Archief

Ook weer last van bijen wespen?

Stadskanaal – Even een kleine aanvulling op de vele berichtgeving van een paar andere fotografen uit de Kanaalstreek. Het is vaak niet mogelijk om bij een melding aanwezig te zijn…

Wijziging sociale zekerheidsverordeningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 12 december 2011 de wijzigingen van de volgende verordeningen heeft vastgesteld: Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal…

Aanscherping Wet Werk en Bijstand

Vooral gezinnen en alleenstaande ouders met inwonende meerderjarige kinderen krijgen te maken met aanzienlijke wijzigingen. Voor jongeren die nu een WIJ-uitkering hebben, geldt dat zij vanaf 1 januari 2012 een…

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Galama

Hier kunt u de nieuwjaarstoespraak ‘2012; Een grote uitdaging voor ons allen’ lezen die burgemeester Galama dinsdag 3 januari 2012 heeft voorgedragen tijden de nieuwjaarsreceptie.   

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten, in de vergadering van 20 december 2011, het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008 gewijzigd vast te stellen. De wijziging betreft…

Wijziging in portefeuilleverdeling college

De gemeente Stadskanaal krijgt vanuit het Rijk nieuwe taken, die omvangrijk zijn. Het gaat daarbij om taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Werken naar…

Ruimere bouwmogelijkheden Molenwijk

De gemeente zet nog steeds in op een samenhangend straatbeeld. De woningen krijgen een rode gevelsteen en een vergelijkbare hoogte. Woningen met één woonlaag hebben daardoor een hoger en spitser…

Wijziging Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij hebben besloten, in de vergadering van 27 december 2011, het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008 gewijzigd vast te stellen. De wijziging betreffen…

Controles waardering onroerende zaken

Waarop wordt gecontroleerd? Ter plaatse wordt gecontroleerd of de bij de gemeente geregistreerde objectgegevens, zoals woningtype, inhoud, bouwjaar, aanbouwen, bijgebouwen en het kwaliteits- en onderhoudsniveau nog kloppen. Daarvoor is het…

Wijzigingen mandaatstatuut

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 januari 2012 hebben besloten het mandaatstatuut te wijzigen. De wijziging betreft het mandateren van de bevoegdheid tot het nemen van een…