Alle berichten met: biljartvereniging de Snikke

Lammert Pinkster wint paastoernooi bij biljartvereniging ‘De Snikke’

OUDE PEKELA – Lammert Pinkster wint paastoernooi bij biljartvereniging ‘De Snikke’. Vrijdagochtend, 14 april, startte om 9.30 biljartvereniging ‘De Snikke’ in Mfc De Binding hun jaarlijks Paastoernooi om het “gouden ei”. Winnaars van het toernooi zijn de heren R, Tinus Harms 2e prijs, Lammert Pinkster 1e Prijs en Stinus Sluiter 3e prijs. Respectievelijk van links naar rechts op bijgaande foto. De vereniging telt 33 leden. Komen vooral uit Oude Pekela en een aantal uit Winschoten.

Eerste driebandenwedstrijd biljartvereniging De Snikke

OUDE PEKELA – De Biljartvereniging De Snikke speelde onder auspiciën van de KNBB haar 1e Driebanden wedstrijd met arbitrage van eigen deskundige leden. Alex de Keijser stuurde RTV1 een korte video die onze lezers een goed beeld geven hoe zo’n wedstrijd verloopt.

Compromis bereikt in conflict biljartvereniging en de gemeente

OUDE PEKELA – Compromis bereikt in conflict biljartvereniging en de gemeente. Vandaag, 11 februari,  werd ons medegedeeld dat er een compromis is bereikt tussen de vereniging, de Badde en de gemeente Pekela. 1 biljarttafel zal uit de gemeenschappelijk ruimte van de biljartvereniging verhuizen naar de hal in De Binding. De kosten om de tafel te verplaatsen komen voor rekening van de Badde. De ontstane vrije ruimte in de biljartzaal zal in overleg door de Badde gebruikt worden voor andere activiteiten.

Conflict biljartvereniging De Snikke en gemeentebestuur Pekela blijft voortduren

OUDE PEKELA – Conflict biljartvereniging De Snikke en gemeentebestuur Pekela blijft voortduren. Voorzitter Tinus Harms deed een dringend beroep op de raadsleden om het besluit van het college van B&W de publiekelijke openstelling van de biljartruimte te herzien. Na een korte schorsing besloot de wethouder om alsnog te proberen middels gesprekken met de biljartvereniging en De Badde tot een oplossing te geraken, wel werd deze periode begrenst tot 15 februari.

Conflict Biljartvereniging en gemeente Pekela

OUDE PEKELA – Er is een conflict ontstaan tussen de biljartvereniging De Snikke en het gemeentebestuur Pekela. Het gaat met name om de publiekelijke openstelling ,per 1 februari aanstaande, van de biljartzaal en biljarttafels zonder lidmaatschap van de vereniging. Zijdelings speelt daarbij de twist wie de biljarttafels in eigendom heeft. 31 januari spreekt de voorzitter in de gemeenteraad. Doel is om de publiekelijke openstelling te herzien.