Direct naar de inhoud.

Waarnemer Swierstra verlaat Veendam: ‘Ik voelde me een volwaardige burgemeester’

Burgemeester Sipke Swierstra van de gemeente Veendam. (foto: Huisman Media)

VEENDAM – De 70-jarige Sipke Swierstra was bijna acht jaar waarnemend burgemeester in Veendam. Hij gaat daarmee de boeken in als de langstzittende waarnemer ooit. Deze week neemt hij afscheid van Veendam.

(meer…)

Datum 10 september 2021 Arienne Dozeman

Gemeente Veendam sluit 2 woningen na drugsvondsten

Archieffoto | Bron: Omroep Gelderland

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft twee woningen gesloten vanwege de aanwezigheid van harddrugs en een hennepkwekerij. In een woning aan het Beneden Dwarsdiep is door de politie een handelshoeveelheid harddrugs gevonden, Ook werden er drugsgerelateerde goederen en een stroomstootwapen aangetroffen. De woning zal voor 12 maanden gesloten worden.

In een woning aan de Nijveenlaan in Wildervank is door de politie een hennepkwekerij aangetroffen, deze woning wordt voor de duur van 6 maanden gesloten.

Damoclesbeleid

Burgemeester Sipke Swierstra heeft na de politie acties het zogeheten Damoclesbeleid toegepast en de woningen voor bepaalde tijd gesloten. Het sluiten van een woning op grond van de Opiumwet en het Damoclesbeleid is een bestuursrechtelijke maatregel. De burgemeester kan hiermee een pand sluiten wanneer er meer drugs worden aangetroffen dan de voorraad die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn. De maatregel kan naast de strafrechtelijke procedure van de politie en het openbaar ministerie worden opgelegd.

Aanzuigende werking

“Hennepplantages of handelshoeveelheden drugs hebben een aanzuigende werking op criminele activiteiten en kunnen leiden tot onveilige situaties voor omwonenden”, aldus burgemeester Swierstra. “Het doel van de sluiting is een einde te maken aan de met de Opiumwet strijdige situatie en de verstoring van de openbare orde te herstellen. Door het sluiten van een pand voor een bepaalde tijd neemt de kans op herhaling en overlast af.”

Datum 16 juni 2021 Hielke Bosch

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Veendam?

VEENDAM – Op maandag 14 juni 2021 wordt bekend wie de gemeenteraad voordraagt als nieuwe burgemeester van Veendam. De voorzitter van de vertrouwenscommissie maakt de naam bekend in een bijzondere openbare raadsvergadering. Deze vergadering is aansluitend aan de besloten raadsvergadering, waarin er gestemd wordt over twee kandidaten. 

Burgemeester Sipke Swierstra van de gemeente Veendam. Foto: Huisman Media

Twee kandidaten 

De vertrouwenscommissie bestaat uit een afvaardiging van raadsleden van de partijen in de gemeenteraad, die met een advies komen aan de gemeenteraad. Deze commissie is verantwoordelijk voor de selectie van de kandidaten. Tijdens een besloten raadsvergadering presenteert de vertrouwenscommissie twee kandidaten. Door een schriftelijke stemronde bepaalt de gemeenteraad wie van de twee kandidaten gekozen wordt.

Bijzondere openbare vergadering

In de schorsing na het besloten deel van de vergadering wordt de voorkeurskandidaat gebeld. Vervolgens gaat de raadsvergadering verder met een openbaar deel, waarin de naam van de voorgedragen burgemeester openbaar wordt gemaakt. De bijzondere openbare vergadering start naar verwachting rond 20.30 uur. Vanwege corona kan er geen publiek bij de bijzondere vergadering aanwezig zijn. Wel wordt de openbare vergadering uitgezonden via www.veendam.nl/gemeenteraad.

Gemeentehuis Veendam (foto: H. Drenth)

Zelfstandig

Veendam krijgt een nieuwe burgemeester omdat de gemeente zelfstandig verder gaat. Het proces van gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen is afgerond. Vanwege dat proces heeft Veendam al sinds 2013 in de persoon van Sipke Swierstra een waarnemend burgemeester.

Beëdiging na de zomer

Naar verwachting vindt de beëdiging van de nieuwe burgemeester door de commissaris van de Koning na de zomer plaats.

Datum 12 juni 2021 Arienne Dozeman

Gemeenten doen samen onderzoek naar verdwenen Joods bezit

Burgemeester Sipke Swierstra van de gemeente Veendam. Foto: Huisman Media

VEENDAM – De gemeenten Veendam, Westerkwartier en Oldambt gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de rol van de gemeenten in de onteigening van Joods bezit in oorlogstijd. Ook word bekeken of Joodse inwoners tijdens en na de Tweede Wereldoorlog naheffingen kregen van gemeentelijke belastingen.

Aanleiding voor het onderzoek is de publicatie van de zogenaamde ‘Verkaufsbücher’ door het Nationaal Archief. Hieruit blijkt dat, net als in een aantal andere gemeenten in Nederland, ook in Groningse gemeenten tussen 1940-1945 Joods bezit onteigend is.

Veendam, Westerkwartier en Oldambt doen het onderzoek in navolging van de gemeente Groningen, dat daarmee al is begonnen.

Rechtsherstel

Volgens burgemeester Sipke Swierstra van Veendam vinden de gemeenten het belangrijk om helderheid te verschaffen over de rol van de overheid in oorlogstijd.

‘Als blijkt dat er gevallen zijn waarbij rechtsherstel niet heeft plaats gevonden ten aanzien van onteigend Joods bezit, gaan de gemeenten inventariseren hoe om te gaan met rechtsherstel en de mogelijk te nemen vervolgstappen.’

Gekwalificeerde onderzoekers

Inmiddels is er een ambtelijke werkgroep opgericht waarbinnen afspraken worden gemaakt over de onderlinge samenwerking van de gemeenten.

Wethouder Jurrie Nieboer van Oldambt: ‘De bedoeling is dat er een onderzoeksteam wordt aangesteld met gekwalificeerde historisch onderzoekers. Zij gaan eerst verkennend onderzoek doen, onder meer in archieven, en op basis daarvan een onderzoeksplan opstellen.’

De verwachting is dat het onderzoek een jaar gaat duren.

Nauw contact

Gedurende die tijd houden de gemeenten nauw contact met de gemeente Groningen, die in februari van dit jaar gestart is met een onderzoek. De verwachting is dat op korte termijn ook andere Groningse gemeenten aanhaken.

Datum 21 mei 2021 Arienne Dozeman

16 sollicitanten voor burgemeesterschap Veendam

Archieffoto – Waarnemend burgemeester Swierstra in gesprek met RTV1 

VEENDAM – Er hebben 16 personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Veendam. Veendam heeft er in 2020 voor gekozen om als zelfstandige gemeente verder te gaan. Vervolgens is gestart met de kroonbenoemingsprocedure. Het profiel voor de nieuwe burgemeester is vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering op 8 maart 2021 en sollicitanten hadden drie weken de gelegenheid om te solliciteren.

Gesprekken

Nu start de selectieprocedure. De commissaris van de Koning maakt een selectie op basis van de binnengekomen brieven en CV’s, vraagt inlichtingen op en voert gesprekken met kandidaten. Op basis daarvan bepaalt hij welke kandidaten naar zijn oordeel benoembaar zijn. De commissaris gaat vervolgens in gesprek met de vertrouwenscommissie uit de raad van Veendam over de lijst met kandidaten. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met een selectie van kandidaten en komt met een verslag van bevindingen aan de raad. In dat verslag is de aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de te benoemen kandidaat opgenomen.

Swierstra

Sinds het vertrek van burgemeester Ab Meijerman in 2013 wordt het burgemeestersambt in de gemeente Veendam waargenomen. De heer S.B. Swierstra is met ingang van 1 november 2013 benoemd als waarnemend burgemeester en blijft dat tot het moment waarop de nieuwe burgemeester door de Kroon is benoemd. De benoeming gaat naar verwachting in september 2021 in.

Datum 2 april 2021 Bert Jan Brinkman

Veendam zoekt burgemeester met humor en inlevingsvermogen

Gemeentehuis Veendam – (F: H. Drenth)

VEENDAM – Na meer dan zeven jaar Sipke Swierstra als waarnemend burgemeester zoekt de gemeente Veendam naar een opvolger. Dat moet in elk geval iemand zijn met humor en inlevingvermogen.

Bron: RTV Noord

Inwoners en ondernemers in de gemeente mochten via een enquête meepraten over de profielschets voor de vacante functie. 444 mensen hebben dat gedaan.

‘De inwoners van Veendam wensen zich een verbindende burgemeester die zichtbaar, betrokken en toegankelijk is in de gemeenschap. U wilt ons leren kennen’, staat in de concept profielschets.

Stressbestendig en integer

De burgemeester moet ook een boegbeeld zijn. ‘Wij Veendammers wensen een doorpakker, een mensenkenner en een verbinder. U bent altijd bereid publiekelijk verantwoording af te leggen. Verder staat u open voor kritiek van anderen, bent u integer en stressbestendig en kunt u reflecteren op eigen handelen’, is verder op te lezen in de concept profielschets.

‘Meebouwen aan zelfstandige toekomst’

De gemeente Veendam is na een roerige periode van mogelijke herindelingen en een ambtelijke samenwerking met de gemeente Pekela, sinds begin dit jaar weer volledig zelfstandig. Deze nieuwe positie wordt ook genoemd in de concept profielschets.

‘Wij zoeken een burgemeester die op dit unieke moment mede vorm wil geven aan deze hernieuwde zelfstandigheid en meebouwt aan de toekomst van onze gemeente.’

Netwerk gebruiken voor samenwerking

Toch weet de gemeente ook dat samenwerking in de toekomst belangrijk blijft. Dus wordt er tegelijkertijd gezocht naar iemand met een breed netwerk. ‘U beweegt soepel in zowel lokale, regionale als landelijke en internationale netwerken en bouwt deze netwerken gemakkelijk uit. U opereert op een onafhankelijke manier in het hele bestuurlijke speelveld.’

De gemeenteraad bespreekt de profielschets op 8 maart en stelt dan ook de vertrouwenscommissie vast.

Datum 2 maart 2021 Arienne Dozeman

In Veendam valt niks meer te plakken

Niet alle partijen staan op de verkiezingsbanner Veendam (foto: Valerie Mooijman)

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft de traditionele aanplakborden voor politieke partijen vervangen door voorgedrukte banners. Op vijf locaties in de gemeente Veendam zijn deze banners geplaatst voor de Tweede Kamerverkiezing.

Het posters plakken is voorbij

Het traditionele posters plakken is in Veendam verleden tijd. Burgemeester Sipke Swierstra: “De verkiezingsborden waarop partijen zelf de posters plakten zorgde voor een rommelige indruk. De posters lieten regelmatig los, er werden andere posters overheen geplakt en partijen gebruikte verschillende formaten posters. De voorbedrukte banners zijn netter en beter leesbaar. Ook is de plaatsing een stuk eenvoudiger voor onze medewerkers.”

Theo Mooijman, voorzitter van GroenLinks Veenkoloniën, is er niet rauwig om. “Dat plakken gaf altijd zoveel viezigheid, altijd vlekken op je kleren.” Nee, het plakken in weer en wind gaat hij zeker niet missen. “Dan lagen die posters er binnen een dag weer af door het slechte weer, kon je weer op pad om nieuwe te plakken.”

Dan lagen die posters er binnen een dag weer af, kon je weer op pad om nieuwe te plakken (Theo Mooijman, GroenLinks)

In Stadskanaal vind je de ouderwetse posters nog wel. De gemeente laat weten dat zij digitale borden hebben overwogen, maar simpelweg te laat waren. “Blijkbaar zijn ze erg in trek”, zegt een woordvoerder.

Een lid van GroenLinks plakt posters in Stadskanaal
“0,0 effect”

Volgens Rens Vliegenthart van de Universiteit van Amsterdam hebben de posters geen enkel effect, zo valt te lezen in een artikel van Omroep Gelderland. “Niemand laat zich door een poster overtuigen om op een partij te stemmen”, aldus Vliegenthart bij Omroep Gelderland. Moeten we er dan maar niet helemaal mee ophouden? Van Mooijman mag het. “Het gaat er puur om dat je jezelf als partij laat zien, misschien heeft het nog effect op de kiezers die twijfelen.” Probleem is wel dat wanneer een paar partijen stoppen er altijd partijen zijn die wel blijven plakken, “die zijn dan extra zichtbaar.'”

GroenLinks en de VVD samen in een busje.

Vroeger ging je met je posters, lijm en een kwast onder de arm alle verschillende borden langs. Mooijman deed dat altijd samen met de mensen van de VVD. Mooijman: “We zijn een kleine partij, dus dan reed ik met de VVD mee. Zij plakten hun posters en ik de mijne.” Een paar jaar geleden besloot men dat het anders moest. Alle partijen kwamen vanaf toen op een op een centrale plek samen om de borden te beplakken.

“Het samen plakken is ook vanuit een stukje saamhorigheid van alle politieke partijen samen”, zei burgemeester Sipke Swierstra toen nog in de Veendammer.

Hufterproof

Hufterproof zijn de banners niet. Aan de Langebosschedijk in in Wildervank werd al een banner beklad. Mooijman: “Andere jaren plakte je dan simpelweg een nieuwe poster, maar dat gaat nu niet”. Verder valt op dat niet alle partijen op de Veendamse banners staan. Partijen zouden slechts een paar dagen tijd hebben gehad om het materiaal aan te leveren. De gemeente Veendam laat weten begin januari de bij hen bekende partijen per mail te hebben geïnformeerd. Ook stond er een bericht op de website van de gemeente.

 

Datum 8 maart 2021 Arienne Dozeman

Nieuwe verkiezingsborden in de gemeente Veendam

F: Gemeente Veendam

VEENDAM –De gemeente Veendam heeft de traditionele aanplakborden voor politieke partijen vervangen door voorgedrukte banners. Op vijf locaties in de gemeente Veendam zijn deze banners geplaatst voor de Tweede Kamerverkiezing. De nieuwe banners zijn op 11 februari 2021 geplaatst.

Voorgedrukte banners

Burgemeester Sipke Swierstra: “De verkiezingsborden waarop partijen zelf de posters plakten zorgde voor een rommelige indruk. De posters lieten regelmatig los, er werden andere posters overheen geplakt en partijen gebruikte verschillende formaten posters. De voorbedrukte banners zijn netter en beter leesbaar. Ook is de plaatsing een stuk eenvoudiger voor onze medewerkers.” De politieke partijen hebben vooraf de posters digitaal aangeleverd bij de gemeente Veendam. De gemeente Veendam heeft het drukken en plaatsen verzorgd.

Datum 11 februari 2021 Rutger Breider

Kosten jaarwisseling Veendam lager dan vorig jaar

Veel minder vuurwerk troep en schade  – (Foto: archief RTV1)

VEENDAM – De kosten voor onder andere het herstel van schade opgelopen tijdens de jaarwisseling zijn ten opzichte van vorig jaar met ruim 15 procent gedaald. De kosten, inclusief personeelskosten, waren € 7281,00. Er was voornamelijk schade aan afvalbakken, verkeersborden, gazon en straatwerk.

Bijzondere jaarwisseling

Burgemeester Sipke Swierstra: “Deze jaarwisseling was anders dan andere jaren. Door de maatregelen rondom het coronavirus en het landelijke vuurwerkverbod was een traditionele jaarwisseling niet mogelijk. Het grootste deel van de inwoners van de gemeente heeft zich goed aan de coronamaatregelen gehouden. Ondanks dat dit met de feestdagen soms lastig is. Ook nu houden de inwoners zich goed aan de maatregelen. Mijn complimenten daarvoor en houd vol!”.

Schade

Over het algemeen is de jaarwisseling in de gemeente Veendam rustig verlopen. Het schadebedrag bestaat vooral uit schade aan afvalbakken, herstel van gazon en verkeersborden. Burgemeester Swierstra: “Opvallend is een daling van kosten voor de reparatie van straatkolken. Dit was vorig jaar een grote kostenpost. Een exacte verklaring hiervoor hebben wij niet, maar het vermoeden is dat het vuurwerkverbod hier invloed op heeft gehad. De kosten voor vernielde afvalbakken is echter met € 1.100,00 toegenomen ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Ook de inzet van personeel voor het opruimen en herstellen is een behoorlijke kostenpost. Een daling van de totale kosten met ruim € 1.300,00 is positief, maar iedere vernieling is er nog steeds één te veel! “

Schadebedrag

De afgelopen jaren is het bedrag voor het herstellen van schade en personeelskosten na de jaarwisseling elk jaar gedaald. Enkele jaren geleden lag dit tussen de € 20.000,00 en € 30.000,00. Deze jaarwisseling zijn de kosten ruim 15 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Bij de jaarwisseling 2019/2020 waren de totale kosten € 8.604,00.

Datum 13 januari 2021 Bert Jan Brinkman

Kerstboodschap burgemeester Sipke Swierstra

Burgemeester Sipke Swierstra van de gemeente Veendam. Foto: Huisman Media

VEENDAM – Beste Veendammers, Het jaar 2020 zit er bijna op. Aan het begin van het jaar hadden wij geen idee hoe bijzonder en bewogen dit jaar ging worden. Het jaar 2020 heeft veel gevraagd van ons aanpassingsvermogen en richting het einde van het jaar doet het dit nog steeds. Zo ziet de tafel tijdens het kerstdiner er anders uit dan een jaar geleden. Het samenzijn met familie en vrienden tijdens de kerst is niet mogelijk zoals een jaar geleden. De reden daarvoor is logisch en belangrijk om onze dierbaren te beschermen tegen het coronavirus. Maar leuk is het zeker niet.

Juist met kerst wil je samen zijn met je dierbaren. De koning gaf vorig jaar in zijn kersttoespraak al aan dat, als we nagaan wat ons het meest gelukkig maakt, bijna iedereen hetzelfde antwoord geeft: de mensen om me heen. De verbondenheid met anderen is belangrijk voor ons. Dat gevoel van verbondenheid is belangrijk. Blijf daarom, ook met kerst, verbonden met elkaar ondanks dat er een fysieke afstand is. Geef elkaar troost en moed als dat nodig is. En help anderen die het moeilijk hebben. Ook tijdens deze bijzondere kerst is dat het mooiste cadeau dat je elkaar kan geven.

Ik wens u fijne feestdagen en een gezond 2021.
Sipke B. Swierstra
Burgemeester

kerstboodschap
Datum 25 december 2020 Bert Jan Brinkman


-advertenties-