Direct naar de inhoud.

Verkeersveiligheidslabel CBS De Kern

Foto: RTV1/ Feiko Spieard

VEENDAM – CBS de Kern in Veendam krijgt op woensdag 20 september bezoek van wethouder Hammenga van de gemeente Veendam. De heer Hammenga reikt dan het Gronings Verkeersveiligheidslabel uit en zal het net aangelegde parkeerterrein bij de school openen.

Scholen met dit label zetten zich met structurele verkeerseducatie in voor verkeersveiligheid voor hun leerlingen. Een school met een dergelijk label heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school-thuisroutes. Daarnaast organiseren deze scholen verkeerseducatie-activiteiten en wordt er gewerkt met een actuele lesmethode. Op dit moment zijn er 55 basisscholen in de provincie Groningen die het verkeersveiligheidslabel hebben. CBS de Kern is na OBS De Sleutel, Mgr. Bekkerschool, CBS ’t Haimstee, OBS De Viermaster, OBS De Noorderbreedte in Veendam de zesde school in de gemeente Veendam die het label in bezit krijgt.

Dit label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.

Een verslag:

Datum 22 september 2017 Bert Jan Brinkman

Veiligheid basisscholen in Veendam wordt aangepakt

Foto: mgr.bekkerschool.nl
Foto: Mgr.Bekkerschool.nl

VEENDAM – Het moet veiliger bij de basisscholen in de gemeente Veendam. Ouders en verzorgers die kinderen brengen en halen zorgen voor chaotische situaties. De gemeente Veendam trekt nu de beurs en investeert de komende jaren zeker 260.000 euro om de veiligheid rond basisscholen te vergroten. Dat schrijft het DvhN vandaag in haar krant. Naar aanleiding van toenemende verkeersdrukte en klachten van omwonenden deed de gemeente Veendam onderzoek bij alle basisscholen in de gemeente.

 

Auto’s

Wethouder André Hammenga (CDA): “Er is soms sprake van chaotische situaties. Het is bij botsingen gebleven, schade aan autoblik. We moeten voorkomen dat er echt ongelukken gebeuren.” De gemeente kijkt niet alleen waar verbeteringen op de weg en bij school kunnen worden aangebracht. ,,Juist ook in samenwerking met scholen willen we kijken of we een het gedrag van ouders kunnen veranderen”. Als eerste worden de omgeving van de Mgr. Bekkerschool (Schoolstraat) en cbs De Kern (Dr. B. Brongersstraat) aangepakt. Ouders worden hier ondermeer verzocht hun kinderen niet altijd met de auto op te halen. Omwonenden klagen steen en been over parkeeroverlast en bovendien is het verkeersonveilig. De basisscholen zelf zijn blij met de steun van de gemeente. Zo trok bijvoorbeeld de Mgr.Bekkerschool ‘locatie Schoolstraat’ al vaak aan de noodbel omtrent de verkeersonveiligheid rondom hun school.

Bron DvhN

Datum 26 oktober 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-