Direct naar de inhoud.

Woningcorporaties Lefier en SWS fuseren

Lefier - F: A. Huitenga Omroep Organisatie Groningen (OOG)
Lefier – F: A. Huitenga – Omroep Organisatie Groningen (OOG)

GRONINGEN – Woningcorporatie Lefier en Stichting Woningbouw Slochteren (SWS) gaan op 1 januari 2016 fuseren. SWS heeft in het najaar van 2012 geconcludeerd dat zij op termijn niet zelfstandig invulling kan geven aan de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Slochteren. Het investeringstempo uit het verleden kan, mede door de heffingen die door de Rijksoverheid worden opgelegd, niet worden volgehouden.

Waarom fuseren?
SWS heeft zelf geconcludeerd dat alleen een fusie haar positie in de regionale woningmarkt kan versterken en haar investeringscapaciteit op lange termijn kan waarborgen. Lefier bestuurder Lex de Boer: “Lefier voelt zich verantwoordelijk voor de huurders in haar werkgebied. Wij vinden het niet acceptabel dat in de woningen van SWS geen groot onderhoud of investeringen in bijvoorbeeld energiezuinige maatregelen meer plaatsvinden, omdat SWS zich dit niet langer kan permitteren. Ook met het oog op een mogelijke gemeentelijke herindeling van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren is een fusie tussen Lefier en SWS een verantwoorde keuze”.

Ook SWS bestuurder David Woortman is positief: “ik ben er van overtuigd dat we met de afspraken die we met Lefier hebben gemaakt de volkshuisvesting in de gemeente Slochteren en de belangen van de huurders voldoende hebben gewaarborgd”. Eind december tekenen SWS en Lefier de formele notariële acte, waarmee de fusie een feit is.

Verantwoordelijkheid
De voorwaarden die Lefier stelt, zijn dat de fusie met SWS geen negatieve effecten mag hebben op het investeringsprogramma en onderhoudsniveau van Lefier en dat het niet ten koste mag gaan van de rechtspositie van de medewerkers van Lefier. Aan deze voorwaarden is voldaan.

Door de fusie worden ongeveer 1.200 woningen en circa 12 fte van SWS toegevoegd aan de ruim 30.000 woningen en circa 330 fte van Lefier. Vanaf 1 januari 2016 heeft Lefier woningen in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Groningen, Stadskanaal, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Verandering huurders
In de basis verandert er weinig voor huurders van SWS. Praktische zaken zoals het bezoekadres en het telefoonnummer veranderen wel. Huurders van SWS worden in december persoonlijk geïnformeerd over de wijzigingen.

Datum 3 december 2015 Bert Jan Brinkman

Chirurgen Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal gefuseerd

STADSKANAAL – De chirurgen van het Scheper Ziekenhuis in Emmen, Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal hebben maandag 7 januari 2013 een fusieovereenkomst getekend. Zij vormen één maatschap die werkzaam is op de drie ziekenhuis locaties. Door deze fusie wordt de kwaliteit en continuïteit van de chirurgische zorg gegarandeerd. De zestien chirurgen voldoen hiermee aan de hoogste eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Bundeling van krachten stelt de ziekenhuizen in staat om ook ingewikkelde en weinig voorkomende ingrepen te blijven doen. Voor deze ingrepen worden steeds hogere eisen gesteld door beroepsgroepen, die worden overgenomen door zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Frank Kroezen, voorzitter van de nieuwe maatschap Chirurgie: “Ik ben uiteraard zeer verheugd over deze fusie. Hierdoor kunnen we hoogstaande zorg blijven leveren voor de patiënten in de regio’s Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Chirurgen specialiseren zich op specifieke gebieden binnen de chirurgie zoals trauma, vaatchirurgie en gastro-intestinale chirurgie. Door deze fusie kan elke chirurg zich meer richten op zijn of haar eigen aandachtsgebied door op drie locaties diensten draaien op dat specifieke gebied. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.” Voor patiënten verandert er op dit moment niets, behalve dat ze een nieuw gezicht tegen kunnen komen in de ziekenhuizen. Patiënten en huisartsen worden hiervan op de hoogte gesteld.

De chirurgen
De chirurgen zetten handtekening
Datum 8 januari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-