Direct naar de inhoud.

Bijeenkomsten over wonen in Mondengebied

BORGER ODOORN – Inwoners van het Mondengebied kunnen de komende tijd bijdragen aan een leefbare woonomgeving door hun kennis over het leven in hun dorp te delen. Daarvoor vinden volgende week drie bijeenkomsten plaats in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond.

De werkgroep Gebiedsagenda De Monden presenteert daar de meningen en ideeën die ze de afgelopen tijd in de dorpen heeft verzameld. Naast dat alvast de eerste verbeterplannen aan bod komen, willen de initiatiefnemers die avond samen met de inwoners in gesprek om ook andere plannen samen verder uit te werken.

Wanneer?
De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 17 september (19.30-21.30 uur, ‘t Brughuus in Valthermond), dinsdag 18 september (19.30-21.30 uur, De Badde in 1e Exloërmond) en woensdag 19 september (19.30-21.30 uur, basisschool De Wegwijzer in 2e Exloërmond). Alle inwoners zijn van harte welkom om mee te denken en om de diverse projecten verder uit te werken en van de grond te krijgen.

Integrale gebiedsagenda
De verbeterplannen krijgen vorm in de integrale Gebiedsagenda De Monden. Initiatiefnemers daarvan zijn de gemeente Borger-Odoorn, woningcorporatie Woonservice, welzijnsorganisatie Andes, het sociaal team en de scholen. Zij hebben de handen ineengeslagen om effectief in te kunnen spelen op veranderingen in het Mondengebied.

Onderzoek
De inwoners zelf hebben een nadrukkelijke rol in de toekomst van hun leefomgeving. Daarom zijn zij de afgelopen maanden bevraagd over hoe het is om in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond of Valthermond te wonen en te leven. Tijdens bijeenkomsten met onder andere ouderen, jongeren, ouders en ondernemers, maar ook via een online vragenlijst die ruim 350 keer is ingevuld.

Aanpakken
Uit de reacties die tot nu toe verzameld zijn, blijkt dat thema’s als veilig verkeer, goede fietspaden en onderhoud van bermen en ander groen voor de inwoners belangrijk zijn. De initiatiefnemers van de gebiedsagenda nemen deze signalen serieus en pakken een aantal van die onderwerpen ook direct aan. Zo wordt het fietspad langs het Zuiderdiep in 2e Exloërmond (Kijlstraat-Drentse Mondenweg) en langs de Kavelingen in Valthermond (Musselweg-gemeentegrens Musselkanaal) verbeterd.

In 1e Exloërmond levert de gemeente op verzoek van inwoners een financiële bijdrage aan reflecterende huisnummers. Daarnaast krijgen bermonderhoud en veiliger kruisingen bij de scholen meer aandacht, en wordt een evenement voor de jeugd georganiseerd als bedankje voor alle medewerking aan de gebiedsagenda.

Datum 14 september 2018 Redactie


-advertenties-