Direct naar de inhoud.

Stadskanaal opent nieuw energieloket voor informatie over energiezuinig leven

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft vandaag een nieuw online energieloket geopend. Op de website regionaalenergieloket.nl/stadskanaal kunnen mensen terecht met hun vragen over energiezuinigheid. Bijvoorbeeld vragen als Hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? en Kan ik iets doen aan de tocht in huis?

Daarnaast kun je op de site informatie vinden over zonnepanelen, isolatie en warmte-oplossingen.

Verenigingen van eigenaren

Het Energieloket van de gemeente Stadskanaal is er niet alleen voor huiseigenaren’, aldus de gemeente. ‘Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s), huurders en eigenaren van een woonboot kunnen op de site terecht.’

Datum 6 oktober 2021 Hielke Bosch

Bareveld gaat huizen vernieuwen

F: Peter Panneman

BAREVELD – Acantus gaat in Bareveld 64 huurwoningen slopen in de Pijlkruidstraat en Ericastraat. De woningen worden gesloopt, omdat ze niet meer voldoen aan de eisen en wensen van nu en voor de toekomst. Er worden 36 nieuwe huizen voor teruggebouwd. De nieuwbouw en sloop gebeurt de komende jaren stapsgewijs. Het wijkontwikkelplan voor Bareveld is tot stand gekomen met behulp van de bewoners. Eind 2017 zijn bewoners bevraagd over het wonen in Bareveld.

De nieuwe woningen in Bareveld worden gasloos en energiezuinig gebouwd volgens woningbouw corporatie Acantus.

Datum 6 oktober 2018 Bert Jan Brinkman

Duurzaam Bouwen in Nieuw Veenlanden

Zonne-energie

NIEUW BUINEN – Familie Sanders, eigenaar van de te bouwen woning aan Westerdiep 37 in Nieuw-Buinen, ontvangt als eerste bouwer in Nieuw Veenlanden 2.0 een subsidie van 6000 euro als tegemoetkoming in de kosten voor duurzaam bouwen.

De gemeente Borger-Odoorn wil meer inzetten op duurzaam bouwen en duurzaam wonen. Nieuwbouwwoningen waarvan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt teruggebracht van 0,4 naar 0,15 komen in Nieuw Veenlanden in aanmerking voor een subsidie. De subsidie bedraagt 6000 euro en is bestemd voor particuliere woningeigenaren, als tegemoetkoming in de kosten voor energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatieglas en spouwmuurisolatie.

Actieve bijdrage
Wethouder Souverein reikt donderdag 9 november een symbolische cheque uit aan de familie Sanders die als eerste het subsidiebedrag uit de regeling duurzaam bouwen ontvangt. Deze dag is tevens het startmoment voor de bouw van de woning aan Westerdiep 37. Souverein: “Vandaag de dag is er veel aandacht voor het gebruik van duurzame materialen en energieneutraal bouwen en wonen. Als gemeente willen we daar een actieve bijdrage aan leveren. Daarom ben ik blij dat ik deze tegemoetkoming mag overhandigen. Ik hoop en verwacht dat er nog veel bouwers volgen en dat Borger-Odoorn hiermee een mooi aandeel kan leveren aan een duurzame samenleving.”

Nieuw Veenlanden
Het project Nieuw Veenlanden 2.0 telt 60 kavels, waarvan er al veel zijn verkocht of in optie uitgegeven. Een deel daarvan is bestemd voor de bouw van 24 starterswoningen voor beginnende woningeigenaren. Deze woningen worden gebouwd met een EPC van 0,0 en zijn daarmee energieneutraal. Borger-Odoorn streeft er naar om duurzaam bouwen zoveel mogelijk te faciliteren.

Datum 7 november 2017 Redactie

Acantus wil betaalbare kwalitatief goede woningen verhuren

F: Acantus

GEMEENTE PEKELA, 31-08-2017 – Huurders bepalen zelf indeling woning. Acantus wil betaalbare kwalitatief goede woningen verhuren, nu en ook in de toekomst. Acantus maakt daarom zes huurwoningen aan de Burgemeester van Weringstraat in Oude Pekela levensloopbestendig en energiezuiniger. De huurders hebben zelf een stem in de indeling van hun eigen woning.

In samenwerking met Pekela Duurzaam en Buurkacht kunnen particuliere woningeigenaren in dezelfde straat meeliften op het project van Acantus en isolerende maatregelen laten uitvoeren. De renovatie van de zes huurwoningen en het meenemen van particuliere woningeigenaren in dit project komt voort uit de prestatieafspraken tussen huurders, de gemeente Pekela en Acantus.

Huurders bepalen zelf de indeling
Bij de zes huurwoningen worden alle vloeren vervangen en wordt de woning geïsoleerd. De woningen hebben na de genomen maatregelen een energielabel A en zijn straks dus zeer energiezuinig. Daarnaast wordt de indeling van de huurwoningen dusdanig aangepast, dat de woningen levensloopbestendig zijn en voldoen aan de wensen van toekomstige huurders. De bewoners mogen zelf de indeling van hun woning bepalen, in overleg met Acantus. De werkzaamheden zijn deze week gestart. Halverwege november zijn alle zes huurwoningen klaar.

Woningeigenaren liften mee met isolatie
Pekela Duurzaam benadert samen met Buurkracht 24 woningeigenaren in de Burgemeester van Weringstraat, zodat ook zij mee kunnen liften met het project van Acantus en isolerende maatregelen kunnen laten uitvoeren. De Coöperatie Pekela Duurzaam organiseert diverse acties om het voor alle Pekelders mogelijk te maken grip te krijgen op hun eigen ‘duurzame’ energievoorziening. Buurkracht is een initiatief van Enexis, dit initiatief brengt mensen en wensen in de buurt bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing.

Datum 31 augustus 2017 Redactie

Versnelde vervanging openbare verlichting in gemeente Stadskanaal

Straatverlichting (RTV1)
STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal laat de openbare verlichting in de gemeente versneld vervangen.

Binnen twee jaar zijn 3.000 afgeschreven lichtmasten met armaturen vervangen door nieuwe. Daarnaast worden nog eens 4300 al afgeschreven armaturen vervangen, maar blijven de masten staan. Dit besluit van het college heeft een groot aantal voordelen.

Kostenbesparing
Zo levert het besluit een aanzienlijke besparing in onderhoudskosten op, net als een forse besparing van energie: in totaal 300 ton CO2 per jaar. Dankzij het toepassen van LED-verlichting en slimme technieken zal sprake zijn van betere verlichting en minder lampstoringen. Bovendien betekent de vervanging van de verlichting een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Extra krediet
Enerzijds stelt het college de raad voor via de Voorjaarsnota 2017 een extra krediet beschikbaar te stellen van € 1,7 miljoen. Anderzijds vraagt het college de raad voor 2017 en 2018 jaarlijks een aanvullend krediet van € 675.000. Deze extra lasten worden ruimschoots gedekt, omdat de versnelde vervanging ook versneld besparingen oplevert op energiekosten en onderhoud.

Duurzaam en energiezuinig
Met het versneld vervangen van de lichtmasten en armaturen zet de gemeente een forse stap naar een duurzame en energiezuinige verlichtingsinstallatie. In oktober 2016 heeft de gemeente al getekend voor diverse inspanningsbijdragen, zoals minimaal 20% absolute energiebesparing in.

Datum 20 april 2017 Redactie

Oude Pekela krijgt eerste hennepwoning

Prefabwoning van hennepbeton in Oude Pekela (F: Herman Alink)
OUDE PEKELA – Pekela krijgt de eerste hennepwoning van Nederland. Na de zomervakantie start Pekelder vezelhennepbedrijf Dun Agro de bouw aan de Vijverlaan en naar verwachting is de woning eind dit jaar bewoonbaar.

Het betreft een vrijstaande woning van tien bij vijftien meter. Directeur en initiatiefnemer Albert Dun: ” De muren, het dak en de vloeren worden helemaal uit hennepvezels gemaakt. Daarbij is het 100% duurzaam, goed geïsoleerd en is het materiaal flexibel, wat goed van pas komt in het bevingsgebied.”

Meer opdrachten
In dezelfde straat wordt nog een tweede hennephuis gebouwd. Deze is nog niet verkocht. Ook heeft Dun Agro inmiddels een order uit Autralië binnen. “Wij moeten voor een heel groot, nog te bouwen huis 184 panelen met daarin ons product leveren”, aldus Dun.

(Bron: RTV Noord/DVHN)

Datum 18 april 2017 Redactie

Warmetruiendag op vrijdag 10 februari

Gemeente Borger Odoorn heeft het keurmerk Cittaslow
BORGER ODOORN – Op vrijdag 10 februari is het weer Warmetruiendag, een jaarlijkse landelijke actie van het Klimaatverbond Nederland in samenwerking met Greenchoice.

Honderdduizenden Nederlanders doen hieraan mee door op deze dag een extra warme trui aan te trekken en de verwarming thuis, op school of op het werk een paar graden lager te zetten. De trui staat daarbij symbool voor wat iedereen zélf kan doen: iedere graad omlaag bespaart 6 procent energie en 6 procent CO2-uitstoot. Ook op het gemeentehuis in Exloo gaat de verwarming omlaag.

Energiebesparing is Cittaslow
In 2010 ontving de gemeente Borger-Odoorn als derde gemeente in Nederland het keurmerk Cittaslow. Een Cittaslow-gemeente onderscheidt zich door specifieke kwaliteiten op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorische waarden en diversiteiten en behoud van eigen identiteit.

Het keurmerk stimuleert ondernemers en inwoners ook om verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame levensstijl. Bewust omgaan met energie hoort daar ook bij. Door mee te doen aan Warmetruiendag op 10 februari aanstaande, kunt u al een kleine bijdrage leveren aan deze bewustwording.

(Borger Odoorn)

Datum 3 februari 2017 Redactie

Feestelijke oplevering woningen Schultestraat in Borger

(F: PrachtigBorger.nl )

BORGER – Tijdens een feestelijke oplevering van woningen aan de Schultestraat op donderdag 26 januari om 10.00 uur, overhandigt wethouder Ton Souverein de 1e sleutel aan de heer en mevrouw Robben.

Het betreft negen onder architectuur gebouwde energiezuinige en levensloopbestendige woningen. Hiermee gaf ‘Hesco Bouw’ invulling aan locatie ‘de Borgh’ aan de Schultestraat in Borger. Het perceel van circa 4000 m2 kwam vrij na de verhuizing van CBS de Borgh naar mfa Het Hunzehuys aan de Molenstraat.

Energiezuinig
Het plan van Hesco Bouw werd gekozen uit de ingediende plannen van een vijftal projectontwikkelaars. De gerealiseerde woningen voldoen aan alle voorwaarden als duurzaamheid, toekomstbestendigheid, inspelen op woonbehoeften en samenhang met andere plannen in Borger, conform de Woonvisie Borger-Odoorn. Wethouder Ton Souverein: “Dit plan met energiezuinige woningen betekent een waardevolle invulling voor deze locatie. Weer een project in Borger waarbij duurzaamheid voorop staat.”

Datum 23 januari 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-