Direct naar de inhoud.

Renovatie drie bruggen Oude Pekela vandaag van start

Fotografie: Wilma Swarts

OUDE PEKELA – Op woensdag 21 juni 2017 om 15.30 uur geeft wethouder Jaap van Mannekes het startsein voor de renovatie van drie bruggen in Oude Pekela. De werkzaamheden starten bij de Britanniaklap aan de Feiko Clockstraat in Oude Pekela.

Werkzaamheden
In mei 2017 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van drie houten bruggen in Oude Pekela: Britanniaklap, Haansklap en Van Weringsklap. Er wordt gestart met de Britanniaklap. In december 2017 is de Britanniaklap klaar. Aansluitend aan de Britanniaklap worden de Van Weringsklap en Haanklap aangepakt. De werkzaamheden aan deze twee bruggen zijn eind 2018 afgerond.

Uitvoering
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wedeka Groen & Infra in opdracht van de gemeente Pekela. De werkzaamheden worden op locatie en in de werkplaats van Wedeka in Ter Apel uitgevoerd.

Datum 21 juni 2017 Redactie

Gemeente Pekela wil een mooi afscheid laatste bewoners AZC

Foto: Wilma Swarts RTV1

GEMEENTE PEKELA – Gisteravond tijdens de openbare raadsvergadering in de gemeente Pekela stond op de agenda de brief (jongstleden 3 mei) gericht aan het COA en betreffende sluiting AZC. De mededeling van het COA is burgemeester Jaap Kuin rauw op het dak gevallen. Bovendien viel het tijdstip waarop het bericht werd medegedeeld een dag voor Koningsdag verkeerd, waardoor er niet of nauwelijks gelegenheid was om betrokken mensen te informeren. Boosheid en teleurstelling richting het COA was het gevolg. Intussen is er een gesprek geweest, waarin COA onderkent dat er niet goed is nagedacht over dit moment. Het college wil er alles aan doen om een mooi afscheid te organiseren voor de laatste bewoners van het AZC.

Jaap Kuin sprak de volgende woorden.
‘Ondanks een 20 jarige goede samenwerking, is het gebeurd is het over. U heeft gemerkt dat het college stevig daarop heeft gereageerd via de media, omdat we echt het gevoel hadden dat we op een onheuse manier waren bejegend door COA. Want wat betekent nou zo´n besluit, u hebt een verplichting naar ons, COA gaf aan dat ze later wel juridisch zouden uitzoeken en dat ze daar later op terug zouden komen. Ik vind dat dit anders had gemoeten, je gaat eerst met elkaar in gesprek om iets te beëindigen, afhankelijk van de gebruikte argumenten kun je ja of nee zeggen. Ook van hen was een ander argument, we vertrouwen het niet, bang dat het eerder naar buiten zou komen alvorens zij de kans kregen hun personeel daarover in te lichten, dus onze integriteit werd in twijfel getrokken, dat voelde niet goed.

Dat heeft COA uiteindelijk zich aangetrokken maar blijft bij besluit.
‘We werden gebeld en ze zijn vorige week geweest. Niet alleen COA/Noord maar ook mevr. Helder, lid van de raad van bestuur van COA en heeft met een afvaardiging van het college gesproken. Er werd gezegd: We blijven bij ons besluit tot sluiting, met u hadden we nog maar een kortlopend contract waardoor het gemakkelijk was om ons besluit door te zetten, want langere contracten leiden tot hogere kosten, verder onderkent men de vorm en het tijdmoment, waar niet goed over is nagedacht.’

Kou en boosheid weggenomen.
‘Het gesprek heeft de kou en de boosheid weggenomen, maar daar zijn we er niet mee, er moet nog heel wat gebeuren. Nogmaals hebben we benadrukt dat het college van burgemeester en wethouders dit een onverstandig besluit vindt, het college blijft erbij om de bestaande AZC’s , zoals die in Pekela, te verkleinen tot max. 200-300 personen. Dit kan goed participeren in de samenleving, terwijl de overige capaciteit in reserve is te houden mocht er toch in Zuid-Europa wat gebeuren. COA, gesteund door de staatssecretaris, denkt er echter anders over.’

Afspraken over ingediende claim.
‘Afgesproken is nu dat op korte termijn een afvaardiging van COA met de gemeente in gesprek gaat over de door ons ingediende claim. Heb gisteren gezien hoe snel men er in Oldambt is uitgekomen, dus als men hier net zo handig reageert, dan zijn we er snel uit. We gaan nu samen met COA het proces in van afronding, het betekent dat ik nu niet kan zeggen wanneer het AZC Pekela zal worden gesloten, wat er gaat gebeuren op de korte termijn, maar wel dat we voor de zomervakantie tot een akkoord wensen te komen tussen gemeente Pekela en COA. In de tussentijd blijft het AZC operationeel.’

Nieuwe units uit Beerta naar Pekela
Nadat alle raadspartijen hun mening hadden gegeven, nam de burgemeester nogmaals het woord.
‘We hebben eerder al eens aangegeven dat de huidige gebouwen van AZC-Pekela niet meer voldoen aan deze tijd en daardoor dit niet meer humaan was om mensen hierin op te vangen. Maar er ligt wel een infrastructuur, we waren in verregaande gesprek over een aantal nieuwe units in Beerta die hier gewoon in Pekela geplaatst konden worden. Dit had voor de midden lange termijn een prima oplossing geboden. We hadden hiermee een kleinschalig vluchtelingencentrum, wat goed is ingeburgerd, open kunnen houden. Wel zou het betekenen dat er een nieuw huurcontract met Pekela moest worden afgesloten, maar wel met gratis units. Gezien de ontwikkeling om het AZC nu te sluiten voelt dit achteraf wrang’.

Gemeenteraad ondersteund college door middel van motie op initiatief van SP.
Op initiatief van de Socialistische partij (SP) is er gisteravond een motie ingediend. De motie behelst dat de gemeente Pekela afstand neemt van de handelwijze van de rijksoverheid en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bij het vertrek uit het dorp en de werkgelegenheid door dit besluit wederom hard wordt getroffen. Henk Busemann zorgde ervoor dat de motie qua werkgelegenheid uitgebreid werd. ‘De regio Oost-Groningen door dit besluit wederom hard wordt getroffen. Pim Siegers (SP)  kon zich hierin prima vinden. Hij had al in de motie een regeltje wit gelaten zodat dit prima met de pen kan worden bijgeschreven. Jaap Kuin: ‘U vraagt ons dit op z’n Pekels op te lossen en u weet dat ik daar langzamerhand ook mijn zwak voor heb, dus dat lijkt me een prima voorstel mits dat u als raad daarmee kunt instemmen.’ De motie werd unaniem aangenomen met de opmerking van de PvdA erbij.

Het voelt goed dat het college door de gehele raad wordt ondersteunt, dat maakt de onderhandelingen met COA ook stevig, aldus Kuin. De komende weken zal de raad op de hoogte gehouden worden hoe het verder gaat. ‘

Alles eraan doen om de laatste bewoners een mooi afscheid te geven.
Ten slotte zegt Kuin tegen de raad: ‘U heeft als raad ooit aangenomen dat een klein bedrag mag worden besteed aan integratie van de AZC-bewoners in de samenleving. Met COA is inmiddels al afgesproken dat we er alles er aan zullen doen om van de laatste bewoners op een mooie manier afscheid te nemen. Daar willen we een gedeelte van dat budget voor gebruiken omdat we als Pekela willen laten zien dat we ons tot het laatst humaan gedragen t.o.v. deze vluchtelingen.

Vanavond in het uurtje radio-uitzending RTV1 actualiteiten 18.00 -19.00 Jaap Kuin rond kwart over zes in gesprek met Herman Alink en Wilma Swarts.

Datum 24 mei 2017 Redactie

Themamiddag armoede en gezondheid georganiseerd

16 mei werd door het Armoedepact een themamiddag “Armoede en gezondheid” in Oude Pekela georganiseerd. Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – 17 mei  werd door het Armoedepact een themamiddag “Armoede en gezondheid” georganiseerd.  Hans de Vroome, programmaleider Armoedepact verwelkomde de 80 aanwezigen, waarna wethouder Hemmes de toehoorders veel plezier wenste en hoopte dat de aanwezigen hier iets van zou opsteken. 

Daarna nam Feliz Goos, gezondheidsmakelaar bij de Kompanjie ieder mee wat nou precies gezondheid inhoudt. Omdat dit te voelen stelde hij Annewil Schreuder, beleidsmedewerker sport Veendam/Pekela voor, die vervolgens het publiek enige bewegingsoefeningen voorschotelde. Met enige hilariteit moesten tweetallen gevormd worden, die vervolgens een spelletje moesten doen geheten: Klap, Stamp en Knip.

Daarna werd uit de doeken gedaan wat gezondheid in het maatschappelijk verkeer betekent. Het nieuwe denken. Er is een omslag gaande waar ziekte vroeger belangrijker maar nu veel meer de gezondheid. Welzijns- en zorginstellingen zullen er meer en meer mee worden geconfronteerd en dat vergt meer preventieve maatregelen om toe te passen.

Dat betekent dat meer moet wordt samengewerkt. Ook de werkgever heeft belang bij gezonde werknemers. Als organisatie moet je het goede voorbeeld te geven, dan wordt het allemaal veel gemakkelijker. Zoals de Kompanjie voor zijn eigen werknemers een vitaliteitprogramma kennen waar men een soort check-out krijgt omtrent hun gezondheidstoestand. We zullen meer zelfmanagement moeten doen, want de zorgkosten rijzen de pan uit en is niet langer vol te houden. Het zal ook  uit de gemeenschap zelf moeten komen.

Hierna konden de aanwezigen op een soort gezondheidsmarkt waar een aantal prestaties gegeven zich laten inspireren. Programmaleider Hans de Vroome sprak op het einde van de middag de hoop uit, dat deze bijeenkomst over een halfjaar zou worden herhaald om te zien waar we nu staan en wat deze middag uiteindelijk heeft opgeleverd. Daarna kon onder genot van een drankje nog nagepraat worden.

Datum 17 mei 2017 Redactie

Boom ter ere van Samenloop voor Hoop 2016 in Pekela

SamenLoop voor Hoop in Boekhovenpark Nieuwe Pekela 2016 (Foto: Wilma Swarts)

NIEUWE PEKELA – Op dinsdag 16 mei 2017 wordt om 17:00 uur het bordje bij de geplante boom ter ere van Samenloop voor Hoop 2016 onthuld. Burgemeester Jaap Kuin en dhr. Tonnie Walters namens Samenloop voor Hoop verzorgen de onthulling. De boom is geplant in het Van Boekhovenpark in Nieuwe Pekela.

Samenloop voor Hoop 2016
SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan wordt samen met lotgenoten stilgestaan bij kanker én wordt het leven gevierd. Tijdens de loop zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op een bijzondere wijze geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. De openheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement dat niemand onberoerd laat. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.

Opbrengst
De Samenloop voor Hoop 2016 in Pekela was een groot succes. Er is met de loop een bedrag van € 48.499,- opgehaald. Burgemeester Jaap Kuin: “Ik ben trots dat wij in Pekela dit geweldige geldbedrag hebben opgehaald. Dit verdient een speciaal gebaar vanuit de gemeente voor alle deelnemers en vrijwilligers”.

Update:
Een van de organisatoren gaf bij het lezen van dit artikel als aanvulling nog aan dat na 19 juni de teller nog doorliep. Het uiteindelijke bedrag wat is opgehaald was  € 52.439,00

Datum 12 mei 2017 Redactie

Armoedepact organiseert themamiddag ‘’Armoede en gezondheid’’

Foto: Wilma Swarts RTV1

OUDE PEKELA – Op dinsdag 16 mei 2017 organiseert het Armoedepact een themamiddag “Armoede en gezondheid’’. Wethouder Hennie Hemmes opent om 14.00 uur de themamiddag , die wordt gehouden in MFC De Binding in Oude Pekela.

Gezondheid
Het Armoedepact organiseert deze middag namens de gemeenten Veendam, Pekela, Bellingwedde en Vlagtwedde. Het hoopt deelnemers met de themamiddag te inspireren en handvatten te bieden. Gezondheidsmakelaar van de gemeenten Pekela en Veendam, de heer Feliz Goos, neemt de aanwezigen mee in het nieuwe denken over gezondheid. Vervolgens zijn er presentaties van vier projecten over het thema, namelijk:

Het gezonde gesprek
De Vergeten Hoek
Gezonde Vrouwen
Zempo Vitaliteit

Datum 12 mei 2017 Redactie

College Pekela wil ordentelijke afwikkeling met COA inzake sluiting AZC

Op het terrein van AZC Hooiweg in Oude Pekela. Foto: Wilma Swarts

GEMEENTE PEKELA – Door middel van een brief, datum 3 mei 2017, aan het Centraal Orgaan Asielzoekers herinnert het college van Pekela hun aan de aangegane verplichtingen met betrekking tot het huurcontract welke loopt tot 1 juli 2020.

In de brief geven zij het volgende aan:
Gemeente Pekela heeft zich jarenlang opengesteld, en is een opvanglocatie voor ruim 500 asielzoekers geweest. Daarnaast hebben vele Pekelders zich vrijwillig ingezet voor opvang en begeleiding. Tot voor kort werd er nog gesproken over het vernieuwen van het centrum. En nu dus toch het besluit om het AZC te sluiten. Het besluit en de termijn wanneer de sluiting moet plaatsvinden is verbazingwekkend en teleurstellend. Dit viel rauw op het dak, aldus het college.

Zoals contractueel afgesproken eindigt het huurcontract op 1 juli 2020. De gemeente wil dat het COA zich houdt aan de voorvloeiende verplichtingen van het contract, wat tevens geldt voor de huur van het door het AZC in gebruik zijnde voormalig schoolgebouw. De opstallen (voor zover aanwezig) op het terrein moeten naar behoren blijvend worden beheerd en onderhouden. Tevens wordt van COA verwacht dat ze maatregelen nemen tegen vandalisme en zorgen voor beveiliging. Ook het personeel dat door de gemeente is aangesteld, ten behoeve van het asielzoekerscentrum moet tot dan worden betaald.

Na beëindiging van de huurovereenkomst dienen de (eventueel nog aanwezige) opstallen en infrastructuur uiterlijk na 12 weken verwijderd te zijn. Daarnaast moet het terrein geëgaliseerd en schoon opgeleverd worden.

Datum 5 mei 2017 Redactie

Onthulling monument Pekelder verzetsstrijders

Foto: Herman Alink

GEMEENTE PEKELA – Om alle Pekelder verzetsmensen te eren heeft een speciale werkgroep, bestaande uit leden van het Oranje Bevrijding-comité Pekela en betrokkenen, bij een herdenkingsbijeenkomst vorig jaar over het communistisch verzet in Pekela, het initiatief genomen om een uitbreiding bij het bestaand monument te plaatsen. Daarmee wordt recht gedaan aan alle omgekomen verzetsmensen uit de Pekela’s. Het idee werd omarmt door het gemeentebestuur.

Het reeds bestaand kunstwerk “Bevrijding” van kunstenaar Martin Grupstra vlakbij het gemeentehuis is dinsdag 2 mei uitgebreid met een fraai gepolijste plaat, ook gemaakt door Martin Grupstra,, waarop de namen van de omgekomen verzetsmensen worden vermeld. Een groot deel van de kosten is beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Verder werden er bedragen ontvangen van bedrijven, instellingen en personen.

De onthulling van dit nieuwe monument werd verricht door burgemeester Jaap Kuin en Henk Busemann (vice-voorzitter) van de gemeenteraad, waarna ze samen een bloemstuk legden. Door diverse personen werden toespraken gehouden waarbij het belang van dit monument werd benadrukt. Zo’n 100 mensen waren aanwezig bij deze plechtigheid.

Voor meer foto’s KLIK HIER

 

Datum 2 mei 2017 Redactie

Gerrit Scheper en Bert Veen uit Oude Pekela lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerden gemeente Pekela als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van links naar rechts, Gerrit Scheper, burgemeester Jaap Kuin, Berend (Bert) Veen- 26 april 2017. Foto: Herman Alink RTV1.

GEMEENTE PEKELA – Vandaag op 26 april 2017 reikte burgemeester Jaap Kuin van Pekela in het gemeentehuis een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Gerrit Scheper en de heer Bert Veen. Beiden mogen zich sinds vandaag Lid in de Orde van de Oranje-Nassau noemen.

Een glunderende burgemeester sprak de aanwezigen toe met de woorden dat hij blij en trots is uit naam van de Koning vandaag 2  mensen mag decoreren die zoveel hebben betekend voor de Pekelder gemeenschap. Inwoners die zich maximaal inzetten voor Pekela en klaar staan voor die andere zonder verwachtingen en tegenprestatie, en dat allemaal vanuit hun hart op vrijwillige basis.

De 70-jarige heer Gerrit Scheper
Is vijftig jaar actief als organist voor de Hervormde Kerk in Nieuwe Pekela (en andere kerken in de regio). Ook is de heer Scheper sinds 2004 voorzitter van de activiteiten comité van de kerk. Dit comité houdt zich onder andere bezig met het organiseren van rommelmarkt, boekenmarkt, Schutsemarkt, Onstweddergaarv’n, kerstmarkt en flessenacties. Daarnaast is Scheper actief in de adviesraad van Radio Westerwolde in het PBO (programma beleidsbepalend orgaan). Het laatste houdt in dat hij naar programma’s luistert en bekijkt of er aan de eisen wordt voldaan. Verder is hij actief geweest als ouderling van de Hervormde Kerk en is hij lid van de Centrale bedrijfsledengroep van CNV Vakmensen.

De heer Scheper werd verder nog toegesproken door de heer Brouwer, die hem ook had voorgedragen voor de Koninklijke Onderscheiding. Ook kreeg Scheper van zijn kleinkinderen een mooie decoratie met als opschrift “Beste Opa”.

De 64-jarige heer Berend (Bert) Veen
Zet zich sinds 1987 als vrijwilliger in voor diverse sportverenigingen en sportactiviteiten. Hij organiseert vele loopevenementen, is jury bij wedstrijden en geeft o.a. looptrainingen. De heer Bert Veen is een fanatiek en positief persoon en wordt zeer gewaardeerd. Ook is hij enorm betrokken geweest bij de succesvolle Samenloop voor Hoop in Nieuwe Pekela, welke gehouden werd op 18 en 19 juni. SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen voor kankeronderzoek.

De versierselen werden bij beiden opgespeld door de burgemeester, waarna leden van het OBCP hen kwamen feliciteren en werden zij benoemd tot erelid van OBCP. Zij kregen een fles oranjebitter om dit feit te vieren.

Daarna konden familie en vrienden hen feliciteren met deze onderscheiding.

Voor meer foto’s KLIK HIER

Datum 26 april 2017 Redactie

Meerderheid kiest voor woningbouw en groen op Ideeënmarkt Oude Pekela

Foto – Herman Alink

OUDE PEKELA – Zaterdagmiddag, 22 april, organiseerde de gemeente Pekela samen met de Ondernemers Organisatie Pekela een ideeënmarkt voor in de invulling van een nieuw centrum in Oude Pekela. Al de reeds sinds februari aangeleverde ideeën werden getoond en kon men dit bespreken met deskundigen. Ook andere ideeën werden met behulp van aanwezige landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen ter plaatse uitgewerkt.

 

Foto – Herman Alink

Duidelijk werd wel dat de meerderheid van de bezoekers kiest voor woningbouw in combinatie met groen. Sommige willen appartementen voor goed bemiddelde senioren, anderen zagen meer heil in woningen voor starters. Ook waren er mensen die opteerden om de vrijkomende ruimte in een park te veranderen inclusief een muziekkoepel. Dat dit onderwerp de burgers interesseert bleek wel uit de grote belangstelling. De kinderen konden zich intussen vermaken met een ballonnenman,springkussen of konden zich laten schminken.

Datum 22 april 2017 Redactie

Informatiemarkt TSN-Team Pekela in de Binding Oude Pekela

TSN-Team Pekela (Foto: Herman Alink)

OUDE PEKELA – Voor de eerste keer hield het TSN-Team Pekela vrijdagmiddag in Mfc De Binding een informatiemiddag over verpleging en verzorging, palliatieve zorg, personen alarmering, ziekte van Parkinson en dementie.

Ook was de heer Brink van de Apotheek Nieuwe Pekela voor vragen over het baxtersysteem. Dit is een systeem bedoeld voor mensen die meerdere geneesmiddelen gebruiken op verschillende momenten op de dag. De middelen worden per week in zakjes verpakt en het enigste wat u moet doen steeds op het goede moment het bovenste zakje op de rol af te scheuren. Het bedrijf eMJe legde uit wat voor hulpmiddelen er zijn voor het aan- en uittrekken ban steunkousen. Vegro was aanwezig voor informatie over allerlei hulpmiddelen en kon men het gebruik van een rollator uittesten.

Er kwamen zo’n 50 belangstellenden af op dit evenement. Voor een 1e keer was het team tevreden.

 

Datum 21 april 2017 Redactie


-advertenties-