Direct naar de inhoud.

Teleurstelling bij Energie Coöperatie Valthe na afwijzing Rijk voor subsidie Aardgasvrije Wijken

Aardgas Foto: Pixabay

VALTHE – De Energie Coöperatie Valthe (ECV) valt buiten de boot bij de Pilot Aardgasvrije Wijken. Het Rijk heeft de subsidieaanvraag van de ECV en de gemeente Borger-Odoorn afgewezen. Voor de ECV is dat een enorme teleurstelling.  

‘We gaan nu eerst even genieten van het lentezonnetje en uithuilen, maar daarna gaan we de koppen bij elkaar steken over hoe nu verder,’ zo vertelt Renske Bouman van de ECV. Op veel punten kreeg de ECV lovende kritieken. ‘Ze waren erg enthousiast over hoe breed het gedragen werd in het dorp en hoe we samenwerkten met de gemeente.’

Valthe kon volgens het Rijk dan ook een goed voorbeeld zijn voor andere landelijke kernen. ‘In een stad waar de huizen dicht op elkaar staan kun je warmtenetten aan leggen, dat is hier niet mogelijk.’

Lovende kritieken, maar toch een afwijzing

Door de lovende kritieken snapt de ECV de afwijzing ook niet helemaal. De ECV wilde met de subsidie een technisch en financieel duurzaam plan met de verschillende huishoudens in het dorp gaan opstellen. Om ze vervolgens ook financieel bij te staan met de uitvoering van dat plan. Daarbij ging het om bijvoorbeeld elektrisch koken en hybride warmtepompen. ‘Dat zou betekenen dat wij in 2030 aardgasvrij ready zouden zijn als dorp, maar dat moest volledige aardgasvrij zijn,’ aldus Bouman.

En juist daar schuurt het volgens de ECV. In deze derde ronde van de Pilot Aardgasvrije Wijken wilde het Rijk juist focussen op de hybride warmtepomp. ‘Daar komt altijd nog wat gas bij kijken.’ Aardgasvrij had wel gekund met waterstof. ‘Volledig op waterstof is voor ons een langetermijnplanning. Het is nu nog te onbekend en te duur.’

Rijk wil succesgarantie

Het andere kritiekpunt van het Rijk was dat mensen alsnog een heel deel zelf moeten betalen. ‘Daarvoor wilden wij kijken naar andere subsidies zoals bijvoorbeeld voor isolatie. Die subsidies mag je stapelen.’ Het Rijk wees het echter af omdat het niet honderd procent zekerheid had dat mensen dit ook wilden. ‘Het Rijk ziet het ook als een experiment van hoe kunnen we mensen meekrijgen in de doelstellingen. Op deze manier is het alleen geen experiment, want ze hebben dus zekerheid nodig dat het gaat lukken. Ik zie dat dan ook als een non-argument.’

Ook de gemeente is teleurgesteld over de afwijzing van het Rijk. ‘Valthe had een prachtig voorbeeld kunnen worden van hoe we onze dorpen aardgasvrij hadden kunnen maken. In onze ogen was het een hele goede aanvraag. Echt heel teleurstellend,’ aldus wethouder Freek Buijtelaar.

Hoe nu verder?

De ECV gaat nu niet bij de pakken neerzitten. ‘Het vraagstuk van de transitie blijft op ons afkomen dus achterover leunen heeft geen zin. Aan de voorkant van die transitie heb je meer kans op subsidie dan de achterkant. Misschien zijn er Europees ook wel subsidies. We gaan er eens rustig naar kijken. We zijn er dan ook niet afhankelijk van want uiteindelijk moeten het toch gebeuren,’ zo sluit Bouman af.

Datum 8 maart 2022 Jelmer Wijnstra

Borger-Odoorn teruggefloten door Raad van State over uitbreiding Land van Bartje

F: Google Streetview

EES – De gemeente Borger-Odoorn en het Land van Bartje moeten de plannen voor uitbreiding van het vakantiepark gaan herzien. Die uitspraak deed de Raad van State (RvS) vandaag nadat  bewoners van Ees voor het plan zijn gaan liggen.

Volgens de bewoners waren de plannen van het vakantiepark zo ruim dat de kans zou ontstaan dat er een kleine Efteling kan verrijzen. Op 2 december kwam de zaak al voor bij de Raad van State. Toen gaven ook de gemeente en Land van Bartje voorzitter, Koos Kranenburg al aan dat het plan aan de ruime kant is.

In het uitbreidingsplan stonden onder meer de bouw van veertig nieuwe recreatiewoningen, een parkeerterrein en facilitaire gebouwen gepland. De bouw van de recreatiewoningen aan de noordzijde van het park mag doorgaan van de bestuursrechter. Daarnaast kunnen op termijn 100 stacaravans ook worden vervangen door huisjes.

De bouw van een restaurant, een klimtoren, paardenbakken en multifunctioneel gebouw aan de zuidzijde gaat een streep door. Hiervoor moeten het Land van Bartje, gemeente en gemeenteraad terug naar de tekentafel.

Wethouder Freek Buijtelaar  van Borger-Odoorn is blij dat er eindelijk een uitspraak is. ‘Het geeft helderheid. We hebben flexibiliteit gezocht in het plan en RvS oordeelt nu dat het te flexibel is.’ Wel had Buijtelaar graag gezien dat de uitspraak er eerder was geweest. ‘We hebben ruim twee jaar moeten wachten. In die tijd is er niks gebouwd en afgewacht wat RvS zou gaan zeggen. Als gemeente wachten we nu af wat het Land van Bartje wil.’

Datum 9 februari 2022 Jelmer Wijnstra

Borger-Odoorn over regeerakkoord: ‘We staan niet juichend langs de zijlijn’

Het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo. Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

BORGER-ODOORN – Burgemeester Jan Seton (CDA) ziet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar ook bij zijn eigen college een lichte irritatie hoe landelijk naar lokaal kijkt. Wel is Borger-Odoorn blij dat de regiodeal wordt voortgezet en dat klimaatadaptatie hoog op de agenda staat.

‘Het Rijk lijkt ons steeds meer te zien als een soort overheidsloket, maar we zijn geen rijkskantoor,’ zo vertelt Seton tijdens de tweewekelijkse perslunch.

Seton ziet net als veel collega burgemeesters kansen in een vrijere rol voor gemeenten. ‘We staan veel dichter bij onze inwoners en kunnen zo veel meer gedaan krijgen dan dat ze vanuit Den Haag denken. Niet alles is slecht en het is ook geen tranendal, maar ze halen nu nog niet alles uit de positie die gemeenten kunnen invullen terwijl we wel staan te trappelen om dit te doen.’

Klimaatadaptatie en Regiodeal

Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) ziet dat klimaatadaptatie volop naar voren komt in het regeerakkoord. ‘Wat mij betreft is dit hét onderwerp van de toekomst. Ik had dus ook verwacht dat dit hoog op de agenda zou komen te staan en dat ze er geld voor vrij gingen maken.’

In het regeerakkoord is ook ruimte gemaakt voor een vervolg van de Regiodeal. Hier is wethouder Nynke Houwing (VVD) maar wat blij mee. ‘Dat is echt een hele mooie.’  Met de Regiodeal is Borger-Odoorn op dit moment onder andere bezig om huizen in Tweede Exloërmond te verduurzamen.

Sigaar uit eigen doos

Op financiën is wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) minder optimistisch. ‘Er zijn twee kanten. Je ziet dat de Rijksbegroting omhoog gaat daardoor zal je een verhoging zien van het gemeentefonds. Dat is heel mooi, maar aan de andere kant wordt er wat aan wonen gedaan. Wat heel mooi is, maar daarvoor onttrekt het Rijk wel een miljard uit het gemeentefonds. Dus eigenlijk is het gewoon een sigaar uit eigen doos. We staan dan ook nog niet juichend langs de zijlijn.’

In januari gaat het college het regeerakkoord uitgebreider analyseren om te kijken waar de kansen liggen en wat dat betekent voor Borger Odoorn.

Datum 21 december 2021 Jelmer Wijnstra

Borger-Odoorn worstelt met energiearmoede: ‘Als raad het oplost krijgen ze de nobelprijs’

Het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo. Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

EXLOO – De raad van Borger-Odoorn heeft het bestrijden van de energiearmoede hoog op de agenda staan. 1 op de 11 inwoners van Borger-Odoorn heeft te maken met energiearmoede. Bij het begrotingsdebat gisteravond ging het vooral over een memo die een uur voor de vergadering richting de raad ging. 

Een maand geleden kwamen zeven van de acht partijen al met een motie omtrent energiearmoede. Die ging van tafel doordat wethouder Freek Buijtelaar beloofde binnen vier weken met een memo te komen. Volgens de wethouder kwam het memo later omdat er nuances moesten worden aangebracht zodat het een discussiestuk zou worden.

Studie van maken

Erik Braam van de Christen Unie was allerminst te spreken over het late aanleveren van de memo. “Als ik die memo twee dagen eerder had gehad dan had ik er een studie van kunnen maken en met een voorstel kunnen komen.” Volgens de wethouder is dat flauwekul. Henk Zwiep van de PvdA gaf al snel bijval. “Als die memo er eerder was geweest hadden we nu geld kunnen vrijmaken.”

Wat is energiearmoede?

Volgens TNO is er sprake van energiearmoede als de energiekosten in een huishouden meer dan 10%  van de totale uitgaven is. Ook wordt het gezegd als mensen betalingsachterstanden hebben die zijn ontstaan door oorzaken buiten de energierekening om. Dat wil zeggen dat er na betaling van woon- en energiekosten onvoldoende budget overblijft voor levensonderhoud.

Landelijk probleem

In het memo staat dat een inventarisering maken van de gezinnen die nu al in energiearmoede leven, moeilijk is in verband met de privacywetgeving. Een onderzoek zal dus op basis van vrijwilligheid moeten. Daarnaast staat in het memo dat energiearmoede niet alleen in Borger-Odoorn speelt, maar een landelijk probleem is. Dit moet volgens de gemeente dan ook landelijk opgelost gaan worden. “Als de raad dit oplost verdienen ze de nobelprijs,” aldus Buijtelaar.

Toch heeft het college volgens Buijtelaar zich wel degelijk ingespannen. “We hebben half Den Haag hier naar het veenkoloniale gebied gehaald en mensen hun verhaal laten vertellen.” Daarnaast heeft het college de regiodeal laten landen in 2e Exloërmond. “Dat is niet voor niks. Het is misschien ook wel het moeilijkste gebied. Daalkampen was bijvoorbeeld veel makkelijker geweest.”

Lijn kiezen om uit doolhof te komen

Braam (ChristenUnie) wil van de wethouder graag weten of de intentie er is om mensen te helpen. “Vanuit het hart zeg ik ja, maar we mogen geen armoede en inkomensbeleid maken als gemeente.” Zwiep (PvdA) doet vervolgens  het voorstel dat de wethouder bij de eerste bestuursrapportage  hier op terugkomt. “Als de wethouder dan zegt ik heb daar bepaalde middelen voor nodig om wat te doen dan kunnen wij daar een besluit over maken. Als de intentie er maar is om wat te doen.”

Buijtelaar geeft aan dat die intentie er is. “We zitten best dicht bij elkaar en ik wil zo snel mogelijk met de raad in gesprek om te kijken welke lijn we kunnen kiezen om samen uit dit doolhof te kunnen komen.”

 

 

 

 

Datum 5 november 2021 Jelmer Wijnstra

Raad Borger-Odoorn stelt kwart miljoen beschikbaar voor aanpak plattelandswegen

Een van de plattelandswegen in Borger-Odoorn. Foto: Google Streetview

EXLOO – De raad van Borger-Odoorn heeft gisteravond tijdens de begrotingsvergadering ingestemd om 250.000 euro te investeren in de aanpak van de plattelandswegen. Dit bedrag is eenmalig en komt bovenop het structurele bedrag van 400.000 euro in de begroting. Bijna een derde van Borger-Odoorn bestaat uit plattelandswegen. (meer…)

Datum 5 november 2021 Jelmer Wijnstra

Raad Borger-Odoorn schrikt van TNO-rapport en wil energiearmoede aanpakken

Foto: Steven Stegen/RTV Drenthe

Recent onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat 1 op de 11 inwoners in Borger-Odoorn te maken heeft met energiearmoede. De gemeenteraad is van het rapport geschrokken. Leefbaar, PvdA, Gemeentebelangen, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en D66 kwamen gisteren met een motie tijdens de gemeenteraad en willen het probleem gaan aanpakken. 

Liefst 8 procent van de inwoners heeft te weinig geld om de energierekening te kunnen betalen. Daarmee is Borger-Odoorn op Emmen na, de gemeente met de grootste energiearmoede. Vooral in het Veenkoloniaal gebied kleurt de kaart diep donkerrood. Terwijl juist in deze regio veel energie opgewekt wordt met onder andere zonneweides, maar ook het windpark. De inwoners profiteren daar niet van mee.

VVD ondertekent niet

De VVD ondertekende als enige partij in de raad niet. “Dat betekent niet dat wij energiearmoede niet belangrijk vinden,” zo liet fractievoorzitter Erik Huizing weten. “Wij willen er graag een bespreekstuk van maken en als ook wij hadden ondertekent was het een hamerstuk geworden.” GroenLinks liet weten dat het misschien wel beter was geweest. “We moeten niet meer praten, maar doen.”

De VVD vraagt zich echter af of een motie wel het juiste middel is. “Het probleem is niet nieuw en we gaan het vanavond ook zeker niet oplossen.” Wel is de partij van mening dat er iets moet gaan gebeuren.

Privacywetgeving een probleem

In de motie vragen de partijen aan het college om in kaart te brengen hoe de groep die in energiearmoede leeft er in Borger-Odoorn uitziet. Ook willen zij dat de gemeente onderzoekt welke groepen risico lopen op energiearmoede. Voor 1 januari willen de partijen antwoorden van het college.

Volgens wethouder Nynke Houwing van economie is het echter lastig om deze groep in beeld te brengen in verband met de privacywetgeving. Daarnaast vraagt de wethouder zich af of zo’n eigen onderzoek meer informatie gaat opleveren dan het onderzoek van TNO. “Een groot onderzoek kost geld en menskracht. Het is nog maar de vraag of dat in dat in deze tijd lukt is en of we een onderzoeksbureau kunnen vinden.”

Belofte van memo

Het kabinet kwam gisteren met het bericht ook te gaan kijken naar de stijging van de energieprijzen en hier iets aan te willen doen. Houwing wil dit dan ook afwachten. “Ik wil niet voor de muziek uitlopen. Het Rijk is eerst aan zet.” Houwing kwam wel met de belofte om vanuit de Regiodeal Zuidoost Drenthe iets te willen doen aan vroegtijdig signaleren. “Als mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, is het belangrijk die vroeg in beeld te hebben.”

Eerder op de avond beloofde wethouder Freek Buijtelaar al binnen vier weken met een memo te komen richting de raad over verduurzaming en isolatie. Met de belofte dat de gemeente in de memo ook gaat kijken hoe om te gaan met energiearmoede trok Leefbaar als hoofdindiener de motie in. “Als we daar niet tevreden over zijn, komen we opnieuw met een motie,” zo liet Bernard Jansen van Leefbaar weten.

 

 

Datum 8 oktober 2021 Jelmer Wijnstra

‘Stilzetten windmolens Drentse Monden niet gemeld bij toezichthouder’

Bouwwerkzaamheden aan de molens op windpark Drentse Monden Foto: Jelle Wubs

Het stilzetten van de windmolens op windpark Drentse Monden en Oostermoer vanwege een doorgebrande kabel is niet gemeld bij de toezichthouder. Volgens wethouder Freek Buijtelaar had dit wel gemoeten zo gaf hij donderdagavond aan tijdens de raadsvergadering.  (meer…)

Datum 10 september 2021 Jelmer Wijnstra

Grijze bak nog eens in zes weken geleegd: ‘Hier zijn we als plattelandsgemeente nog niet aan toe’

Vanaf 2022 gaat de gemeente Borger-Odoorn de grijze container nog maar één keer in de zes weken legen. Dat werd vorige week donderdag duidelijk tijdens de gemeenteraad. Niet iedereen is daar blij waaronder de VVD. Tot nog toe konden mensen de container altijd eens in de drie weken bij de weg zetten (meer…)

Datum 16 juli 2021 Jelmer Wijnstra

Clubs 2e Exloërmond aan tafel, gemeente ziet perspectief voor twee clubs

De zin die gisteren het vaakst werd uitgesproken tijdens de gemeenteraad over het voetbal in 2e Exloërmond was ‘Gelukkig zijn weer met elkaar in gesprek’. De afgelopen tijd had het college de mogelijkheden afgetast. (meer…)

Datum 9 juli 2021 Jelmer Wijnstra

Borger-Odoorn wil grijze bak minder vaak legen, VVD trapt op de rem

De gemeente Borger-Odoorn wil de grijze bak met restafval minder vaak gaan legen. Van achttien keer in het jaar zal dat naar negen keer per jaar gaan. Dit moet uiteindelijk zorgen voor minder restafval, maar niet iedereen is enthousiast. (meer…)

Datum 12 juli 2021 Jelmer Wijnstra


-advertenties-