Direct naar de inhoud.

Afspraken gemaakt over aansluiting voorschoolse en vroegschoolse educatie

STADSKANAAL – De bOndertekening convenantesturen van basisscholen, het peuterspeelzaalwerk en een aantal kinderopvangorganisaties in de gemeente Stadskanaal willen de aansluiting van voorschoolse en vroegschoolse educatie verbeteren. Op 20 januari hebben alle betrokkenen daarvoor een convenant ondertekend, waarbij ook wethouder Hamster van onderwijs aanwezig was.

In het convenant met als titel “Doorgaande lijnen van voorschoolse naar vroegschoolse educatie” zijn allerlei afspraken vastgelegd, zoals onder andere over de overdracht van gegevens en de afstemming over aanpak en gebruikte programma’s. Ook heeft men overeenstemming gevonden over de ouderbetrokkenheid en de gewenste resultaten van de inzet van middelen. Uiteindelijk doel van dit alles is de aansluiting in de toekomst veel soepeler te laten verlopen dan nu het geval is.

Om de doorgaande lijn zo probleemloos mogelijk te realiseren is er een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft tot taak de invoering van de afspraken die zijn vastgelegd in het convenant te begeleiden en te bewaken.

Datum 25 januari 2016 Redactie


-advertenties-