Alle berichten met: begroting 2017

Raadsvergaderingen live via RTVeen.nl

STADSKANAAL/VEENDAM – Maandagavond kun je luisteren naar de raadsvergaderingen gemeente Stadskanaal en Veendam. Omdat beide raadsvergaderingen tegelijk gehouden worden hebben we besloten om de raadsvergadering Stadskanaal uit te zenden via de ether en via internet. De raadsvergadering Veendam wordt live uitgezonden via onze 2e stream op het internet. De beider streams kun je vinden op onze website RTVeen.nl/raadsvergadering. De uitzending begint om 19.30 uur.

Extra geld voor wegenonderhoud Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN – De gemeente Borger-Odoorn maakt volgend jaar 2 miljoen euro extra vrij voor wegenonderhoud. Dat staat in de begroting voor 2017. Hieruit blijkt verder dat een geplande bezuiniging op de bedrijfsvoering geschrapt is, en dat de lokale lasten gemiddeld gelijk blijven. Het college van b en w had voor 2016 al een miljoen extra uitgetrokken voor de wegen. Op verzoek van de gemeenteraad komt daar komend jaar nog eens 2 miljoen euro bij.

Stadskanaal schrijft zwarte cijfers

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is er in geslaagd de begroting in 2017 structureel sluitend te maken, met een batig saldo van € 267.000,00. Ook meerjarig zijn er kleine plusjes te noteren. Dit resultaat is tot stand gekomen na het nemen van extra maatregelen om begrotingstekorten te voorkomen. Op maandagavond 7 november neemt de raad een besluit over de vaststelling van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020.

Veendam heeft begroting 2017 – 2020 op orde

VEENDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Veendam heeft de programmabegroting 2017-2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente Veendam hoeft de komende jaren niet extra te bezuinigen. Volgens het college van B&W worden met de eerder ingezette bezuinigingen de kortingen van het Rijk opgevangen. Daarnaast blijft er ruimte voor nieuwe investeringen.