Direct naar de inhoud.

Bert Wassink benoemd tot formateur in Veendam

Bert Wassink wordt de formateur in veendam F: Omroep Fryslan

VEENDAM – Bert Wassink is benoemd tot formateur in Veendam. Zijn opdracht is het vormen van een coalitie en college van Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid, D66 en de VVD. Daarnaast gaat hij samen met de partijen het coalitieprogramma schrijven.

Informateur Henk Jan Schmaal van de grootste partij, namelijk Gemeentebelangen, vindt het fijn dat Wassink kennis heeft van de gemeente Veendam. ‘Wassink beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en uitgebreide kennis over de gemeente Veendam, die in deze fase van het proces van belang is.’ Wassink was griffier en gemeentesecretaris in Veendam.

Het is niet de eerste keer dat Wassink formateur is in de gemeente. In 2014 was hij ook al betrokken bij de collegevorming in de gemeente Veendam.

Wassink was in 2010 wethouder in de gemeente Aa en Hunze en daarna was hij van 2015 tot en met 2020 burgemeester van Terschelling. Momenteel is Bert Wassink wethouder in Leeuwarden

 

Datum 15 april 2022 Rutger Breider

Piet Adema (CU) formateur in Borger-Odoorn

Piet Adema wordt de formateur in Borger-Odoorn F: ChristenUnie

BORGER-ODOORN – Oud-gedeputeerde en voormalig waarnemend burgemeester Piet Adema is beoogd formateur in de gemeente Borger-Odoorn. Op maandag 4 april heeft informateur Johan van Tiel zijn advies over de coalitievorming in Borger-Odoorn uitgebracht. Dat advies is om een coalitie van PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en ChristenUnie nader te verkennen. De formerende partijen hebben diezelfde avond Adema bereid gevonden om deze rol op zich te nemen.

Op woensdagmiddag 6 april heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de formerende partijen en de formateur, en zijn de contouren voor het proces en de planning besproken. De partijen zullen de raad voorstellen om Adema aan te wijzen als formateur en de opdracht voor het formatieproces te verstrekken. Dat zal gebeuren in een openbare raadsvergadering op maandagavond 11 april om 20.00 uur.

Lees ook: Gelekt adviesrapport Borger-Odoorn valt niet goed bij eventuele oppositie

Datum 7 april 2022 Rutger Breider

Samenwerking Gemeentebelangen, CDA en D66 voor college in Borger-Odoorn

D. Oosterveen
D. Oosterveen

BORGER ODOORN – De formatie van een nieuw college in de gemeente Borger-Odoorn is in een nieuwe fase beland. Formateur Douwe Oosterveen uit Zuidwolde heeft drie partijen bereid gevonden samen te werken aan een collegeprogramma. “Die drie partijen zijn Gemeentebelangen, CDA en D’66,” vertelt Oosterveen. “Deze partijen hebben mij vanavond, 7 april 2014, laten weten dat ze samen een collegeprogramma op hoofdlijnen gaan schrijven. De eerste gesprekken daarover hebben reeds plaatsgevonden.”

Insteek
Volgens de formateur is de keuze voor deze drie partijen zowel verrassend als voor de hand liggend. De verkiezingsoverwinning van Gemeentebelangen moet zich volgens alle fracties vertalen in deelname aan het college. Daarnaast is er grote waardering voor het werk dat huidig CDA-wethouder Frits Alberts verricht in het Sociaal Domein. (De overheveling van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg van het Rijk naar de gemeente). Gemeentebelangen en het CDA zijn daardoor de meest genoemde partijen voor het nieuwe college. D’66 is aan de onderhandelingstafel gekomen vanwege de wens van een groot deel van de raad om bestuurlijk te vernieuwen, maar om wel een brede coalitie te vormen. Vasthouden aan twee van de drie voormalige coalitiepartners past daar in de ogen van velen niet bij, waardoor D’66 als collegepartij in beeld kwam.

Vertaling van verkiezingsuitslag
Oosterveen: “In deze samenstelling is het mogelijk om aan beide wensen te voldoen. Daarnaast is het een werkbare mogelijkheid om de verkiezingsuitslag te vertalen naar plaatsen in het college. De grootte van Gemeentebelangen rechtvaardigt hun claim op meer dan één zetel in het college, maar twee volledige wethouderplaatsen wordt als teveel beschouwd. Dat biedt ruimte voor D’66 als kleinste partner om een deeltijdwethouder te leveren. Het CDA krijgt dan één volledige wethoudersplek.”

Akkoord op hoofdlijnen
De komende weken zal er worden gewerkt aan het programma voor het nieuwe college. “De raad heeft mij gevraagd omstreeks 24 april een college te presenteren,” aldus Oosterveen. “Daar gaan we met z’n allen hard aan werken. Als alles volgens plan verloopt, moet het mogelijk zijn voor het eind van de maand het college en een hoofdlijnenakkoord te presenteren.”

Datum 8 april 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-