Direct naar de inhoud.

Gemeente Veendam stelt nieuwe centrumvisie op

Het centrum van Veendam (foto: RTV Noord)

VEENDAM – De gemeente Veendam is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het centrum van Veendam. Doel is volgens de gemeente om samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners werken aan een vitaal en leefbaar centrum.

Ontwikkeling centrum

Een nieuwe visie voor het centrum is volgens de gemeente nodig om te kijken hoe de situatie nu is en de koers te bepalen voor de komende jaren. Doel is een concreet uitvoeringsprogramma.

Wethouder Henk Jan Schmaal: ‘Het ontwikkelen van een actuele visie is nu belangrijker dan ooit. Het winkellandschap verandert immers snel en structureel. Dit heeft impact op de vitaliteit van veel winkel- en centrumgebieden, ook in Veendam. In de afgelopen tien jaar is er al veel gebeurd om het centrum te verbeteren. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar gesteld en de BIZ is opgestart. In 2019 zijn het Veenlustplein en het Raadhuisplein opnieuw ingericht. Maar het werk is nog niet af. Belangrijk is dat we nu tot uitvoering komen.’

Interactief proces

Om tot een visie en uitvoeringsprogramma te komen is daarom een zogenoemd interactief proces opgesteld. Ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners van het centrum en inwoners van de gemeente worden de komende maanden op verschillende manieren en momenten uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over de toekomst van het centrum.

Eind 2022 moet de nieuwe centrumvisie klaar zijn. Voor de uitvoering van het traject heeft de gemeente Veendam Seinpost Adviesbureau ingeschakeld.

Ideeën?

Wie ideeën of tips heeft voor het centrum van Veendam kan die nu al mailen naar centrumvisie@veendam.nl.

Datum 9 mei 2022 Arienne Dozeman

Wonen in een leegstaand kantoor of winkelpand

Een oud kantoorpand wordt getransformeerd tot ruime appartementen (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)

VEENDAM/STADSKANAAL – Wonen in een oud kantoorpand of voormalige winkel. In de gemeentes Veendam en Stadskanaal wordt volop ingezet op deze zogenoemde transformatiewoningen. Door een andere bestemming te geven aan een pand krijgt het een tweede leven.

Aan de Van Beresteijnstraat in Veendam staat achter bouwhekken een betonnen skelet. Eens waren dit de kantoren van de RDW. Nu wordt het pand getransformeerd tot twintig ruime appartementen.

Veendam probeert met dit soort transformatieprojecten een deel van het woonvraagstuk op te lossen. Ook in of boven winkelpanden worden woningen gerealiseerd.

In dit oude kantoorgebouw aan de Van Beresteijnstraat komen twintig appartementen (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)

Veendam wil ‘het winkelrondje’ kleiner maken. Zo moet een gezelliger centrum ontstaan met minder leegstand. De gemeente is met pandeigenaren in gesprek om appartementen terug te laten komen voor winkels. Verschillende subsidies moeten dit aantrekkelijk maken. Zo is er een subsidie om winkels naar het beoogde centrum te verplaatsen, maar ook om de winkelbestemming van een pand te halen.

Door het creëren van woonplekken in het winkelgebied moet verdere leegstand worden tegengegaan. De bewoners van de nieuwe woningen moeten bovendien zorgen voor reuring en gezelligheid in het centrum.

Kleine hokjes niet wenselijk

Volgens wethouder Henk-Jan Schmaal zijn pandeigenaren en projectontwikkelaars over het algemeen enthousiast. Wel is er discussie over het aantal appartementen. Zoveel mogelijk kleine appartementen kan financieel aantrekkelijk zijn voor een pandeigenaar, maar vaak ziet de gemeente dat niet zitten. Schmaal: ‘Een aantal kleine appartementen voor jongeren is prima, maar heel veel kleine hokjes is niet wenselijk. Dat kan ook overlast in de hand werken.’

Volgens Jack Alders, projectontwikkelaar en makelaar in Veendam, is er veel vraag van jonge huurders die een kleine en betaalbare huurwoning zoeken. De keuze voor dit soort appartementen gaat dus niet altijd per se om geld: ‘Je moet naar de doelgroep kijken, juist die kleinere woningen voor jongeren zijn hard nodig.’

Lange adem

Een compacter centrum met minder leegstand en meer wonen in oude winkels, die aanpak is enige jaren geleden al ingezet. ‘Het liefste gaan we morgen zakendoen en overmorgen bouwen’, aldus Schmaal, ‘maar als iemand bijvoorbeeld onrealistische bedragen wil verdienen duurt het soms een paar jaar voor iemand daar vanaf stapt.’

Postkantoor Wildervank

Ook Alders is enthousiast over de transformatiemarkt. Met zijn investeringsbedrijf VMV beheer realiseerde hij bijvoorbeeld vier huurappartementen in het oude postkantoor in Wildervank. Ook is hij bezig met een transformatieproject van winkels.

Het postkantoor in Wildervank (foto: Vestal)

Dat wat er in de afgelopen decennia is gebouwd, is volgens Alders niet altijd meer van deze tijd. Het postkantoor van vroeger bestaat niet meer, in de kleine kernen is minder behoefte aan winkels en grote kantoren komen leeg te staan. Wanneer een gebouw haar functie heeft verloren is het voor Alders de uitdaging er een nieuwe bestemming aan te geven.

Oplossing voor de wooncrisis

Transformatiewoningen zijn volgens Alders een deel van de oplossing voor de wooncrisis. ‘Het geeft je de kans woningen te realiseren voor een groep die nu vaak achter het net vist.’ Namelijk de groep die tussen sociale huur en koop in zit.

Dat zijn vaak jongeren die zich voor het eerst op de woningmarkt begeven, maar ook ouderen die graag kleiner willen gaan wonen. Doordat zij in hun grote koopwoning blijven wonen, stagneert bovendien de doorstroming op de woningmarkt.

Zo komen in het kantoorpand aan de Vanberesteijnstraat vooral ouderen die graag een ruim appartement willen huren dicht bij het centrum. De transformatie van winkels leent zich vaak meer voor kleinere woningen, geschikt voor jonge starters op de woningmarkt.

De Ketelstraat

Een ander transformatieproject van Alders, dat nu bijna is afgerond, is een oud kantoorpand aan de Ketelstraat. Hier wordt gebouwd aan vier appartementen en een gezamenlijke ruime.

De toekomstige bewoners kwamen zelf met het plan voor deze gezamenlijke woonvorm. ‘Ze worden wat ouder en willen graag dicht bij elkaar wonen om voor elkaar te zorgen.’ Het gaat om ruime appartementen van zo’n honderd vierkante meter. De huurprijs varieert tussen de 780 en 900 euro.

Wonen in een electronicazaak of bakkerij

Ook in de gemeente Stadskanaal wordt ingezet op transformatiewoningen. Net als in Veendam is men al een paar jaar bezig om het winkelcentrum te verkleinen en is in de leeggekomen winkelpanden ruimte om woningen te ontwikkelen.

Vanuit de gemeente was volgens makelaar Johan van Beilen een ‘grote pot geld’ beschikbaar voor dit soort transformatiewoningen buiten het kernwinkelgebied. Hierdoor zijn veel initiatieven ontwikkeld. Ook vanuit de provincie worden de initiatieven gestimuleerd.

Een overzicht van transformatieprojecten in Stadskanaal (bron: Wilzing)

Zo is in een elektronicazaak aan de hoofdstraat een woonvorm voor negen vrouwen gecreëerd. Een initiatief van Marjan ten Seldam, eigenaar van lunchroom Lekker Anderz.

Op dit moment is makelaar Van Beilen ook bezig een oude bakkerij, even verderop aan de hoofdstraat, te transformeren.

Een tweede leven

Als Veendammer vindt Alders het fantastisch dat de regio meer mogelijkheden krijgt op het gebied van wonen. ‘Lange tijd waren we een krimpregio met beperkte wooncontingenten.’ Dat gebouwen, soms met een fantastische historie, een tweede leven krijgen is volgens hem geweldig.

Dat is precies de reden waarom wethouder Schmaal graag samenwerkt met lokale partijen, die de regio kennen en daar ook een gevoel bij hebben. Alders: ‘Als ik naar Oost-Groningen kijkt is de eerste vraag altijd wat de doelgroep is en wat kunnen we brengen voor de markt, daarna komt pas het rendement. Eerst het leuke, en daarna gaan we rekenen.’

 

 

Datum 28 februari 2022 Arienne Dozeman

Voorzitter winkeliersvereniging Veendam: ‘corona heeft de schwung uit het winkelcentrum gehaald.’

Joseph Kremer in zijn juwelierszaak in Veendam (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)

VEENDAM – Joseph Kremer stond aan de vooravond van een grote investering in zijn juwelierszaak in Veendam toen in het voorjaar van 2020 de eerste corona maatregelen werden getroffen. Hij zette door, want ’ik geloof dat Veendam de potentie heeft om het heel goed te doen in de regio.’

Joseph Kremer (33) werkt al zeventien jaar in zijn juwelierszaak in Veendam. Het familiebedrijf gaat vier generaties terug. Ook is hij voorzitter van de winkeliersvereniging in de Parkstad.

Een winkelcentrum in overlevingsstand

De gevolgen van corona zijn volgens Kremer goed merkbaar bij de winkeliers. ‘Veel ondernemers zijn nog altijd bezig met overleven’, aldus Kremer. Dat er daardoor weinig ruimte is voor nieuwe plannen kun je hen volgens hem niet kwalijk nemen, ‘maar nu is wel het moment om aan de slag te gaan.’
Om te floreren heeft het winkelcentrum volgens Kremer een gezamenlijk gedragen visie nodig. Voor corona was er sprake van een ‘positieve drive’, het winkelcentrum van Veendam had ‘de schwung’ te pakken. Er werden veel activiteiten georganiseerd en samen was er gekozen voor Veendam als bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Met een BIZ betalen alle ondernemers en vastgoedeigenaren mee aan het verbeteren van het winkelgebied. Uit deze pot werd een centrummanager aangesteld om de ambities uit te voeren.

 

‘Op dit moment werken veel ondernemers even nergens aan mee, de energie is op.’ (Joseph Kremer, voorzitter winkeliersvereniging Veendam)

Vier weken later volgde de eerste lockdown. Kremer: ‘Op dit moment werken veel ondernemers even nergens aan mee, de energie is op.’ Een ondernemer heeft bijvoorbeeld personeel moeten ontslaan en durft het nog niet aan om nieuwe mensen aan te nemen. Daardoor is hij zelf alle dagen aan het werk. ‘Dat je dan niet de energie hebt voor ook nog een vergadering over de toekomst van het winkelcentrum snap ik wel.’ Het winkelcentrum lijkt te blijven steken in de overlevingsstand.

Een half uurtje rijden voor Veendam

Zo’n drie jaar geleden begonnen de plannen voor de verbouwing van Kremer zijn juwelierszaak. Het doel: de grootste juwelier van Noord-Nederland worden. Het naastgelegen pand werd gekocht en zo het winkeloppervlak verdubbeld tot 200 vierkante meter. ‘We hebben bijna een miljoen geïnvesteerd, dat kan alleen als je geloofd in de plaats. Ik geloof dat Veendam de potentie heeft om het heel goed te doen in de regio.’

Zo’n grote investering voor alleen Veendam kan volgens Kremer niet uit. Hij wil relevant zijn voor de hele regio. ‘De consument rijdt tegenwoordig gemakkelijk een half uurtje verder naar de grotere plaatsen om te shoppen, dus waarom niet naar Veendam.’
Om indruk te blijven maken wil hij elke vijf jaar zijn zaak opfrissen en elke tien jaar compleet vernieuwen. ‘Er is bij consumenten steeds meer behoefte aan inspiratie en entertainment, een ervaring die je bij het online shoppen niet vindt.’
Het is volgens Kremer belangrijk dat Veendam erover nadenkt waar ze als winkelcentrum naartoe wil. Welke doelgroep wil je bereiken? Hoe zorg je ervoor dat klanten juist bij jou willen kopen? Met het opstellen van een zogenaamd DNA was daarmee een mooi begin gemaakt.

Leegstand

Een jaar geleden sloot de Albert Heyn in het winkelcentrum, een paar weken geleden kondigde ook C&A het vertrek aan. Wanneer grote ketens de stekker eruit trekken wordt het er niet makkelijker op, weet ook Kremer. ‘Mensen vragen mij wel eens hoe ik zo enthousiast kan zijn over een winkelcentrum dat zoveel leegstand heeft, maar ik zie juist kansen en ruimte voor verbetering.’

Een leegstaand pand tegenover juwelier Kremer (foto: Ariënne Dozeman/RTV1)

De gemeente Veendam wil de leegstand in het winkelcentrum aanpakken. Zo is er een subsidieregeling voor de concentratie van winkels in het centrum. Wie zijn zaak wil verhuizen van de randen naar het centrum kan op steun rekenen.

Een proces dat je volgens Kremer niet aan de markt moet overlaten. Gemeente en ondernemers moeten actief gaan kijken welke winkels er missen in het centrum en welke je wilt verplaatsen. Om vervolgens te proberen ondernemers daartoe te verleiden. ‘Elke dag je best doen om je winkel te draaien is niet genoeg meer.’

Niet snel genoeg

De gemeente Veendam werkt op dit moment ook aan een nieuwe centrumvisie. Volgens Kremer een mooie stap, ‘maar daar moet wel een uitvoerbaar actieplan achter zitten.’ De ontwikkelingen gaan hem vaak niet snel genoeg: ‘Als we nu iets bespreken wil je als winkelier volgende week aan de slag, dat is bij de gemeente niet reëel.’ Zelf gelooft hij niet in de lange termijn: ‘Je moet nu aan de gang, over een half jaar kan het beeld weer heel anders zijn.’

Centrum Veendam als warenhuis

Kremer beseft dat zijn juwelierszaak een specifieke winkel is en daarom niet de maatstaf. Voor een kledingwinkel of boekenwinkel rij je misschien niet zo snel om als voor een trouwring of luxe horloge. ‘Maar’, stelt Kremer, ‘ik denk wel dat alle mensen tussen hier en Hoogezand kiezen voor Veendam of Hoogezand. Hetzelfde geldt voor Assen.’

Veendam moet naar zichzelf gaan kijken als een warenhuis. En dat warenhuis moet zo relevant worden dat mensen bereidt zijn tien minuten verder rijden. Die relevantie ligt volgens Kremer vooral in de sfeer en de beleving die je met elkaar neerzet.

Juist nu is het moment dat men in beweging moet komen. Niet gemakkelijk in een tijd waarin de onzekerheid alleen maar toeneemt. Kremer: ‘Je wilt het liefst vandaag aan de gang. Iedereen op sleeptouw nemen en de schouders eronder. De komende weken wordt het DNA afgerond en zullen we samen met de gemeente hierop doorborduren richting een centrumvisie. Dit zal het succes en de toekomst van het warenhuis Centrum Veendam bepalen.’

 

 

 

Datum 20 november 2021 Arienne Dozeman

Compact winkelcentrum met looproute

Navolaan Stadskanaal – Regendag zomer 2016 (F: RTV1)

STADSKANAAL – Nadja Siersema (GL), Erik Bieze (GBS), Hans Klopstra (VVD) zijn het met elkaar eens over de hervorming van het winkelcentrum in Stadskanaal. Afgelopen vrijdagavond werd er tijdens een lijsttrekkers interview bij RTV1 actueel nog eens bij stil gestaan.

Autoloos

Het centrum moet echt compacter. Er is ook voldoende geld om dit allemaal te realiseren. Erik Bieze zegt dat er zelfs acht miljoen extra is. Dat geld komt van de vastgoed ondernemers en van ondernemers zelf. Nadja Siersema stelt dat als er straks begonnen wordt met de her-inrichting het centrum ook direct verkeersveiliger gemaakt moet worden. Siersema wil het autoloos houden. ‘Bezoekers van het centrum moeten veilig kunnen winkelen met hun kinderen’.

Beweging

Klopstra gaat ervan uit dat de particuliere investeerders en ondernemers spoedig hun schouders onder het project zetten. ‘Deze ondernemers hebben ook geen belang bij leegstand’. Hij en Bieze zijn het dan ook met elkaar eens dat ze nu echt in beweging moeten komen om dit alles (samen met gemeente en provincie) tot een succes te maken.

Navolaan

Volgens het centrumvisieplan zullen winkels aan de Navolaan gesloopt worden. De ondernemers krijgen een nieuwe winkel aangeboden, ze kunnen verhuizen en de kosten worden gedekt via een apart fonds. Daar waar de winkels gesloopt worden ontstaat straks leegte (achter de oude markt). Volgens Bieze wordt dit ruimtelijk ingericht. Hij gaat ervan uit dat het niet alleen parkeerruimte gaat worden.

Looproute

Verder moet er een prachtige looproute komen tussen de Beneluxlaan en het inmiddels nieuw ingerichte Menistenplein. Wanneer de herinrichting precies gaat beginnen is nog onbekend. Maar volgens Bieze en Klopstra zal dit niet lang meer op zich laten wachten want leegstand is funest.

Bert Jan Brinkman in gesprek met de lijsttrekkers GL,VVD en GBS

 

 

Datum 27 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Raad stelt 4,2 miljoen beschikbaar voor centrumplan

Centrum Stadskanaal richtingaanwijzer (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De gemeenteraad heeft 4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het centrumplan Stadskanaal. Het centrum kan nu voor in totaal 6,1 miljoen euro worden aangepakt omdat de provincie Groningen een subsidie van 1,9 miljoen eerder had toegekend. Een ruime meerderheid van 17 van de 22 raadsleden, stemden voor het Centrumplan.

Met het nu beschikbaar gestelde geld kunnen de voor het centrum noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. Zo kan een compact en aantrekkelijk winkelcentrum worden gerealiseerd en behoudt het centrum van Stadskanaal de regiofunctie.

Bij de ruimtelijke ingrepen in het centrum is een sleutelrol weggelegd voor de aanpak van de nu sterk gedateerde Oude Markt en omgeving, inclusief het aanpassen van looproutes en aanliggende pleinen. Hiermee krijgt het centrum een betere uitstraling, betere toegankelijkheid en sterkere looproutes (van Beneluxplein naar Menistenplein, inclusief Beneluxlaan, Europalaan en Europaplein).

Bij de aanpak van de Oude Markt en omgeving wordt ook vastgoed gesaneerd. Er wordt zo’n 3000 vierkante meter aan winkelvloeroppervlakte uit de markt genomen. Dit past bij de centrumvisie waarin vermindering van oppervlakte detailhandel en verplaatsing naar het nieuwe kernwinkelgebied hoort.

Er wordt een subsidieregeling in het leven geroepen. Door gebruik te maken van deze regeling kunnen ondernemers en winkeliers subsidie krijgen voor verplaatsing, gevelverbetering, het herbestemmen of transformeren van vrijkomende panden.

Naast fysieke ingrepen wordt in het centrumplan ingezet op de verdere professionalisering van het ondernemerschap en de marketing van het centrum. De gemeente gaat samen met ondernemers en winkeliers aan de slag voor behoud en versterking van de regionale winkelvoorziening en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid.

Ervaring in andere plaatsen leert dat herstructurering van het winkelgebied ook particuliere investeringen uitlokt, die doorgaans hoger zijn dan de bijdrage van de overheid. In gesprekken met vastgoedeigenaren heeft de gemeente gemerkt dat er grote bereidheid is om te investeren in het centrum. De opknapbeurt van het Menistenplein was een goed voorbeeld van samenwerking en cofinanciering. Wij rekenen erop dat dit vaker gaat gebeuren.

Datum 30 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Forse investeringen in winkelcentrum Stadskanaal en kern Musselkanaal

Centrum Stadskanaal
Centrum Stadskanaal
STADSKANAAL/MUSSELKANAAL – Het college wil fors investeren in zowel het winkelcentrum in Stadskanaal als de gebiedsontwikkeling voor de kern Musselkanaal. Het college vraagt de raad in te stemmen met een bijdrage van maximaal € 4,2 miljoen voor de aanpak van het winkelcentrum in Stadskanaal. Voor de integrale gebiedsontwikkeling van de kern Musselkanaal willen B&W een bedrag van € 750.000 beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist op maandag 11 juli over beide plannen.

Voor de aanpak van het winkelcentrum in Stadskanaal wordt van de provincie een subsidie van € 2,8 miljoen gevraagd. Verder moeten private partijen en ondernemers wezenlijk bijdragen aan de plannen, zo stelt het college als voorwaarde. ,,We willen er een toekomstgericht centrum van maken, met een bundeling van functies, die de levendigheid bevorderen. Het centrum is niet alleen van de gemeente, maar van ons allemaal”, aldus verantwoordelijk wethouder Peter Gelling.

Kernwinkelgebied Stadskanaal verkleind
In het plan staan diverse actiepunten om het winkelgebied in het centrum van Stadskanaal aantrekkelijker te maken. Hiermee wil het college leegstand voorkomen, blijft de werkgelegenheid in stand en draagt de opknapbeurt bij aan een optimaal woon-, werk- en leefklimaat. Zo wordt in de centrumvisie het kernwinkelgebied verkleind tot Europalaan, Kiepkörf, Menistenlaan en Hoofdstraat, aangevuld met de Kanaalpassage.

B en W zijn van plan het kernwinkelgebied compacter te maken door winkels van buiten naar binnen dit gebied te verplaatsen. Sloop is op voorhand niet uitgesloten, bijvoorbeeld van panden rond de Oude Markt. Daar zal in dit voorbeeld een herinrichting zorgen voor een facelift van de entree van het centrum. Ondernemers hebben zelf ook allerlei plannen bedacht om de omgeving van pleinen en aanloopstraten te verbeteren.

Musselkanaal
Net als voor het centrum van Stadskanaal het geval is, zijn ook bij het integrale plan voor de gebiedsontwikkeling van het dorp Musselkanaal diverse andere partijen intensief betrokken. ,,We hebben samen met de woningcorporatie Lefier, Stichting Dorpsbelangen, de Ondernemersvereniging, huurders van de Florawijk en de Rabobank de krachten gebundeld. Het doel is, ook op langere termijn, een vitaal dorp te houden”, legt wethouder Gelling uit.

In de plannen wordt gekozen voor het investeren in de kanaalbebouwing, omdat deze wordt ervaren als ruggengraat van het dorp. Het principe van ‘omgekeerde groei’ wordt toegepast. Dit betekent dat 83 woningen in de Florawijk worden gesloopt. Gekeken wordt hoe terugbouw plaatsvindt, bijvoorbeeld in het lint, de basis van het dorp.

Voor de invulling van open ruimten, die ontstaan door ‘verdunning’ van de Florawijk, zijn inwoners nadrukkelijk betrokken. Hierover is al volop nagedacht.

Om tot een compact koopcentrum te komen, wil het college ook in Musselkanaal winkels verplaatsen naar het kerngebied in het lint. Verder moet een aan te stellen vastgoedregisseur met ondernemers en winkelpandeigenaren in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen.

Datum 20 juni 2016 Redactie


-advertenties-