Direct naar de inhoud.

Canon van Borger-Odoorn is eind 2022 helemaal klaar

De glasfabriek in Buinermond. Foto: Hunebedcentrum

12 van de 18 vensters van de Canon van Borger-Odoorn zijn eind dit jaar klaar. Eind volgend jaar moet de Canon dan helemaal compleet zijn. De Canon zal vooral ingezet gaan worden als schoolmateriaal en wordt volledig digitaal. (meer…)

Datum 27 augustus 2021 Jelmer Wijnstra

Cultuurmakers kunnen subsidie krijgen in Borger-Odoorn

Wethouder Albert Trip – ( Foto: gemeente Borger-Odoorn/Peter Timmer)

BORGER ODOORN – Vanaf 7 april tot 1 juni 2021 kunnen cultuurmakers een projectsubsidie van max. € 2.500 aanvragen bij de gemeente. Deze subsidie is specifiek bedoeld voor culturele projecten ter bestrijding van eenzaamheid tijdens corona. Het college van Burgemeester en wethouders heeft hiervoor € 25.000 gereserveerd. Dit bedrag is onderdeel van de € 77.000 extra steunsubsidie voor de lokale culturele sector.

Albert Trip

 Met name jongeren en (kwetsbare) ouderen hebben te kampen met gevoelens van eenzaamheid en depressie als gevolg van corona. “We vinden het belangrijk hier aandacht aan te schenken”, zegt wethouder Albert Trip. “Daarom willen we investeren in culturele initiatieven ter bevordering van het geestelijk welzijn van jong en oud.”

Onder begeleiding van een cultuurcoach zullen leden van de jongerenraad en de Adviesraad Sociaal Domein beoordelen welke initiatieven hiervoor in aanmerking komen. “We gaan vooral kijken of het initiatief realistisch en kansrijk is. Het beoogde effect, eenzaamheid verminderen, moet natuurlijk wel meer dan aannemelijk zijn”, aldus Trip. De gemeente evalueert in het najaar de resultaten.

Gemotiveerde aanvraag

Organisaties kunnen tot 1 juni a.s. een gemotiveerde aanvraag indienen om voor deze projectsubsidie in aanmerking te komen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Zodra het plafond van € 25.000 bereikt is, wordt er een stop afgekondigd. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie staan vermeld op de website www.borger-odoorn/coronavirus

Datum 7 april 2021 Bert Jan Brinkman

Kids van nu acteren in film over hoe we vroeger speelden

(F: plazilla.com)
(F: plazilla.com)

STADSKANAAL – Donderdag 4 juli om 10.00 uur is er een bijzondere filmvoorstelling in het Zorgcentrum Maarsheerd te Stadskanaal. De cultuurcoach van de gemeente heeft samen met de kleuters van de Piet Prinsschool en de bewoners van Maarsheerd een filmproject opgezet. De kleuters zijn op een koffieochtend van de Maarsheerd geweest en hebben met de bewoners gepraat over hoe ze vroeger speelden, wat voor spelletjes zij vroeger deden, etc. Op school hebben de kleuters dit nagespeeld. Daar zijn ouderwetse zwart wit filmpjes van gemaakt die tijdens de filmvoorstelling op donderdagochtend 4 juli worden vertoond. Wethouder Erik Bieze zal bij de vertoning van de filmpjes, morgen om 10.00 uur in de Maarsheerd aanwezig zijn.

nostalgieDe Cultuurcoach van Stadskanaal is een combinatiefunctionaris (Kirsten Stronks) die projecten opzet waar het plezier, het stimuleren van de creativiteit en het vergroten van de samenwerking en verbinding tussen verschillende groepen kinderen / bewoners centraal staan.

Datum 3 juli 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-