Direct naar de inhoud.

Raadsvragen over veiligheid kruispunt Musselkanaal

(Foto: M. Dol RTV1)

STADSKANAAL – In Musselkanaal viel zaterdagavond 22 december wederom een ongeval te betreuren op het kruispunt Exloërweg en de Schoolstraat/Sluisstraat te Musselkanaal. Raadsfractie Lokaal Betrokken wil opheldering van het college van B&W.

“Er gebeuren regelmatig ongelukken op het betreffende kruispunt”, aldus fractievoorzitter Jur Mellies van de fractie Lokaal Betrokken. “En we zijn bang dat als er niet iets gebeurt er vroeg of laat dodelijke slachtoffers gaan vallen: dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

Schriftelijke vragen
Mellies heeft over de veiligheid van het kruispunt schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zo wil de fractie weten hoeveel ongevallen er de laatste jaren hebben plaatsgevonden en hoeveel daarvan met letsel.

Ook wil Lokaal Betrokken weten wat het college van de situatie vindt; belangrijker nog wat ze er aan denkt te gaan doen. Mellies wil zo snel mogelijk antwoord. “De gemeente is momenteel met winterreces, maar we hopen op een spoedige beantwoording van het college. Maandag 28 januari is de eerstvolgende raadsvergadering en dan willen we het er graag over hebben.”

Datum 25 december 2018 Redactie

Nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft ingestemd met het opstellen van een nieuw verkeersplan (GVVP 2020-2030). De planning is dat de gemeenteraad eind 2019 het nieuwe GVVP ter besluitvorming aangeboden krijgt.

Een actuele gemeentelijke visie op verkeer en vervoer is nodig om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij en op het gebied van ruimtelijke ordening, wetgeving, techniek en mobiliteit. De vergrijzing en langere zelfstandigheid van ouderen in combinatie met de techniek in vervoersmiddelen, zoals elektrische auto’s en fietsen vraagt om nieuw beleid met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van ouderen in het verkeer.

Hoe is het gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid nu?
Het huidige Structuurplan, waarin het gemeentelijke verkeer en vervoerbeleid is opgenomen is verouderd. Het Structuurplan is de leidraad geweest voor de aanpak van probleempunten op het gebied van verkeer en vervoer en dan met name op het gebied van verkeersveiligheid. Er is in dit kader een groot aantal concrete projecten gerealiseerd, zoals de aanleg van rotondes aan de Atlantislaan.

Wethouder Goziena Brongers: “Het beleid heeft bijgedragen aan een veiligere en beter toegankelijke gemeente. We willen met het nieuwe GVVP op een duurzame wijze een gemeente-breed evenwicht realiseren tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.”

De vier fasen voor het opstellen van een GVVP
• Fase 1: startnotitie maken waarin de vier fasen zijn beschreven.
• Fase 2: verkenningsfase; inventariseren van reacties inwoners en belangenpartijen.
• Fase 3: ontwerp fase; formuleren van doelen en speerpunten op basis van de uitkomsten fase 3.
• Fase 4: opstellen uitvoeringsprogramma en starten inspraakprocedure.

Mening van inwoners en belangenpartijen is belangrijk
Gemeente Stadskanaaal: De startnotitie is gemaakt. We starten nu met de verkenningsfase waarin we onder andere de reacties van inwoners en belangenpartijen willen ophalen. Voor de inwoners starten we in oktober met een web enquête. Daarin vragen we hun mening over het verkeer in onze gemeente. Belangenpartijen, zoals Veilig Verkeer Nederland, politie, fietsersbond, ondernemersverenigingen, hulpverleningsorganisaties en het gehandicaptenplatform nodigen we rechtstreeks uit om deze enquête in te vullen.

Ook organiseren we in november drie inloopbijeenkomsten voor onze inwoners waar ze hun mening kunnen geven over onder andere: verkeerssituaties en verkeersveiligheid.

(Ingezonden)

Datum 9 oktober 2018 Redactie

Openbaar fractiebreed overleg en informateur

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De ChristenUnie heeft met instemming van de overige partijen als grootste partij het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe coalitie. Dinsdag 3 april a.s. om 20.00 uur wordt daartoe een openbaar fractiebreed overleg georganiseerd.

Tijdens die bijeenkomst wordt aan alle gekozen partijen de kans gegund te reflecteren op de verkiezingsuitslag, speerpunten voor een nieuw bestuursakkoord aan te dragen en een eventuele voorkeur voor een coalitie uit te spreken.

Bert Nederveen, wethouder in Zuidhorn, gaat met instemming van de gekozen lijsttrekkers gevraagd aan de slag als informateur voor de coalitieonderhandelingen in de gemeente Stadskanaal.

Welkom
Inwoners van de gemeente Stadskanaal zijn van harte welkom bij dit openbare fractiebrede overleg. Dit overleg vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Datum 27 maart 2018 Redactie

CDA organiseert avond voor agrarische sector

CDA agrariër José Schrör

STADSKANAAL – CDA Stadskanaal organiseert maandagavond 5 maart een avond voor de agrarische sector. CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts zal deze avond een bijdrage leveren. De avond begint om 19.30 uur in gebouw d’Ekkelkaamp te Onstwedde.

Regionaal agrarisch beleid
Ook de agrarische sector zorgt voor werkgelegenheid in de gemeente Stadskanaal. Het CDA wil agrarische ondernemers mogelijkheden bieden om hun bedrijf op een duurzame, toekomstgerichte manier te ontwikkelen door uitbreiding, verbreding of innovatie. Zorg draagt voor een goede balans in het buitengebied tussen de agrarische sector, burgers en recreatie.

De avond wordt mede georganiseerd door een 2-tal agrariërs op de kieslijst: Aike Maarsingh uit Stadskanaal en José Schrör uit Musselkanaal. Verder zullen er presentaties worden gegeven door agrariërs uit de gemeente Stadskanaal.

Jaco Geurts
Spreker op de avond is het Tweede Kamerlid Jaco Geurts. Deze christendemocraat uit Voorthuizen is woordvoerder land- en tuinbouw, natuur, plattelandsbeleid en krimpgebieden, water en (landbouw)milieu. Hij zal stilstaan bij de actualiteit, maar vooral ook een blik in de toekomst werpen. Dit middels het thema: “Boer zijn, boer blijven!”

(Ingezonden)

Datum 24 februari 2018 Redactie

Negen partijen bij verkiezingen gemeente Stadskanaal

Gemeenteraadsverkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen bij RTV1

STADSKANAAL – In de Raadzaal van het gemeentehuis was er op 9 februari een Openbare zitting van het Centraal stembureau. Er is beslist over de geldigheid van de lijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, het handhaven van de lijstaanduiding en het nummeren van de kandidatenlijsten.

Tijdens deze zitting zijn ook de lijsten genummerd. De groepering die de meeste raadszetels heeft behaald in 2014 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, is geloot om het lijstnummer. Dit heeft geresulteerd in het volgende overzicht.

De partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Stadskanaal zijn, op volgorde van stemlijst:
1. CDA
2. SP
3. ChristenUnie
4. PvdA
5. Gemeentebelangen Stadskanaal
6. VVD
7. D’66
8. Lokaal Betrokken
9. GROENLINKS

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Er kan dan gestemd worden bij 19 stembureaus.

Datum 10 februari 2018 Redactie

Radio Westerwolde blijft de baas in Pekela

Veel media aanwezig bij raadsvergadering Pekela

OUDE PEKELA – (video) De gemeenteraad van Pekela moest dinsdagavond 19 december haar voorkeur uitspreken voor een lokale omroep. Er kon gekozen worden om door te gaan met het vertrouwde Radio Westerwolde (RWW), dat al sinds jaar en dag de streekomroep is van Pekela, Bellingwedde en Vlagtwedde, of in zee gaan met nieuwkomer RTV1, de streekomroep van de gemeenten Veendam en Stadskanaal. RTV1 is daarnaast ook samenwerkingspartner van RTV Borger-Odoorn.

Beide omroepen voldeden aan de voorwaarden maar de gemeenteraad van Pekela koos uiteindelijk toch opnieuw voor Radio Westerwolde. Volgens de raad kwam dat mede doordat populaire programma’s zoals de Radio Bingo erg geliefd zijn in Pekela. De SP was bovendien bang dat RTV1 teveel Veendam en Stadskanaal zou uitstralen. FractieVZ Pim Siegers vroeg zich af hoe de omroep zich zou gedragen bij herindelingsgesprekken. “Zoals bekend wil onze partij niet herindelen”, aldus Siegers.

Behoudend

Er was ook kritiek richting radio Westerwolde, de omroep zou te weinig nieuws uit Pekela genereren en had slechts 2 x een raadsvergadering uitgezonden in de afgelopen jaren. RWW kon dat beamen maar vertelde de raad dat dit kwam omdat de vorige burgemeester dit zo wilde. Uiteindelijk koos alleen de VVD voor de omroep uit de Veenkoloniën. Alle andere partijen kozen voor behoudendheid en wilden niet aan contractbreuk doen. Bovendien, aldus een raadslid, kun je radio Westerwolde hier prima ontvangen en zijn velen bekend met de radiofrequentie. Wel hoopt de gemeenteraad van Pekela dat RTV1 aandacht aan Pekela wil blijven besteden. RTV1 voorzitter Mooijman antwoordde al eerder dat dit niet meer vanzelfsprekend is.

Samenwerking

De gemeente Pekela gaat haar voorkeur naar het Commissariaat voor de Media sturen. Die moet de concessie officieel toekennen. Maar dat is slechts een formaliteit. De komende vijf jaren blijft radio Westerwolde, samen met haar samenwerkingspartners uit Oldambt (omroep GO) en Delfzijl (Havenstad FM) verantwoordelijk voor de nieuwsgaring bij de Pekelders.

Een verslag

Datum 20 december 2017 Bert Jan Brinkman

Westerschool Stadskanaal blijft voorlopig open (Video)

STADSKANAAL – De openbare basisschool de Westerschool in Stadskanaal blijft nog een jaar open. Scholengroep OPRON, waartoe de school behoort, krijgt van de gemeenteraad maandagavond 10 juli geen steun om de school aan het eind van dit schooljaar op te heffen. Alleen het CDA en de Christen Unie zijn wel voor sluiting.

 

Hieronder een videoverslag van Boelo Lutgert

Datum 12 juli 2017 Redactie

Raad Stadskanaal onder indruk nieuw OK-complex Refaja

Werkbezoek gemeenteraad Stadskanaal (F: Treant Zorggroep)
STADSKANAAL – Een nieuw OK-complex dat de artsen van Treant Zorggroep in staat stelt om nog betere zorg te verlenen aan patiënten. Dat kreeg een delegatie van zeventien leden van de gemeenteraad van Stadskanaal dinsdagavond te zien bij een werkbezoek aan ziekenhuislocatie Refaja.

‘Het OK-complex biedt meer ruimte, alle benodigde instrumenten staan dichter bij elkaar en de patiëntveiligheid kan nu nog beter geborgd worden’, aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. ‘Mooi dat we dat aan de leden van de gemeenteraad konden laten zien. Ze waren er duidelijk van onder de indruk.’

Het complex is nog niet in gebruik genomen. Zo moet er nog voor gezorgd worden dat ongedierte op geen enkele manier in de operatiekamers kan komen. Er wordt overlegd met de aannemer om te kijken of deze werkzaamheden op afzienbare termijn kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk hiervan kunnen de werkzaamheden starten. De verwachting is dat deze drie maanden in beslag nemen.

Datum 28 juni 2017 Redactie

Gratis cursus “Politiek Actief” bij gemeente Stadskanaal

Gemeenteraad Stadskanaal
STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal verzorgt in de maand juni een gratis cursus “Politiek Actief” in het gemeentehuis.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook als u wilt weten hoe u meer invloed kunt uitoefenen op de lokale besluitvorming, is de cursus geschikt.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Naast het vergroten van theoretische kennis, versterken de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren en lobbyen bij de gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

De cursus is gratis en bedoeld voor inwoners uit de gemeente Stadskanaal. Alle bijeenkomsten worden ’s avonds in het gemeentehuis gehouden.

Aanmelden
U kunt zich per e-mail aanmelden via griffie@stadskanaal.nl of telefonisch op nummer 0599 – 631 631.

Programma

8 juni 2017 om 19.30 uur: introductie en kennismaking
– Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is de plaats van de gemeente?
– Verkiezingen/politieke partijen.
– Hoe werkt de gemeente?
– Besluitvorming binnen de gemeente.
– Beïnvloeden van de besluitvorming.

(F: gemeente Stadskanaal)

15 juni 2017 om 19.30 uur: de gemeenteraad
– Taken en rollen van de gemeenteraad.
– De instrumenten van een raadslid.
– Basiskennis over gemeentefinanciën.

22 juni 2017 om 19.30 uur: debatteren
– Onder leiding van een professionele trainer van Debat.nl gaan de deelnemers werken aan hun debattechnieken.

26 juni 2017 om 19.30 uur: raadsvergadering bijwonen en uitreiking certificaten

(Bron: gemeente Stadskanaal)

Datum 21 maart 2017 Redactie

Lintje voor raadslid Borger-Odoorn

Koop Brandsema (Foto: Gemeente Belangen Borger Odoorn)
Koop Brandsema (Foto: Gemeente Belangen Borger Odoorn)
BORGER ODOORN – Op donderdag 13 oktober is tijdens de gemeenteraadsvergadering van Borger-Odoorn afscheid genomen van raadslid Koop Brandsema. De heer Brandsema ontving uit handen van burgemeester Jan Seton een Koninklijke onderscheiding en kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld.

De heer Brandsema heeft vanaf de gemeentelijke herindeling in 1998 tot heden als lid van de ChristenUnie-fractie in de gemeenteraad van Borger-Odoorn gezeten. Direct vanaf het begin was hij de fractievoorzitter van deze eenmansfractie. En als lid in een eenmansfractie heb je veel werk te doen. Waar andere raadsfracties de taken konden verdelen, kwam voor de heer Brandsema het grootste deel op hem neer. Zijn bijdrage in de gemeenteraadsvergaderingen werden altijd zeer gewaardeerd door de overige raadsfracties.

Naast fractievoorzitter was hij ook vijf keer lijsttrekker voor de ChristenUnie tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In zijn gemeenteraadsloopbaan maakte hij twee keer deel uit van de vertrouwenscommissie voor de nieuwe burgemeester.

Naast zijn werk als gemeenteraadslid heeft de heer Brandsema een aantal jaren geleden zijn eigen koeriersbedrijf en touringcarbedrijf opgezet. Hij rijdt nog bijna dagelijks met reisgezelschappen door de gemeente Borger-Odoorn om toeristische plekken te bezoeken. De heer Brandsema is een man die houdt van zijn gemeente Borger-Odoorn en deze liefde graag deelt met zijn naasten.

Datum 14 oktober 2016 Redactie


-advertenties-