Direct naar de inhoud.

220.000 woningen in ruil voor spoorlijnen

Een schets van de Nedersaksenlijn – (F: RTV Noord)

REGIO/STADSKANAAL  – De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de woningnood door de komende jaren 220.000 extra woningen te bouwen. In ruil daarvoor moet een nieuw kabinet 9,5 miljard euro investeren in de Lelylijn, de bestaande spoorlijn via Zwolle en de Nedersaksenlijn, de treinverbinding vanuit Groningen via Stadskanaal naar Emmen.

Dat is de noordelijke inbreng voor het zogenoemde Deltaplan voor het Noorden, dat het Rijk samen met de regio wil gaan maken. Doel van dit plan is om de bereikbaarheid en het wonen en werken in Noord-Nederland te stimuleren.

De 220.000 woningen komen boven op de 100.000 woningen die al in de vier provincies op de planning staan. Voor Groningen betekent het dat het wil tekenen voor 50.000 extra woningen in onze provincie, bovenop de al bestaande plannen van 35.000 woningen in de Regio Groningen – Assen.

‘Fantastisch voor Stadskanaal’

Klaas Pals (f: eigen foto)

‘Super, ik juich het alleen maar toe, dit is de toekomst’, laat Klaas Pals (raadslid voor D66 in Stadskanaal) weten. Stadskanaal is volgens hem  dé plek om een deel van de beoogde nieuwe woningen te bouwen. Zeker met de komst van de trein (het plan is om Stadskanaal aan te sluiten op de Nedersaksenlijn) is bouwen volgens hem een must.

Waar het Stadskanaal aan ontbreekt is visie en concrete acties, zegt Pals: ‘De plannen vliegen ons om de oren, maar vanuit ons college komt helemaal niks. Op deze manier komen we ontzettend in de knel.’ Volgens Pals kon je al lange tijd aan zien komen dat er meer woningen nodig zouden zijn. Van krimp is volgens hem allang geen sprake meer.

Ook Jur Mellies (raadslid voor Lokaal Betrokken in Stadskanaal) stelt dat Stadskanaal mee moet in de groei. Mellies: ‘In de gemeenten om ons heen wordt flink gebouwd, wij moeten daar zeker ons graantje van mee pikken.’

Woontitels terugbestemd

Verbazing was er bij Pals toen wethouder Brongers tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag liet weten dat de vorig jaar wegbestemde woontitels (een kleine 400) weer ’terugbestemd’ waren. Waar de gemeente zichzelf een paar jaar geleden nog bouwbeperkingen oplegde lijkt nu dus haastig ingezet te worden op nieuwbouw. Pals: ‘Tegen dat wegbestemmen hebben wij ons toen nog hevig verzet. Als je het over een flipperkastbeleid hebt dan is onze wethouder wonen er kampioen in.’

Als je het over een flipperkastbeleid hebt dan is onze wethouder wonen er kampioen in (Klaas Pals – D66 Stadskanaal))

Karakter van Groningen behouden

Nu de randstad vol is lijkt Den Haag de potentie van het Noorden plots  te zien. Niet langer krimp en achterlijkheid, maar mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Toch zijn er ook zorgen. Want wat gaan de plannen doen met natuur en landschap? Hoe zorgen we dat het unieke karakter van Groningen behouden blijft?

‘Als je jezelf als overloop van de randstad gaat positioneren krijg je een heel andere regio dan we nu zijn’, zegt Marco Glastra van het Groninger Landschap tegen RTVNoord. Ook Pals is zich hiervan bewust: ‘We moeten te werk gaan met zorg voor natuur en landschap, je kunt het hier niet plompverloren volbouwen.’

Als je jezelf als overloop van de randstad gaat positioneren krijg je een heel andere regio dan we nu zijn (Marco Glastra – Groninger Landschap)

Jur Mellies (f: gemeente Stadskanaal)

Mellies voelt bij zichzelf ook een tweestrijd: ‘We wonen in een prachtige omgeving. Die fysieke leefomgeving staat al onder druk door de energietransitie zoals zonneparken. Die vormen van energie zijn we natuurlijk ook hard nodig. Dus die bebouwing moet echt binnen de bebouwde kom gerealiseerd worden, zodat het niet ten koste gaat van de leefomgeving.’

Mellies wijst als voorbeeld naar Blauwestad waar veel in de natuur gebouwd is: ‘Die uitdijing moeten wij niet hebben. Dat zou zonde zijn van onze prachtige natuur en landbouw.’

Westerlingen of Groningers?

En voor wie zijn de nieuw te bouwen huizen bedoeld? De randstedelingen die naar het Noorden trekken? Of de Noorderlingen zelf die nu geen betaalbare woning kunnen vinden? In Musselkanaal weten ze het wel. Maria Sanders van Dorpsbelangen Musselkanaal laat in een interview met RTVNoord weten dat ze graag ziet dat er flink meer woningen gebouwd worden voor ‘jongelui die graag hier willen blijven’.

‘Het wordt dringen op de markt’ stelt Pals, ‘maar je kunt niet zeggen we willen die Westerlingen niet.’

Als er inderdaad meer woningbouw komt in de Knoalster gemeente ziet Mellies het liefst kleinschalige bouw voor starters: ‘Ik zou graag weer een paar Renneflats erbij zien.’

Ik zou graag weer een paar Renneflats erbij zien (Jur Mellies – Lokaal Betrokken)

De komende tijd wil de Provincie in gesprek met gemeenten om aan de beoogde plannen een vervolg te geven. RTV1 heeft contact gezocht met wethouder Brongers-Roffel om te vragen hoe zij zij de toekomst van Stadskanaal ziet als het gaat om bouwen en wonen. Helaas heeft zij nog niet gereageerd.

 

Datum 21 april 2021 Arienne Dozeman

Avitec gaat ook slopen en saneren met bedrijfsovername Revoort

F: Avitec

NIEUW-BUINEN/TWEEDE EXLOËRMOND – Avitec in Nieuw-Buinen neemt Revoort Slopen & Saneren in 2e Exloërmond over. Door deze bedrijfsovername heeft het aannemersbedrijf in grond-, weg- en waterbouw alle takken van sport in eigen huis. Avitec, waar 200 mensen werken, krijgt er 40 man personeel bij. De werknemers van beide bedrijven zijn vanmorgen geïnformeerd.

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 11 februari 2021 Rutger Breider

PI Ter Apel en Noorderpoort ronden bouwproject af

Bouwproject PI Ter Apel

TER APEL – Gedetineerden die met ladders en gereedschappen in de weer zijn is geen alledaags beeld in een gevangenis. Toch kwam het de afgelopen tijd regelmatig voor in de penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel.

Zeven gedetineerden namen deel aan een opleiding bouw en elektriciteit, die werd verzorgd door vakdocenten van Beroepsonderwijs Noorderpoort in Stadskanaal. Deze week ontvingen ze hun bewijs van deelname. Bedoeling is dat ze de vaardigheden die ze hebben opgedaan in de toekomst kunnen inzetten om in hun land van herkomst op positieve wijze de handen uit de mouwen te kunnen steken.

De PI Ter Apel heeft een bijzondere bestemming, want het is de enige gevangenis in Nederland waar zogenoemde vreemdelingen in strafrecht (VRIS’ers) zitten. Dit zijn personen die illegaal in ons land verblijven of waarvan de verblijfstatus is ingetrokken en die door de rechter zijn veroordeeld voor een misdrijf. Na het uitzitten van hun straf worden ze, in samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), uitgezet naar het land van herkomst. Ook bestaat de mogelijkheid dat ze eerder
worden gerepatrieerd en de rest van hun straf in eigen land uitzitten.

“In reguliere gevangenissen wordt veel aandacht besteed aan re-integratieactiviteiten. Die zijn erop gericht om gedetineerden na het uitzitten van hun straf weer succesvol te laten terugkeren in de Nederlandse samenleving. Voor de PI Ter Apel is dat niet aan de orde. Bij ons zitten gedetineerden uit meer dan zestig verschillende landen uit alle windstreken. Zij worden na hun straf uitgezet, maar we willen de tijd van detentie wel zo goed mogelijk benutten. Enerzijds omdat het, ook vanuit het oogpunt van veiligheid, van groot belang is dat gedetineerden hun dagen zinvol kunnen invullen.

Daarnaast willen we ze de kans te geven straks in hun eigen land een aanvaardbaar bestaan op te kunnen bouwen. Het leren van vaardigheden die kunnen helpen om aan de slag te kunnen in de bouwsector is daar een mooi voorbeeld van”, vertelt Gerwin Braam, docent van de PI Ter Apel. Hij kwam zelf met het idee voor de opleiding bouw en elektriciteit en vond bij de gevangenisdirectie en bij Beroepsonderwijs Noorderpoort Stadskanaal al snel enthousiaste medestanders.

De afgelopen dertien weken waren zeven gemotiveerde gedetineerden elke donderdag in de weer onder begeleiding van vakdocenten van het Noorderpoort. “Die tijd is natuurlijk te kort voor een volledige opleiding, maar ze hebben wel alle basisprincipes geleerd en hebben vanaf nul een houten overkapping uit de grond gestampt, inclusief fundering, gemetselde muurtjes en zelf aangesloten elektriciteit. De samenwerking was heel mooi om te zien. Ze balen dat het er nu weer opzit. We
hopen op deze manier een klein steentje te hebben bijgedragen aan een geslaagde terugkeer van deze mannen naar hun land van herkomst”, zegt Giel de Vries van het Noorderpoort.

Vervolg
Gezien de positieve ervaringen rondom dit bijzondere traject zijn de PI Ter Apel en het Noorderpoort met elkaar in gesprek om te kijken of de opleiding bouw en elektriciteit een vervolg kan krijgen.

Datum 29 januari 2018 Redactie


-advertenties-