Reclame

Logo RTV SDe website van RTV Stadskanaal is uitermate geschikt om uw reclame of uiting onder de aandacht te brengen.

Zo kunt u vanaf € 25 een prominente plek op onze website krijgen. RTVStadskanaal.nl is met meer dan 1.400 likes op Facebook en met meer dan 2.000 volgers op Twitter dé kans om uw onderneming bij de Stadskanaal’se bevolking onder de aandacht te brengen.

Zo kunnen wij uw advertentie delen met al onze volgers en/of likers. Ook is het mogelijk om een web-advertentie te combineren met radio-reclame. Er zijn legio mogelijkheden om uw actie of product te promoten.

Neem voor informatie (vrijblijvend) contact op met reclame@rtvstadskanaal.nl of 06 139 959 62 tijdens kantuururen.