Direct naar de inhoud.

NLPO steunt lokale omroepen in moeilijke tijd

RTV1 – Brancheorganisatie NLPO steunt lokale omroepen in moeilijke tijd. Ruim 230 door de coronacrisis getroffen lokale publieke omroepen kunnen dit jaar rekenen op een verlichting van de lasten zoals de afdrachten van het muziekgebruik (Buma/Stemra).

Financiële nood

Marc Visch, directeur van de NLPO: “Het is vanzelfsprekend dat wij als brancheorganisatie in deze uitzonderlijke tijden ook een bijdrage leveren. De lokale publieke omroepen zijn juist nu populairder en noodzakelijker, maar verkeren in nog grotere financiële nood dan ooit. Het zijn publieke omroepen, maar de bijdrage van de overheid is slechts een fractie van wat nodig is om professioneel ‘lokale’ journalistiek te kunnen bedrijven.”

OCW en gemeenten

Eerder al stelde het ministerie van OCW een tijdelijk steunfonds in waar publieke lokale omroepen een lening of uitkering kunnen aanvragen. Verder riep het kabinet de gemeenten op om alles te doen wat binnen hun rol ligt om de lokale zenders door deze moeilijke periode te loodsen.

Datum 1 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Peter Panneman 25 jaar actief met lokaal nieuws

Peter Panneman

VEENDAM – Het is deze maand 25 jaar geleden dat ‘Veendammer in hart en nieren’ Peter Panneman in dienst kwam bij Wegener om als plaatselijke correspondent nieuwsberichten en foto`s via een Kabelkrant van Wegener de huiskamer in te brengen.

Via allerlei reorganisaties kwam hij uiteindelijk terecht bij huis aan huisblad ‘De Veendammer’ als vaste fotograaf. Daarna volgden nog Lokaal TV en alweer zeven jaar zijn eigen facebook pagina met ruim 4.600 “vrienden“ en 550 volgers onder de titel “Veendam in woord en beeld”.

Vanaf 2017 verleent Peter ook zijn medewerking aan de lokale (streek)omroep, die gebruik mag maken van zijn foto’s onder bronvermelding. Ook voor overige regionale nieuwssite’s waaronder Menterwolde.info is hij actief en ook duikt zijn naam wekelijks op in ‘De Veendammer’ met slechts één doel, Veendam op de kaart zetten.

Een interview

Zijn facebook pagina waar hij dagelijks actief mee is wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden door de collega`s van de andere regionale pers om het nieuws uit Veendam te vergaren. Peter: “Hoe ik dat 25 jaar lang 7 dagen in de week en 24 uur per dag vol kan houden? Tja, dit werk is mijn passie en ik zie dit niet als werk, maar meer als ontspanning”.

Onopvallend

Peter in gesprek met Jaap Velema

“Wat het belangrijkste in mijn werk is? Objectief, onopvallend en met respect te werk gaan. Het mooiste compliment wat ik ooit ontving, was na een bijeenkomst, toen ze mij de vraag stelden; Hey Peter was jij er wel? had je helemaal niet gezien! Zo onopvallend mogelijk je werk doen. Maar daarnaast is het nakomen van afspraken en netwerken evenzo belangrijk. Voor het eerst bij mensen binnen komen is niet zo moeilijk, maar voor een tweede keer gevraagd worden, is vele malen belangrijker. Mensen op een positieve manier in de publiciteit zetten is het mooiste wat er is. Maar ook de afwisseling in het werk, geen dag is gelijk, zo ben je op een feestelijke bijeenkomst en zo kun je opgepiept worden voor een dramatische gebeurtenis. Ook dan is het zaak om met respect te werk te gaan”.

Borstbeeld

“Ergste wat ik voor de camera heb gehad? De vele branden in het centrum van Veendam. De explosie in de Julianaflat, en een aantal dodelijke ongevallen die ik mee heb gemaakt. Gelukkig zijn er ook hele grappige momenten. Een van de mooiste gebeurtenissen was dat ik naar iemand toe moest die Koninklijk onderscheiden was. Ik moest een ‘borstbeeld’ foto maken van de persoon. De man in kwestie had zijn pantoffels nog aan en moest van zijn vrouw eerst zijn “nette schoenen” aantrekken ondanks dat ik meerdere malen had verteld dat die pantoffels echt niet op de foto kwamen”.

“Mensen hebben soms ook een verkeerd beeld van mij en zeggen dat ze niet voluit durven te praten omdat ik alles in de publiciteit zou kunnen brengen. Onzin uiteraard, daar maak je afspraken over. Ik zeg dan ook vaak wat jij niet zegt, kan ik ook niet opschrijven”.

Mooi Veendam

“Wat ik graag zou willen zien gebeuren? Dat de Veendammers wat positiever en trotser over ons mooi Veendam zijn. Heel veel inwoners zijn dat gelukkig wel, maar lang niet iedereen. En nee, ik ben het ook niet altijd eens met wat er gebeurd. Maar ik publiceer het nieuws uiteraard wel en hoop daar ook in de toekomst nog een bijdrage aan te mogen blijven leveren. Want nieuws blijft dagelijks doorgaan. Ook in ‘Parkstad’ Veendam”.

Datum 10 januari 2019 Bert Jan Brinkman

Subsidie beschikbaar voor onderzoeksjournalisten

GRONINGEN/RTV1 – Bent u van plan een documentaire, reportage of serie artikelen te maken die dieper ingaan op een Gronings onderwerp? Kunt u aantonen dat dit onderwerp breed verspreid kan worden via verschillende media? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie van het Mediafonds van de provincie Groningen.

Voor het fonds is de komende twee jaar jaarlijks bijna 100.000 euro beschikbaar. Twee keer per jaar kan subsidie aangevraagd worden. De aanvraag voor de eerstvolgende subsidieronde moet vóór 1 oktober 2018 binnen zijn (de daaropvolgende ronde is 1 april 2019).

Vijftig procent vergoed
Nieuw in deze ronde is dat de maximale hoogte van de aan te vragen bijdrage aan het Mediafonds is verruimd. Aanvragers kunnen nu tot 50% van hun onderzoekskosten of -uren vergoed krijgen uit het Mediafonds Provincie Groningen. Dit bedrag is aan te vullen met een subsidie van de nieuwe landelijke regeling onderzoeksjournalistiek van het Fonds BJP. Zo wordt uw journalistieke verdiepingsslag op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving misschien wel volledig vergoed!

Meer informatie
Meer informatie over de criteria, het aanvraagformulier en een handige rekenhulp voor de begroting is te vinden op de website van de provincie Groningen: www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/cultuur/mediafonds

Datum 8 september 2018 Bert Jan Brinkman

Lokale omroepen doen veel voor weinig

DEN HAAG – De meeste Nederlandse gemeentes hebben een Publieke Lokale Omroep die op verschillende platformen (internet/social media, radio, televisie) actief is. Maar met een zeer beperkt budget is het maken van een ‘lokaal toereikend media-aanbod’ best nog een hele klus.

Als het om ‘potentieel’ bereik gaat, is er geen vuiltje aan de lucht bij de lokale omroep. Bijna alle Nederlanders (93 procent) wonen in een gemeente met een publieke lokale omroep. Ruim 90 procent van de Nederlandse gemeenten heeft een lokale omroep, een percentage dat sinds 2000 alleen maar gestegen is (toen was het 84 procent).

Bron: NLPO – Streekomroepen in 2017

Streekomroepen
Het aantal lokale omroepen neemt af omdat bij gemeentelijke herindelingen ook de omroepen fuseren. In 2000 waren er nog 324 lokale omroepen, in 2017 was dat gedaald tot 256. Verder is er in ruim 40 procent van de Nederlandse gemeenten inmiddels een streekomroep actief die een uitzendlicentie heeft voor meerdere gemeenten. Gemiddeld zendt een streekomroep in drie gemeentes uit.

Bekostiging
Budgetten verschillen enorm en daardoor verschilt ook de afhankelijkheid van vrijwilligers en de mate van professionaliteit. Omroepen in grote gemeenten die extra financiering krijgen en ook reclamegeld binnenhalen, kunnen journalistiek wel degelijk een rol spelen. Maar omroepen in kleine gemeenten die uitsluitend afhankelijk zijn van de gemeentelijke bijdrage moeten roeien met erg korte riemen.

Met een norm van € 1,14 per huishouden heeft een gemeente van 25.000 inwoners (160 gemeenten zijn kleiner dan dat) een budget € 13.000. Daar moet alles van betaald worden: huisvesting, apparatuur, Buma-rechten, schoonmaken, zendmasten, personeel, koffie en thee, internet, de boekhouder en dan moet er ook nieuws gemaakt worden.

  • Bron: Piet Bakker – Het stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ.nl). Het hele verslag kun je hier verder lezen.
Datum 14 juli 2018 Bert Jan Brinkman

CDA: “Kabinet investeer nu in lokale omroep”

Archieffoto: Meer geld voor lokale omroep

HILVERSUM – Het kabinet moet in het belang van de democratie nu investeren in de lokale omroep. Als het te lang wacht gaan de goede initiatieven die er nu al zijn onderuit. Dat stelt het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep NLPO. Het pleidooi van Sybrand Buma voor meer geld voor lokale journalisten is bij de NLPO met enthousiasme ontvangen. In WNL op Zondag stelde de CDA-leider dat de lokale journalistiek onder grote druk staat. “Dat is een groot risico voor de democratie”, aldus Buma.

“Er is een budget van 17 miljoen euro dat al jaren niet wordt gebruikt”, zegt de CDA-leider. Hij wil dat dit geld gebruikt wordt voor lokale journalisten. Volgens Buma zijn lokale media van groot belang om de toenemende ondermijning in gemeenten tegen te gaan. “Vroeger reden de lokale journalisten nog op hun fietsje door de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat in gemeenten van minder dan 50.000 inwoners geen media meer bestaat. Terwijl juist die lokale journalisten kunnen controleren of de gemeenteraad deugt.”

De lokale omroepen hebben enkele jaren geleden de professionalisering tot speerpunt gemaakt. Vorig jaar heeft de NLPO bij de Tweede Kamer een plan gepresenteerd waar streekvorming onderdeel van uit maakt. De lokale omroepen kunnen een landelijk dekkend netwerk neerzetten waar professionele journalistiek de basis. “Probleem is wel dat er op dit moment onvoldoende geld beschikbaar is om die noodzakelijke ambitie handen en voeten te geven”, zo stelt directeur Marc Visch van de NLPO. Door nu te investeren kan er ook serieus werk worden gemaakt van samenwerking met regionale en landelijke omroepen.

Het idee dat door sommigen geopperd wordt dat de regionale omroepen de lokaal journalistieke taak moeten uitvoeren wijst de NLPO van de hand. “Samenwerking is heel belangrijk, maar wel ieder met zijn eigen rol en taak”, aldus Visch. “Er is ook niemand die serieus stelt dat de provincies de taken van de gemeentebesturen er wel even bij kunnen doen. Lokale journalistiek en regionale journalistiek versterken elkaar maar zijn niet uitwisselbaar.”

In het Regeerakkoord schrijft het kabinet dat het zich gaat beraden over de wijze van organiseren en financieren van de streekomroep. Maar daar is geen geld aan gekoppeld. “Het is heel fijn dat het CDA zich nu onomwonden uitspreekt voor de lokale omroep en ook uitspreekt dat het beschikbare bedrag van 17 miljoen euro daaraan besteed moet worden”, zo zegt Marc Visch van de NLPO. “Het is twee voor 12 voor de lokale omroep, dus deze ondersteuning komt echt als geroepen.”

Ook andere partijen in de Tweede Kamer hebben zich sympathiek uitgelaten over de plannen van de NLPO. De brancheorganisatie hoopt dat minister Slob van Media op heel korte termijn met een concreet voorstel komt.

Datum 12 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

Luc Drenthe is en blijft journalist

COLUMN – De 89 jarige Luc Drenthe is regio journalist in hart en ziel. Al vijftig jaar lang schrijft hij politiek getinte stukjes. Vroeger deed hij dat voor de krant en de regionale omroep. Als beroepsjournalist ging hij achter zaken aan en haalde vaak de onderste steen boven. Die tijd ligt ver achter hem. Maar zoals zo vaak kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Hij is weliswaar geen beroepsjournalist meer maar de passie voor zijn vak is gebleven. Zo gebruikt hij nu facebook om zijn eigen visie op de politiek en lokale samenleving los te laten.

Wij zochten Luc op in zijn prachtige flat (Maarshorst) met uitzicht op het gemeentehuis van Stadskanaal. Zo ontgaat hem niets, ziet dat ambtenaren ’s avonds vergeten het licht uit te doen. Dat er een soort kerstboom aanstaat, ja zelfs midden in de zomer. Drenthe weet precies wanneer beleidsmedewerkers of wethouders het gemeentehuis verlaten. Vaak ontmoet hij ze dan op straat. Vraagt naar het laatste nieuws. En daar wringt de schoen. als oud journalist wordt hem niets medegedeeld. Ook ontvangt hij geen persberichten meer.

Persuur

Drenthe wil graag het (openbare) persuurtje terug. Net als vroeger in de tijd van oud burgemeester Frits Brink van Stadskanaal. Een persuur in het belang van openheid en transparantie. Woest slaat hij met zijn vuist op tafel en schrijver van dit stukje merkt dat het hem menens is. Zwaar teleurgesteld is hij in de slechte voorlichting. Teleurgesteld omdat hij burgemeester en wethouders in de ogen wil kijken. Hij wil vragen kunnen stellen van hoe, wat en waarom? En het belangrijkste is, zo zegt de oud journalist tegen schrijver, de antwoorden moeten begrijpelijk zijn voor Jan en alleman. De burger snapt niets van ambtelijke taal.

Luc Drenthe vindt het ook jammer dat bijvoorbeeld een lokale omroep onvoldoende geldmiddelen heeft om beroeps journalisten aan zich te binden. Journalisten die dagelijks in de haarvaten van de samenleving kruipen om zaken, kwesties en gebeurtenissen uit te zoeken. De gratis huis aan huis krant doet dit niet. De gewone krant (DvhN) en de regionale omroep slechts summier, die hebben immers de taak om niet alleen Stadskanaal te belichten maar ook de stad en de rest van de provincie.

Vuist

Schrijver vraagt wat Luc Drenthe bedoelt met kwesties. Een lach verschijnt en ja hoor, daar is weer de vuist op tafel. Drenthe komt met een stapel papieren en laat een dossier zien over een gemeenteloods waar 94 miniaturen zijn opgeslagen. Het zou een erfenis zijn van oud VVD wethouder Booij. Een compleet miniaturenpark, jaren geleden gekocht. Drie ton staat hier te verroesten. Stadskanaal heeft er geen bestemming voor maar volgens de laatste onbevestigde berichten wordt het overgedaan aan een ondernemer uit Westerwolde. Kijk zegt hij tegen schrijver: ” zoek dat maar eens uit”. Schrijver zegt dat ie slechts hobby-journalist is voor de (streek)omroep en dat hij maandag weer op zijn normale werk wordt verwacht..

Drenthe lacht opnieuw, komt met de koffie en is inmiddels rustig geworden. Berustend zegt hij dat dit nu precies is wat hij bedoelt. Niemand heeft tijd en de middelen om zaken goed uit te zoeken en daarom moet het persuur terug. ‘Want er zijn nog veel meer zaken die toegelicht dienen te worden. Zaken zoals het Pagecentrum, voortgang centrumontwikkeling, kwesties met winkeliers. Drenthe: “Ik wil vragen kunnen stellen”.

Het is inmiddels donker geworden en schrijver heeft een lange dag achter de rug. Stond enkele uren eerder nog met oud burgemeester Jur Stavast te praten. Maar dat betrof een andere gemeente bij een feestelijke opening. Ik trek mijn jas aan en bedank hem voor zijn hartelijkheid en koffie. Luc Drenthe, gepensioneerd en nog steeds gepassioneerd in journalistiek. Een fijne kerel. Ik vrees dat de tijden zijn veranderd en of zijn wens ooit zal uitkomen is maar zeer de vraag want hoeveel regio-journalisten (waakhonden) zijn er nu nog? Alles draait om tijd en geld..

“Maandag wel komen op de gemeenteraadsvergadering hoor”, roept hij nog in de hal van de woonflat. Ik zeg dat wij (de lokale omroep) er zullen zijn. “En Boelo Lutgert neemt de camera mee..”

Het uitzicht vanuit de kamer van Luc op gemeentehuis en centrum

 

Brinkieman

BertJan Brinkman is redacteur bij RTVeen.nl en schrijft de columns op persoonlijke titel

Datum 19 juli 2019 Bert Jan Brinkman

De veranderende wereld van de lokale omroep

Kirsten Jassies legt uit (F: B.J. Brinkman)

RTV1 – Afgelopen donderdagavond vond er een informatiebijeenkomst plaats voor lokale media instellingen in Zwolle. Twee bestuurders van RTV1 waren aanwezig om inspiratie op te doen maar ook om te leren wat nu wel en wat nu niet mag in de wereld van reclame uitingen en sponsoring.

Reclamevoorschriften

De OLON, de NLPO en het Commissariaat voor de Media (CvdM) organiseren gezamenlijk deze informatiebijeenkomsten voor bestuursleden en medewerkers van de lokale omroep. Met name de voorschriften van de Mediawet werden nog eens aangestipt. Er is een groot onderscheid tussen Commercieel en Publiekelijk. Met name de sponsor regelingen zijn voor commerciëlen veel gemakkelijker. Daar staat dan weer de bekostiging tegenover bij de publieke omroep.

Social Media

Na de pauze was het de beurt aan social media strateeg Kirsten Jassies. Een heldere inspiratiesessie over de inzet van social media voor de lokale publieke omroep. Duidelijk is dat, naast lineaire radio en televisie, de inzet van website, Facebook, YouTube en Instagram onmisbaar zijn geworden. De uitdaging is om in formats en doelgroepen te denken bij het hanteren van de juiste social media app. ‘Wie wil ik waar bereiken’. Kirsten heeft het prima kunnen uitleggen. Maar ook hier gelden weer de reclamespelregels.

Journalistiek

Ook is duidelijk geworden dat vorming streekomroep (bovenlokaal) of een andere vorm van samenwerking steeds belangrijker gaat worden. Het is de enige weg richting een 3e laag van de Publieke Omroep waarin burgerjournalistiek voorop moet gaan staan. Wie nu nog enkel inzet op een radiokanaal voldoet feitelijk niet meer aan de hedendaagse publieke mediaopdracht. Niet voor niets wil de overheid liever niet meer spreken over ‘lokale omroep’ maar over een Lokale Media Instelling. Er is zoveel meer dankzij de digitale mogelijkheden..

 

Datum 14 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Streekomroepen onderwerp in regeerakkoord

RTV1 – Op 10 oktober 2017 verscheen het regeerakkoord van de aanstaande coalitie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In het akkoord is een korte mediaparagraaf opgenomen. Daarin staat onder meer aangekondigd dat de komende regeerperiode extra aandacht zal worden besteed aan een voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau.

Journalistiek

Ook komt er extra geld beschikbaar voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek. Het kabinet wil daarnaast de samenwerking (publiek en privaat) op lokaal en regionaal niveau bevorderen. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van regiovensters op de kanalen van de NPO in de komende kabinetsperiode.

Streekomroep

Met betrekking tot de lokale omroepen verwijst het regeerakkoord expliciet naar de vorming van streekomroepen op het lokale niveau. Omdat dit volgens de coalitiepartijen bijdraagt aan de professionalisering, beraadt het kabinet zich op de wijze van organisatie en financiering van de lokale omroepen. De NLPO is erg blij met deze aandacht voor de lokale omroepen in het regeerakkoord. De campagne die begin dit jaar met steun van heel veel lokale omroepen is gestart, begint zijn vruchten duidelijk af te werpen. De komende tijd zet de NLPO de campagne dan ook onverminderd voort.

Datum 12 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Nieuw kabinet moet extra investeren in toekomst lokale omroep

Meer geld voor lokale omroep – (F: NLPO)

DEN HAAG – Lokale publieke omroepen zullen niet overleven als een nieuw kabinet niet snel met met meer geld over de brug komt. Dat is de boodschap die 260 lokale publieke omroeporganisaties vandaag (dinsdag 12 september) overbrengen aan leden van de Tweede Kamer. 30 miljoen euro extra investering is er nodig om aan de wettelijke taak te voldoen.

Kwetsbaar

De positie van vrijwel alle lokale publieke omroepen is op dit moment uiterst kwetsbaar. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 al dat eenderde van de lokale publieke omroepen in zware financiële problemen zit. De sector werkt daarom aan een ingrijpend traject om de kwaliteit en continuïteit van alle lokale publieke omroepen te verbeteren en de efficiency te vergroten. Maar de sterke motivatie voor een levensvatbare lokale omroep vertaalt zich niet automatisch in voldoende middelen om hem in te richten. Meer financiële armslag is dringend noodzakelijk. Zo’n driekwart van alle lokale publieke omroepen ontvangt op dit moment minder dan 25.000 euro per jaar. Ter vergelijking: één dag regionale televisie kost gemiddeld ongeveer 29.000 euro. De stichting NLPO, die de belangen van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen behartigt, roept de overheid daarom op om tenminste 30 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen.

Vaste lasten

NLPO directeur Marc Visch: “Met de huidige vergoeding kunnen de meeste lokale omroepen niet eens de vaste lasten als huisvesting, auteursrechten en minimale apparatuur betalen. Terwijl we met zijn allen qua techniek en kwaliteit steeds meer van de lokale omroep zijn gaan vragen. Gemeenten voeren bijvoorbeeld meer en meer taken uit die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken. Daarmee wordt de controlerende en agenderende functie van de lokale publieke omroepen alleen maar belangrijker.”

Burgerjournalistiek

De oproep van de lokale omroepen staat niet op zichzelf. Publieke en commerciële regionale media verdwijnen of concentreren zich noodgedwongen op nieuws uit de stedelijke regio’s. Hyperlokale en burgerinitiatieven missen een journalistieke basisinfrastructuur voor onderscheiden meningen in het kader van hoor en wederhoor. Lokale omroepen daarentegen bieden een betrouwbaar en professioneel netwerk voor burgerjournalistiek avant la lettre. Er werken zo’n 500 professionele journalisten, redacteuren en technisch personeel en meer dan 20.000 intern opgeleide vrijwilligers iedere dag weer aan een onafhankelijke en kritische nieuwsvoorziening over bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen — ook wanneer deze niet langer in het middelpunt van de belangstelling staan. Ze volgen de politieke agenda en attenderen burgers op vraagstukken die van lokaal belang zijn.

Een reportage: 

Datum 13 september 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-