Direct naar de inhoud.

In Veendam worden de politieke bordjes niet verhangen

Lijsttrekker van Gemeentebelangen Henk Jan Schmaal | Foto: Gemeentebelangen Veendam

VEENDAM – GemeenteBelangen Veendam, Partij van de Arbeid, D66 en de VVD gaan samen verder praten over de vorming van een college. Het lijkt er dus op dat Veendam doorgaat met dezelfde coalitie.

Dat is de conclusie naar aanleiding van de gesprekken die GemeenteBelangen als grootste fractie voerde met de politieke partijen in de gemeente Veendam. Er is niet gesproken met Veuruutkiek (VUK). De partij van Pé Langen ging niet in op de uitnodiging voor een gesprek.

Vertrouwen in elkaar

Informateur en wethouder Henk Jan Schmaal van Gemeentebelangen: ‘De gesprekken zijn constructief en in goede sfeer verlopen. De partijen hebben aangegeven tevreden te zijn over de behaalde resultaten over de afgelopen vier jaar. Deze combinatie kan, met veertien van de 21 zetels, rekenen op een breed draagvlak. De vier partijen hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en praten verder over de vorming van een college.’

Tijdens de gesprekken is de behoefte naar voren gekomen voor een brede discussie over een aantal thema’s, zoals burgerparticipatie, dienstverlening en de omgangsvormen. Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 19 april 2022 wordt hier verder over gesproken.

Dit is een artikel van RTV Noord. RTV1 en Noord werken de komende tijd nauw samen om zo meer lokaal nieuws te kunnen brengen. 

Datum 12 april 2022 Hielke Bosch

Gemeenteraad Veendam geïnstalleerd met feestelijke taart

De taart wordt aangesneden door alle lijsttrekkers F: Peter Panneman
VEENDAM – Woensdagavond heeft de gemeente Veendam, net als de gemeenten Stadskanaal en Borger-Odoorn de gemeenteraad van Veendam geïnstalleerd. Ook deze periode zullen er weer 21 raadsleden zijn die de inwoners van Veendam vertegenwoordigen. De feestelijke bijeenkomst werd gehouden in Cultuurcentrum Van Beresteyn. Na de vergadering werd er een feestelijke taart aangesneden.
De geinstalleerde raadsleden per partij zijn:
GemeenteBelangen Veendam (GB) · De heer H.J. Schmaal · Mevrouw C.A. Knot · Mevrouw M.G. Zweerts de Jong · De heer A. Huizenga · De heer R.M. de Jonge · De heer J. Westerhuis · De heer N.J. van Woerkom
Partij van de Arbeid (PvdA) · Mevrouw A.M.A. Grimbergen · Mevrouw P. Loots · De heer J. Tepper · De heer T. Mete · De heer R. Haije
Socialistische Partij (SP) · Mevrouw L. Veenstra · De heer H. Schoonewille · De heer L. Jonker
VUK · De heer J.P. Langen · Mevrouw H. Venema – van der Woude
Christen-Democratisch Appèl (CDA) · Mevrouw G.E.M. Drent – Sinot.
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) · De heer B. Wierenga
Democraten 66 (D66) · Mevrouw J.E. Schoenmaker – Tiems
ChristenUnie (CU) · De heer D.J. Klamer
Datum 31 maart 2022 Rutger Breider

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Veendam

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Veendam (bron: Gemeente Veendam)

VEENDAM – Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in de gemeente Veendam. De voorzitter van het centraal stembureau heeft tijdens een openbare zitting op maandag 21 maart om 10.00 uur de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt.

Daarin kwamen geen verrassingen naar voren. De verdeling blijft zoals deze ook woensdagnacht na het tellen van de stemmen ervoor stond.

Het opkomstpercentage in de gemeente Veendam was 46,59 procent. Dat is minder dan vier jaar geleden, toen ging 51,38 procent van de stemgerechtigde Veendammers naar de stembus.

Pieta Loots weer met voorkeursstemmen in de raad

Pieta Loots, die als zevende op de lijst van de PvdA stond, is voor de vierde keer op rij met voorkeursstemmen in de raad gekomen. Daarmee begint ze straks aan haar vijfde termijn als raadslid.

Ook partijgenoot Tashin Mete is met voorkeursstemmen gekozen. Mete stond op plaats 30. Dit gaat ten koste van de nummers 4 (Ben Kenters) en 5 (Vladimir Slor).

Uitslag:

-GemeenteBelangen Veendam, 3094 stemmen goed voor 7 zetels.

-Partij van de Arbeid, 2094 stemmen goed voor 5 zetels.

-Socialistische Partij, 1243 stemmen, goed voor 3 zetels.

-VUK, 914 stemmen, goed voor 2 zetels.

-CDA, 638 stemmen, goed voor 1 zetel.

-VVD, 734 stemmen, goed voor 1 zetel.

-D66, 658 stemmen, goed voor 1 zetel.

-ChristenUnie, 432 stemmen, goed voor 1 zetel.

-GroenLinks, 294 stemmen, geen zetel.

Datum 21 maart 2022 Arienne Dozeman

Gemeente Veendam presenteert begrotingsoverschot over 2022

Foto: Rutger Breider/RTV1

VEENDAM – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam presenteert een overschot op de begroting 2022 van € 0,8 miljoen. Op maandag 8 november 2021 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2025.

 Geen nieuwe bezuinigen

De begroting laat zien dat de gemeente Veendam financieel gezond is, maar de komende jaren waakzaam moet blijven om een structureel sluitende begroting te behouden.  Wethouder Henk Jan Schmaal: “De primitieve begroting 2022 heeft een positief saldo van € 0,8 miljoen. Dat is een goed resultaat. Maar het financieel meerjarenperspectief laat een tekort zien dat oploopt tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2025.”

“De eerder vastgestelde bezuinigingsplannen zijn voldoende om de toekomstige tekorten te dekken. Het is nog niet bekend of er structureel meer geld van het Rijk komt. Daarom kijken wij kritisch naar de mogelijkheden om slimmer te werken en zo de tekorten terug te dringen”, vervolgt Schmaal

Het Rijk

De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een sterke positie als economische trekker met veel potentie naar de toekomst toe. Maar net als andere gemeenten ervaart de gemeente Veendam de financiële gevolgen van het Rijksbeleid. Wethouder Henk Jan Schmaal: “We hebben te maken met onzekerheid over de koers van het Rijk en de financiering van onze taken. Dit kan een behoorlijke impact hebben op onze financiële positie.  Door de langdurige formatie van een nieuw kabinet is het perspectief voor de komende jaren nog onduidelijk.”

Het gaat bijvoorbeeld om de bekostiging van zorg en ondersteuning (Sociaal Domein), de energietransitie en de herverdeling van het gemeentefonds. Voor 2022 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de gestegen kosten van de jeugdzorg. Daardoor is de financiële situatie over 2022 verbeterd. Voor de jaren daarna is dat nog niet het geval.

Wethouder Henk Jan Schmaal: “Wij blijven werken aan een toekomstbestendig Veendam. Een plek waarin iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is en waar iedereen mee kan doen in onze gemeente.”

Gemeenteraad

De programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2025, alsmede de Najaarsrapportage 2021 worden op maandag 8 november 2021 besproken in de gemeenteraad.

Datum 16 oktober 2021 Rutger Breider

‘Maar niet zo lang als Sipke, want van hem is het record’

Sipke Swierstra met vier van zijn elf kleinkinderen (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)

VEENDAM – ‘Maar niet zo lang als Sipke, want van hem is het record.’ Zo luidt het refrein van het lied dat de burgemeesters van Groningen zongen tijdens hun jaarlijkse gezamenlijke diner.

Want met ruim 94 maanden is Sipke Swierstra de langstzittende waarnemend burgemeester van Nederland. Gisteren nam hij afscheid van Veendam.

Een Fries die woont in Drenthe, kan dat de gedroomde burgemeester van het Groningse Veendam zijn?

Warme woorden

Het antwoord vrijdagmiddag bij het afscheid van Sipke Swierstra was ‘ja’. In theater vanBeresteyn werden warme woorden gesproken over ‘Sipke’, zoals de raadsleden hem noemden.

Sipke Swierstra neemt na 94 maanden afscheid (bron: Ariënne Dozeman / RTV1)

Een zeer gedreven verbinder

Een verbinder, een bestuurder pur sang en zeer gedreven. Een man die liever zijn wethouders in de spotlights zet dan zelf op de voorgrond te treden. Het zijn slechts enkele grepen uit de lof die Swierstra vrijdag werd toegedicht.

Maar ook leerden we dat hij een fanatiek zeiler is, opa van elf kleinkinderen en brouwer van zijn eigen appelcider.

Gezonde gemeente

Swierstra draagt volgens commissaris van de Koning de heer Paas een ‘zelfstandige, zelfbewuste en financieel gezonde gemeente’ over aan zijn opvolger. Berry Link zal aanstaande woensdag worden beëdigd als de nieuwe burgemeester van Veendam.

Datum 11 september 2021 Arienne Dozeman

Gemeente schaft bloemetje af, gemeenteraad ‘weet van niks’

F: Peter Panneman
De gemeente Veendam heeft begin dit jaar besloten om de bezoeken bij 60-jarig huwelijksjubilea af te schaffen. Het was gebruikelijk dat de burgemeester of wethouder persoonlijk langs kwam met de felicitaties en een bloemetje. Gezien het hoge aantal huwelijksjubilea in de gemeente Veendam heeft het college besloten om alleen op bezoek te gaan met een bloemetje (indien gewenst door het echtpaar) bij huwelijksjubilea van 65, 70 en 75 en 80 jaar.
Met grote verbazing heeft politiek Veendam woensdag kennisgenomen van de publicaties dat het college van burgemeester en wethouders Veendam geen persoonlijk felicitatie en bloemetje meer brengt aan 6o-jarige bruidsparen in de gemeente Veendam. Het besluit werd in januari dit jaar genomen.
Raadslid Pieta Loots (PvdA) zegt van niets te weten, maar zal de eerstkomende vergadering dit onderwerp zeker benoemen. Ook partijgenoot en fractievoorzitter Vladimier Slor verbaast zich over het artikel, en wist hier niets vanaf. `Maar om de kosten kan het niet gaan, want het is maar een klein bedrag op een miljoenenbegroting, en het brengt de mensen veel plezier. `aldus Slor.
Ook raadslid Luuk Jonker (SP) is verbaasd. Fractievoorzitter Alian Spelde (D66) zegt het bijzonder te vinden en hier zeker vragen over wil stellen. Pé Langen (VUK) zegt met verbazing het artikel te hebben gelezen, en is hier niet over ingelicht. `Gewoon terugdraaien dat collegebesluit` aldus Pé Langen.
Ook onder de inwoners van de gemeente Veendam is massaal met afschuw gereageerd op het besluit van het college.
Bron: Peter Panneman
Datum 30 juli 2021 Rutger Breider

Gemeente Veendam sluit 2020 af met positief resultaat

De Jaarstukken laten zien dat de gemeente Veendam het jaar 2020 afsluit met een positief resultaat van € 3.038.000,-. Dit is vooral dankzij incidentele meevallers. De Jaarstukken 2020 worden op maandag 5 juli 2021 behandeld in de gemeenteraad.

Foto: Rutger Breider/RTV1

Uitgevoerde ambities

Het college heeft zich ingezet om de ambities voor 2020 zoveel mogelijk uit te voeren. Er is veel geïnvesteerd. Samen met maatschappelijke partners is ingezet op het zo goed mogelijk uitvoeren van de taken in het Sociaal Domein en het uitvoeren van een aantal grote projecten. Zo is de gemeente Veendam overgegaan naar meerdere aanbieders voor kinderopvang met een Peuteraanbod met voorschoolse educatie.

Op verzoek van de ondernemers in het centrum is de reclamebelasting omgezet naar een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in het centrum van Veendam. De leegstandsverordening is ingezet om in gesprek te komen met eigenaren van leegstaande panden. Samen met de stimuleringsregeling is het een middel om te investeren in het centrum van Veendam. De sportvloer en de tribune in de Wildervanckhal zijn tijdens de zomer van 2020 vervangen en de ontwikkeling van het Leer- en sportpark is in volle gang. In Veendam Noord-West is er gestart met opstellen van een Wijkontwikkelplan NoordWest.

Positief resultaat

Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het is goed dat we 2020 hebben afgesloten met een positief resultaat, maar dat is vooral te danken aan een aantal incidentele meevallers. Nog steeds baren de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, waarvan het te kort verder is opgelopen naar 3,6 miljoen, ons zorgen. De taken kunnen niet worden uitgevoerd met de middelen die het rijk daarvoor beschikbaar stelt. Er is nog steeds  sprake van een fors tekort in het sociaal domein. Hierdoor hebben wij andere dingen niet kunnen doen. Uiteindelijk gaat deze rijks bezuiniging ten koste van andere wensen van de gemeente. De financiële positie van de gemeente staat hierdoor nog steeds onder druk.”

Accountant

De accountant heeft bij de jaarstukken een goedkeurende verklaring afgegeven.

Datum 25 juni 2021 Rutger Breider

Berry Link nieuwe burgemeester van Veendam

Berry Link (foto: eigen foto)

VEENDAM –  De gemeenteraad van Veendam heeft  maandagavond Berry Link (CDA) voorgedragen als nieuwe burgemeester. De voorzitter van de vertrouwenscommissie maakte de naam bekend in een bijzondere openbare raadsvergadering. Deze vergadering was aansluitend aan de besloten raadsvergadering, waarin er gestemd werd over twee kandidaten. 

Link is voormalig burgemeester van de gemeenten Schinnen en Geldrop-Mierlo. Hij is geboren in Groenlo (Achterhoek) en woont in Geldrop (Noord-Brabant).

Nieuw hoofdstuk

Voor het eerst sinds vorig jaar maart kwam de raad weer fysiek bijeen. Op gepaste afstand aan de Lange Leegte. De bijzondere vergadering, waarin de nieuwe burgemeester bekend werd gemaakt, was online te volgen.

‘We beginnen aan een nieuw hoofdstuk in de Veendammer geschiedenis. Vele jaren hing ons een herindeling boven het hoofd. Maar na een weloverwogen ‘nee’ van de gemeenteraad ging Veendam haar eigen koers.’ Aldus de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Knot. Nu het proces van de gemeentelijke herindeling is afgerond was de tijd daar voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Lange eisenlijst

De gemeente ging op zoek naar een burgemeester die vorm wil geven aan de hernieuwde zelfstandigheid. Mee wil bouwen, gevoelig is voor signalen en makkelijk contact legt. Iemand die toegankelijk is en goed kan luisteren.  Een boegbeeld, een burgervader- of moeder, een ambassadeur van de mooie gemeente Veendam. Iemand met humor en relativeringsvermogen die kan doorpakken en verbinden.

Uit de 16 reacties droeg de vertrouwenscommissie uiteindelijk de heer Link voor.

Mevrouw Knot, voorzitter van de vertrouwenscommissie, tijdens de online vergadering.

Beëdiging

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de benoeming voorbereidt.  Naar verwachting vindt de beëdiging van de nieuwe burgemeester door de commissaris van de Koning na de zomer plaats.

 

 

 

Datum 15 juni 2021 Arienne Dozeman

Groenlinks-raadslid in Veendam gaat op eigen voet verder

F: Eigen Foto

VEENDAM – Trevor Mooijman, raadslid in de gemeente Veendam, gaat verder als onafhankelijk raadslid. Tot voor kort was hij fractievoorzitter van GroenLinks. Mooijman pleitte vorig jaar in de gemeenteraad tegen nieuwe windmolen- en zonneparken en dacht hard op na over de mogelijkheden van kernenergie. Dit werd hem door de rest van de afdeling van GroenLinks in Veendam niet in dank afgenomen. Hij stapte op. 

Mooijman heeft nu besloten om verder te gaan als onafhankelijk raadslid. ‘De breuk heeft veel impact gehad. Om de angel uit het verhaal te halen is het beter dat ik alleen verder ga. Ik zal mij in de toekomst ook niet meer voor GroenLinks in Veendam kandideren’, zegt Mooijman.

‘Ik bivakeer op de rechter vleugel van de partij’

Ondanks de breuk voelt Mooijman zich nog wel een vertegenwoordiger van de links partij. ‘Ik ben nog steeds lid van GroenLinks. Ik blijf de kiezers die op mij hebben gestemd ook vertegenwoordigen. In hoofdlijnen sta ik nog steeds achter het GroenLinks-programma’, aldus Mooijman. Alleen op het belangrijke thema van de energietransitie denkt Mooijman radicaal anders dan zijn voormalige partijgenoten. ‘Het is ook geen geheim dat ik wat meer op de rechtervleugel van de partij bivakeer. Ik zit wat dichter naar het midden. Dat moet ook kunnen binnen een partij’, zegt Mooijman.

Toekomst

Mooijman heeft sinds de breuk met zijn afdeling met verschillende mensen gesproken over zijn politieke toekomst. Of Mooijman ook doorgaat tot na de verkiezingen van volgend jaar weet hij nog niet. ‘Ik ben mij aan het beraden. Ik maak deze periode eerst op deze manier af en daarna zien we wel verder’, aldus Mooijman.

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 3 februari 2021 Rutger Breider

OZB gaat omhoog in gemeente Veendam

Foto: Rutger Breider/RTV1

VEENDAM – Inwoners van de gemeente Veendam met een eigen woning betalen vanaf volgend jaar meer aan lokale belastingen. De gemeenteraad ging afgelopen maandagavond akkoord met een stijging van de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor een meerpersoonshuishouden met een woning van rond de twee ton komt dit neer op een stijging van 45,20 euro per jaar.  Verhogingen van de lokale lasten zijn nodig om de begroting rond te krijgen. De gemeente Veendam moet volgend jaar 1,2 miljoen bezuinigen.

De begroting werd met ruimte meerderheid aangenomen door de raad. Alleen de fractie van SP en raadslid Pé Langen (VUK) stemden tegen de verhoging.

 

Datum 10 november 2020 Bert Jan Brinkman


-advertenties-