Direct naar de inhoud.

Predikanten over geweld bij kerk Urk: ‘Jezus sloeg ook niet van zich af’

Aad van Zuijlekom predikant gereformeerde kerk
Preken voor een lege kerk (foto: Arienne Dozeman / RTV1)

STADSKANAAL/MUSSEL – Zowel op Urk als in Krimpen aan den IJssel zijn zondag journalisten belaagd door kerkgangers. In beide gereformeerde gemeenschappen gaan gelovigen ondanks corona nog en masse naar de kerk. Gereformeerde kerken in Mussel en Stadskanaal zijn er van geschrokken: ‘Jezus sloeg ook niet van zich af.’

‘Ik vond het heel beschamend wat daar gebeurd is’, zegt predikant Aad van Zuijlekom van Gereformeerde kerk De Lichtbron in Stadskanaal over de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Zelf houdt de kerk al maanden alleen online diensten. ‘Natuurlijk is dat niet leuk’, zegt Van Zuijlekom, maar volgens hem moet je als gelovige juist bereid zijn je te schikken in lastige omstandigheden.

‘De online diensten zijn een middel dat we hebben gekregen, daar rust dan ook zegen op.’ In een kerkgebouw waar plaats is voor vierhonderd mensen opeens een lege zaal voorgaan is bevreemdend: ‘Het meest centrale dat je hebt, wordt je uit handen geslagen.’ Toch hoort hij vanuit zijn gemeenschap vooral waardering.

‘Dit offer moeten we maar brengen’

Hoewel het advies is om kerkdiensten online te houden, heeft de overheid niet het recht om de kerken dwingende coronamaatregen op te leggen. Dat mag niet vanwege de vrijheid van godsdienst.

Bert Folkers gereformeerde kerk Mussel
koster Bert Folkers in een lege kerk (foto: eigen foto)

Toch kiezen de kerken in de gemeente Stadskanaal ervoor om niet samen te komen, ook niet met de toegestane dertig personen. Zo ook bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) in Mussel. Bert Folkers is koster in die kerk. Hij vindt het niet meer dan logisch dat ook zij zich aan de regels moeten houden. Folkers: ‘Dit offer moeten we maar brengen, het is niet anders.’

Dertig mensen zouden makkelijk op veilige afstand van elkaar in de kerk kunnen zitten, maar dat is volgens hem niet iets wat je naar de buitenwereld uit wilt stralen.

‘Jezus sloeg ook niet van zich af’

Door de massadiensten elders en de incidenten van afgelopen weekend komt de gereformeerde kerk volgens Folkers in een kwaad daglicht te staan. ‘Dat is natuurlijk niet wat God van ons vraagt, Jezus sloeg ook niet van zich af.’

Gereformeerde kerk De Lichtbron
Gereformeerde kerk De Lichtbron in Stadkanaal (foto: Arienne Dozeman / RTV1)

Mensen die niet kerkelijk zijn weten volgens hem vaak niet dat er grote verschillen zitten tussen gereformeerde kerken. Ook Van Zuijlekom erkent dat de kerken erg verdeeld zijn. Kerken zoals op Urk en in Krimpen aan den IJssel zijn, benadrukt hij, een ander soort gereformeerd. ‘Zij benadrukken heel erg dat het geloof gaat om het fysiek samenkomen. Wij zeggen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin je beter niet samen kunt komen, maar wel alle beschikbare middelen aangrijpt.’

‘Het komt van twee kanten’

De Gereformeerde kerk De Ark in Mussel had begin november te maken met een corona-uitbraak. Daarna zijn ook zij overgegaan op volledig online diensten. Een gemeentelid (‘Ik hoef niet met toenaam genoemd hoor’) vindt het lastig een uitspraak te doen over wat er op Urk en in Krimpen aan den IJssel gebeurd is.

‘Ik wil mijn medechristenen niet in een kwaad daglicht zetten. Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf. Maar ik vind het wel jammer.’ De gebeurtenissen stralen volgens haar negatief af op andere gereformeerde kerken. ‘De redder waar wij in geloven is vredelievend, die gaat in ieder geval niet op de vuist.’ Natuurlijk is geweld gebruiken nooit goed, maar ze vraagt zich wel af of het nodig was dat de verslaggevers daar stonden. ‘We zijn allemaal maar gewoon mensen, misschien reageren wij ook wel geërgerd als we geprovoceerd worden, het komt van twee kanten.’

‘Boven de dood en Corona’

Dit paasweekend zal er in de online dienst van Van Zuijlekom extra vrolijke paaszang te horen zijn. ‘Het is machtig om te weten dat er een Heer is die boven de dood en boven Corona staat. Zonder dat je zelf mag zingen, zingen we het dus nog wel even uit.’

Datum 30 maart 2021 Arienne Dozeman

Nieuwbouw scholen en peuterspeelzaal Stadskanaal

Hagenhofschool
Hagenhofschool (F: Opron)

STADSKANAAL – Het college gaat de raad voorstellen totaal € 4,3 miljoen beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van drie bestaande scholen en een peuterspeelzaal onder één dak. Hiervan is € 3,4 miljoen daadwerkelijk bestemd voor de nieuwbouw. De resterende €  0,9 miljoen is nodig voor een aantal verkeersmaatregelen en voor het slopen en afboeken van de vier bestaande gebouwen.

Als de raad instemt met het voorstel, zal dit nieuwe gebouw in 2018 klaar zijn. In de nieuwbouw worden de huidige drie scholen de CBS Gabriel Damschool, de OBS Hagenhofschool en de CBS De Ark samen met de peuterspeelzaal Peuterpalet ondergebracht. De onderwijsvoorziening richt zich op de wijken Maarsstee en Maarswold en Hagen-, Borgen- en Vogelwijk. Het budget dat voor deze voorziening nodig is, wordt in de meerjarenraming van de gemeente Stadskanaal opgenomen vanaf 2018.

De locatie van deze nieuwe school is de Acaciahage, de plek waar nu nog de twee scholen de OBS Hagenhofschool en de CBS De Ark staan.  De keuze voor deze locatie is gebaseerd op verschillende aspecten, zoals de spreiding van scholen in de kern Stadskanaal, de verkeersveiligheid, de voorkeur van de wijkraden en het oordeel van schoolbesturen en ouders.

Na het besluit van de raad wordt direct gestart met de voorbereidingen, zoals het opstellen van een programma van eisen en de selectie van een architect. Bij het totale proces worden zowel de besturen, het personeel als de leerlingen betrokken. In het voorstel is eveneens voorzien in een extra budget voor verkeersmaatregelen. Ook hierbij worden ouders en omwonenden betrokken.

Datum 9 juli 2015 Bert Jan Brinkman

Kerkendag in Musselkanaal

BijbelMUSSELKANAAL – De kerken in Musselkanaal en Mussel zijn al een aantal jaren op weg om elkaar te leren kennen en te begrijpen. Daar is een gespreksgroep “Rond de Tafel” uit voort gekomen. Hierin is besloten om op 13 september een Kerkendag te organiseren, om te laten zien wat er in de kerken gebeurd en hoe gebedsbijeenkomsten gehouden worden. Deze kerkendag zal om 16.30 uur worden afgesloten met een gezamenlijke viering in de Christelijk Gereformeerde Kerk “De Ark” Molenstraat 55 te Mussel

Datum 4 juli 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-