Direct naar de inhoud.

Renoveren ‘Praathuis’ Oude Pekela te duur

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts)

PEKELA – De gemeente Pekela vraagt middels de najaarsnota geld aan de gemeenteraad om het houten praathuis aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela te verwijderen. Het renoveren of herbouwen van het praathuis is financieel niet haalbaar. Een moeilijke keuze gezien de nostalgie van de ontmoetingsplek en de financiële situatie van de gemeente. Het praathuis verkeert in zeer slechte staat en is al enige tijd afgesloten voor gebruik.

Renovatie financieel niet haalbaar
De gemeente heeft de opties voor renovatie of het terug bouwen van een soortgelijk praathuis bekeken en is daarbij helaas tot de conclusie gekomen dat dit financieel niet haalbaar is. Het praathuis in Pekela verkeerde al enige tijd in zeer slechte staat. Om onveilige situaties te voorkomen is het praathuis afgesloten en kan het niet worden gebruikt.

Plek voor jongeren

Het praathuis werd in 1978 gebouwd na de renovatie van het Pekelderdiep. De ontmoetingsplek is vooral gebruikt door de jongeren in Pekela als hangplek. De gemeente kijkt samen met de jongeren en de jongerenraad Jong Pekela naar een andere, geschikte plek.

Moeilijke keuze
Wethouder Jaap van Mannekes: ‘’ Op dit moment moeten we als gemeente Pekela moeilijke keuzes maken vanwege de financiële situatie. Het verwijderen van het praathuis is daar helaas één van.’’

Datum 16 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

Pekela blijft gewoon Pekela

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – De meerderheid van de gemeenteraad wil dat Pekela ook de komende jaren een zelfstandige gemeente blijft. De Pekelder politiek moest dinsdagavond bepalen welke kant de gemeente op gaat. Daarvoor kon gekozen worden uit drie opties:

  • Volledig herindelen met Veendam.
  • Een dienstverleningsovereenkomst met Veendam.
  • zelfstandig blijven.

Uiteindelijk werd er gekozen voor de laatste optie. Pekela gaat met opgeheven hoofd zelfstandig verder en gaat pas op middellange termijn opnieuw kijken naar een eventuele herindeling. Door de beslissing van dinsdagavond verdwijnt de Kompanjie (de samenwerking met Veendam).

Datum 3 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Werkbezoek CvK René Paas aan gemeente Pekela

Foto Herman Alink  

GEMEENTE PEKELA – De commissaris van de Koning René Paas bracht op vrijdag 17 mei een werkbezoek aan de gemeente Pekela. Met het college van B&W werd besproken hoe Pekela er financieel voorstaat. Na een bezoek aan de brandweerkazerne ging het in de brandweerauto verder naar machinefabriek Engie Services BV. Het bezoek werd afgesloten in dorpshuis de Riggel waar een gezamenlijke lunch werd genuttigd met de gemeenteraad. Daarna was er korte tijd beschikbaar voor de pers, waar ook waarnemend burgemeester Jaap Kuin bij aanschoof. Onder meer is er gesproken over de zorgelijke financiële ontwikkeling in de jeugdzorg, de werkloosheid en de gemeentelijke herindeling.

De commissaris begint met te vertellen dat hij onder de indruk is van de organisatie van het vrijwillige brandweerkorps en ook het bezochte bedrijf Engie Services die kennis en kunde laat zien. Hij verwacht dat de oplossing voor de gemeentelijke herindeling niet vanuit de Provincie komt. Volgens hem zal dit pas gebeuren als de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten in gevaar komt. ‘Maar dan moet je eerst wel een flinke drempel over’.

Over de tekorten in de jeugdzorg zei de commissaris het volgende: ‘De tekorten in de Jeugdzorg zijn zo ernstig dat ik voor het eerst een ambtsbericht ga schrijven aan de Minister van Binnenlandse Zaken, waarin ik dringend vraag om de gemeenten in de provincie Groningen meer budget te geven. De tekorten zijn van een dusdanige omvang dat het functioneren van de gemeenten dreigt te verlammen of al aan het verlammen zijn. Dit zal ten koste gaan van hun bestuurskracht. De tekorten voor de jeugdzorg is voor alle Groninger gemeenten samen 43 miljoen, maar zet je dit af op de omvang van de totale begroting dan zal men schrikken’.

Voor de gemeente Pekela is het tekort 1,3 miljoen op een begroting van 41 miljoen. De gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Midden-Groningen, Loppersum en Appingedam laten hetzelfde beeld zien. In Veendam is deze 5%. Aangezien de uitgaven voor jeugdzorg alleen maar toenemen, zullen de reserves over 2 tot 3 jaar volledig op zijn, aldus een bezorgde René Paas. Hij pleit voor een verdeelsleutel die meer rekening houdt met de probleemgebieden.

Is er een samenhang tussen de omvang jeugdzorg en de sociaaleconomische situatie? ‘Als je een gemeente hebt met relatief veel laag opgeleiden en werkloosheid, dan heb je een abonnement op hogere uitgaven in de jeugdzorg’. Om te beginnen moet de 30% korting, die is toegepast bij de decentralisatie van de jeugdzorg, door het Rijk worden terug gedraaid, aldus Paas. ‘Gemeenten moeten investeren in professionelere sociale wijkteams die de kwetsbare jongeren snel kan opsporen en helpen met preventieve maatregelen. Die ruimte moet de gemeenten worden gegeven, want elk kind heeft recht op een goede start’. Hij verwacht dat na enkele jaren de jeugdzorg dan goedkoper gaat worden.

‘Wat werkloosheid in Pekela betreft heb ik een overzicht gekregen hoe men zich inspant om mensen die lang in de bijstand zitten toch de mogelijkheid te bieden aan het werk te komen. Er is een carrousel ingericht waar je kennis maakt met een aantal soorten werk die niet al te veel opleiding vereisen. Vindt iemand iets, dan krijgt hij een toegepaste opleiding om aan de slag te kunnen. Je begint dan niet direct met je droombaan maar het helpt je verder op weg naar de arbeidsmarkt’.

Datum 18 mei 2019 Redactie

SP Pekela op gespannen voet met PVV

Arthur van Dooren – PVV Pekela

PEKELA – Op 14 maart hebben CDA, CU, GL, PVV, SP, PvdA, SVP, en VVD deelgenomen aan het door de OOP (Ondernemersvereniging Oude Pekela) georganiseerde verkiezingsdebat. De partijen kruisten de degens in het Ondernemerscafé, welke was georganiseerd in ‘De Kiepe’ om kiezers te overtuigen van hun gelijk.

Pim Siegers

Het plezierige debat sloeg om toen het over de financiën van de Gemeente Pekela ging. Een gespannen SP-lijsttrekker Pim Siegers begon opeens de PVV te stangen. Arthur van Dooren (Lijsttrekker PVV): “Ik kan mij voorstellen dat de tot nu toe regerende SP in Pekela zich ongemakkelijk voelt vanwege de komst van de PVV, een gevreesde concurrent met een aansprekend programma. Maar dat betekent niet dat de SP deze nieuwkomer gelijk met tomaten moet gaan bekogelen”.

Handreiking PVV

Het moddergooien van de SP deed geen recht aan de ambiance van het overigens goed georganiseerde inhoudelijke debat. Het debat ging verder over: Pekela al dan niet zelfstandig, de basisscholen, de economie en de samenwerking tussen de partijen. De PVV deed een handreiking naar alle partijen en verklaarde geen enkele partij uit te sluiten, mocht de partij bij de vorming van een nieuw college worden betrokken.

SP bolwerk moet veranderen

Arthur van Dooren: “De PVV herkent zich niet in het verwijt van de SP dat het PVV programma niet reëel is. Van oudsher is Pekela een SP-bolwerk en in al die afgelopen jaren had de SP helaas niet veel affiniteit met ondernemers. Dat is niet in het belang van het creëren van werkgelegenheid in Pekela. Daar moet straks verandering in komen en daarom nodigt de PVV de SP uit om constructief mee te denken over de toekomst van Pekela. De Pekelder én de ondernemer in Pekela moeten weer centraal staan in de gemeente Pekela”, aldus van Dooren.

(ingezonden)

Datum 18 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Radio Westerwolde blijft de baas in Pekela

Veel media aanwezig bij raadsvergadering Pekela

OUDE PEKELA – (video) De gemeenteraad van Pekela moest dinsdagavond 19 december haar voorkeur uitspreken voor een lokale omroep. Er kon gekozen worden om door te gaan met het vertrouwde Radio Westerwolde (RWW), dat al sinds jaar en dag de streekomroep is van Pekela, Bellingwedde en Vlagtwedde, of in zee gaan met nieuwkomer RTV1, de streekomroep van de gemeenten Veendam en Stadskanaal. RTV1 is daarnaast ook samenwerkingspartner van RTV Borger-Odoorn.

Beide omroepen voldeden aan de voorwaarden maar de gemeenteraad van Pekela koos uiteindelijk toch opnieuw voor Radio Westerwolde. Volgens de raad kwam dat mede doordat populaire programma’s zoals de Radio Bingo erg geliefd zijn in Pekela. De SP was bovendien bang dat RTV1 teveel Veendam en Stadskanaal zou uitstralen. FractieVZ Pim Siegers vroeg zich af hoe de omroep zich zou gedragen bij herindelingsgesprekken. “Zoals bekend wil onze partij niet herindelen”, aldus Siegers.

Behoudend

Er was ook kritiek richting radio Westerwolde, de omroep zou te weinig nieuws uit Pekela genereren en had slechts 2 x een raadsvergadering uitgezonden in de afgelopen jaren. RWW kon dat beamen maar vertelde de raad dat dit kwam omdat de vorige burgemeester dit zo wilde. Uiteindelijk koos alleen de VVD voor de omroep uit de Veenkoloniën. Alle andere partijen kozen voor behoudendheid en wilden niet aan contractbreuk doen. Bovendien, aldus een raadslid, kun je radio Westerwolde hier prima ontvangen en zijn velen bekend met de radiofrequentie. Wel hoopt de gemeenteraad van Pekela dat RTV1 aandacht aan Pekela wil blijven besteden. RTV1 voorzitter Mooijman antwoordde al eerder dat dit niet meer vanzelfsprekend is.

Samenwerking

De gemeente Pekela gaat haar voorkeur naar het Commissariaat voor de Media sturen. Die moet de concessie officieel toekennen. Maar dat is slechts een formaliteit. De komende vijf jaren blijft radio Westerwolde, samen met haar samenwerkingspartners uit Oldambt (omroep GO) en Delfzijl (Havenstad FM) verantwoordelijk voor de nieuwsgaring bij de Pekelders.

Een verslag

Datum 20 december 2017 Bert Jan Brinkman

Stand van zaken Centrumplan Oude Pekela (Update met film)

Concept: Ontwikkelingsplan Oude Pekela F)Wilma Swarts RTV1

OUDE PEKELA – Dinsdagavond 12 december was er in een openbare info-raadsvergadering een presentatie concept-ontwikkelingsplan Centrum Oude Pekela. Dit werd getoond door middel van een video waarin een beeld wordt gegeven van hoe het gaat worden. Het hele proces richtte zich sterk op een brede participatie. Grote groepen mensen, bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen werden bij elkaar gebracht om mee te denken over het nieuwe Centrumplan Oude Pekela. De raadzaal zat dan ook bomvol. Voor een ieder was er een kopje koffie en wie geen stoel meer kon vinden werden er simpelweg stoelen bijgesleept, zodat iedereen de presentatie comfortabel kon volgen.

Wethouder Hemmes gaf aan dat er druk gewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van het centrum. “Er is veel respons geweest op de prachtige inspraakmomenten voor de inwoners. Veel ideeën zijn daaruit gekomen waar we wat mee kunnen doen. Vanavond wordt er een concept ontwikkelingsplan gepresenteerd. Het is nog niet helemaal rond maar zal klaar zijn voor de besluitvormende raadsvergadering in januari 2018. De sloop is nu achter de rug, we gaan nu beginnen met de opbouw van het centrum van Oude Pekela”.

De presentatie werd getoond onder begeleidend commentaar van procesbegeleider Martin van Wijck.
Hij schetste nogmaals in het kort de essentie van het concept-ontwikkelingsplan. “De aanleiding van het plan was de leegstand en verpauperde situatie in het centrum van Oude Pekela en de negatieve invloed die dat had op de leefbaarheid van het dorp. Leefbaarheid is de waardering van ieder individu voor zijn of haar situatie of leefomgeving. Daar zijn veel factoren van invloed, niet alleen ruimtelijke maar ook sociale-culturele, werk en inkomen, milieu en zorg. Omdat het ieder individu aangaat is het belangrijk om samen met hen de zaak aan te pakken. Het proces richtte zich heel sterk op een brede participatie, daarom hebben we grote groepen mensen, bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen bij elkaar gebracht om samen na te denken over Oude Pekela. Van het begin af kwamen er grote stromen binnen vol met ideeën, ambities en voorstellen hoe de toekomst er uit zou moeten zien. Gevoed door de nodige nieuwsbrieven en internet leidde dit tot groot enthousiasme en betrokkenheid. Mensen die nu op bezoek komen in het centrum vinden dat er te weinig beleving en gezelligheid is”.

Ambities en uitgangspunten van de planontwikkeling
Hoofddoel is het verbeteren van de leefbaarheid van het centrum. Werk en sociale deelname versterken en initiatieven stimuleren en anticiperen op veranderingen in de toekomst. Meer aandacht en mogelijkheden voor recreatie maar ook sport en gezondheid is van belang voor jong en oud.

CO2-neutrale gemeente
Er wordt gestreefd naar een CO2-neutrale gemeente door middel van duurzame energieopwekking, energiezuinig beleid, hergebruik van materialen en benutten van regionale producten. Een en ander heeft er toe geleid dat er 3 ontwikkellijnen kwamen, te weten: Pekela in beweging, het kloppend hart en een nieuw gezicht van Oude Pekela. Op deze lijnen volgt een verdere detaillering.

Overzicht voor de raadsleden
Aan de raad werd een overzicht getoond waar uit bleek dat het concept ontwikkelingsplan uiteen valt in 19 afzonderlijke deelprojecten. (Zie bijgaande foto’s). De planning liet zien dat er nog veel tijd gaat zitten om het te realiseren omdat de samenwerking met inwoners en ondernemers een belangrijke factor blijft. De planning loop door tot 2023. Voor de besluitvormende raadsvergadering in januari 2018 wordt momenteel hard gewerkt om alle deelprojecten door te berekenen en uiteindelijk daarvan de som te bepalen zodat de raad daardoor alle inzicht heeft om een definitief besluit te nemen. Alle partijen van de gemeenteraad spraken hun waardering uit over de gepresenteerde plannen en zijn overtuigt dat dit de leefbaarheid van Pekela zal vergroten.

Kelder waar Scapino en de bibliotheek vroeger gehuisvest was
Met betrekking tot de kelder onder het winkelcentrum De Helling waar vroeger Scapino en de bibliotheek waren gehuisvest is nog niet besloten wat daarmee te gaan doen. Voorlopig laat men het zitten en afhankelijk van de nadere uitwerking van de plannen zal bekeken worden of de kelder wordt gebruikt of niet.

UPDATE: Concept ontwikkelingsplan visie in beeld. Bron: Gemeente Pekela

F) Wilma Swarts RTV1
Datum 15 december 2017 Redactie

Onderwijs huisvestingsproblematiek in Oude Pekela

Gemeenteraad Pekela F) Wilma Swarts

OUDE PEKELA – Dinsdagavond 12 december sprak het college van bestuur SOOOG voor de gemeenteraad over de problematiek onderwijshuisvesting in Oude Pekela. Op basis van het aantal leerlingen kampt de Willibrodusschool in de Groenling met ruimte tekort. SOOOG en het College van Pekela herkennen de ontstane problemen, maar voorlopig is er nog verschil in oplossingen. Moet de gemeenteraad uiteindelijk een Salomonsoordeel vellen?

In gezamenlijk overleg met alle gebruikers van de Groenling is op dit moment een oplossing gevonden door het handvaardigheidslokaal in gebruik te nemen als leslokaal. Volgens het SOOOG kan dit de komende jaren gehandhaafd blijven en is een interne verhuizing hiermee voorlopig voorkomen. Ook extra kosten zouden daardoor worden bespaard. Wethouder Hennie Hemmes wil echter komen tot een duurzame oplossing.

SOOOG pleit voor een Integraal Kind Centrum
Een interne verhuizing zal sowieso dan niet meer plaatsvinden, mits op korte termijn wordt besloten om te starten met de eerste Integrale Kind Centrum in de regio. Deze kan gerealiseerd worden in het gebouw van de Feiko Clockschool. In dit centrum werkt dan onderwijs, peuterwerk en kinderopvang in één doorgaande lijn samen in de ontwikkeling van het kind. Vroeg beginnen is essentieel voor een optimale ontwikkeling van kinderen en loont ook op lange termijn, zowel voor het kind, ouders en de samenleving, aldus de heren Hulst en Hansen. Ze wezen de gemeente op de preventieve functie en vroegtijdige herkenning van mogelijke problemen. Samenwerking tussen Onderwijs, Zorg en Centrum Jeugd en Gezin kunnen de aanpak goed invullen. Nieuwe wetgeving, onder ander over de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vraagt om een juiste besluitvorming om deze onderwerpen te nemen.

SOOOG is al langer bezig met het ontwikkelen van een IKC
En willen daar graag in opmaat naar de kind-voorzieningen nu een nieuwe start mee maken. Er is meer dan voldoende ruimte in het gebouw van de Feiko Clock en het is een nadrukkelijke wens vanuit de ouders en van toekomstige ouders om een start te maken. Het IKC is dagelijks open van 7.00 tot 19.00 uur. Het is niet alleen aantrekkelijk voor ouders maar zeker ook voor de gemeente. Het biedt ouders met een nul-uren-contract een sociaal maatschappelijk oplossing. Ook zal een IKC voordelen hebben op de huisvestingproblemen op de Groenling. Met de IKC op de Feiko Clockschool richten we ons op alle ouders die nu op de Groenling hun kinderen hebben. Bij een IKC is er een dagopvang met slaapvoorzieningen, dat vraagt wel enige aanpassingen in het huidige schoolgebouw. De kosten van inrichting c.q. aanpassingen van een IKC komen te liggen bij de gebruikers en niet bij de gemeente. IKC heeft goed op elkaar afgestemde voorzieningen voor kinderen van de leeftijd 0 t/m 12 jaar of soms tot 14 jaar in één gebouw.

Destijds heeft de gemeente Pekela de keus gemaakt
De peuterspeelzaal te concentreren op één locatie in De Groenling. Met een IKC voorziet SOOOG dat meer ouders bewust gaan kiezen voor deze school. Er zal hierdoor een andere spreiding van leerlingen ontstaan tussen de Groenling en de Feiko Clock. De beschikbare ruimte van de Groenling zal toenemen maar dat hoeft niet te leiden tot leegstand. Het zou op termijn kunnen ook daar een IKC in te gaan vestigen.

Samenvattend ziet SOOOG kansen en geen belemmeringen
“We kunnen kinderen één doorgaande lijn in ontwikkeling bieden en hierdoor een enorme service bieden aan huidige en toekomstige ouders. De gemeente heeft altijd de mogelijkheid om de ruimte die we hiervoor willen gebruiken weer op te eisen en deze zullen dan in oude staat weer worden opgeleverd. We vragen het college en de raad om snel een besluit te nemen om in de Feiko Clockschool te kunnen starten met een IKC en op de Groenling een pas op de plaats te maken en met alle betrokkenen in overleg te gaan over de nieuwe inrichting van de Groenling”. Volgens SOOOG is tussen de besturen van beide scholen een uitstekende relatie. Vóór de zomervakantie heeft SOOOG een aanvraag ingediend bij de gemeente om te starten met IKC. De gebruikersvergunning hoort de gemeente af te geven. “Als besluitvorming uitblijft kunnen we niet starten”.

Mevrouw Anja van Duivendijk van de Kompanjie geeft inzicht 
IKC is onderwijs in één doorgaande lijn maar wettelijk is het nog niet mogelijk om dit te gieten in één organisatie. Momenteel is het onderwijs, de kinderopvang en peuterspeelwerk organisatorisch van elkaar gescheiden. De stand van zaken per 1 oktober 2017 is dat er 563 leerlingen zijn. Een lichte daling op een eerdere meting maar de verwachting is dat er een toename zal komen, gebaseerd op de onderbouw (groepen 1 t/m4) van de scholen die aan het groeien is. Er is in totaal voldoende ruimte voor al onze basisschoolleerlingen. De Willibrodusschool breidt sterk uit, Hendrik Westersschool heeft wat leegstand. Bij de Feiko Clockschool is leegstand ontstaan met name vanwege sluiting AZC, het ging hier om 45 leerlingen.

Katholiek, Christelijk en Openbaar Onderwijs moet er in gezamenlijkheid uitkomen.
Als de gezamenlijke scholen er niet uitkomen om tot een duurzame oplossing te komen qua huisvesting zal de gemeenteraad de knoop moeten doorhakken. Er zijn verschillende opties maar deze hebben ook verschillende kostenplaatjes. Wettelijk zou er in één gebouw  2 openbare scholen kunnen maar SOOOG is daar geen voorstander van. Willibrodusschool wil niet op 2 locaties zitten en het bijbouwen van 2 tijdelijke lokalen aan de Groenling wordt afgewezen door de gemeente. Dit gaat tenminste 100.000 euro kosten en interne verhuizingen maakt het lastig vanwege de onvoorspelbaarheid groei, waardoor ook geen duurzame oplossing mogelijk is. De Zevensprong is zeer tevreden met de Groenling en wil blijven zitten.

Wethouder Hemmes beantwoord op vragen gemeenteraad:
“We zijn als gemeente al een hele tijd bezig met de verschillende schoolbesturen er toch uit te komen. We willen een duurzame oplossing voor de komende 4 of  5 jaar, die ook financieel haalbaar is. We zijn als college voorstander van een IKC maar eerst willen we met alle scholen eruit komen. We blokkeren geen opties, behalve de optie bijbouwen lokalen terwijl 400 m verderop lokalen leeg staan, dat zou neerkomen op kapitaalvernietiging. Er is geen leerlingenstop bij de Willibrodusschool, als er geen andere argumenten meer zijn zouden ze dit kunnen overwegen, maar daar gaat de gemeente niet over. De harmonisatiewet kinderopvang en peuterspeelwerk zal ingaan 1 januari 2019. Er gaat dan heel wat veranderen en er zal flink wat minder geld ter beschikking zijn voor het peuterspeelzaalwerk. Kinderopvang heeft zijn eigen inkomstenregels. Ook heeft de gemeente te maken met contracten met de Stichting Peuterspeelwerk. Wij willen graag snel handelen maar daarnaast willen we ook zorgvuldig zijn. Ik ben bij alle scholen inmiddels langs geweest en elke school heeft zijn eigen belang en als wethouder moet ik werken naar een oplossing die voor alle scholen acceptabel is. Ik hoop op korte termijn eruit te zijn, mocht dat niet lukken, dan zal het college en gemeenteraad een besluit moeten nemen.

Wethouder Hemmes nodigt SOOOG uit aan te schuiven met overleg Primenius
Volgende week heeft de wethouder een overleg met Primenius (Stichting verzorgt Katholiek Basisonderwijs voor 32 scholen in Drenthe en Groningen). Hij vraagt het SOOOG daarbij aan te schuiven en hoopt nog voor de Kerstdagen met een prachtig voorstel te komen. Zo niet dan gaat het college in januari 2018 ermee verder. De druk zal dan wel opgevoerd worden, gezien de geluiden vanavond geuit door de gemeenteraad.

Moet de gemeenteraad uiteindelijk een Salomonsoordeel vellen?
Wat SOOOG betreft niet, ze vragen goedkeuring om te starten en daarmee de problematiek binnen de Groenling tegelijk oplossen. “We denken dat zowel in de Groenling als de Feiko Clockschool een IKC mogelijk is, natuurlijk afhankelijk van behoefte van de ouders”.

 

Datum 13 december 2017 Redactie

Onduidelijkheid over huisvesting basisscholen Oude Pekela

Foto: Pixabay

GEMEENTE PEKELA – Bij de gemeente Pekela zijn signalen binnengekomen dat er onduidelijkheid is over de huisvesting van de basisscholen in Oude Pekela. Er verandert met ingang van de eerste schooldag op 4 september 2017 niets.

Besluit
Over de huisvesting vindt overleg plaats tussen de schoolbesturen en de gemeente. Wethouder Hennie Hemmes: “Dit overleg is gericht op de vraag hoe de huisvesting er vanaf 1 augustus 2018 uit moet gaan zien. In de loop van het komende schooljaar neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomstige huisvestingssituatie.”

Bron: gemeente Pekela

Datum 18 juli 2017 Redactie

Herindeling Pekela is voor de nieuwe gemeenteraad

Gemeentehuis Pekela-Foto: Wilma Swarts RTV1

OUDE PEKELA – In de raadsvergadering van dinsdag 21 maart stond de vraag centraal, hoe nu verder met de gemeentelijke herindeling Pekela, Veendam, Stadskanaal. In een eerdere raadsvergadering was al duidelijk geworden dat Veendam tegen deze herindeling is, terwijl Stadskanaal en Pekela het vermogen en de kracht voor deze samenvoeging juist wel inzien. Gisteravond was bedoeld voor de raadsleden om richting het college hun gevoelens te delen. Welke mogelijkheden zijn er nu eigenlijk. Een andere partner zoeken, niets meer doen of een pas op plaats tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen, en wat zijn de gevolgen zowel bestuurlijk, organisatorisch en financieel.

Provincie

Wethouder Hemmes begon met een korte schets over de hele situatie. Na de besluitvorming van de drie raden is de stuurgroep in Stadskanaal bijeen geweest om te overleggen. Hun conclusie was, nu de gemeente Veendam zich duidelijk heeft uitgesproken om niet samen met Pekela en Stadskanaal te willen er zonder Veendam geen herindeling meer inzit. Derhalve heeft men besloten de stuurgroep op te heffen. De drie besturen hadden op 16 maart een gesprek met gedeputeerde Brouns van de Provincie Groningen. Nadat de gedeputeerde naar ze geluisterd had, deelde hij mee dat nog voor deze zomer de provincie met een reactie zal komen, welke dan teruggekoppeld zal worden naar de gemeenteraad. Mogelijkerwijze gaat Brouns daarvoor eerst nog met weer met de drie besturen praten. Onduidelijk is nog hoe de reactie van de provincie zal zijn, maar Hemmes zegt niet te verwachten dat er een verplichting richting Veendam komt.

Fracties 

  • De heer Siegers (SP) is van mening dat de gemeentelijke herindeling onderdeel moet zijn van het verkiezingsprogramma voor de gemeentelijke verkiezingen in 2018. Inwoners kunnen dan precies zien welke partij hun belangen het best vertegenwoordigt, derhalve wil hij het over de verkiezingen heen tillen. Siegers gaf in zijn betoog aan dat de fractie van SP geen boodschap heeft aan de opmerkingen van de provincie.
  • Mevr. Norder-Smit van Samen Voor Pekela (SVP) was kort en bondig. Zij legt de verantwoordelijkheid bij de provincie.
  • De heer Busemann (PvdA) wil wachten op de reactie van de provincie, maar vraagt zich wel af hoelang de houdbaarheidstermijn van de gemeente Pekela is. Ook baart het hem zorgen de kritieken van verschillende raadsleden in Veendam richting de ambtelijke fusie de Kompanjie. Wethouder Hemmes zegt in een reactie  dat hij verwacht dat de gemeente Pekela door de ambtelijke fusie lang kan blijven bestaan. Hij verwacht niet dat Veendam zal stoppen met de Kompanjie omdat hen dat veel geld gaat kosten.
  • De heer Berghuis (CDA) vindt het besluit van Veendam een brevet van onvermogen. Draineren van dit dossier vindt hij jammer. Hij hoopt op een andere sturing van het Kabinet. Verder wacht het CDA het oordeel van de gedeputeerde af en zegt dat de raad blijvend aan de knoppen zullen draaien.
  • Mevr. Kneverling (GL) is zeer benieuwd wat de gedeputeerde te zeggen heeft. GL wil dit afwachten om daarna als raad verder te kunnen gaan.
  • Mevr. Fridrichs (VVD) wil laten onderzoeken of er een kans op herindeling is met Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal en Pekela. Een en ander uit te voeren na de nieuwe raadsverkiezingen in maart 2018. De reactie van wethouder Hemmes is Bellingwedde en Vlagtwedde al vergevorderd is, het zal dus onmogelijk zijn daarbij nog aan te sluiten.
  • De heer Meilof (CU) Is teleurgesteld en zegt dat er eerst nu rust moet komen en na de nieuwe gemeenteraadsverkiezing de zaak opnieuw te bekijken. Hij geeft aan dat als Pekela zelfstandig blijft, het een klein spelertje zal worden in een groter geheel. Hij hoopt dat de gemeente Veendam gestraft zal worden.

Voorzitter van de inforaad, burgemeester Jaap Kuin  zijn samenvatting van het geheel was kort en duidelijk. ‘Pas op de plaats en na de verkiezingen in maart 2018 verdere stappen te nemen’.  De raad kan zich daarin vinden.

Datum 22 maart 2017 Redactie

Elly Knevelman terug in gemeenteraad Pekela

Elly Knevelman (GroenLinks) F: Facebook

PEKELA – GroenLinks raadslid Marjolein Walraven wordt opgevolgd door Elly Knevelman. Hiermee keert Knevelman terug in de Pekelder gemeenteraad waar ze eerder GroenLinks vertegenwoordigde tussen de jaren 1999 en 2010. Het aankomende raadslid zal waarschijnlijk morgen tijdens de raadsvergadering worden geïnstalleerd. Marjolein Walraven stelde haar zetel beschikbaar vanwege privé omstandigheden.

Datum 19 december 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-