Direct naar de inhoud.

Horecabedrijven in Pekela opgelet!

Foto: Pixabay

GEMEENTE PEKELA – Ondernemers opgelet! Ondernemers krijgen geen drank- en horecavergunning meer zonder inschrijving in het Register Sociale Hygiëne. Om een drankverstrekkend horecabedrijf te zijn, is het SVH Diploma Sociale Hygiëne essentieel. Want zonder dit diploma, wordt geen Drank- en Horecavergunning afgegeven. Er werken echter mensen in horecabedrijven met diploma’s die door een wetswijziging in 2015 zijn vervallen.

SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) biedt deze medewerkers en ondernemers de mogelijkheid om hun oude diploma om te zetten in het huidige diploma SVH Sociale Hygiëne. Dat kan alleen met de juiste bewijsstukken en tot 1 mei 2018, aangezien tot die datum een overgangsperiode geldt.

Op de website http://www.svh.nl/nieuws/wijzigingsocialehygiene staat meer informatie m.b.t. de procedure en onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma’s in aanmerking komen.

Bron: Gemeente Pekela

Datum 1 september 2017 Redactie

Gemeente Pekela controleert naleving drank- en horecawet

Foto: Pixabay

GEMEENTE PEKELA – De gemeente Pekela is gestart met controles op de naleving van de Drank- en horecawet. Voor de gemeente zijn toezichthouders werkzaam die de controles uitvoeren. Handhavers bezoeken para commerciële instellingen, horecabedrijven en supermarkten. Er worden twee type controles gedaan, namelijk een vergunning controle en een leeftijdsgrenzen controle. Dit gebeurt ook tijdens evenementen.

Leeftijdsgrenzen controle
De Drank- en Horecawet verplicht ondernemers om bij twijfel over de leeftijd te vragen naar een identiteitsbewijs van de persoon die alcoholhoudende drank bestelt of koopt. Er wordt onderzoek gedaan naar de naleving van deze verplichte leeftijdsvaststelling. Dit gebeurt onaangekondigd.

Vergunning controle
De Drank- en Horecawet stelt een aantal verplichtingen waaraan ondernemers moeten voldoen. In de komende periode wordt dit gecontroleerd. Ondernemers zijn verplicht om aan deze controles mee te werken. Hierover hebben de ondernemers een brief ontvangen.

Drank- en Horecawet
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Vanaf dat moment is de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet.
Het is verboden alcoholische dranken te verkopen, zonder dat aan de wettelijke eisen is voldaan. Wanneer de Drank- en Horecawet niet wordt nageleefd, kan de burgemeester de vergunning intrekken of een boete opleggen.

Burgemeester Jaap Kuin: “Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet is voor mij een belangrijk speerpunt. Als voorzitter van de werkgroep NIX 18 onderken ik de risico’s van alcoholgebruik. Daarom vind ik het belangrijk dat horeca in de gemeente Pekela voldoet aan de gestelde eisen.”

Datum 17 juli 2017 Redactie

Controle drank- en horecawet bij clubhuis motorclub

Bij integrale controle Red Devils in Oude Pekela geen overtredingen strafrecht geconstateerd. Er is dan ook niemand aangehouden. (F:Pixabay)

OUDE PEKELA – Op vrijdagavond 19 mei 2017 heeft de gemeente een controle in het kader van drank- en horecawet uitgevoerd bij het clubhuis van de motorclub Red Devils. Er waren signalen binnengekomen over betaalde verstrekking van alcohol. Bij de controle is gebleken dat er geen overtredingen strafrecht is geconstateerd, er is dan ook niemand aangehouden.

De gemeente is sinds enkele jaren verantwoordelijk voor de toezicht op de drank-en horecawet. Binnen dit kader voert de gemeente controles uit bij verschillende alcoholverstrekkers zoals supermarkten, slijterijen, maar ook (para-commerciële) instellingen binnen de gemeente.

Omdat het hier een OMG betreft, een zogenaamde Outlaw Motor Gang, is gekozen voor een integrale controle in samenwerking met de politie.

Bron: Gemeente Pekela

Datum 20 mei 2017 Redactie

Stadskanaal zet in op terugdringen alcoholgebruik onder jongeren

alcohol- en drugsSTADSKANAAL – Onze gemeente gaat de preventie van alcoholmisbruik onder met name jongeren én de handhaving integraal aanpakken. Dat staat in het Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016.

De gemeente werkt hiervoor al langer samen met onder meer onderwijs, horeca, GGD, Stichting Welstad, sportverenigingen, politie en Verslavingszorg Noord Nederland. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Wegwijsdag, jongerenloket Jimmy’s en het horecaconvenant ‘Veilig Uitgaan Stadskanaal’ dat in december 2013 is ondertekend. Nieuw is dat er nu een integraal plan komt waarin zowel preventie (educatie) als handhaving gelijktijdig worden geregeld. Alle Nederlandse gemeenten zijn verplicht voor 1 juli 2014 een dergelijk preventie- en handhavingsplan op te stellen.

Met de aanpak wil de gemeente de negatieve gezondheidseffecten van alcoholmisbruik onder jongeren beperken. Een andere doelstelling van het beleid is het beperken van overlast door beschonken jongeren.

Inhoudelijke aanleidingen voor de integrale aanpak zijn de verhoging van de alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar. Daarnaast heeft de gemeente vanaf 1 januari aanzienlijk meer bevoegdheden gekregen om zelf regels op te stellen en de naleving te handhaven. Het Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 wordt op 23 juni behandeld in de gemeenteraad.

Datum 3 juni 2014 Bert Jan Brinkman

Wethouder Johan Hamster is blij met de nieuwe alcoholwet

Wethouder Johan Hamster in gesprek
Wethouder Johan Hamster in gesprek

STADSKANAAL – Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 jaar mag vanaf die datum dus geen alcoholhoudende drank meer verkocht worden.

Wethouder Johan Hamster (CU) van de gemeente Stadskanaal spreekt van een goede maatregel! Er zal vanaf 1 januari 2014 door controleurs van de omgevingsdienst toegezien gaan worden op de naleving van de nieuwe drank en horecawet in onze gemeente. Op alle plaatsen waar alcohol getapt en geschonken wordt, moet men voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dat geldt zowel voor de commerciële als voor de niet-commerciële horeca zoals club- en buurthuizen en sportkantines. De controleur van de omgevingsdienst heeft ook de bevoegdheid om een boete uit te schrijven volgens de wethouder.

In de gemeente Stadskanaal komt er overigens geen overgangsregel voor jongeren die nu 17 jaar zijn en dus al een jaar lang een biertje mochten drinken tijdens het uitgaan. Johan Hamster vindt dat vooral de ouders/verzorgers een belangrijke taak hebben om hun kinderen hierop te wijzen.

Bert Jan Brinkman in gesprek met Johan Hamster

Datum 15 december 2013 Bert Jan Brinkman

Digitaal loket voor lokale regels rond alcoholverkoop

clip_image002STADSKANAAL – Voor lokale horecaondernemers en kantinebeheerders is een nieuw platform in het leven geroepen waarop men de plaatselijke Wet- en Regelgeving over alcoholverkoop kan vinden. Dit initiatief werd genomen door het landelijk opleidingsinstituut Horeca Stichting Nederland (HSN) naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet. Met ingang van 1 januari 2014 is alcoholverkoop aan jongeren onder de 18 jaar verboden en zal de gemeente dit controleren en handhaven. Op horecaloket.nl/stadskanaal kunnen zowel ondernemers en beheerders als handhavers alle belangrijke lokale informatie over de nieuwe wet vinden. HSN verzorgt in meer dan 80 gemeenten de cursus Sociale Hygiëne en brengt dankzij dit initiatief duidelijkheid in de wirwar van Wet- en Regelgeving.

 

Vanaf begin volgend jaar zal iedere gemeente speciale BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) in gaan zetten om te controleren of winkels, horecagelegenheden en verenigingen geen drank meer verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Het is dus van belang dat men op de hoogte is van de regelgeving binnen de eigen gemeente. Vaak is deze moeilijk toegankelijk en onoverzichtelijk. Met de zoekfunctie op Horecaloket.nl komt men direct op het horecaloket van de gemeente waar het eigen horecabedrijf of de vereniging gevestigd is. Directeur van HSN, Gabriëlla Café: “We merken tijdens onze cursussen Sociale Hygiëne en bij onze klantenservice dat veel mensen vragen hebben die specifiek hun gemeente betreffen. Doordat er vaak onderling verschil is in de plaatselijke regelgeving, werd het steeds moeilijker om mensen goed te kunnen adviseren. Daarom hebben we voor ruim 400 gemeenten alle informatie bij elkaar gezocht en voor iedere gemeente een eigen online horecaloket gemaakt.” Het informatie loket voor Stadskanaal kun je HIER vinden.

Datum 9 november 2013 Bert Jan Brinkman

Gemeente verantwoordelijk handhaving Drank en Horecawet

HorecaSTADSKANAAL – Vanaf begin dit jaar is de burgemeester verantwoordelijk voor naleving van de Drank- en Horecawet, die het bedrijfsmatig verstrekken van alcohol regelt. Eerder besliste de burgemeester nog samen met de wethouders over het verlenen van vergunningen aan kroegen of (voetbal)verenigingen om drank te verkopen. Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit controleerden vervolgens of de horeca zich aan de regels hield.  Maar nu is de burgemeester ook zelf verantwoordelijk voor de naleving van de  regels. Met de nieuwe wet is de aanval geopend om het alcoholgebruik onder de plaatselijke jongeren terug te dringen. Ambtenaren van de gemeente moeten er vanaf nu op toezien dat horeca-inrichtingen, supermarkten en (sport)verenigingen zich aan de regels voor drankverkoop houden. Alleen al in de gemeente Stadskanaal gaat het om een 100-tal locaties die door toezichthouders gecontroleerd dienen te worden. De gemeente(n) krijgen hiermee een hoop extra taken op hun bord. Op basis van de nieuwe Drank- en Horecawet mogen de gemeenten nu ook zelf hun beleid en visie voeren over de tijden waarop bijvoorbeeld in de dorpshuizen of kantines alcohol mag worden geschonken. Dit om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen. In de nieuwe wet is vanaf nu ook bepaald dat jongeren onder de 16 jaar strafbaar zijn als ze in het café of op de openbare weg alcohol in bezit hebben. Eerder was het nog zo dat alleen de verstrekker strafbaar was.  De burgemeester is nu ook bepalend voor het instellen van zogeheten ‘happy hours’ in het café of de disco en kan dit dus verbieden. Gemeenten mogen vanaf nu zelf de toegangsleeftijden koppelen aan de openingstijden. Zo kan de burgemeester bepalen dat de horeca vanaf een bepaalde tijd geen jongeren toelaat die onder de 18 jaar zijn. Tenslotte het rookverbod, deze blijft wel een taak van de controleurs van de Voedsel- en Warenautoriteit.

De nieuwe Drank- en Horecawet is niet alleen aangescherpt. Er is ook een versoepeling. Slijterijen mogen vanaf 1 januari hun klanten de drank laten proeven voordat zij het kopen. Dat is slechts een schrale troost voor de slijterij om klanten te paaien, want gezien de hoge BTW tarieven kopen veel potentiële  klanten uit de grensstreek tegenwoordig hun alcohol over de grens.

Datum 10 januari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-