Direct naar de inhoud.

Gedetineerden gaan mondkapjes maken

TER APEL – Nederlandse gedetineerden gaan mondkapjes maken voor de strijd tegen het coronavirus. Dat gebeurt onder andere in Ter Apel. De gedetineerden beginnen donderdag al laat minister Sander Dekker weten. De gedetineerden in Ter Apel maken de simpele mondkapjes van katoen.

De kapjes beschermen niet voldoende voor gebruik in ziekenhuizen maar zijn wel te gebruiken voor andere doeleinden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Datum 18 maart 2020 Bert Jan Brinkman

PI Ter Apel en Noorderpoort ronden bouwproject af

Bouwproject PI Ter Apel

TER APEL – Gedetineerden die met ladders en gereedschappen in de weer zijn is geen alledaags beeld in een gevangenis. Toch kwam het de afgelopen tijd regelmatig voor in de penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel.

Zeven gedetineerden namen deel aan een opleiding bouw en elektriciteit, die werd verzorgd door vakdocenten van Beroepsonderwijs Noorderpoort in Stadskanaal. Deze week ontvingen ze hun bewijs van deelname. Bedoeling is dat ze de vaardigheden die ze hebben opgedaan in de toekomst kunnen inzetten om in hun land van herkomst op positieve wijze de handen uit de mouwen te kunnen steken.

De PI Ter Apel heeft een bijzondere bestemming, want het is de enige gevangenis in Nederland waar zogenoemde vreemdelingen in strafrecht (VRIS’ers) zitten. Dit zijn personen die illegaal in ons land verblijven of waarvan de verblijfstatus is ingetrokken en die door de rechter zijn veroordeeld voor een misdrijf. Na het uitzitten van hun straf worden ze, in samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), uitgezet naar het land van herkomst. Ook bestaat de mogelijkheid dat ze eerder
worden gerepatrieerd en de rest van hun straf in eigen land uitzitten.

“In reguliere gevangenissen wordt veel aandacht besteed aan re-integratieactiviteiten. Die zijn erop gericht om gedetineerden na het uitzitten van hun straf weer succesvol te laten terugkeren in de Nederlandse samenleving. Voor de PI Ter Apel is dat niet aan de orde. Bij ons zitten gedetineerden uit meer dan zestig verschillende landen uit alle windstreken. Zij worden na hun straf uitgezet, maar we willen de tijd van detentie wel zo goed mogelijk benutten. Enerzijds omdat het, ook vanuit het oogpunt van veiligheid, van groot belang is dat gedetineerden hun dagen zinvol kunnen invullen.

Daarnaast willen we ze de kans te geven straks in hun eigen land een aanvaardbaar bestaan op te kunnen bouwen. Het leren van vaardigheden die kunnen helpen om aan de slag te kunnen in de bouwsector is daar een mooi voorbeeld van”, vertelt Gerwin Braam, docent van de PI Ter Apel. Hij kwam zelf met het idee voor de opleiding bouw en elektriciteit en vond bij de gevangenisdirectie en bij Beroepsonderwijs Noorderpoort Stadskanaal al snel enthousiaste medestanders.

De afgelopen dertien weken waren zeven gemotiveerde gedetineerden elke donderdag in de weer onder begeleiding van vakdocenten van het Noorderpoort. “Die tijd is natuurlijk te kort voor een volledige opleiding, maar ze hebben wel alle basisprincipes geleerd en hebben vanaf nul een houten overkapping uit de grond gestampt, inclusief fundering, gemetselde muurtjes en zelf aangesloten elektriciteit. De samenwerking was heel mooi om te zien. Ze balen dat het er nu weer opzit. We
hopen op deze manier een klein steentje te hebben bijgedragen aan een geslaagde terugkeer van deze mannen naar hun land van herkomst”, zegt Giel de Vries van het Noorderpoort.

Vervolg
Gezien de positieve ervaringen rondom dit bijzondere traject zijn de PI Ter Apel en het Noorderpoort met elkaar in gesprek om te kijken of de opleiding bouw en elektriciteit een vervolg kan krijgen.

Datum 29 januari 2018 Redactie


-advertenties-