Direct naar de inhoud.

Voetbalruzie in 2e Exloërmond loopt op

TWEEDE EXLOËRMOND – Binnen drie weken moet er een verzoenend gesprek komen tussen voetbalvereniging Treffer ’16 en TEVV. Dat zei wethouder Frits Alberts tijdens de raadsvergadering van de gemeente Borger Odoorn afgelopen donderdagavond. Aanleiding was een betoog van ‘inspreker’ Aron Zwiers, lid van de club Treffer ’16. Zwiers maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid in het dorp. Dit vanwege de voetbalruzie tussen beide clubs.

Aanleiding

Vorig jaar ontstond de nieuwe club Treffer ’16, nadat er onenigheid was over de koers binnen TEVV. Deze club zou zich te veel richten op het hoogste elftal en de jeugd vergeten. TEVV is echter eigenaar van zaken zoals het omroephok, de netten en de omroepinstallatie. De kleedkamers en kantine zijn weer van Dorpsbelangen en Dorpshuis.  Zwiers maakt zich zorgen over de toenemende ruzies hierover.

Optreden

Er worden nu dingen gezegd die echt niet meer kunnen. Hij denkt dat alleen door een krachtdadig optreden van de gemeente Borger-Odoorn de rust kan terugkeren. De raad vond dat ook en dus komen er binnenkort gesprekken om de voetbalrel op te lossen.

Datum 30 september 2017 Bert Jan Brinkman

Wmo-cliënten Borger-Odoorn positief over ondersteuning

Foto: Gem. huis Exloo

EXLOO – Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn grotendeels positief over de hulp die ze krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 400 Wmo-cliënten. Met het onderzoek wil de gemeente de wensen en behoeften van cliënten in kaart brengen, en legt Borger-Odoorn verantwoording af aan de Rijksoverheid. De meeste ondervraagden zijn positief over de kwaliteit van de ondersteuning in 2016. Zo vindt 87 procent van de cliënten dat deze goed past bij hun hulpvraag en ervaren zij de kwaliteit van ondersteuning als goed.

Aanpak
Wethouder Frits Alberts is tevreden. “De overgang van de AWBZ naar de Wmo in 2015 was een flinke klus. Het onderzoek over 2015 liet al zien dat onze aanpak aansloeg. Dat Wmo-cliënten in 2016 nog positiever zijn over hoe het nu gaat, is voor ons een steun in de rug. Dat willen we natuurlijk vasthouden en waar mogelijk verbeteren.”

Publicatie resultaten
Het zogenaamde cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd door CMO Stamm. De volledige resultaten worden op 1 juli gepresenteerd op de website van CMO Stamm, in de vorm van een factsheet. Ook worden de gegevens voor Borger-Odoorn gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl, een website met statistieken van Nederlandse gemeenten.

Datum 31 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Benjamin Huizinga in de finale van het Sporttalent van het Jaar

Benjamin en wethouder Alberts v/d gem. B.O.
Benjamin en wethouder Alberts v/d gem. B.O.

STADSKANAAL – SJS G-Voetballer Benjamin Huizinga heeft de finale bereikt van de landelijke verkiezing Sporttalent van het Jaar welke wordt georganiseerd door het Fonds Gehandicaptensport. Benjamin gaat het op 8 november a.s. in de Amsterdam ArenA opnemen tegen twee andere kandidaten tijdens het jaarlijks sportgala van het fonds. In de jury zit o.a. Guus Hiddink.

Derde plaats in de halve finale

In de afgelopen twee maanden hebben bijna vijftig kandidaten gestreden om een plaats in de halve finale. Benjamin was één van de gelukkigen. Daarvoor had hij wel een wildcard nodig omdat hij steeds net niet door de voorronden heen kwam. De jury was het echter opgevallen dat “een van de leukste kandidaten” op een trouwe aanhang kon rekenen hetgeen de doorslag gaf om hem naar de halve finale door te sturen. Daar deed hij het heel goed. Dagelijks stemden vele tientallen fans op hem en hij veroverde daarmee een stevige derde plaats, een notering die recht gaf op een finaleplaats.

Knuffelbeer van SJS

De slogan die bij de verkiezing werd gebruikt is: stem op Benjamin, de knuffelbeer van SJS. En dat is een feit. Iedereen bij SJS is gek op benjamin en hij op iedereen. Dat heeft hem uiteindelijk ook heel veel stemmen opgeleverd. Benjamin is G voetballer. Zijn enthousiasme is spreekwoordelijk en zijn blije kijk op de wereld, ondanks zijn handicap, heeft hem gebracht waar hij nu staat: in de landelijke schijnwerpers. En iedereen gunt het hem meer dan van harte.

 Stemfraude

Even zag het er naar uit dat Benjamin toch aan het kortste eind zou trekken toen hij in de laatste fase van de verkiezingsstrijd plotseling werd ingehaald door kandidaten die aanvankelijk ver achter hem lagen. Door adequaat ingrijpen van de organisatie werd al snel duidelijk dat het hier en daar niet helemaal eerlijk was gegaan. De zaak werd gecontroleerd en Benjamin kreeg zijn rechtmatig verkregen derde plaats weer terug.

Finale 8 november in de ArenA

Op dinsdag 8 november vindt de landelijke finale plaats tijdens het jaarlijks sportgala van het Fonds Gehandicaptensport in de Amsterdam ArenA. Een jury waarin o.a. Guus Hiddink zal plaatsnemen, zal uiteindelijk de winnaar bekend gaan maken. Benjamin gaat het opnemen tegen Donna Jansen, 18 jaar oud, rolstoeltennisspeelster en Pim Brouwers, allround sporter, 22 jaar oud. Hij lijdt aan spasme. Van elke finalist wordt vooraf een video impressie gemaakt die op 8 november zal worden vertoond.

Dank

Benjamin is apetrots op zijn verkiezing. Hij heeft er dan ook heel veel voor gedaan de afgelopen weken. Hij heeft folders uitgedeeld en iedereen die hij tegenkwam aangespoord om op hem te stemmen. Samen met sport-wethouder Frits Alberts van de gemeente Borger Odoorn maakte hij zelfs een rondgang door het gemeentehuis. Benjamin bedankt iedereen die op hem heeft gestemd.

 

 

Datum 1 november 2016 Bert Jan Brinkman

Frits Alberts neemt boek over pleeggezinnen in ontvangst

Wethouder Frits Alberts
Wethouder Frits Alberts

BORGER – Woensdag 2 november neemt wethouder Alberts van de gemeente Borger-Odoorn het boek ‘In huis en hart’ in ontvangst uit handen van Yorneo directeur Annemieke Smit en een pleegouder uit de gemeente. Dit gebeurt in het kader van de week van de Pleegzorg. De uitreiking gaat plaatsvinden om 13.30 uur.

De week van de Pleegzorg is van 29 oktober tot en met 6 november. Tijdens deze actieweek zet organisatie Yorneo, voor jeugd en opvoedhulp in Drenthe, haar pleegouders in het zonnetje en vraagt aandacht voor het tekort aan pleegouders. Het thema dit jaar is ‘Sam Sam voor Samira en Samuel,’ wat staat voor samenwerking en diversiteit. Samen met de gemeenten in Drenthe werken zij aan sterke pleegzorg door in deze week het boek ‘In huis en hart’, geschreven door Tim de Jong, aan te bieden aan de burgemeesters en/of wethouders met de vraag deze door te geven en te laten zwerven in de regio.

In huis en hart

Het boek ‘In huis en hart’ biedt een kijkje in het leven van pleeggezinnen en pleegkinderen. Wat maken ze mee en hoe verrijkt pleegzorg hun leven? Yorneo hoopt dat de verhalen de lezer inspireren om het pleegouderschap verder te verkennen. De bedoeling is dat de lezer het boek na het lezen weer aan iemand anders doorgeeft. Op die manier draagt iedereen bij aan het onder de aandacht brengen van pleegzorg en de vraag naar pleeggezinnen. Met een speciale facebook campagne zijn de boeken te volgen.

(Foto en bron: PrachtigBorger)

Datum 26 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Borger-Odoorn boekt resultaten met aanpak decentralisaties

Wethouder Frits Alberts Borger-Odoorn
Wethouder Frits Alberts Borger-Odoorn

EXLOO – De gemeente Borger-Odoorn heeft de eerste resultaten gepresenteerd van haar aanpak in het sociaal domein. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet, de participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De vernieuwende aanpak van deze decentralisaties in Borger-Odoorn heeft sindsdien tot aantoonbare resultaten geleid.
De uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein is belegd bij de stichting Sociale teams Borger-Odoorn. Drie sociale teams fungeren als centrale ingang voor alle inwoners met vragen en problemen op het gebied van zorg en ondersteuning. Kern van de nieuwe aanpak is dat inwoners door kwalitatief goede zorg zo optimaal mogelijk kunnen meedoen, en de zorg als laagdrempelig en positief ervaren. Preventie en nauwe samenwerking met zorgpartners moeten er bovendien voor zorgen dat de totale zorgvraag daalt. Om dat te kunnen waarborgen, is de nieuwe aanpak onderzocht. Daarbij is nadrukkelijk niet alleen gekeken naar kosten en het aanbod, maar ook naar de ervaringen van en effecten op cliënten.

Zelfredzaam
Uit onderzoek blijkt dat cliënten de sociale teams goed weten te vinden. Ook is een ruime meerderheid van de Wmo-cliënten tevreden over het contact, de toegankelijkheid, de kwaliteit en effecten van de geboden hulp. Ook blijkt uit de onderzoeken dat er veel aandacht is voor de zelfredzaamheid van cliënten. Die neemt aantoonbaar toe nadat de sociale teams hun werk doen. Bijna 85% van de cliënten van de sociale teams heeft het gevoel dat zij zichzelf kunnen zijn, hun mening durven geven en zelf beslissingen kunnen nemen in het bijzijn van de sociaal werkers.

Sterke rolverdeling
Wethouder Frits Alberts: ‘’Ik ben erg tevreden over de geboekte resultaten. Er blijft natuurlijk genoeg te verbeteren, maar ik ben best trots op het feit dat onze aanpak aanslaat. Als gemeente past ons echter ook bescheidenheid. We hebben bewust een regisserende rol op ons genomen. Vanaf het eerste begin zijn zorginstellingen en andere partners in het sociaal domein betrokken geweest bij onze plannen. Intensieve samenwerking en een sterke rolverdeling zijn essentieel in onze aanpak.” Alberts vindt ook dat de sociale teams een compliment verdienen. “Zij hebben in een sterk veranderende omgeving direct hun rol waargemaakt. Dat vind niet alleen ikzelf, dat horen we ook van cliënten en samenwerkingspartners.”

Onderzoeken
De resultaten komen naar voren uit een drietal onafhankelijk uitgevoerde onderzoeken: een cliëntervaringsonderzoek, de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de Menselijke Maat.

Datum 25 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Zorgbeurs in gemeentehuis Exloo goed bezocht

F: PrachtigBorger.nl
F: PrachtigBorger.nl

BORGER-ODOORN – Met ouderdom komen de gebreken, dat weten we allemaal. Maar hoe gaan we om met deze gebreken en hoe herkennen we ze? Tijdens een informatieve beurs in het gemeentehuis van Exloo werden belangstellenden geïnformeerd over een breed aantal onderwerpen. Stichting ‘Waar een wil is’ zet zich in voor de leefbaarheid en versterking van een goede samenleving. Dementie, hersenletsel, Alzheimer en Parkinson, het zijn helaas bekende begrippen geworden.

 

Zorg

Tezamen zorgen deze gebreken voor problemen bij volwaardig zelfstandig wonen. Op de zorgbeurs van afgelopen zaterdag (8 oktober) waren er deskundigen aanwezig, die uitgebreid ingingen op zorg. “ Onder ouderen zien we dat mobiliteit erg belangrijk is. Blijven bewegen, naar buiten gaan, een ommetje maken. Deze informatieve beurs wil de ouderen handvatten geven, in contact brengen met instanties en kennis delen over ouderenzorg. Maar ook ondersteuning bieden op financieel en juridisch gebied.”

Volgens Wil Luchjenbroers past de beurs goed binnen de uitgangspunten van de stichting, die zich richt op versterking van de samenleving en opkomt voor de zwakkeren. De Stichting ‘Waar een wil is’ zoekt naar verbindingen die het samenleven vereenvoudigen. Op 15 maart vorig jaar hield de Stichting voor het eerst een zorgbeurs. Zeventig, vooral kleinere, zorginstellingen, verzorgden toen een goed bezochte en uiterst genoegzame zorgmarkt.

“Het was erg nuttig, binnen de kortste tijd kregen de bezoekers een goed beeld, de zorginstellingen gingen netwerken en er ontstonden samenwerkingen en verbindingen”, aldus Luchjenbroers. Wethouder Frist Alberts opende de informatieve zorgbeurs. Bijzonder waren dit jaar enkele gastsprekers met informatieve, interessante lezingen. [PrachtigBorger.nl]

Datum 9 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Buurtbedrijf Borger-Odoorn van start

Wethouder Frits Alberts
Wethouder Frits Alberts

BORGER – Vandaag, precies een week geleden vond de officiële opening plaats van het Buurtbedrijf op het dorpsplein in Borger. Met de onthulling van het logo door wethouder Frits Alberts kan het buurtbedrijf van start met zijn werkzaamheden voor en door inwoners van Borger-Odoorn. Het Buurtbedrijf biedt een plek voor personen die langere tijd niet in het arbeidsproces actief zijn geweest. Daarnaast is het Buurtbedrijf ook de plek voor ontwikkeling en sociale activering. De medewerkers kunnen op diverse lichte klussen worden ingezet en krijgen zo de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving.

Het Buurtbedrijf is opgezet in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Buurtsupport, Promens Care, welzijnsorganisatie Andes, het sociaal team en anderen. Volgens wethouder Frits Alberts is het buurtbedrijf een mooie ontwikkeling in onze gemeente. Het Buurtbedrijf voorziet in een behoefte door deze doelgroep een plek in de samenleving te bieden. Binnen de Participatiewet zijn dergelijke initiatieven van groot belang.

90749070906790799069

[bron en foto’s PrachtigBorger.nl]

Datum 30 september 2016 Bert Jan Brinkman

Huldiging sporters Borger-Odoorn verplaatst naar woensdag 13 januari

logo borger odoornEXLOO – De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Borger-Odoorn ging wegens de extreme weersomstandigheden helaas niet door. Dit zorgde er voor dat ook de jaarlijkse huldiging van sporters niet plaats kon vinden. Omdat ze de sporters die in 2015 een uitzonderlijke prestatie hebben verricht tóch graag in het zonnetje willen zetten, wordt dit alsnog gedaan op woensdag 13 februari.

Huldiging
Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis zal wethouder Frits Alberts de individuele sporters en sportploegen toespreken en hen een speciale oorkonde overhandigen. Dit jaar kent de huldiging nog een extra element: er wordt bekendgemaakt wie de gemeente gaat vertegenwoordigen in de categorieën sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg van het jaar tijdens het Drents Sportgala op 18 februari.

Iedereen is van harte welkom bij de huldiging op woensdag 13 januari om 19.00 uur in het gemeentehuis in Exloo.

Datum 9 januari 2016 Redactie

Veel waardering voor humane acties in Borger-Odoorn

Klaas Steenhuis is blij
Klaas Steenhuis is blij

BORGER-ODOORN – In de afgelopen periode werden de sociale teams blij verrast door diverse voedselacties voor de armere huishoudens in dit gebied. Een warm gebaar dat de kerstgedachte op een positieve manier tot leven laat komen.

“Wij zijn geraakt door de mooie initiatieven die door zowel particulieren en ondernemers als de kerken in de gemeente worden ingezet. Juist om diegenen die het wat minder hebben dit jaar ook een fijne Kerst te bezorgen” zegt Klaas Steenhuis, directeur van stichting Sociale teams Borger-Odoorn. Zo ontvingen de sociale teams bijvoorbeeld giften van kerken uit de gemeente en leverde supermarktondernemer Jeroen Schippers van Coop Supermarkten Odoorn veertig voedselpakketten af bij elk van de sociale teams. Op deze manier worden meer dan honderd huishoudens deze dagen verblijd met een extraatje.

Frits Alberts bedankt Jeroen Schippers
Frits Alberts bedankt Jeroen Schippers

Intensief samengewerkt
Het jaar 2015 was een bijzonder jaar waarin er veel veranderde op het gebied van zorg en ondersteuning. De drie sociale teams gingen in januari van start en de sociaal werkers vormden het nieuwe aanspreekpunt voor veel inwoners met ondersteuningsvragen op allerlei gebied. In de afgelopen periode hebben de sociale teams en de gemeente intensief samengewerkt om deze nieuwe werkwijze zo goed mogelijk vorm te doen krijgen.

Zelfredzaamheid en eigen kracht
Conclusie na dit eerste jaar is dat de sociale teams goed worden gevonden. Niet alleen door inwoners met vragen, maar ook door mensen en organisaties die een bijdrage willen leveren als vrijwilliger of met acties om medemensen materieel te ondersteunen. Een mooi gebaar dat helemaal past in deze tijd waarin zelfredzaamheid en eigen kracht een steeds grotere plek inneemt.

Datum 19 december 2015 Bert Jan Brinkman

Wethouder Borger Odoorn bezoekt mantelzorgers

Wethouder Frits Alberts Borger-Odoorn
Wethouder Frits Alberts Borger-Odoorn

EXLOO – Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten zelf de taak om mantelzorgers te waarderen. In dat kader krijgen zo’n 900 mantelzorgers in de gemeente Borger-Odoorn op donderdag 17 december een attentie uitgereikt.

De mantelzorgers hebben zich massaal aangemeld na een oproep van de gemeente, die niet alleen haar waardering wil uitdrukken maar de mantelzorg ook beter in beeld wil krijgen. In Borger, Exloo en Nieuw-Buinen gaan vrijwilligers langs de deur om de attentie persoonlijk te overhandigen. Ook wethouder Frits Alberts zal een aantal mantelzorgers in Exloo gaan bezoeken om zijn waardering uit te spreken. De wethouder vertrekt om 12.45 uur van het gemeentehuis in Exloo.

Datum 14 december 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-