben afgelopen donderdag fractievoorzittersoverleg gehad en toen hebben we dit ook besproken. Volgens mij hebben we de neuzen nu allemaal weer de goede kant op staan om er het beste van te maken voor onze gemeente,’ aldus Zwiers.’  

De vijf partijen die in Borger-Odoorn samen de coalitie gaan vormen met in het midden formateur Piet Adema (donkerblauwe colbert) | Foto: CDA Borger-Odoorn

‘Aan elkaar vast houden’

Zwiers benadrukt ook dat er daarom bewust is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. ‘Dan kunnen we het debat er nog over voeren in de raad.’ De nieuwe coalitie heeft in ieder geval het vertrouwen van formateur Piet Adema (ChristenUnie). ‘Je kijkt ook of een samenwerking duurzaam is. Door de diepgang bij de vele gesprekken die we hebben gevoerd heb ik het vertrouwen dat deze vijf partijen zich tot het einde van deze periode aan elkaar vast gaan houden.’

Het nieuwe coalitieakkoord wordt nog besproken in de gemeenteraad. Dat gebeurd volgende week dinsdag in Exloo waarbij ook de nieuwe wethouders Henk Zwiep (PvdA), Bernard Jansen (Leefbaar), Jeroen Hartsuiker (VVD) en Ankie Huijing (CDA en ook namens ChristenUnie) zullen worden voorgedragen.

Datum 17 mei 2022 Jelmer Wijnstra

Zingen met een lach en een traan in het Liedjescafé van Veendam

Het Liedjescafé in Veendam (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)

VEENDAM – ‘Laat me alleen, ‘Brandend zand’, en ‘Droomland’. Het is een greep uit de liedjes die worden gezongen in het Liedjescafé in de bibliotheek van Veendam. Toonvast of niet, iedereen is welkom om het Nederlandstalige repertoire mee te zingen.

Zo’n dertig dames en heren hebben zich verzameld in de bibliotheek om onder de bezielende leiding van Pieta Loots samen te zingen. Erg toonvast is het allemaal niet, maar gezellig des te meer.

Loots mag je met rust een ‘bekende Veendammer’ noemen. Beter bekend als ‘koninging van de ouderenzorg’ werd ze al vier stemrondes op rij met overweldigende voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen.

Dikke smok

Het is een middag met een lach en een traan, muziek is immers emotie. Loots vertelt hoe haar vader tijdens bruiloften, met een borreltje op, altijd ‘Droomland’ van André Hazes zong. ‘Mijn vader en moeder zijn er allebei al niet meer, ze zijn weggegaan met droomland.’

Het nummer maakt bij een aantal dames emotie los, Loots troost ze met ‘een dikke smok’. ‘Daar staan we sterk in met elkaar’, zegt Loots, ‘het is ook echt een mooi sociaal gebeuren.’

Ook mevrouw Veld-Veenhoven (74) is geraakt door de muziek. Haar zoon heeft een hersenbloeding gehad, zodoende maakt ze een moeilijke tijd door. Juist dat er ruimte is voor emotie vindt ze fijn. En dat terwijl ze het Liedjescafé eerst niet zo zag zitten. ‘Ik had er eerst mijn twijfels bij, maar ik vind het zo gezellig. Mijn man zegt ook, je komt zo blij thuis.’

Ook mevrouw Alders (68) geniet van het gezellige samenzijn. ‘Ik kan zelf niet goed zingen, ik zal wel vals zingen. Maar ik heb vriendinnen bij me, dan heb je even wat te doen. Het is gewoon leuk.’

Dubieuze teksten

De zangmiddagen doen je nog eens goed naar de liedteksten kijken. Loots: ‘Dan blijkt dat ik sommige liedjes al jaren verkeerd zing.’ En van sommige teksten krijg je toch wel rode oortjes. Zoals ‘Het werd zomer’ van Rob de Nijs: ‘Ik was 16 en jij was 28, en van de liefde wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen, ik was geen kind meer, en t’werd zomer …’

Gezelligheid en samenzijn

Het gaat volgens Loots echt om de gezelligheid en het samenzijn, je hoeft zeker niet goed te kunnen zingen om mee te mogen doen. Loots: ‘Het gaat mij net zo, als een couplet te hoog is hou ik me mooi een poosje stil.’

Het Liedjescafé is iedere tweede dinsdag van de maand in de bibliotheek van Veendam om 14:00.

Datum 17 mei 2022 Arienne Dozeman

Het doek valt voor Nieuw-Buinen in de Tweede Klasse

Archieffoto

NIEUW-BUINEN – Het zat er al een tijdje aan te komen, maar vandaag werd het dan officieel: Nieuw-Buinen is gedegradeerd uit de Tweede Klasse L. De ploeg speelde drie keer gelijk, verloor zeventien keer en won geen enkele keer. Vandaag werd de degradatie officieel na de 4-1 nederlaag tegen Stadskanaal.

Naar zes minuten keek de Drentse ploeg al tegen een achterstand aan door een goal van Leon Bos: 1-0. Nieuw-Buinen toonde veerkracht en kwam vrijwel direct weer op gelijke hoogte door de gelijkmaker van Pascal Felix: 1-1. Die tussenstand hield het een kwartier vast, toen Jeffrey Bakker weer voor de voorsprong namens Stadskanaal aantekende. Nog voor de rust werd de schade nog groter voor Nieuw-Buinen, want Leon Bos scoorde z’n tweede van de middag en bracht de tussenstand op 3-1.

De buit was daarmee binnen voor Stadskanaal, want de voorsprong kwam in de tweede helft niet meer in gevaar. Jeffrey Bakker deed nog wat zout in de wonden en bepaalde de einstand in de 81e minuut op 4-1.

Door de nederlaag is het vonnis nu officieel beslecht voor Nieuw-Buinen, dat volgend seizoen uitkomt in de Derde Klasse.

Dit is een artikel van RTV Drenthe. RTV1 en RTV Drenthe werken samen om de regionale verslaggeving te versterken. 

Datum 15 mei 2022 Rutger Breider


-advertenties-