Direct naar de inhoud.

Gemeente Stadskanaal start een ‘afval enquête’ onder inwoners

Bron: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal vraagt haar inwoners om de zogenoemde ‘afval enquête’ in te vullen. In de enquête worden onder andere vragen gesteld over afval scheiden en de mening van de inwoners over afvalinzameling. 

In 2018 startte de gemeente de campagne ‘afval scheiden? Goed bezig!’. Met deze campagne wilde Stadskanaal de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding halen.

Tussenevaluatie

Uit de tussenevaluatie die in mei 2021 aan de gemeenteraad is aangeboden blijkt dat de doelstellingen: restafval 100 kg en afvalscheiding 75% echter nog niet zijn gehaald. De gemeente wil daar onder andere door de enquête verandering in brengen.

Tips

‘Iedere inwoner heeft met afval te maken’, aldus wethouder Goedhart Borgesius. ‘In de enquête kunnen ze ons vertellen welk rapportcijfer ze geven aan de inzameling van de verschillende afvalstromen. Maar ook zijn we benieuwd hoe ze zelf afval scheiden en of ze nog tips voor ons hebben.’

 

Datum 28 oktober 2021 Hielke Bosch


-advertenties-