Direct naar de inhoud.

Student uit Stadskanaal maakt online lessen

STADSKANAAL – Waar veel studenten online lessen volgen via hun laptop, zit Jonne Heeling juist online lessen te maken. Ze studeert aan de Pabo (leraar basisonderwijs) in Assen en heeft een eigen facebookgroep opgericht waar leerkrachten in het basisonderwijs lessen vanaf kunnen halen en door kunnen geven aan hun leerlingen

Het begin

‘Het begon allemaal met het idee om mijn tante te ondersteunen en haar te helpen met lessen maken’, geeft de pabostudente aan. Omdat ze zelf geen stage kan lopen mist ze haar feedback om haar portfolio te vullen, daarnaast hebben veel leerkrachten moeite met het verzinnen van digitale lessen.

Anne Frank Vlogs

‘Het begon allemaal met een les over de vlogs van Anne Frank die sinds kort gepubliceerd staan op het YouTube kanaal van Anne Frank Huis. Mijn tante vond de les erg leuk en gaf aan om de les ook in een Facebookgroep met verschillende bovenbouw leerkrachten te zetten. Nadat ik dat had gedaan kreeg ik veel reactie’s van leerkrachten uit het hele land. Ik heb één van de best presterende berichten ooit geplaatst in die groep.’ Er kwamen veel positieve reactie’s op de les en de vraag naar een vervolg werd veel gesteld. ‘Ik merkte dat leerkrachten op dit moment veel behoefte hebben aan lessen en heb daarom een medestudent gevraagd te helpen met het ontwikkelen van vervolglessen op die Anne Frank vlogs.

Facebookpagina

Sinds afgelopen maandag hebben de studenten een eigen facebookpagina: No Stress, Online Les. De dames hebben twee mannelijke studenten gevraagd om ook mee te helpen aan dit project, waardoor er nog meer lessen online gezet kunnen worden. ‘Nu we met vier pabostudenten samenwerken kunnen we extra veel lessen ontwerpen voor leerkrachten die door al het digitale lesgeven nauwelijks tijd over hebben voor het geven van originele lessen.’ Niet alleen de man-vrouw verdeling binnen het team is in evenwicht, ook de leerjaren van de studenten zijn goed verdeeld. Heeling en haar klasgenoot zitten in het tweede leerjaar en de twee jongens zitten in het derde en vierde jaar van Pabo De Eekhorst in Assen. ‘We proberen elke dag meerdere lessen online te zetten om de basisschoolleraren een duwtje in de rug te geven in deze tijd tijdens het virus’.

Datum 10 april 2020 Hielke Bosch

Project ,Allemaal Digitaal’ van start bij Computerbank

Afgeschreven computer

GRONINGEN – Onder de noemer ‘Allemaal digitaal’ wil stichting De Computerbank in de jaren 2018 en 2019 in totaal 200 computers verstrekken aan evenzoveel achterstandsgezinnen in de provincie Groningen. “Afgeschreven maar nog werkende apparaten krijgen een opknapbeurt en worden in bruikleen gegeven aan gezinnen die zich de aanschaf van een computer niet kunnen veroorloven.” vertelt voorzitter Hans Huiting. “Een computer helpt mensen in armoede toch mee te doen in de maatschappij. Dit is ook belangrijk voor gezinnen met kinderen die voor hun schoolwerk afhankelijk zijn van computers”.

Geen gift

De essentie van het project ‘Allemaal digitaal’ is activeren en aansluiten. De gezinnen die voor een computer in aanmerking komen, verrichten vrijwilligerswerk in ruil voor een computer. Het is daarmee geen gift. We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat niet iedereen in staat is vrijwilligerswerk te verrichten. Bijvoorbeeld omdat men al actief is als vrijwilliger of omdat men lichamelijke of geestelijke beperkingen heeft. De mate waarin mensen worden ingezet is dus geheel afhankelijk van hun kunnen.” Huiting vertelt dat de eerste helft van dit jaar is gebruikt voor de voorbereidingen. “Er zijn goede werkafspraken gemaakt met de samenwerkingspartners. Ook zijn vrijwilligers geworven voor het uitleveren van de computers en het instrueren van de ontvangende deelnemers. Bovendien hebben we fondsen aangeschreven zodat we ook daadwerkelijk alle 200 computers kunnen uitleveren.”

Wie meer wil weten van De Computerbank kan contact opnemen via Hans Huiting, Stichting DIG050 – Telefoon: 0631944376. Aanwezig ma-do: 09.00-16.00

Datum 11 juli 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-