Direct naar de inhoud.

Schetsontwerp toekomstige Europalaan

Centrum Stadskanaal – (f: B. J. Brinkman / RTV1)

STADSKANAAL – De landschapsarchitect Frans Beune laat op 28 januari zijn schets zien voor het toekomstige straatbeeld van de Europalaan in Stadskanaal. De architect gebruikte hiervoor tips die inwoners en ondernemers gaven tijdens twee eerdere informatieavonden. Met deze wensen en voorstellen is Beune aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor de nieuwe Europalaan.

Terugkoppeling 

Dit plan voor de winkelstraat willen gemeente Stadskanaal en architect Beune nu toetsen middels een terugkoppeling. Hierna maakt Beune een definitief ontwerp. De inloop start om 19.00 uur op dinsdag 28 januari in de patio van het gemeentehuis.

Datum 22 januari 2020 Bert Jan Brinkman

Tien winkelpanden aan de Navolaan gekocht

Navolaan uitzicht – Foto: B.J. Brinkman – RTV1

STADSKANAAL – Voor de vernieuwing van het centrum werkt Stadskanaal aan een betere uitstraling, een betere toegankelijkheid en sterkere looproutes. Ook neemt de gemeente winkeloppervlakte uit de markt om leegstand terug te dringen. De aanpak van de Oude Markt en omgeving vormt een belangrijk onderdeel van het centrumplan. Voor de uitvoering moet vastgoed worden aangekocht. Met de verwerving en op termijn de sloop van het complex met tien bedrijfsruimten aan de Navolaan 8-13 wordt circa 2.000 m2 winkelvloeroppervlakte aan de voorraad onttrokken. Op dit moment staan er 4 panden leeg.

Verhuizen

Met de andere ondernemers zijn gesprekken gaande over het verhuizen naar een ander winkelpand in het centrum. Wethouder Goedhart Borgesius: “Met de aankoop ontstaat er ruimte om de herinrichting van de Oude Markt en omgeving voor te bereiden. Het is een belangrijke stap in de realisatie van een compact en aantrekkelijk winkelcentrum met regionale uitstraling.”

Op 9 november 2017 heeft de provincie Groningen € 1,9 mln. uit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 toegekend en op 29 januari 2018 heeft de raad besloten een budget van    € 4,2 mln. voor de ontwikkeling van het centrum beschikbaar te stellen.Het verworven vastgoed aan de Navolaan is een complex met tien bedrijfsruimten, bestaande uit de panden Navolaan 8 t/m 13. De panden zijn van eigenaar Vastned Retail Nederland B.V. gekocht voor een koopprijs van € 1,0 mln. kosten koper.

Visie

In juli 2016 heeft de raad de Visie winkelcentrum Stadskanaal vastgesteld. De hoofdlijnen van deze visie zijn: een duidelijke stedenbouwkundige structuur, als basis voor de beleving van het recreatieve winkelen, goed bereikbare parkeerfaciliteiten met voldoende parkeercapaciteit, een compact kernwinkelgebied met aantrekkelijke aanlooproutes, aanpak van leegstand / afname winkelvloeroppervlak en een goede uitstraling van de winkels en winkelstraten.

Datum 1 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Raad stelt 4,2 miljoen beschikbaar voor centrumplan

Centrum Stadskanaal richtingaanwijzer (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De gemeenteraad heeft 4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het centrumplan Stadskanaal. Het centrum kan nu voor in totaal 6,1 miljoen euro worden aangepakt omdat de provincie Groningen een subsidie van 1,9 miljoen eerder had toegekend. Een ruime meerderheid van 17 van de 22 raadsleden, stemden voor het Centrumplan.

Met het nu beschikbaar gestelde geld kunnen de voor het centrum noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. Zo kan een compact en aantrekkelijk winkelcentrum worden gerealiseerd en behoudt het centrum van Stadskanaal de regiofunctie.

Bij de ruimtelijke ingrepen in het centrum is een sleutelrol weggelegd voor de aanpak van de nu sterk gedateerde Oude Markt en omgeving, inclusief het aanpassen van looproutes en aanliggende pleinen. Hiermee krijgt het centrum een betere uitstraling, betere toegankelijkheid en sterkere looproutes (van Beneluxplein naar Menistenplein, inclusief Beneluxlaan, Europalaan en Europaplein).

Bij de aanpak van de Oude Markt en omgeving wordt ook vastgoed gesaneerd. Er wordt zo’n 3000 vierkante meter aan winkelvloeroppervlakte uit de markt genomen. Dit past bij de centrumvisie waarin vermindering van oppervlakte detailhandel en verplaatsing naar het nieuwe kernwinkelgebied hoort.

Er wordt een subsidieregeling in het leven geroepen. Door gebruik te maken van deze regeling kunnen ondernemers en winkeliers subsidie krijgen voor verplaatsing, gevelverbetering, het herbestemmen of transformeren van vrijkomende panden.

Naast fysieke ingrepen wordt in het centrumplan ingezet op de verdere professionalisering van het ondernemerschap en de marketing van het centrum. De gemeente gaat samen met ondernemers en winkeliers aan de slag voor behoud en versterking van de regionale winkelvoorziening en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid.

Ervaring in andere plaatsen leert dat herstructurering van het winkelgebied ook particuliere investeringen uitlokt, die doorgaans hoger zijn dan de bijdrage van de overheid. In gesprekken met vastgoedeigenaren heeft de gemeente gemerkt dat er grote bereidheid is om te investeren in het centrum. De opknapbeurt van het Menistenplein was een goed voorbeeld van samenwerking en cofinanciering. Wij rekenen erop dat dit vaker gaat gebeuren.

Datum 30 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Aanpak centrum Stadskanaal dringend nodig (Video)

STADSKANAAL – Afgelopen zaterdag 23 september werd het vernieuwde Menistenplein heropend. Dit is pas een eerste begin, want de gemeente Stadskanaal wil met een integrale aanpak alle pleintjes samen met het centrum een facelift geven.

Ook voorzitter van de centrumwinkeliers Klaas Jan Havinga vindt dat dringend nodig. “De modernisering van het centrum moet gewoon gebeuren. Absoluut! Ik hoop van ganser harte dat iedereen dan ook zegt dat dit plan moet worden ondersteund.”

Financiën 

Naast bijdragen van de ondernemers en de gemeente is daarvoor ook geld nodig van de provincie. Die stelt in totaal een bedrag van 14 miljoen euro beschikbaar, maar of Stadskanaal met het integrale plan daarop een beroep kan doen wilde gedeputeerde Fleur Gräper zaterdag niet zeggen: “We vinden ook de andere winkelgebieden in de provincie belangrijk. Hoe beter de plannen zijn, hoe groter de kans op subsidie.”Mocht de bijna 3 miljoen euro waar Stadskanaal om vraagt er niet komen, dan zal de gemeente zich beraden en eventueel het plan in afgeslankte vorm voortzetten.

Video: Boelo Lutgert

Datum 27 september 2017 Redactie


-advertenties-