Direct naar de inhoud.

Tegenwind vraagt Statenleden motie van de PVV te steunen

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

NIEUW BUINEN – Tegenwind Veenkoloniën heeft hoge verwachtingen van het initiatief, wat door vertegenwoordigers van de VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond aan gedeputeerde Stelpstra is voorgesteld en roepen de statenleden daarom op om de motie van de PVV voor een time-out te steunen.

Zij zien ondanks het ‘njet’ van Stelpstra hele goede kansen voor het solar alternatief, een door de bevolking omarmd plan dat ruimschoots gehaald kan worden binnen de door Kamp gestelde termijn voor wind tot 2020.

Tegenwind ziet volgens haar woordvoerder Jan Nieboer de oproep van PVV als een duidelijk signaal richting Gedeputeerde Staten om nu, na 5 jaar actievoeren en weerstand tegen de windplannen van duizenden bewoners, eindelijk te doen waarvoor ze in de Staten zitten, namelijk het volk vertegenwoordigen en een time-out te benutten om zich op de hoogte te stellen van de actuele technische mogelijkheden en niet te vergeten, de maatschappelijke voordelen van zon.

Bijkomend voordeel is dat met de keuze voor zon de Veenkoloniën haar in de wereld unieke landschappelijke waarden kan behouden. Met name na 2020 als heel Drenthe naar de bedoeling van Kamp zoekgebied wordt voor windturbines, hoeft Drenthe anders dan met tientallen 200 m hoge windturbines binnen haar provinciegrenzen, geen afscheid te nemen van haar prachtige landschap en haar toeristische aantrekkingskracht op recreanten uit binnen- en buitenland.

Een keuze voor het solarplan geeft volgens Tegenwind nog meer voordelen. Er kan met dit plan niet alleen 300 MW, het dubbele van de 150 MW die Kamp voor de Veenkoloniën tot 2020 heeft gepland, worden ingevuld, zodat daarmee nu al in een duurzame energiebehoefte van ver na 2020 kan worden voldaan. Ook kan met het solarplan de recent door LTO Nederland geuite zorg  voor het verlies van landbouwareaal worden weggenomen. Naar het voorbeeld van de plannen als alternatief voor de windinitatieven in het Groningse Meeden, kan volgens Nieboer ook in de Drentse Veenkoloniën worden gekozen voor zonneweiden in combinatie met landbouw.

Een ander ongewenst aspect aan de windplannen kan volgens Nieboer hiermee ook in een klap worden opgelost en dat is de zorg over de openbare orde en veiligheid door de risico’s van escalatie vanwege de oplopende spanningen tussen inwoners en windboeren, met als jongste voorbeelden de kettingen in het maisveld van een windboer te Drouwenerveen en de boycot door windboeren van leden van de VVBK (de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek).

Datum 2 februari 2016 Bert Jan Brinkman

“Stelpstra doodsbang voor uitspraak kort geding!”

Peter GellingSTADSKANAAL – Wethouder Peter Gelling van de gemeente Stadskanaal is het absoluut niet eens met de opmerkingen van gedeputeerde Stelpstra over de komst van windmolens naar het Mondengebied. Dat zei hij afgelopen zaterdag tegen presentator Boelo Lutgert in het programma RTVS Actua. Hij reageert hiermee op de bewering van de gedeputeerde van Drenthe in het Dagblad van het Noorden dat de komst van windmolens onvermijdelijk is. Hier tegen vechten is volgens hem een verloren strijd. Het is alleen maar uitstel van executie.

Gelling geeft toe dat er op dit moment in de Tweede Kamer weliswaar nog steeds sprake is van een meerderheid voor de komst van windmolens, maar volgens hem is dat slechts een geringe meerderheid: “Bovendien is die meerderheid aan het tanen. Het draagvlak neemt steeds verder af. Een time-out kan dan in het voordeel werken van de tegenstanders. Dat weet de gedeputeerde ook!”

Volgens Gelling maakt de gedeputeerde zich zorgen over de uitspraak op 3 februari naar aanleiding van het kort geding dat de gemeente Borger-Odoorn heeft aangespannen. “Stelpstra roept om het hardst omdat hij doodsbang is voor die uitspraak. De uitkomst van het kort geding kan mogelijk de hele boel op zijn kop zetten. De procedure rammelt aan alle kanten. De volgorde was fout en inspraak is geen moment aan de orde geweest. Bovendien komen de Staten ook nog aan bod en die gaan er ook vast wat van vinden. Ik snap daarom wel dat hij een angstig gaat worden.”

De wethouder met duurzaamheid in zijn portefeuille vindt de komst van de windmolens in het Mondengebied een heel onzalig plan. Volgens hem wordt er ook in Den Haag aan getwijfeld: “Eigenlijk vindt minister Kamp dat ook, maar de minister heeft nu eenmaal een opdracht. Dat hij die opdracht wil uitvoeren valt hem te prijzen. Maar ik heb óók een opdracht. Die opdracht houdt in dat ik in het belang van onze inwoners wil voorkomen dat die windmolens er komen.”

Voor Gelling is het onbegrijpelijk dat de wil er niet is om naar alternatieven te kijken: “Dat vind ik wel heel erg bijzonder! Volgens mij is het je ogen sluiten voor hedendaagse en toekomstige technieken die veel verder gaan dan die achterhaalde windturbines. Het rendement van zonnepanelen wordt met de dag groter en voor die techniek bestaat een veel groter draagvlak. We moeten naar een heel andere energievorm dan die rare windmolens,” aldus de wethouder.

Datum 1 februari 2016 Redactie


-advertenties-