Direct naar de inhoud.

Fusie PvdA en GroenLinks: ‘Het is goed dat de vraag gesteld wordt’

F: Jan Willem van der Kolk

STADSKANAAL – De verwachtingen bij de landelijke Partij van de Arbeid lagen hoog. Met Lilianne Ploumen die de kar trok, verwachtte de PvdA meer zetels te halen dan tijdens de vorige verkiezingen. Meer zetels halen dan de vorige verkiezingen is nu toekomstmuziek voor de partij. Er gaan nu ideeën rond om één grote linkse partij te vormen of dat wat linkse partijen gaan fuseren. Jan Willem van der Kolk, die wethouder in de gemeente Stadskanaal en Bedum voor de PvdA was, geeft aan dat er niet snel een fusie tussen de PvdA en GroenLinks zal komen.

Van der Kolk vindt ook dat een fusie tussen de beide linkse partijen geen doel op zich moet zijn. Dat geeft hij aan bij RTV Noord.  ‘Ik vind wél dat het goed is dat de vraag gesteld wordt’, zegt hij. ‘Maar een fusie als doel op zich vind ik een stap te ver gaan. Ik vind dat we als partijen op links de komende jaren echt inhoudelijk moeten gaan samenwerken, ook met de SP erbij. Links moet zichzelf de komende jaren opnieuw gaan uitvinden.’

De oud-wethouder van Bedum en Stadskanaal denkt te weten waarom links tijdens de verkiezingen niet aan bod kwam en de PvdA, GroenLinks en de SP samen niet verder komen dan 26 zetels. ‘De belangrijkste reden is de coronacrisis. Het huidige gezag krijgt het vertrouwen. D66 heeft indruk gemaakt in de campagne met de focus op nieuw leiderschap. Daarnaast hebben veel kiezers met een stem op Rutte gekozen voor stabiliteit.’

De PvdA moet volgens Van de Kolk een pas op de plaats maken. ‘Negen zetels is te weinig om te gaan meeregeren. Dit zetelaantal geeft een opgave aan. De oude zuilen zijn helemaal afgebrokkeld, wat resulteert in een kleiner CDA en de PvdA. We moeten bezig met een nieuwe wijze van politiek bedrijven om de PvdA weer relevant te maken.’

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 20 maart 2021 Rutger Breider

Chirurgen Treant en WZA samen in één vakgroep

De ondertekening chirurgie op 4 maart – (Foto: Bianca Verhoef Fotografie)

STADSKANAAL – De chirurgen van Treant Zorggroep en het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen) zijn samengegaan in één vakgroep. Door de samenvoeging blijft de chirurgische zorg ook in de toekomst behouden voor patiënten in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen.

De chirurgen van Treant Zorggroep en het WZA werken al jaren nauw samen. Frank Kroezen, chirurg en medisch manager bij Treant Zorggroep: ‘Het is heel goed om deze samenwerking nu geformaliseerd te hebben. Hierdoor kunnen we op meerdere manieren de samenwerking nog verder uitbreiden.’

Medische eisen
Aan chirurgische ingrepen worden steeds meer én steeds hogere eisen gesteld. Zo moeten chirurgen, om de ingrepen die zij doen te mogen uitvoeren, kunnen aantonen dat ze per jaar een minimum aantal operaties van een bepaald soort uitvoeren. Doen zij dit niet, dan verliezen zij de bevoegdheid hiervoor.

Krachten bundelen
Bas Vierhout, chirurg van het WZA: ‘De chirurgen van het WZA en Treant hebben elkaar daarom nodig. We zorgen dat iedereen op alle vier ziekenhuislocaties terecht kan voor de diagnostiek, poliklinische zorg en de basis chirurgische ingrepen. Voor de meer complexe chirurgie realiseren we locaties waar we de hoogste kwaliteit bundelen.’

Verdere specialisatie
Omdat de werkzame algemene chirurgen in Assen, Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal in de loop van de jaren steeds verder gespecialiseerd zijn, kunnen zij deze gespecialiseerde chirurgie ook in de toekomst voor de gehele regio, 24 uur per dag, zeven dagen per week garanderen.

Behoud en verbeteren zorg
Het samengaan van de vakgroepen chirurgie is een belangrijke stap voor het behoud van de chirurgische zorg in de regio en zeker ook de verbetering daarvan. Verbetering van de 24-uurs kwaliteit is een kernwaarde van de nieuwe vakgroep.

Datum 6 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Chirurgen zorgroep Treant en Assen fuseren

Refaja nam onlangs nog een nieuw operatiecomplex in gebruik – Fotoarchief: RTV1

STADSKANAAL – Om complexe operaties in Zuidoost Groningen en Drenthe te waarborgen, zijn de chirurgen van Treant en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gefuseerd tot één heelkundig bedrijf. Dat schrijft het DvhN vandaag in haar krant.

De chirurgen beschikken inmiddels over pasjes van de vier regionale ziekenhuizen in Stadskanaal, Assen, Emmen en Hoogeveen. Ook wordt er kennisgemaakt met het operatie en ondersteunde personeel in de ziekenhuizen. Het gaat in totaal om acht vrouwelijke en vijftien mannelijke chirurgen van de nieuwe Chirurgen Coöperatie Noord Nederland.

Aantrekkelijk werkgebied

De fusie is een belangrijke maar ook een noodzakelijke stap om te voorkomen dat de patiënten in Drenthe en Zuidoost Groningen zorg gaan verliezen. “De fusie is bovendien ook nodig om het werk in de regio aantrekkelijk te houden voor jongere collega’s”, zegt chirurg Bas Vierhout van het Asser ziekenhuis. “Een nieuwe generatie kunnen we nu een aantrekkelijk werkgebied bieden”.

Datum 4 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Vijfjarig bestaan gefuseerde vakgroep chirurgen

Treant Zorggroep
TREANT – Deze maand is het vijf jaar geleden dat de chirurgen van Treant Zorggroep zich fuseerden tot een vakgroep. Zij liepen daarmee een jaar vóór op de officiële fusie van de separate organisaties. In de afgelopen jaren is het de vakgroep gelukt de historische verschillen snel te overwinnen en zijn ze een hechte club geworden.

Harmen Zwaving, voorzitter van de vakgroep, somt de resultaten op van vijf jaar samenwerken: “We hebben voor de buitenwereld merkbaar bereikt dat we voor alle locaties de juiste dokter kunnen leveren bij het probleem waar een patiënt mee komt; 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Refaja ziekenhuis (archieffoto: RTV1)

Deze gedifferentieerde zorg komt de patiëntenzorg in zowel kwaliteit als beschikbaarheid in onze regio ten goede. Waren we niet gefuseerd, dan hadden we in deze regio bepaalde ingrepen niet meer kunnen blijven doen vanwege de zogenaamde volumenormen (de minimum aantallen die voor complexe, risicovolle operaties zijn vastgesteld).

Ook hebben we het Mammacentrum in Hoogeveen geopend en de opleiding voor nieuwe chirurgen op de drie ziekenhuislocaties staat als een huis. We merken trouwens ook dat we door onze grootte aantrekkelijk zijn gebleken voor nieuwe chirurgen.”

De chirurgen hebben ook voor de toekomst nog vele plannen: zo starten ze binnenkort met de robotchirurgie (met de Da Vinci robot), zijn er plannen voor een vaat-interventie centrum en is de doorontwikkeling van het borstkankercentrum een grote wens. De vakgroep bestaat momenteel uit zeventien vakgroepleden, twee waarnemers en acht chirurgen in opleiding.

Datum 16 januari 2018 Redactie

Openbare scholen in Muntendam fuseren op 1 augustus 2018

MUNTENDAM – De openbare basisscholen in Muntendam – Burgemeester Verkruisen (zo’n 180 leerlingen) en Europa (circa 85 leerlingen) – willen met ingang van 1 augustus 2018 fuseren. Zo moet het openbaar onderwijs in het dorp op peil blijven. De leerlingen van Europa worden in de andere school ondergebracht. Hier word(t/en) 1 of meerdere lokalen bijgebouwd. De medewerkers behouden hun baan.
De ouders van de leerlingen van beide scholen zijn gisteravond in 2 aparte sessies door scholengroep Opron, de medezeggenschapsraden en directeuren van de beide scholen bijgepraat over de fusieplannen. Volgens Burgemeester Verkruisen-directeur Eilt Loots reageerden de ouders positief op de plannen.

 

Vragen
Wel hadden ze vragen over het samengaan. “Zo wilden ze weten hoe groot de groepen worden, welke leerkrachten er voor welke klassen komen te staan en welke leermethodes we gaan gebruiken.” Antwoorden kregen de ouders niet. Dat gebeurt de komende maanden.

 

Bijgepraat
Het is de bedoeling dat de scholen de ouders en verzorgers nauw betrekken bij het fusietraject. Ze worden maandelijks voorzien van informatie en indien nodig worden bijeenkomsten gehouden. “Ze mogen ideeën en wensen bij ons aanleveren”, zegt Loots.

 

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben in januari het initiatief genomen voor deze fusie. Een maand later is overlegd met Opron. Alhoewel beide scholen kwalitatief goed presteren, is een fusie onvermijdelijk. Zo moet goed openbaar onderwijs in Muntendam gewaarborgd blijven.

 

Extra lokalen
Hoeveel lokalen worden bij de school aan de Mahatma Gandhiweg geplaatst? Loots: “Dat is afhankelijk van het aantal leerlingen per klas. Ik verwacht dat we hier de komende 5 tot 8 jaar zitten.”

 

Onder 1 dak
De gemeente Menterwolde wil het basisonderwijs in Muntendam (openbaar onderwijs plus de christelijke basisschool De Parel) onderbrengen in 1 gebouw. Dat kan het huidige gemeentehuis worden, maar sloop van dit gemeentehuis en nieuwbouw op deze plek is ook een optie. Het gemeentehuis wordt tot zeker 2020 nog gebruikt door de gemeente Midden-Groningen.

 

Datum 1 juni 2017 Jesse Wever

Zorgverschuivingen ziekenhuizen Stadskanaal Emmen en Hoogeveen

Uitbreiding Refaja - Foto: RTV1
Onlangs nog uitbreiding operatiecentrum op  locatie Refaja ziekenhuis – Foto: RTV1

STADSKANAAL – Zorggroep Treant (Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen) ziet zich gedwongen de zorg beter te verdelen. Zoals het nu gaat, kan het niet langer. De ziekenhuizen bungelen al jaren onderaan de AD top 100 en de Inspectie voor de gezondheidszorg maakt zich serieuze zorgen over de kwaliteit. Er wordt te weinig echt samengewerkt in de Treant Zorggroep, de koepel boven het Scheperziekenhuis Emmen, Bethesda Hoogeveen en Refaja Stadskanaal. Een intern advies stelt nu voor de zorg meer te concentreren in Emmen en de locaties in Hoogeveen en Stadskanaal af te slanken. Dat schrijft het DvhN vandaag in haar krant.

Fusie

Er is zeker niet stilgezeten de afgelopen jaren. In Emmen kunnen hartpatiënten tegenwoordig gedotterd worden en kankerpatiënten bestraald. Er is een Da Vinci-operatierobot gekomen in Emmen en de spoedeisende hulp is opgeknapt. In Stadskanaal wordt de laatste hand gelegd aan een gloednieuw operatiecentrum en in Hoogeveen is een moderne borstkankerpoli geopend. Uit een recent onafhankelijk doelmatigheidsonderzoek blijkt dat er efficiënt binnen Treant wordt gewerkt. Er wordt geen onnodige zorg verricht en patiënten worden minder vaak doorverwezen naar een ander ziekenhuis. In vergelijking met de rest van het land doet Treant het 10 procent beter, qua doelmatigheid.

Dat is allemaal niet genoeg. De fusie van de drie vrij ver uit elkaar gelegen ziekenhuizen was nodig om te bewerkstelligen dat er überhaupt ziekenhuizen overbleven in deze dunbevolkte plattelandsregio. Er is een enorme druk van zorgverzekeraars en landelijke verenigingen van specialisten om complexe zorg meer te concentreren, met het idee dat artsen die meer van hetzelfde doen daar beter in worden.

Samenwerken

Vanwege de grote afstanden in Drenthe en de Groningse Veenkoloniën is het in deze regio een hele kunst de zorg op een handige manier te concentreren. Een KPMG-rapport, tot stand gekomen onder leiding van voormalig PvdA-leider Wouter Bos, stelde vier jaar geleden voor om een nieuw ‘interventiecentrum’ te bouwen op een centrale locatie, bij Hoogeveen. Daartegen kwam met name uit Emmen zo veel weerstand dat het advies in een diepe la verdween. Sindsdien worden er voorzichtige pogingen ondernomen om tussen de drie ziekenhuizen meer samen te werken. Dat valt alleen niet mee. Medisch specialisten zijn uren kwijt aan reizen van de ene locatie naar de andere. Er zijn allerlei protocollen, systemen, werkwijzes die per locatie verschillen. Alleen al eenvoudige afspraken over kleding en hygiëne ‘matchen’ niet. Er verdwijnt veel energie in de fusiestrubbelingen waardoor er minder focus is op de zorg zelf.

Werkgroep

Een stafwerkgroep dreigt nu dat het ‘interventiecentrum’ weer op tafel komt als er niet stevige stappen gezet worden de fusie verder op te tuigen. Het contract met de belangrijkste zorgverzekeraar, Treant, voor 2017 is niet rond en kan nog voor vervelende geldproblemen zorgen. Toch klinkt in Stadskanaal alweer luid protest dat de verloskunde daar dreigt te verdwijnen en in Hoogeveen staat een actiegroep op zijn achterste benen. Topman Marcel Kuin krijgt het druk de komende maanden. Hij verwacht dat er de komende tijd meer verschuivingen tussen de ziekenhuizen zullen plaatsvinden.

Bron: DvhN

Datum 8 december 2016 Bert Jan Brinkman

Woensdagavond afscheid van RTV Parkstad en Stadskanaal

RTV-Stadskanaal-en-VeendamVEENDAM/STADSKANAAL – RTV Stadskanaal heeft onlangs zijn zendantenne aangepast i.v.m. de omroepfusie vanaf 1 september aanstaande. Vanaf die dag gaan namelijk de lokale omroepen voor de gemeente Stadskanaal en de gemeente Veendam samen verder onder de nieuwe omroepnaam RTV1.

Afscheidsprogramma

Een afscheidsprogramma hoor je aanstaande woensdagavond 31 augustus. RTV Parkstad neemt op etherkanaal 106.9 FM (kabel:100.8 FM) vanaf 21.00 uur afscheid onder de naam ‘Adieu Radio Parkstad’ en RTV Stadskanaal start om 18.00 uur woensdagavond met een afscheidsprogramma via de 105.3 FM (kabel: 104.1). Daarin zal én terug én alvast vooruit gekeken worden. Heb je zin om even langs te komen ben je van harte welkom. Vanaf middernacht, 31 augustus op 1 september worden de zenders gekoppeld en klinkt er RTV1 door de ether in de gemeente Veendam en in de gemeente Stadskanaal.

Redactie bij elkaar voor overleg (F: B.J. Brinkman)
Redactie bij elkaar voor overleg (F: B.J. Brinkman)

Streekomroep
De fusie tussen RTV Parkstad en RTV Stadskanaal houdt in dat het bereik groter wordt. De bedrijfsvoering wordt gezonder, nodig om verder te kunnen professionaliseren en de programmering wordt aantrekkelijker. ‘Ook kunnen we onze regio beter op de kaart zetten door de fusie’. De omroep heeft vanaf 1 september de beschikking over twee zenders in de FM band. In Veendam is dat de 106.9 FM en in Stadskanaal de 105.3 FM. De zenders zijn zo gekoppeld dat je op hetzelfde moment hetzelfde geluid hoort. RTV Borger-Odoorn maakt ook deel uit van de nieuwe streekomroep. Voorlopig blijft RTV Borger- Odoorn wel zijn eigen programma’s uitzenden maar in de overige uren werkt het samen met RTV1. Dat geldt met name voor het nieuwe ‘dagelijkse’ actualiteiten programma RTV1 Actueel. RTV1 gaat deze iedere werkdag tussen 18.00 uur en 19.00 uur en op de de zaterdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur uitzenden. Borger-Odoorn werkt hier ook aan mee.

[Lees wekelijks meer lokaal medianieuws via: semsland.nl]

rtv1 logo - kopie

Datum 28 augustus 2016 Bert Jan Brinkman

RTV Emmen en Radio Loco gaan fuseren

RTV EmmenEMMEN/COEVORDEN – De lokale omroepen voor de gemeente Emmen en de gemeente Coevorden gaan fuseren per 1 januari 2017. Na verschillende gesprekken is de vonk overgeslagen en gaan beide als één streekomroep verder. Dat meldt voorzitter Buurman van RTV Emmen.

De fusie past in het beeld dat de NLPO (de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) voor ogen heeft voor de lokale omroepen in Nederland. Er is dit jaar een veranderingstraject in gang gezet, waarbij het de doelstelling is om de huidige lokale omroepen samen te voegen tot ongeveer 50 tot 70 streekomroepen door heel Nederland. Zowel Radio Loco als RTV Emmen is blij dat deze clustering vanuit eigen initiatief kan plaatsvinden.

De twee lokale omroepen hebben als gezamenlijke doelstelling om straks als één streekomroep voor Zuidoost-Drenthe dicht bij de lokale gemeenschap te staan. Dat zal gebeuren in de vorm van radio en TV, maar ook online en op social media. Momenteel wordt hard gewerkt om zowel facilitair als organisatorisch alles gereed te krijgen om op 1 januari van start te gaan. Het startschot voor de nieuwe streekomroep zal worden gegeven in december, tijdens het Glazen Huis Emmen.

radio-mengpaneelHet samengaan van Emmen en Loco moet uitmonden in een totaal nieuwe omroep met een compleet andere naam. Door de fusie beschikt de nieuwe zender in een klap over een arsenaal van ongeveer 100 vrijwilligers. Als nieuwe locatie mikt Buurman op een plekje in het oude dierenpark. ‘De gemeente zet in op een culturele invulling van het stadspark. Om die reden zouden wij daar perfect tussen passen.’ Een nieuwe locatie is broodnodig, aldus Buurman. ‘Ons huidige onderkomen aan de Nautilusstraat is zo goed als op.’ Volgens hem lopen hierover gesprekken met de gemeente.

Aanvankelijk was het ook de bedoeling dat RTV Borger-Odoorn zich bij de twee andere zenders zou aansluiten. ‘Maar zij hebben bezwaar aangetekend. Zij zien meer in een samenwerking met RTV Stadskanaal, aangezien zij meer verwantschap voelen met Noordoost Drenthe en de omliggende Veenkoloniale regio, ‘ aldus Buurman.

Over de naam van de nieuwe streekomroep voor de gemeenten Emmen en Coevorden is nog geen beslissing genomen. Wie een suggestie heeft, kan deze uiterlijk vóór 15 augustus mailen naar naam@rtvemmen.nl of naam@radioloco.nl.

Bronnen: omroep Coevorden/loco en emmen.nu

Datum 26 juli 2016 Bert Jan Brinkman

De tijd

Tijd
Tijd

COLUMN – Wat is tijd? Je hoort het vaak zeggen: “Ik heb geen tijd”. Niemand heeft tijd. Lengte, breedte, dikte hebben we allemaal. Maar de vierde dimensie heeft niemand. En niemand kan tijd maken om dan tijd te hebben. Wat is “tijd” eigenlijk? Niemand weet het. Ja, we kunnen allemaal een tijdsinterval meten door op een chronometer te kijken. En in die zin is tijd relatief. Maar hoe groot is de dimensie tijd? Wanneer is tijd begonnen? Komt er ooit een einde aan? De dimensie van tijd is onmeetbaar. Soms gaat tijd snel en dan weer langzaam. Althans zo lijkt het bij mooie of bij minder mooie momenten. Ook bij het ouder worden lijkt het of de tijd sneller gaat.

De tijd vliegt voorbij als je passie bij radio ligt. Dat kan ´Brinkieman´ beamen. Tijd te kort. Het waren ook de legendarische woorden van Rob Out bij het ter ziele gaan ven zeezender radio Veronica op 31 augustus 1974. “Dit is het tikken van de klok die ons zojuist verteld heeft dat het vijf uur is geweest”, sprak Rob Out. “En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Elke tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden. Dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren, wat je ook nooit meer zal beleven”. Rob Out en zijn crew hadden dus tijd te kort. “Ik heb nog enkele minuten en er moet misschien RTV1nog veel gezegd worden, ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer ”, aldus Out vlak voordat de stekker er uit getrokken werd. Ook bij bij RTV Stadskanaal (en RTV Parkstad) gaat op 31 augustus de stekker eruit. Gelukkig gaat ie er ook gelijk weer in want we gaan slechts ompolen en samenvoegen. Samenvoegen met elkaar. Groter en sterker worden, doorgroeien.. Altijd al een stille wens geweest van Brinkieman. Uit de fusie RTV Stadskanaal – RTV Parkstad ontstaat een toekomstbestendige (streek)omroep voor de Veenkoloniën. Misschien vooruitlopend op een nieuwe gemeente? De tijd zal het leren.. Wij willen in ieder geval geen kostbare tijd verliezen.

De nieuwe omroep krijgt de naam RTV1 dat staat dan weer voor Veen. Radio Televisie Veenkoloniën. (RTVéén). Ja, beste lezers, daar is diep over nagedacht. Nu maar hopen dat RTV1 een tijdloze omroep mag gaan worden, want tijd kunnen we niet maken. Tijd is eeuwig. Gaan wij ons bezig houden met programma´s voor de Veenkoloniën.

Brinkieman

BertJan Brinkman is redacteur bij RTV Stadskanaal en schrijft de columns op persoonlijke titel

Datum 4 maart 2016 Bert Jan Brinkman

Eén radiologiearchief voor ziekenhuislocaties Treant

Treant logoSTADSKANAAL/EMMEN/HOOGEVEEN – Sinds kort hebben de medisch specialisten van Treant Zorggroep op alle drie de ziekenhuislocaties inzage in dezelfde radiologische onderzoeksgegevens. Een succesvolle en weer nieuwe stap in de samenwerking tussen de drie fusieziekenhuizen.

Doordat alle drie de ziekenhuislocaties gebruikmaken van één radiologisch informatiesysteem (PACS/RIS) maakt het voor de patiënt niet meer uit op welke locatie een onderzoek of (controle)afspraak plaatsvindt. De behandelend specialist kan altijd en overal bij de benodigde radiologische onderzoeksgegevens. Dat bevordert de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg, want zaken als bijvoorbeeld röntgenfoto’s hoeven niet meer handmatig te worden verstuurd. Specialisten kunnen eerder bij de gegevens, wat voor de patiënt resulteert in een snellere onderzoeksuitslag. Daarnaast zorgt het nieuwe systeem er – vanwege de locatieonafhankelijkheid – voor dat radiologen zich kunnen specialiseren in bepaalde lichaamsdelen. Ook dat moet een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg.

Naast de afdeling Radiologie archiveren ook andere specialismes hun beeldvormende onderzoeken in het nieuwe systeem. De verwachting is dat in de toekomst alle beeldvormende onderzoeken van Treant in een PACS-omgeving worden opgeslagen.

De implementatie kwam tot stand in samenwerking met leverancier Sectra en de afdeling ICT van Treant Zorggroep. De succesvolle uitvoering geeft vertrouwen in de realisatie van toekomstige locatieoverstijgende harmonisatieprojecten.

Datum 22 februari 2016 Redactie


-advertenties-