Direct naar de inhoud.

Ans Grimbergen en Christel Knot over centrum Veendam

Raadhuisplein Veendam –
Foto: RTV1

VEENDAM –  Het Raadhuisplein en Veenlustplein krijgen een facelift. Onlangs heeft een meerderheid van de gemeenteraad hiermee ingestemd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zo waren de oppositiepartijen niet blij met het voornemen van de coalitie om het geld van anderhalf miljoen euro enkel te besteden aan het Raadhuisplein en het Veenlustplein.

Buitenspel

“We waren onaangenaam verrast” zegt Ans Grimbergen (PvdA) door de ingediende motie van Gemeente Belangen, samen met de andere coalitiepartijen. “Wij werden hierdoor volledig buitenspel gezet. Wij hadden graag eerst discussie willen voeren hoe het geld te besteden. Er zijn ook nog andere plekken in het centrum die opgeknapt moeten worden”. Volgens Grimbergen is de verdeling nu niet eerlijk verlopen.

Begrotingsvergadering

Onzin zegt Christel Knot van Gemeente Belangen. De ophef snap ik niet. Ze hebben de kans gehad om bij de afgelopen begrotingsvergadering met voorstellen te komen. “Maar die hebben wij niet gezien van de oppositie”.

Schop

Gemeente Belangen en de overige coalitiepartijen willen de pleinen gaan opwaarderen met veel groen en waterpartijen. Het geld is daarna op volgens Knot. Voorjaar 2018 gaat de schop de grond in.

Een verslag:

Datum 16 november 2017 Bert Jan Brinkman

Politiek botst in Veendam over aanpak pleinen

Centrum Veendam – (F: Marc Dol/RTV1)

VEENDAM – Een motie om ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van pleinen leidde maandag tot een keiharde aanvaring tussen oppositie en coalitie in Veendam tijdens de raadsvergadering. Gemeentebelangen, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 willen het Veenlust en Raadhuisplein aantrekkelijker maken. Met 11 zetels hebben ze een nipte meerderheid.

De oppositiepartijen PvdA, SP en VUK voelden zich dan ook compleet overvallen. PvdA-raadslid Pieta Loots stapte uit onvrede nog tijdens de vergadering op en verliet de raadszaal. Loots: “Dit noem ik geen overleg. Dit is een overval.” Ans Grimbergen (PvdA) “We zijn zeer ontstemd over de gang van zaken. In nog geen vijf minuten tijd wil de coalitie 1,5 miljoen euro besteden zonder dat er van te voren discussie is gevoerd in de gemeenteraad.”

Het voorstel om te investeren in de pleinen in het centrum van Veendam werd, zoals verwacht, aangenomen en overgenomen door het college. De turbulente raadsvergadering was maandag ‘live’ te beluisteren via de livestream op www.rtveen.nl

Datum 7 november 2017 Bert Jan Brinkman

Raad Veendam verdeeld over gemeentelijke herindeling

De Veendammer gemeenteraad bijeen (F: RTV1)

VEENDAM – (video) – De twee grootste fracties in de Veendammer gemeenteraad zien een herindeling niet zitten. Dat was live te horen op RTV1 radio.  Gezegd moet worden dat de SP Veendam nog wel wat twijfelt. Harrie Schoonewille: “Tot nu toe ziet onze partij geen echte kansen voor de regio met een fusie. SP Veendam betreurt het vooral dat de bevolking geen stem heeft gekregen. Maar, zo zegt Schoonewille, “we zijn er nog niet uit en denken nog na”.

Negatief

Gemeentebelangen Veendam klonk ronduit negatief over een samengaan met Pekela en Stadskanaal. “zelfs de afkorting PSV klinkt nergens na”, grapte fractievoorzitter Christel Knot. Wat hebben we aan een samengaan en wat levert het ons op, vervolgde Knot. “Veendam is financieel gezond en we hoeven dus met niemand samen te gaan”. Ook de spoorlijn doortrekken naar Stadskanaal hoeft volgens Gemeentebelangen Veendam niet. Levert niets op. “Wat hebben we aan een spoorlijn naar Stadskanaal.” Gemeentebelangen vindt dat Veendam meer op Groningen is gericht en Stadskanaal op Emmen.

Ook de partij ‘Voor Uut Kieken’ (VUK) is tegen een herindeling. De markante fractievoorzitter Pé Langen is duidelijk: “Stadskanaal vrijt liever over de provinciegrens met de gemeente Borger-Odoorn en Veendam kijkt nog steeds naar Menterwolde”. Langen doelt hiermee op cultuurverschillen die een samengaan onmogelijk maken. Pekela ziet Langen ook niet zitten. “De Kompanjie (werkorganisatie Pekela en Veendam) is een financieel gedrocht”. VUK stelde hiermee afgelopen maandagavond heel helder tegen een herindeling te zijn.

Positief

De overige partijen waren allemaal gematigd positief over een herindeling. D66 Veendam ziet nieuwe kansen voor de Veenkoloniën. Alian Spelde begon met een gedicht over een vogel die uitvloog. Spelde: “De mogelijkheden om onze regio nog beter en leefbaarder te maken zijn talrijk. Niet herindelen zou erg dom zijn, Veendam is geen eilandje”. Ook het CDA Veendam is die mening toegedaan en is voor een herindeling. De VVD, ChristenUnie en Partij van de Arbeid hebben nog enkele twijfels, al lijkt de PvdA naar een ‘ja’ te neigen.

Het rapport van adviesbureau Berenschot die onderzoek heeft gedaan naar een samengaan van de drie Veenkoloniale gemeenten is positief. Hun eindconclusie is dan ook dat een nieuwe Veenkoloniale gemeente de noodzakelijke bestuurskracht levert met hierin voldoende perspectief voor de toekomst.

De drie raden besluiten tegelijkertijd op dinsdag 28 februari of ze instemmen met een herindeling.

Datum 7 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Raad akkoord met verbouwing vanBeresteyn

vanBeresteyn wordt nog mooier – F: Facebook 

VEENDAM – Met nipte meerderheid is de gemeenteraad van Veendam akkoord gegaan met een interne verbouwing van cultuurcentrum vanBeresteyn. De verbouwing gaat zeker 150.000 euro kosten maar daar staat dan wel een zwevend balkon tegenover. Bovendien wordt de entree mooier gemaakt en krijgt de bibliotheek een prachtig plekje in de foyer.

Raadsvergadering

De oppositie was tegen de dure plannen. SP, VUK en PvdA missen een toekomstvisie voor het cultuurcentrum. De PvdA had ook graag gezien dat de Veendammers waren gevraagd mee te denken. VUK wilde liever enkel de buitenkant van het complex aantrekkelijker maken. Na stemming, te horen via de radio omdat RTV1 de raadsvergadering live uitzond, bleken er tien stemmen voor en acht stemmen tegen en werd het voorstel aangenomen. Alian Spelde van D66 stemde niet omdat ze de bibliotheekdirecteur is.

Datum 31 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Twee raadsvergaderingen te ontvangen via RTVeen

Archieffoto: Raadsvergadering Stadskanaal
Archieffoto: Raadsvergadering Stadskanaal

RTV1 – Er zijn vanavond twee raadsvergaderingen tegelijk in ons uitzendgebied. Zowel de gemeente Stadskanaal als de gemeente Veendam vergaderen vanavond. Dit zal in de toekomst vaker voorkomen. Er is deze keer voor gekozen om de raadsvergadering van de gemeente Stadskanaal uit te zenden via de radio (FM en kabel). Deze is dan uiteraard ook via de reguliere RTV1 stream te ontvangen. De raadsvergadering van de gemeente Veendam zal vanavond alleen via internet uitgezonden worden.

 

  • Via deze link kunt U de raadsvergadering Veendam ontvangen.

raadsvergadering

Datum 24 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Veendam heeft begroting 2017 – 2020 op orde

Gemeentehuis Veendam - F: H.Drenth / RTV1)
Gemeentehuis Veendam – F: H.Drenth / RTV1)

VEENDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Veendam heeft de programmabegroting 2017-2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente Veendam hoeft de komende jaren niet extra te bezuinigen. Volgens het college van B&W worden met de eerder ingezette bezuinigingen de kortingen van het Rijk opgevangen. Daarnaast blijft er ruimte voor nieuwe investeringen. Dat blijkt uit de begroting voor de komende drie jaar. Volgens de gemeente blijft er ruimte voor nieuwe investeringen zoals verdere versterking van het centrum van Veendam.

Ook voor de ontwikkeling van het Leer-en Sportpark bij het stadioncomplex ‘De Langeleegte’ zijn middelen beschikbaar. Het college van B & W wil daarnaast aandacht besteden aan de gemeentelijke herindeling en het behartigen van de belangen van de inwoners rondom de discussie van windmolenpark N33.

Lees ook: Veendam.nl

Datum 10 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Ook Veendam zegt nee tegen Westerlee

Gemeentehuis Veendam - F: H.Drenth / RTV1)
Gemeentehuis Veendam – F: H.Drenth / RTV1)

VEENDAM – Een meerderheid van de Veendammer gemeenteraad is niet akkoord gegaan met het toekomstplan voor de werkvoorzieningsschappen Wedeka en Synergon. “Ik moet nog met Gerard Kremer praten, maar ik kan nu al wel zeggen dat dit het einde van het Akkoord van Westerlee is. Onze taak als gebiedsregisseur is hiermee beëindigd”, zegt gebiedsregisseur Bert Middel. Hij reageert daarmee op het besluit van de gemeenteraad van Veendam gisterenavond. Een meerderheid van de raad heeft nee gezegd tegen het Akkoord van Westerlee met uitzondering van de Veendammer SP en de PvdA.

Stadskanaal

Vorige week zei de gemeenteraad van Stadskanaal ook al in meerderheid nee tegen de plannen met de werkvoorzieningsschappen. Er was gisterenavond wel een opgestoken hand van wethouder Bert Wierenga (VVD). Wierenga zegt dat het college de zogeheten Business Case in grote lijnen ondersteund. “We zijn namelijk elke dag met de mensen bezig van de schappen. Daar gaan we gewoon mee door”.  – De Veendammer gemeenteraadsvergadering werd gisterenavond live uitgezonden via streekomroep RTV1 in de gemeenten Veendam, Stadskanaal en Borger-Odoorn.

Datum 27 september 2016 Bert Jan Brinkman

Veendammer politici vieren de Dag van de Democratie

Gemeenthuis Veendam - F: H.Drenth / RTV1)
Gemeentehuis Veendam – F: H. Drenth / RTV1)

VEENDAM – Ieder jaar wordt in september de internationale ‘Dag van de Democratie’ gevierd. Dit jaar vinden in Veendam de verschillende activiteiten plaats op zaterdag 10 september van 11:00 tot 16:00 uur rondom én in het gemeentehuis van Veendam. Het is een dag waarbij alle inwoners, groot en klein, kennis kunnen maken met de mensen die de gemeente besturen.

In gesprek

Tijdens de Dag van de Democratie kunnen mensen op laagdrempelige wijze in gesprek gaan en in contact komen met raadsleden en het college van burgemeester en wethouders. Ze kunnen hun grieven voorleggen of een complimentje uitdelen. Inwoners uit de gemeente Veendam mogen ook aangeven wat er nog veranderd/verbeterd kan worden.

PvdA-raadslid Yvette de Raad en Bert Kraan van GemeenteBelangen hebben die dag de organisatie in handen. De raadsleden willen meer mogelijkheden om mensen mee te laten doen dan vorig jaar. Toen kwamen er heel weinig mensen kennismaken met de lokale politici. ‘Misschien lag het toen aan de vele buitenactiviteiten’, zegt Kraan. ‘We pakken het in ieder geval nu iets anders aan. We zorgen sowieso voor meer reuring van te voren.’ Voor het gemeentehuis op het Raadhuisplein komt een politieke markt op de looproute van winkelend publiek. Mensen kunnen aanschuiven om met politici en ambtenaren in debat te gaan.

Het programma van de Dag van de Democratie:

– Keukentafelgesprekken – de hele dag

Het keukentafelgesprek (gespreksduur max.15 minuten) is in de zorg een bekend begrip. Op deze dag staan 3 echte keukentafels in het gemeentehuis waarin een gesprek met deskundigen op het gebied van zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in een ontspannen sfeer mogelijk is.

– Debat 15:00 uur

Een debat met raadsleden en inwoners over een actueel onderwerp. Wie wil deelnemen kan zich van te voren opgeven bij één van de raadsleden op de dag zelf.

– Rondleidingen gemeentehuis – elk uur

Een rondleiding door het prachtige gemeentehuis van Veendam met uitleg over alle bijzonderheden, dit is voor groot en klein.

– Workshops – elk uur

Gewoon een praatje met een raadslid, wethouder of burgemeester. Maar ook serieuzere zaken zoals in een workshop samen praten over zaken die ons allemaal aangaan. Elk uur komt een nieuw en interessant onderwerp ter tafel waarover een mening kan worden gevormd.

– En verder

Natuurlijk worden de eventuele jeugdige gasten niet vergeten, een actuele kleurplaat om in te vullen bij een lekker glas fris en iets lekkers. Een quiz over uw kennis van de mooie en interessante zaken die voorkomen in de gemeente. En dit alles onder het genot vaneen kopje koffie of thee met cake of koek.

Datum 29 augustus 2016 Bert Jan Brinkman

Veendam krijgt referendumverordening

Gemeentehuis Veendam F: Parkstadveendam
Gemeentehuis Veendam. [ F: Parkstadveendam ]
VEENDAM – De gemeenteraad van Veendam heeft gisterenavond met een minieme meerderheid een referendumverordening aangenomen. Met deze mogelijkheid kan Veendam een referendum organiseren over de gemeentelijke herindeling. Het was een wens van de Veendammer SP en de partij Gemeentebelangen dat het voor de raad mogelijk moet zijn om een referendum in te zetten. Veendam had nog geen dergelijke verordening. Of er ook daadwerkelijk een referendum komt over de gemeentelijke herindeling met Stadskanaal en Pekela moet nog blijken. Dan moet er wel een meerderheid in de raad zijn voor het inzetten van deze mogelijkheid.

Tegenstanders
Met name de PvdA in Veendam is fel tegen de referendumverordening in de gemeente. ‘Het is een slecht middel’, zegt Ans Grimbergen. ‘Een referendum is levensgevaarlijk, omdat de kiezer wordt geacht een besluit te nemen over hele complexe materie.’ Grimbergen verwijst onder meer naar het brexit-referendum in Groot-Brittannië en het Oekraïne-referendum in eigen land. ‘Referenda met desastreuze gevolgen.’ Een breed spectrum in de Veendammer raad voelde weinig voor een referendum. De ChristenUnie, D66, de VVD en het CDA zijn allemaal tegen.

Nipte Meerderheid
Maar Gemeentebelangen en de SP komen toch aan een nipte meerderheid door de steun van de fractie Veuruutkiek van Pé Langen.Eerder dit jaar besloot ook de raad van Pekela op initiatief van de SP een referendumverordening in te stellen.

De raadsvergadering werd gisteren live uitgezonden via RTV1 (op het kanaal van Radio Parkstad).

Datum 12 juli 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-