Direct naar de inhoud.

Fitlessen voor senioren in Borgerswold

Mooi Borgerswold – Foto: B.J. Brinkman (RTV1)

VEENDAM – Op maandagochtend 22 juli organiseert de sportconsulent van de gemeente Veendam een gevarieerde beweegles voor senioren in de buitenlucht. De les vindt plaats van 10.00 tot 11.00 uur op het basketbal- en tennisveld in Borgerswold.

Beweegles

In het eerste gedeelte van de buitenfitles zal er gewerkt worden aan verbetering van conditie- en spierkracht. Verder zal door middel van gevarieerde oefenvormen de balans, het reactievermogen en de coördinatie getraind worden. Het tweede gedeelte van de les bestaat uit sport- en spelvormen. Deze worden aangepast aan het niveau van de deelnemers.

Locatie
De les vindt plaats op het basketbal- en tennisveld in Borgerswold. De velden zijn het beste te bereiken vanaf de Briklaan en dan linksaf richting de Fauna. Parkeren kan op de eerste parkeerplaats aan de rechterkant.

Deelname

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan deze buitenfitles? Aanmelden kan tot 19 juli bij Petra van den Bosch, sportconsulent Senioren. Mail: petra.vandenbosch@dekompanjie.nl of telefonisch: 06 – 11394301.

Datum 6 juli 2019 Bert Jan Brinkman

Gymzaal van de toekomst in Mussel

MUSSEL – De gemeente Stadskanaal is een pilot gestart in gymzaal de Kolk in Mussel. In de herfst-en kerstvakantie is er hard gewerkt om de gymzaal in te richten met gloednieuwe, moderne sporttoestellen en spelmateriaal. Ook zijn er verscheidene schilderwerkzaamheden uitgevoerd. De gemeente heeft in samenwerking met buursportcoaches van stichting Welstad, vakdocenten en het expertisecentrum van NIJHA (ontwerper en inrichter van beweegruimtes) gekeken of het traditionele bewegingsonderwijs nog past binnen de standaarden van het huidige aanbod. Gezamenlijk is beoordeeld welke toestellen blijven, welke toestellen uit de gymzaal verwijderd worden en welke traditionele toestellen worden vervangen door multifunctionele toestellen.

Nieuwe constructie
Gymzaal de Kolk in Mussel is de eerste gymzaal in de gemeente Stadskanaal die modern is ingericht. Er zijn onder andere elektrisch bedienbare variastellen (ophangpunten in het plafond) gemonteerd. De variastellen zijn elektrisch bedienbaar via een bedieningspaneel. Hiermee kunnen ze grote sporttoestellen omhoog hijsen en verplaatsen waarmee vele toestelopstellingen mogelijk zijn, tot groot plezier van de jonge sporters in de gemeente. Een voorbeeld van een toestelopstelling is het zogenaamde vliegende tapijt (foto).

Voor het gebruik van de nieuwe toestellen is wel een bepaalde basiskennis nodig. Daarom hebben de gebruikers van de gymzaal begin dit jaar een instructie gehad. Daarnaast hebben ze een instructieboek ontvangen waarin alle mogelijke toestelopstellingen worden weergegeven.

Pilot
De meeste gymzalen in de gemeente Stadskanaal zijn eind jaren 60 gebouwd om het basisonderwijs van sportles te voorzien. In de laatste vijftig jaar is er op het gebied van sportvoorzieningen in de gymzalen niet veel veranderd. Het basisonderwijs gebruikt nog veel traditionele toestellen en materialen die tientallen jaren geleden ook al werden gebruikt. Door de behoefte om het beweegaanbod verder te professionaliseren, de wensen van gebruikers en de innovaties van sporttoestellen is de inrichting van de gymzalen onder de loep genomen.

Datum 1 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Ubbo Emmius gastheer Floorballtoernooi ‘de Noorder’

Deelnemende teams: Winkler Prins Veendam, AOC Terra Assen, Ubbo Emmius Winschoten, HCSO, Ubbo Emmius Engelandlaan, Welstad Stadskanaal, Maartenscollege, Ubbo Emmius Sportparklaan

STADSKANAAL / VEENDAM – Tijdens het jaarlijks  Floorballtoernooi van KVLO afdeling ‘de Noorder’ (vakvereniging voor docenten bewegingsonderwijs uit Groningen) mocht de kampioen van vorig jaar, Ubbo Emmius Stadskanaal, dit jaar het toernooi organiseren. Voor dit toernooi is de samenwerking aangegaan met het Pagecentrum en de Floorball Academy Nederland. Dit bood ons de gelegenheid om het groots aan te pakken en te gaan spelen met de Zwitsers variant (4×4, groter veld, grotere doeltjes en keeper) en om andere partijen uit de regio ook uit te nodigen.

Zo waren Hockey Club Stadskanaal en Omstreken (HCSO) en de buurtsportcoaches van de gemeente Stadskanaal (Welstad) ook van de partij. Vooraf hebben we genoten van een demonstratie van de “Floorball Academy” met medewerking van ‘U.C. Face Off’ onder leiding van Jorg Andree. Tijdens het toernooi heeft Bert Meinema als gedreven sportfotograaf (tevens vakdocent Maartenscollege en bestuurslid van ‘de Noorder’) onderstaande foto gemaakt. De organisatie in de personen Stijn Braspenning en Klaas Haveman kunnen terugkijken op een geslaagd evenement waarbij AOC Terra Assen heeft gewonnen en daarom volgend jaar ‘gastheer’ mag zijn.

[ingezonden]

Datum 10 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal gaat aan de slag met buurtsportcoach

Gemeente LogoDe gemeente Stadskanaal krijgt buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt en maken daarbij een verbinding naar de sectoren zorg, welzijn en gezondheid.

De gemeente heeft al 4,7 fte aan combinatiefuncties, die zich richten op de jeugd en de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur. De buurtsportcoaches richten zich op risico-ouderen en op volwassenen met psychische problemen, een verstandelijke beperking of ernstige gezondheidsproblemen. De buurtsportcoaches zullen, net als de combinatiefunctionarissen, werkzaam zijn bij Stichting Welstad.

Voor een optimale inzet van de buurtsportcoaches werkt de gemeente samen met verschillende partners. Lokale professionals in de zorgorganisaties, maar ook fysiotherapeuten en huisartsen, verwijzen patiënten door en gaan waar nodig samenwerken met de coaches. Zorggroep Meander en BCM stellen hun locaties en materialen gratis beschikbaar. Lentis, Novo, De Zijlen, Philadelphia, De Noorderbrug en het Refaja Ziekenhuis subsidiëren de inzet van de buurtsportcoaches met een bijdrage van elk € 1.000,00 per jaar voor het activiteitenbudget.

De inzet van buurtsportcoaches past in het streven van de gemeente om sport en bewegen te stimuleren en overgewicht aan te pakken. Ook past het binnen de aanpak – zoals opgenomen in het Wmo beleidsplan 2013-2017 – om mobiliteit, gezondheid en participatie van inwoners te verhogen.

Datum 9 december 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-