Direct naar de inhoud.

Politieke partijen in Pekela stellen zich kandidaat

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In het algemeen vinden er in Nederland één keer in de 4 jaar gemeenteraadsverkiezingen plaats. Door te stemmen bepalen de inwoners van Pekela door wie en hoe Pekela wordt bestuurd.

Tot maandag 5 februari 17:00 uur konden politieke partijen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaatstellingen zijn nu bekend.

De deelnemende politieke partijen in de gemeente Pekela zijn (op alfabetische volgorde en onder voorbehoud*)

 • – Christen-Democratisch Appèl
  – ChristenUnie
  – GroenLinks
  – Partij van de Arbeid
  – Partij voor de Vrijheid
  – Samen Voor Pekela
  – Socialistische Partij
  – Volkspartij voor de Vrijheid en Democratie

*Op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur zal het Centraal Stembureau van de gemeente Pekela in een openbare zitting beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten.

Datum 6 februari 2018 Redactie

Kandidaten D66 Borger Odoorn presenteren zich

F) Ingezonden door Tim Koster.

BORGER/ODOORN – De afgelopen weken heeft de afdeling D66 Borger Odoorn zich gebogen over de samenstelling van de kieslijst in deze gemeente. De lijst is een afwisselende lijst geworden met ervaren en nieuwe mensen.

De top 4 van de kieslijst bestaat uit de volgende kandidaten:
Albert Trip (Nieuw Buinen) zal de lijsttrekker zijn tijdens de komende verkiezing. Albert is de afgelopen periode wethouder geweest. Martin Hoogerkamp (Odoorn) is tweede op de lijst. Hij is toegewijd raadslid van D66 geweest in de afgelopen periode. De derde op de lijst is een nieuwkomer in deze gemeente, Tim Koster (Nieuw Buinen). Hij is ervaren in de Stadskanaalster politiek en heeft door een verhuizing de overstap gemaakt naar Borger Odoorn. Gonnie van Wijk-Niemeijer (Exloo) is op dit moment fractie assistent en heeft daarvoor 10 jaar lang als voorzitter gefunctioneerd van de afdeling.

D66 zou graag de komende periode weer deel uitmaken van het college om het ingezette beleid door te zetten.Met deze lijst gaat D66 met vertrouwen de verkiezingen in!

Ingezonden.

Datum 14 december 2017 Redactie

Discussie in het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie

Werkorganisatie De Kompanjie Veendam Pekela

PEKELA/VEENDAM – Voorstel tot overhevelen van personeel naar Werk in Uitvoering geeft discussie in het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie

In het Dagelijks Bestuur (DB) van De Kompanjie van dinsdag 21 november 2017 waren de DB leden van de gemeente Veendam principieel tegen het voorstel, om als gevolg van het rapport ‘Met vereende kracht doorpakken’, 2,5 fte van De Kompanjie over te hevelen naar Werk in Uitvoering.

De gemeente Pekela en Veendam zijn niet in overeenstemming gekomen over het voorstel. Met het voorstel van de gemeente Pekela loopt de gemeente Veendam geen financiële risico’s, deze zijn volledig afgedekt. Nu de stemmen zijn gestaakt wordt het voorstel in de volgende DB vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Dit meningsverschil heeft voor de gemeente Pekela geen gevolgen voor de samenwerking met de gemeente Veendam.

Dit heeft geen gevolgen voor de besluitvorming van het voorstel dat tijdens de raadsvergadering van de gemeente Pekela op 21 november 2017 in de raad wordt besproken. “Jammer dat het zo gelopen is. Ik hoop dat wij er in een volgende DB vergadering wel uitkomen”, aldus wethouder Hennie Hemmes.

Ingezonden

 

Datum 22 november 2017 Redactie


-advertenties-