Direct naar de inhoud.

Dankers Bio Energy: ‘Gemeente Veendam dwarsboomt oplossing voor geurprobleem Borgercompagnie’

De mestvergister in Borgercompagnie (foto: Martijn Folkers / RTVNoord)

BORGERCOMPAGNIE – Niet Dankers Bio Energy maar de gemeente Veendam frustreert een oplossing voor de stankoverlast van een mestvergister in Borgercompagnie. Dat zegt eigenaar Martien Dankers van Dankers Bio Energy.

Dankers reageert op de uitspraken van wethouder Henk Jan Schmaal van vorige week over het stuklopen van de onderhandelingen tussen de gemeente Veendam en Dankers Bio Energy.

Beide partijen waren met elkaar in gesprek over een oplossing voor het geurprobleem doormiddel van de bouw van een 25 meter hoge schoorsteen en een aantal bijgebouwen bij de mestvergister. Een dergelijke schoorsteen zou het geurprobleem voor de omgeving drastisch moeten verminderen.

Onderhandelingen opgeschort

Wethouder Schmaal maakte tijdens een commissievergadering bekend dat alle onderhandelingen met Dankers zijn opgeschort omdat het bedrijf een aanvraag bij de provincie voor een natuurvergunning actief heeft ingetrokken. De bewuste vergunning is nodig om als gemeente te kunnen optreden tegen de geuroverlast.

De door Dankers aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van een schoorsteen met bijgebouwen neemt de gemeente niet meer in behandeling.

Wij hebben nooit afspraken gemaakt met de gemeente over een milieuvergunning (Martien Dankers – Dankers Bio Energy)

Dankers zegt dat de natuurvergunning (ook wel stikstofvergunning genoemd) niet nodig is als het bedrijf er voor zorgt dat er minder ammoniak wordt uitgestoten. ‘Wij hebben nooit afspraken gemaakt met de gemeente over een natuurvergunning (enkel over een omgevingsvergunning, red.). Dat kan ook helemaal niet. Niet de gemeente, maar de provincie is het bevoegd gezag ten aanzien van de natuurvergunning’, stelt het bedrijf in een persbericht.

Wethouder Schmaal weerspreekt dit en zegt dat er wel degelijk afspraken met Dankers zijn gemaakt over de natuurvergunning.

Zonnepark

Dankers en de gemeente spreken ook nog over een tweede oplossing voor het geurprobleem. Namelijk de aanleg van een zonnepark van 189 hectare op het terrein van Dankers. Zonneparkexploitant Powerfield uit Groningen zou met Dankers hebben afgesproken dat als het park wordt gebouwd de mestvegister buiten bedrijf wordt gesteld.

We hebben een aantal concepten heen en weer gestuurd, maar er was zeker nog geen besluit (Henk Jan Schmaal – wethouder Veendam)

Volgens Dankers zouden de gesprekken met de gemeente Veendam hierover al in een ver gevorderd stadium zijn, maar wethouder Schmaal spreekt dit tegen. ‘We hebben een aantal concepten heen en weer gestuurd, maar er was zeker nog geen besluit. Bovendien gaan wij er ook niet over. Een dergelijk initiatief moet onder andere nog aan de zonnevisie worden getoetst, die de raad nog vast moeten stellen’, zegt Schmaal.

‘Gemeente is onbetrouwbaar en onzorgvuldig’

Dankers noemt in het verstuurde persbericht het college van de gemeente Veendam onbetrouwbaar en onzorgvuldig in het hele proces. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen het stopzetten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

‘Daar waar de oplossing voor de geurproblematiek zoals deze door de omwonenden wordt ervaren binnen handbereik was, trekt de gemeente de stekker eruit. Over het vervolg laat zij zowel ons als de omgeving in het ongewis. Wij betreuren dat zeer. Helaas rest ons nu niets anders dan ons weer concentreren op het volledig continueren van de huidige bedrijfsvoering. De gemeente laat ons geen andere keuze. Wij hopen echter dat de gemeente weer met ons de dialoog wil aangaan over de geurklachten.’

De gemeente heeft inmiddels externe expertise ingewonnen om de ontstane situatie te beoordelen.

Datum 14 september 2021 Arienne Dozeman

Borgercompagnie aan het woord

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Maandagmiddag waren de inwoners van Borgercompagnie uitgenodigd door de SP afdeling Veendam om te komen praten en te vertellen over wat hun bezig houdt op hun dorp.

Zoutwinning

Naast leden van de SP afdeling Veendam, was ook SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman deze middag aanwezig. Vooral de zoutwinning van Nedmag was onderwerp van gesprek, na een indrukwekkend betoog van Koba Gräper-Niemeijer uit Borgercompagnie die zich ernstig zorgen maakt over de leefbaarheid van het dorp en omgeving.

SP afdelingsvoorzitter Angelique Schoonewille: “Borgercompagnie is een kleine gemeenschap binnen Veendam, maar er spelen grote onderwerpen. Het is het hart van het zoutwinningsgebied, er zit een grote biovergister en de school is weg, allemaal zaken die de leefbaarheid beïnvloeden. Wij willen horen van de inwoners wat er leeft én we willen Sandra Beckerman die verhalen meegeven die duidelijk maken dat er naast gas ook een strijd rondom de zoutwinning te voeren is.” De middag werd geleid door SP-kandidaat Lian Veenstra. – ( Peter Panneman)

Datum 19 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Wegwerkzaamheden Van Boekerenweg op schema

De wegwerkzaamheden (F: RTV1)
De wegwerkzaamheden (F: RTV1)

STADSKANAAL – De Van Boekerenweg tussen de N366 en het Refaja ziekenhuis wordt momenteel ter hoogte van de biovergister Stadskanaal veiliger gemaakt. De weg wordt breder en aangepast met een in en uitrijstrook voor het verkeer richting Bio Energie Stadskanaal. De asfalteerwerkzaamheden zijn in volle gang. Door het inzetten van stoplichten kan het verkeer toch gebruik blijven maken van de Van Boekerenweg via één rijstrook. Naar verwachting zal eind volgende week de weg weer volledig open zijn.

Datum 1 april 2016 Bert Jan Brinkman

Wethouder Peter Gelling over 250/400, konvooivaart en de biovergister

Wethouder Peter Gelling (GBS)
Wethouder Peter Gelling (GBS)

RTVS – Het stichtingsbestuur 250/400 onder leiding van Roel van der Molen heeft 700.000 euro nodig om haar ’totale’ programma rondom de viering van het jubileumjaar sluitend te krijgen. Een deel daarvan is al binnen legt wethouder Peter Gelling (GBS) uit. “De gemeente Stadskanaal en de omliggende gemeenten hebben inmiddels een financiële bijdrage gedaan. Voor het overige deel van de totale begroting moet de stichting proberen het geld via sponsoren/geldschieters binnen te halen”, aldus Gelling.

Het Stadskanaal
In het najaar wordt geëvalueerd of de bruggen en de sluizen in het Stadskanaal ook opengaan voor boten Peter Gelling in de S-express okt 2014(niet in konvooivaart) na 1 september. De gemeenteraad had al besloten af te stappen van de konvooivaart in het hoogseizoen. Volgens Gelling is het heel goed mogelijk dat op basis van nieuwe vaargegevens vanaf 2015 ook in september de boten ongehinderd door kunnen varen. Maar dat zal allemaal eerst nog uitgezocht moeten worden.

Biovergister
De gemeente Stadskanaal gaat scherp toezien dat geuroverlast binnen de perken blijft van de biovergister die in Stadskanaal Noord staat. De ondernemers van de biovergister hadden tot 1 oktober 2014 de tijd om hiervoor extra aanpassingen te doen maar dit blijkt nog niet allemaal afgerond. De komende weken volgen er gesprekken tussen de biovergister en de gemeente. Volgens Peter Gelling gaat de gemeente door met het traject van handhaving. “Het moet in orde”, aldus de wethouder afgelopen vrijdagavond in het radioprogramma “S-express”.

Bert Jan in gesprek met Peter Gelling:

 

Datum 5 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Biovergister Stadskanaal kampt nog steeds met stankoverlast

biovergister StadskanaalSTADSKANAAL – Voor 1 juni 2014 moest Bio Energie Stadskanaal maatregelen treffen om de stankoverlast in te dammen. Dat is niet gelukt. Volgens Joop Westerveld van de biovergister is er wel de wil maar is de financiering voor de aanpassing nog niet rond. Het gaat om een extra investering van 300.000 euro. Technisch is het dus geen probleem.

Wethouder Peter Gelling (GBS) zegt dat begin deze maand nieuwe snuffelmetingen zullen plaatsvinden omtrent de emissie en geur-uitstoot van de vergister langs de Van Boekerenweg. De uitkomst hiervan is bepalend voor de toekomst van de vergister die onder meer energie levert aan het Refaja ziekenhuis.

Vorig jaar hadden omwonenden geklaagd over misselijkmakende en een penetrante geur van de vergister. Als de wind vanuit het noordwesten komt is deze geur zelfs te ruiken tot in de wijken Waterland en Maarswold.
De stank is (volgens de GGD) niet schadelijk voor de volksgezondheid. Het zou vooral gaan om de uitstoot van H2S. Dit is de chemische aanduiding voor waterstofsulfide of zwavelwaterstof. Wanneer deze stof vrijkomt, is dat niet gevaarlijk voor de gezondheid. Wel blijft de stank van rotte eieren waarneembaar. De gassen die bij een biovergister wel een acuut gevaar kunnen opleveren zijn methaan, kooldioxide en blauwzuurgas.

Datum 1 juni 2014 Bert Jan Brinkman

Project droogvergisting bermgras in Borger-Odoorn van start

foto: groengas.nl
foto:  groengas.nl

BORGER-ODOORN – Wethouders en raadsleden van Borger-Odoorn hebben zich donderdag 20 februari in Dörpen (Duitsland) laten informeren over het nieuwe bermgras- vergistingsproject. Tijdens een werkbezoek aan een grote vergistingsinstallatie in Dörpen, zijn wethouders en raadsleden van Borger-Odoorn gisteren bijgepraat over de werking van droogvergisting. Deze vorm van opwekken van duurzame energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het uitbreiden van zogenaamde hernieuwbare energiebronnen. Bermgras wordt in Nederland nog niet of nauwelijks benut als energiebron. Borger-Odoorn gaat een éénjarig demonstratieproject met bermgras en gras van natuurterreinen uitvoeren in de Duitse vergistingsinstallatie. Dit onderzoek heeft als doel na te gaan of de geproduceerde compost met bermgras voldoet aan de eisen voor hergebruik.

Borger-Odoorn heeft ongeveer 260 ha bermen in beheer en onderhoud. Momenteel wordt een klein deel hiervan gecomposteerd, heel beperkt wordt het gemaaid en gebruikt door argrariërs en in vele gevallen blijft het gemaaid achter in de berm en wordt het dus ook niet afgevoerd. Door al het bermgras te verzamelen en te vergisten kan biogas en warmte worden geproduceerd. Met dit biogas kunnen bijvoorbeeld openbare gebouwen worden verwarmd zoals scholen, sporthallen, het gemeentehuis, zwembaden, etc.

Voor dit project krijgt de gemeente steun van de provincie Drenthe, de Dienst Landelijk Gebied Groningen, het ministerie van EZ, Eems-Dollard Regio (EDR) en Alterra (Universiteit van Wageningen.
Het Bermg(r)asproject is inmiddels van start gegaan met de oogst en bewaring van bermgras. Het gaat hier om maaisel uit Borger-Odoorn, een deel uit de gemeenten Emmen, Coevorden en Midden Drenthe en maaisel van natuurterreinen van Staatsbosbeheer. Alles bij elkaar zo’n 1200 ton. Het werkbezoek heeft nuttige informatie opgeleverd die ook in de toekomst ingezet zal worden bij soortgelijke samenwerkingsprojecten.

Nederland streeft ernaar om in 2020 een aandeel te behalen van 14% hernieuwbare energie en 16% in 2023. In 2012 bedroeg het aandeel duurzame energie 4,7%. In vergelijking met vele andere landen (Scandinavië, Duitsland) is het potentieel aan hernieuwbare energiebronnen in Nederland nog beperkt.

Datum 23 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Biovergister Stadskanaal overschrijdt stanknorm

StankSTADSKANAAL – De biovergister aan de Van Boekerenweg in Stadskanaal veroorzaakt te veel stankoverlast voor omwonenden. Dat heeft een onderzoek door de gemeente Stadskanaal uitgewezen. De gemeente Stadskanaal heeft inmiddels een brief met hierin de resultaten van het onderzoek aan omwonenden van de biovergister gestuurd.De buurtbewoners klagen al langere tijd over stankoverlast en gezondheidsproblemen. De gemeente liet hierop een geuronderzoek uitvoeren. Dit onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat tijdens het vullen van de vergister de ‘stank’norm wordt overschreden. De gemeente Stadskanaal wil nu voorschriften aan de vergunning voor de vergister toevoegen en eist dat de eigenaren voor 1 december maatregelen nemen.

De eigenaren (Joop Westerveld en Henk Jan te Velde) , verenigd in de vennootschap onder firma ‘Bio Energie Stadskanaal’, laten weten dat ze zeker iets aan de overlast gaan doen. Een van de verbeterpunten is een grotere en betere vul-inrichting die maar één keer per dag gevuld hoeft te worden en waarbij mais, uienschillen en kippenmest beter afgedekt zullen zijn. De biovergister produceert onder meer de energie die het nabijgelegen Refaja Ziekenhuis warm houdt.

Datum 12 juli 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-