Direct naar de inhoud.

PvdA Stadskanaal wil stand van zaken subsidie doortrekken spoorlijn

arriva spurtSTADSKANAAL – De fractie van de PvdA in Stadskanaal wil weten hoe het staat met de plannen voor doortrekking van de spoorverbinding voor personenvervoer van Veendam naar Stadskanaal. Aanleiding zijn opmerkingen van de Groninger gedeputeerde William Moorlag in het Dagblad van het Noorden van donderdag 22 mei, die dreigt de toegezegde subsidie voor dit project in te trekken. Reden: er wordt volgens Moorlag alleen maar gepraat zonder dat er sprake is van enige vooruitgang.

De PvdA wil nu van het Stadskanaalster college weten wat de stand van zaken is. Daartoe zijn 22 mei schriftelijke vragen ingediend. In die vragen wordt het college opgeroepen om, als de uitspraken van Moorlag kloppen, de betrokken partijen rond de tafel te roepen en spijkers met koppen te slaan.

Fractievoorzitter Egbert Hofstra: ,,Wij schrokken van de uitspraken van gedeputeerde Moorlag. Het doortrekken van de verbinding van Veendam naar Stadskanaal is voor onze gemeente van groot belang. Daarom willen we weten hoe het op dit moment staat met dit project.’’

Bron: PvdA Stadskanaal

Datum 2 juni 2014 Bert Jan Brinkman

B&W van Stadskanaal stelt Integraal Huisvestingsplan onderwijs vast

Stadskanaal logoSTADSKANAAL – Het college van B&W heeft het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2015-2018 vastgesteld. De belangrijkste thema’s in onderwijshuisvesting voor de periode 2015-2018 zijn de verandering in verantwoordelijkheden, de daling van het aantal leerlingen en de overname van leerlingen van het Noorderpoort door Ubbo Emmius.

De verandering in verantwoordelijkheden vindt plaats per 1 januari 2015, als de budgetten voor onderhoud en aanpassing van het primair onderwijs worden overgeheveld van de gemeente naar de desbetreffende schoolbesturen. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor uitbreiding en eventuele nieuwbouw.

Het Noorderpoort en Ubbo Emmius hebben vergevorderde plannen om Ubbo Emmius het voortgezet onderwijsdeel van het Noorderpoort per 1 augustus 2015 over te laten nemen. Het Noorderpoort wil zich richten op zijn kernactiviteiten: het MBO. Dit betekent tegelijkertijd dat de gemeente per dezelfde datum de zorgplicht voor de huisvesting opnieuw overneemt.

In 2018 worden de OBS De Hagenhofschool, CBS De Ark en CBS Gabriel Damschool ondergebracht in een nieuwe onderwijsvoorziening voor de wijken Maarsstee en Maarswold en de Hagen-, Borgen- en Vogelwijk. Dit is conform de afspraak in het coalitieakkoord.

Op 23 juni zal dit IHP in de gemeenteraad worden behandeld.

Datum 26 mei 2014 Marc Dol

D66 opent campagne winkel in Stadskanaal

CAM00062CAM00066-1STADSKANAAL – Donderdagmiddag 20 februari om 17:00 uur werd aan de Eurostate in Stadskanaal de campagne winkel van D66 door de landelijke voorzitter van D66, Fleur Gräper geopend.

Samen met de lijsttrekkers uit Vlagtwedde (Gerard Sanders ) en uit Borger-Odoorn (Albert Trip )en Klaas Pals draaide Fleur de sleutel om en is de deur vanaf nu iedere zaterdag tussen 10.00 en 16.00 geopend voor het publiek.

De winkel is toegankelijk voor iedereen die met D66 in gesprek wil over de regio en de gemeente en de keuze die kiezers hebben op 19 maart.

In campagnetijd lijkt alles te draaien om wat partijen willen, maar D66 gaat graag het gesprek aan over wat mensen willen. Het zijn immers de inwoners en ondernemers waar D66 het voor doet.

In de campagnewinkel gaat de partij het gesprek aan met iedereen die vragen of ideeën heeft.

 

Datum 21 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Aftrap campagne gemeenteraadsverkiezingen in Musselkanaal

De lokale politici
De lokale politici

MUSSELKANAAL – Gisteren organiseerde Dorpsbelangen Musselkanaal een verkiezingsavond waarbinnen alle gemeentelijke partijen niet alleen hun eigen verkiezingsprogramma presenteerden, maar ook lieten zien welke plaats Musselkanaal in hun programma gaat innemen. De verkiezingscampagne in de gemeente Stadskanaal is hiermee gisteren dus officieel begonnen.

Café restaurant ‘De Gelegenheid’ bood de bezoekers en lokale politici alle ruimte voor een geslaagde avond. Klaas Jan Havinga was debatleider en sloeg regelmatig een brug tussen vragenstellers uit de (volle)zaal en de acht fractievoorzitters van de deelnemende partijen. GroenLinks (Teja van Geenen) was ook aanwezig, de partij gaat meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in maart en hoopt nu wel op een zetel in de gemeenteraad. Nieuw was ook Egbert Nijenbanning, de lijsttrekker van de lokale VVD. Of de dame en heren politici erin geslaagd zijn hun standpunten duidelijk te kunnen toelichten is nog maar zeer de vraag. De tijd was te kort en de zaal vol met Musselkanaalsters kwamen daardoor te weinig aan het woord. Toch wordt er door iedereen teruggekeken op een geslaagde (weliswaar ietwat saaie) 1e verkiezingsavond. Volgens sommige bezoekers had er wel iets meer ‘vuurwerk’ in het debat gemogen. Ongetwijfeld zullen er meerdere politieke avonden volgen tot de raadsverkiezingen op woensdag 19 maart. RTV Stadskanaal is in ieder geval de organisator van het slot-debat, live op de radio, op vrijdagavond 14 maart in De Kwinne.

Foto’s: Hans de Jong (MSK’tje)  

46-DSCF2583

Vragen uit de zaal
Vragen uit de zaal
Johan Hamster in gesprek
Johan Hamster in gesprek
Datum 9 januari 2014 Bert Jan Brinkman

D66 neemt in Vlagtwedde deel aan verkiezingen gemeenteraad 2014

GerardSanders
Gerard Sanders

SELLINGEN – Vlagtwedde wordt de 15e gemeente in de provincie Groningen waar D66 is vertegenwoordigd bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Zaterdagavond maakte de voorzitter van de D66 afdeling Zuidoost Groningen, Remco van Suchtelen van de Haare, op een ingelaste ledenbijeenkomst bekend dat de kogel definitief door de kerk is; “alle seinen staan op groen en D66 doet in 2014 definitief ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Vlagtwedde”. Voor de gemeente Stadskanaal was dit al eerder bekend gemaakt.
De sociaalliberalen zijn momenteel niet vertegenwoordigd in Vlagtwedde en doen, met een team van 5 leden op de kieslijst, een stevige gooi naar een vertegenwoordiging in de Raad. Dit gebeurt onder aanvoering van lijsttrekker Gerard Sanders. Sanders (56), woonachtig in Ter Apel, is een van de initiatiefnemers en in het dagelijks leven werkzaam bij de Sectie Integriteit van de Staf van de Koninklijke Marechaussee.
“Toen Vlagtwedde enige tijd geleden aanklopte bij het bestuur van ZO Groningen, zijn ze natuurlijk met open armen ontvangen. Ook Jakob Zwinderman, de D66 Regiovoorzitter, was direct enthousiast en gezamenlijk is de klus in zeer korte tijd geklaard. “En daar zijn we voor onze regio erg gelukkig mee”, aldus Van Suchtelen. Ook Klaas Pals, lijsttrekker in Stadskanaal is tevreden; “Vlagtwedde mag en kan rekenen op onze inzet voor geheel Zuidoost Groningen. Deze samenwerking zal zonder enige twijfel erg nuttig blijken”.

Vlagtwedde en Stadskanaal hebben, als de 2 kieskringen van D66 ZO Groningen, afgesproken samen op te trekken bij het verder uitwerken van de verkiezingsprogramma’s en de te voeren campagnes. “De gebieden hebben zeker een vergelijkbare problematiek, maar ook hun bijzondere kwesties. Die laatste vragen om m.n. goede lokale kennis en kunde. Die is bij de D66’ers in Vlagtwedde meer dan voorhanden en daar ben ik trots op”, aldus de kersverse lijsttrekker Sanders.

Om de samenwerking tussen Stadskanaal en Vlagtwedde binnen ZO Groningen verder gestalte te geven, is besloten het afdelingsbestuur uit te breiden met Bianca Kruize uit Sellingen. Deze voormalige “globetrotter” van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, krijgt de portefeuille Financiën onder beheer. Van Suchtelen: “Daarmee staat er nu een volwassen afdeling van D66 met 2 afzonderlijke politieke fracties. Daarmee kunnen we vol overtuiging de verkiezingen van 2014 in”.

Datum 17 december 2013 Bert Jan Brinkman

Nieuw elan voor GroenLinks Stadskanaal

Logo groen linksSTADSKANAAL – Met nieuw elan wil GroenLinks zich inzetten voor een groener, socialer en duurzamer Stadskanaal. Dat doen ze met bijeenkomsten over vergroening in werk, duurzaam ondernemen, maar ook met deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Er wordt gestreefd naar minstens één zetel in de gemeenteraad, want in zo’n grote gemeente moeten creatieve ideeën over bijvoorbeeld werk door vergroening en verduurzaming van bedrijven een kans krijgen, aldus Groen Links

GroenLinks roept enthousiaste mensen op om mee te denken, o.a. met het verkiezingsprogramma. Ook zoeken ze mensen die kandidaat zouden willen zijn als gemeenteraadslid. Ook organiseren ze op zaterdag 21 september de bijeenkomst Groen Werkt, met verschillende sprekers, o.a. dhr. Lars Huisman van Solar Noord en dhr. Henk Bulder voorzitter SDE++ (Stichting duurzame Energieprovincie) over groene innovaties en groene oplossingen in het werkvlak. Met als gastspreker en inleider Jesse Klaver (2e kamerlid GroenLinks)

De bijeenkomst vindt plaats a.s. zaterdag 21 september in het Wijklokaal Maarswold, Utrechtselaan 4A in Stadskanaal en is van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Datum 18 september 2013 Bert Jan Brinkman

Mark Kanter stopt als fractievoorzitter PvdA Stadskanaal

KanterSTADSKANAAL – Hij is inmiddels een vaste waarde in de gemeenteraad in Stadskanaal, maar vanaf 2014 zal Mark Kanter niet meer onderdeel zijn van deze raad. Na 16 jaar raadslid te zijn geweest vindt Kanter het genoeg geweest. “Voor mij zou dit de vijfde termijn zijn. Een politieke partij moet zich kunnen vernieuwen. Dit is één van de redenen waarom ik me niet verkiesbaar heb gesteld”

Momenteel is Mark Kanter fractievoorzitter van de PvdA fractie.Hij draagt per direct zijn fractievoorzitterschap over aan raadslid Francis Boen. Maar dat neemt niet weg dat hij zich de komende maanden nog volledig zal inzetten voor de gemeente Stadskanaal en de PvdA fractie: “Maar ik ga ik geen prominente rol meer innemen bij de komende verkiezingen. Of ik in de toekomst na de gemeenteraadsverkiezingen terugkeer in de politiek? Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Eerst ga ik afstand nemen en genieten van de vrije avonden”.

Datum 18 september 2013 Bert Jan Brinkman

Bestuur Melis Bloemsma Fonds boos op gemeenteraad Stadskanaal

GemeentehuisSTADSKANAAL – Het bestuur van het Melis Bloemsma Fonds (MBF) in de gemeente Stadskanaal is hooglijk verbaasd over het besluit van de gemeenteraad om geen bijzondere bijstand meer te verstrekken als de aanvrager niet aanvullend verzekerd is. Volgens het MBF is voor veel mensen, die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, een aanvullende zorgverzekering te duur. En als ze die al hebben en ze krijgen te maken met een bewindvoerder, dan zal die uitgave als één van de eerste worden geschrapt.

Het fonds, zelf in 2008 opgericht vanuit de PvdA, afdeling Stadskanaal stuitte op deze nieuwe maatregel, genomen in het kader van de bezuinigingen, toen ze de afgelopen drie maanden werd geconfronteerd met vier aanvragen voor vergoeding van een nieuwe bril. In alle vier gevallen was bijzondere bijstand geweigerd omdat de betrokkenen niet aanvullend verzekerd waren.

Het fonds (bedoeld voor mensen in de gemeente Stadskanaal die voor een onvermijdelijke uitgave staan en deze niet zelf kunnen betalen en nergens anders aan kunnen kloppen voor een financiële ondersteuning) heeft drie van de vier aanvragen gehonoreerd; de vierde is nog in behandeling. Voorzitter Henk Oosterhuis van het Melis Bloemsma Fonds vraagt zich af of de gemeenteraad zich heeft gerealiseerd wat de gevolgen van deze maatregel zijn. Hij geeft aan blij te zijn dat het fonds enkele mensen heeft kunnen helpen, maar vindt dit geen taak van het fonds, maar van de gemeente, aangezien het om iets essentieels als een bril gaat. Het fonds heeft daarom de gemeenteraad in een brief gevraagd de maatregel te heroverwegen.

Datum 31 juli 2013 Bert Jan Brinkman

Gemeenteraad Oldambt kiest voor Oost Groningen klein

Herindeling GroningenWINSCHOTEN – De gemeente Oldambt staat positief tegenover een herindelingsavontuur. De raad van de jongste gemeente van de  provincie Groningen stemde gisterenavond in ruime meerderheid hiermee in.

In eerste instantie zal de gemeente gaan onderzoeken of de varianten ‘Oost-Groningen-klein’ (met Bellingwedde en Vlagtwedde) en ‘A7’ (met Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren) haalbaar zijn. Het toewijzen van Nieuwolda in noordelijke richting, zoals in het rapport Grenzeloos Gunnen, of een andere opsplitsing van Oldambt moet worden voorkomen. Alleen de VCP stemde tegen. De SP wilde het besluit over de gemeenteraads verkiezingen van volgend jaar heen tillen.

Het college kreeg op initiatief van de PvdA ook nadrukkelijk de opdracht in gesprek te gaan met Pekela, dat tot nu toe niet in de diverse fusie-varianten met Oldambt voorkomt. Volgens de grootste collegepartij zijn de inwoners van Pekela wat betreft werk en inkopen sterk georiënteerd op Winschoten. Pas toen de motie ‘laat Pekela niet links liggen’ na lang vergaderen hernoemd werd tot ‘sla het boek niet dicht’, kreeg het een meerderheid. In de motie staat ook dat Bellingwedde moet worden meegenomen in het onderzoek naar de A7-variant.

In de oorspronkelijke visie ‘Grenzeloos Gunnen’ van commissie Jansen wordt ook de gemeente Stadskanaal genoemd als partner in een nieuwe gemeente ‘groot’ Oost-Groningen. Vooralsnog lijkt de gemeente Oldambt hier anders over te denken. Ook de gemeente Veendam liet eerder weten liever niet te willen herindelen met Stadskanaal en Vlagtwedde. De Veendammers kijken richting Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.

 

 

 

Datum 2 juli 2013 Bert Jan Brinkman

Twijfels over Hippisch park Stadskanaal

Hippisch centrumSTADSKANAAL – Tijdens de algemene beschouwingen van de gemeente Stadskanaal van gisteravond hebben diverse partijen hun zorgen uitgesproken over de bouw van het Hippisch park in Stadskanaal. Nabij het Vledderbos moet een hippisch park verrijzen met ongeveer 150 huisjes, speciaal gericht op paardenliefhebbers. Hoewel de plannen in eerste aanleg al dateren van 2007/2008 is er tot nu toe niets gebeurd.

De ontwikkeling van het park zou gefinancierd moeten worden uit de winning van zand in het gebied. Bij het afgraven van het zand wordt een meer gevormd, wat in de plannen als recreatieplas wordt aangeduid. wethouder Erik Bieze van Stadskanaal kon geen antwoord geven of het park er ooit gaat komen. Hij heeft wel aangegeven dat eerst met de bouw van de huisjes moet worden begonnen, om er niet alleen maar een zandafgraving van te maken

De projectontwikkelaar heeft laten weten dat er nog steeds aan de plannen gewerkt wordt.

Datum 4 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-