Direct naar de inhoud.

Dodenherdenking bij RTV1

F: Hielke Bosch/RTV1

RTV1 – Ook dit jaar zal RTV1 van de drie gemeenten in het verzorgingsgebied een herdenking uitzenden. Vanaf 19.30 tot na het Wilhelmus zullen we de herdenking in de gemeente Veendam volgen. Na het Wilhelmus zal de burgemeester van Stadskanaal een speech houden en gaan we met het college van wethouders en burgemeester door de gemeente naar de monumenten. Vanaf 20.30 zendt RTV1 de herdenking in Odoorn uit. We zien daarin de burgemeester die een toespraak in de kerk houdt en de kranslegging bij het monument aan de Boshof in Odoorn.

Veendam

Vanuit Veendam starten we de herdenkingen bij het monument in Wildervank en de oorlogsgraven op de begraafplaats. Burgemeester Sipke Swierstra zal een speech houden en het carillon heeft hierbij een speciale rol.

Stadskanaal

het Joods Oorlogsmonument Stadskanaal. Hier houdt burgemeester Klaas Sloots een toespraak die aansluit bij het landelijke thema ‘Na 75 jaar vrijheid.’ Daarna ziet u beelden van de kransleggingen bij alle monumenten met de burgemeester, wethouders en de herdenkingscomités. Het programma eindigt met de kranslegging bij het gemeentelijk oorlogsmonument in Musselkanaal.

Borger-Odoorn

De herdenking in Odoorn vindt digitaal plaats. Er worden op een eerder moment filmopnames gemaakt van de toespraak in de kerk en van de kranslegging bij het monument aan de Boshof in Odoorn. De film zal op 4 mei voor iedereen digitaal beschikbaar worden gesteld. Burgemeester Jan Seton zal namens de gemeente op 3 mei aanwezig zijn bij de opnames van de kranslegging.

Datum 4 mei 2021 Rutger Breider

Nieuwe verkiezingsborden in de gemeente Veendam

F: Gemeente Veendam

VEENDAM –De gemeente Veendam heeft de traditionele aanplakborden voor politieke partijen vervangen door voorgedrukte banners. Op vijf locaties in de gemeente Veendam zijn deze banners geplaatst voor de Tweede Kamerverkiezing. De nieuwe banners zijn op 11 februari 2021 geplaatst.

Voorgedrukte banners

Burgemeester Sipke Swierstra: “De verkiezingsborden waarop partijen zelf de posters plakten zorgde voor een rommelige indruk. De posters lieten regelmatig los, er werden andere posters overheen geplakt en partijen gebruikte verschillende formaten posters. De voorbedrukte banners zijn netter en beter leesbaar. Ook is de plaatsing een stuk eenvoudiger voor onze medewerkers.” De politieke partijen hebben vooraf de posters digitaal aangeleverd bij de gemeente Veendam. De gemeente Veendam heeft het drukken en plaatsen verzorgd.

Datum 11 februari 2021 Rutger Breider

De heer Vader ontvangt Koninklijke onderscheiding

.
VEENDAM – Op woensdag 2 december 2020 is de heer Cornelis (Cornel) Vader benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ter gelegenheid van het afscheid van de heer Vader als voorzitter Raad van Bestuur Stichting Leger des Heils Welzijns & Gezondheidszorg / Jeugdbescherming en Reclassering is deze Koninklijke onderscheiding (digitaal) uitgereikt door burgemeester Sipke Swierstra.

Jarenlange inzet
De heer Vader heeft zich zijn hele werkzame leven bij het Leger des Heils met grote bevlogenheid ingezet voor de samenleving. Vanaf zijn indiensttreding in 1988 is de heer Vader in verschillende aanstellingen betrokken geweest bij alle werkvelden van het Leger des Heils en sinds 2011 als (landelijk) voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij zijn aanstelling als voorzitter van de Raad van Bestuur is aan hem de titel van ‘envoy’ (gezondene) toegekend door de Territoriaal Commandant van het Leger des Heils in Nederland. Met deze titel geeft het Leger des Heils uitdrukking aan het feit dat aan de heer Vader in deze aanstelling een bijzondere opdracht is toevertrouwd. Voorbeelden zijn de inzet van de heer Vader voor de positie van verwarde mensen op straat, de noodopvang van vluchtelingen tijdens de vluchtelingencrisis, de oplossing van het tekort aan goedkope woningen voor de uitstroom van dak/thuisloze mensen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de positie van slachtoffers mensenhandel.

Talenten
Vanuit een diep geloof in talenten van ieder mens, heeft de heer Vader zich enorm ingezet voor het creëren van mogelijkheden voor mensen in de marge van de samenleving, om via werk, sport, kunst- en theater weer mee te kunnen doen en hen een podium te geven. Burgemeester Sipke Swierstra: “Zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving zitten, zo blijkt uit de brieven die ik heb gelezen, verweven in zijn persoon. Vanuit zijn jarenlange inzet, verworven kennis en ervaring met kwetsbare doelgroepen in de samenleving, heeft hij deze verdiensten ten volle waar kunnen maken. Door alle activiteiten en bijzondere inspanningen heeft hij mensen aan de onderkant een stem gegeven en een aantoonbare bijdrage geleverd aan verbetering van hun maatschappelijke positie. Cornel Vader is een verbinder, zeer direct in zijn benaderingswijze en in het bezit van een groot empathisch vermogen.”

Datum 2 december 2020 Redactie

Echtpaar Kielman 65 jaar getrouwd

(F: Peter Panneman)
WILDERVANK – Het is vandaag, donderdag 5 maart, precies 65 jaar geleden dat Ludolf Kielman (91) en Annie van Goor (89) elkaar het ja-woord gaven. Burgemeester Sipke Swierstra feliciteerde het echtpaar persoonlijk bij hun thuis in Wildervank.

Het was 5 maart 1949 dat ze elkaar ontmoetten in de bioscoop in Stadskanaal en na 6 jaar verkering besloten ze om te gaan trouwen. Het echtpaar Kielman kreeg twee dochters en twee zoons en heeft inmiddels 5 kleinkinderen.

Ludolf Kielman is 24 jaar bij Tricotagefabriek Smidt in Wildervank werkzaam geweest en daarna heeft hij nog 20 jaar bij DWM gewerkt. Annie Kielman is in haar jeugd van school gegaan en moest aan het werk als dienstmeid. Ook heeft ze nog vele jaren bij Stichting 70 gewerkt. Ze zijn zeven keer verhuist in Veendam en Wildervank, maar wonen nu met een prachtig uitzicht, alweer 15 jaar aan de Apollolaan in Wildervank. Het heugelijke feit zal familiekring worden gevierd.

(Peter Panneman)

Datum 5 maart 2020 Redactie

Naturalisatieceremonie in gemeentehuis Veendam

F: Peter Panneman

VEENDAM – De gemeente Veendam hield woensdagmorgen 11 december een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis van Veendam. Tijdens de ceremonie feliciteerde burgemeester Sipke Swierstra de inwoners van Veendam persoonlijk met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Tijdens de naturalisatieceremonie legden drie personen een zogenaamde verklaring van verbondenheid met Nederland af. Daarmee wordt beloofd de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Een naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel van het proces om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

Datum 12 december 2019 Bert Jan Brinkman

Woning gesloten na ontdekken hennepkwekerij

Archieffoto: M. Dol – RTV1
VEENDAM – In een woning aan de Middenweg in Veendam is door de politie een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld. Er zijn in totaal 195 hennepplanten aangetroffen. Op last van de burgemeester is de woning voor maximaal drie maanden gesloten. Aanvullend op de politieactie heeft de burgemeester hiervoor het Damoclesbeleid toegepast.

Ingrijpen
Hennepkwekerijen zorgen voor (brand-)gevaarlijke situaties en ondermijnen de openbare orde. De gemeente Veendam vindt het daarom belangrijk om direct in te grijpen na het ontdekken van een hennepkwekerij.

Bij de ontdekking van (hard-)drugs in een woning start de gemeente een bestuursrechtelijke procedure op. Deze kan naast de strafrechtelijke maatregel van de politie en het openbaar ministerie worden opgelegd. Burgemeester Sipke Swierstra: “Drugs levert overlast op voor de buurt. Bij het vermoeden van drugs in een woning of pand, grijpt de gemeente samen met de politie in. Door het sluiten van een woning voor bepaalde tijd neemt de kans op herhaling en overlast af.”

Damoclesbeleid
Sluiten van de woning op grond van de Opiumwet en het Damoclesbeleid is een bestuursrechtelijke maatregel. De burgemeester kan hiermee een woning sluiten wanneer er meer drugs worden aangetroffen dan de voorraad die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn.

Melden
Het vermoeden van drugs of een hennepkwekerij in de buurt? Meld dit bij de politie. Dit kan via t. 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800 – 7000.

Datum 17 juli 2019 Redactie

Burgemeester slaat 1e paal Paragon in de grond

Burgemeester Swierstra – (F: Archief RTV1)

VEENDAM – Op dinsdag 13 maart om 14.30 uur slaat burgemeester Sipke B. Swierstra, tezamen met Camelle Kent, de CEO van WellPet LLC en de directie van Paragon Pet Products Europe BV, Christiaan Rolf (CFO) en Felix Mueller-Ohl (COO) de eerste paal van de uitbreiding van Paragon Pet Products aan de Orionweg in Veendam. In 2018 en 2019 wordt meer dan € 5 miljoen geïnvesteerd in uitbreiding van de fabriek als eerste stap in verdere uitbreiding van de productie van Paragon in Veendam.

WellPet LLC

WellPet is de grootste, onafhankelijke, family-owned pet food fabrikant op basis van natuurlijke ingrediënten. Al meer dan 100 jaar is WellPet bezig met naturlijke merken dan Wellness®, Old Mother Hubbard®, Eagle Pack®, Holistic Select® and Sojos® en sinds februari 2017 de dog dental care brand WHIMZEES®.  Voor meer informatie kijk op www.wellpet.com.

Hondensnacks

Paragon Pet Products is high-tech producent en verkoper van hondensnacks op natuurlijke basis onder de merknaam WHIMZEES (www.whimzees.com). De hondensnacks worden wereldwijd verkocht in meer dan 45 landen, waaronder een groot deel in de Verenigde Staten.

Datum 6 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Centraal stembureau Veendam toetst geldigheid

Burgemeester Swierstra krijgt laatste aanwijzing

VEENDAM – Vrijdag 9 februari heeft om 16.00 uur de openbare zitting van het Centraal- en Hoofdstembureau van de gemeente Veendam plaatsgevonden.

Tijdens deze bijeenkomst zijn vastgesteld: de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten en het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering. Daarna werd de nummeraanduiding van de geldig verklaarde lijsten vastgesteld op basis van het in 2014 aantal behaalde stemmen.

 

De nummeraanduiding is als volgt: 1. Gemeentebelangen 2. Partij van de Arbeid 3. Socialistische Partij 4. Veuruutkiek 5. CDA. 6. VVD. 7. D66  8.Christen Unie 9. GroenLinks

Bij de foto:burgemeester Swierstra krijgt nog even een aanwijzing van een van de leden van het centraal stembureau.

Datum 11 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Burgemeester opent Veendams Ondernemershuys

Burgemeester Swierstra verricht openingshandeling

VEENDAM – Op donderdag 11 januari vond na een grondige verbouwing de heropening plaats van het Ondernemershuys in Veendam. Burgemeester Swierstra verrichtte de openingshandeling van het bedrijfsverzamelgebouw door het nieuwe logo te onthullen.

In zijn toespraak benadrukte de burgemeester het belang van ondernemerschap voor de gemeente Veendam en de rol die het Ondernemershuys daarin speelt. Swierstra is blij dat het karakteristieke pand aan het Pieter Sneeuwplein onderdak blijft bieden aan bedrijven, samenwerking en ontmoeting faciliteert en zo een bijdrage levert aan een positief ondernemersklimaat in de gemeente.

Met een grote glimlach gaf Mathieu Lanting na de officiële opening de bezoekers een rondleiding door het gebouw. De directeur van Alpha Adviesbureau, en sinds afgelopen zomer eigenaar van het Ondernemershuys, is dik tevreden met de verbouwing: ‘nog niet alles is klaar, maar we gaan eerst maar eens aan het werk. Gaandeweg ontdekken we waar behoefte aan is en waar we verbeteringen kunnen doorvoeren’, vertelt de trotse ondernemer. ‘Het belangrijkste is dat alle gebruikers, waaronder de werknemers van Alpha Adviesbureau, in een professionele, gastvrije en inspirerende omgeving hun werk kunnen doen.’

Lanting is zeer tevreden met zijn keuze voor Veendam als vestigingsplaats. ‘Het is een gemeente met een rijke historie en ik ben ervan overtuigd dat hier groeipotenties zijn voor Alpha Adviesbureau en andere ondernemingen. Ik ben blij dat ik daar ook met het Ondernemershuys een steentje aan bij kan dragen.’

Datum 15 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Oldenburger Fritom ontvangt predicaat Hofleverancier

Oldenburger Fritom B.V. Hofleverancier. Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Vrijdagmiddag 12 januari 2018 ontving Oldenburger Fritom B.V. het predicaat Hofleverancier. De uitreiking door Commissaris van de Koning de heer Paas vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van het bedrijf in Cultuurcentrum VanBeresteyn in Veendam. René Dale (Algemeen Directeur Oldenburger|Fritom) mocht de onderscheiding in ontvangst nemen.

De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” toekennen aan ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in hun regio en minimaal honderd jaar bestaan. Het predicaat wordt voor 25 jaar toegekend.

Oldenburger Fritom B.V. is het derde bedrijf in de gemeente Veendam die het predicaat Hofleverancier wordt toegekend. De andere bedrijven zijn Wieringa’s Knappertjes en F.A. Kuipers B.V.

Het bedrijf is in 1917 gestart als een traditioneel transportbedrijf onder leiding van de familie Oldenburger. In honderd jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een innovatieve logistiek dienstverlener. Oldenburger Fritom B.V., met ook vestigingen in Emmen en Schiphol, is meerdere malen onderscheiden voor de bedrijfsvoering en dienstverlening.

De afgelopen tien jaar heeft Oldenburger Fritom B.V. een enorme groei doorgemaakt. Oldenburger Fritom B.V. onderscheidt zich behalve als belangrijke werkgever ook als een sociaal betrokken bedrijf. Dat uit zich bijvoorbeeld in het veelvuldig sponsoren van evenementen en verenigingen en de actieve steun aan de voedselbank in de gemeente Veendam.

Hofleverancier Oldenburger Fritom B.V. Veendam. Met Burgemeester Swierstra en Commissaris van de Koning Dhr. Paas (Foto Peter Panneman.

Info en foto’s: Peter Panneman

Datum 13 januari 2018 Redactie


-advertenties-