Direct naar de inhoud.

Oppositie Stadskanaal in de bres voor openluchtbaden

NK Bommetje zwembad Noord (F: RTV1/BJB)

STADSKANAAL – (update) – De oppositiepartijen SP, D66, VVD en Fractie Mellies willen dat de openluchtbaden in de gemeente Stadskanaal permanent open blijven. Dat schrijft RTV Noord op haar website. De toekomst van de openluchtbaden De Horsten in Musselkanaal, ’t Vlasmeer in Onstwedde en Bad Noord in Stadskanaal is uiterst onzeker omdat voor een aantal zwembaden de concessie met exploitant Optisport dit jaar ten einde loopt. Het college van Stadskanaal wil nu bepalen hoe en in welke vorm de baden openblijven.

Subsidie
De drie baden overwegen om met een vrijwilligersorganisatie door te draaien, maar ze zijn daarbij afhankelijk van subsidie van de gemeente. Die wil mogelijk bezuinigen op het budget voor de openluchtbaden

Oppositie
Maar de vier oppositiepartijen in Stadskanaal vinden dat de onzekerheid over de toekomst van de baden te lang heeft geduurd. Ze dienen maandagavond tijdens de raadsvergadering gezamenlijk een motie in met als doel de baden permanent open te houden. Deze motie krijgt mogelijkerwijs een meerderheid. Het CDA, de grootste coalitiepartij in Stadskanaal, overweegt de motie te steunen. Als dat gebeurt, blijven de drie buitenbaden open.

Update 23/5: De motie van de voltallige oppositie om de openluchtbaden in Stadskanaal definitief open te houden, heeft geen meerderheid gekregen. De coalitie wil de baden wel openhouden, maar wil eerst de eigen plannen van de zwembaden afwachten.

(RTV Noord)

Datum 23 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Spreekrecht herindeling PSV tijdens raadsvergadering in Pekela

Foto: Wilma Swarts

GEMEENTE PEKELA – In de opiniërende raadsvergadering van 7 februari 2017 wordt het eindrapport “Vruchtbare bodem” betreffende de vervolgonderzoeken herindeling Pekela-Stadskanaal-Veendam besproken.

Heeft u ook een mening over de herindeling dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering, teneinde uw mening aan de raad kenbaar te maken.

De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en u dient het aan te vragen twee dagen voor aanvang van de vergadering. Hiervoor kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, telefoon 0597-617418.

Stemresultaten en bijbehorende stukken.
Hieronder de stemresultaten van de door de gemeente Pekela georganiseerde  burgeravonden en de herindeling scan 2016 van provincie Groningen. Voor alle stukken die behandeld worden op de info vergadering van 7 februari aanstaande KLIK HIER 

https://pekela.notubiz.nl/document/4910153/1/Bijlage_2_1_-_stemresultaten_PSV_burgeravonden

https://pekela.notubiz.nl/document/4910159/1/bijlage_3_3_-_Deelonderzoek_efficientie_psv

 

Datum 1 februari 2017 Redactie

Raadsvergaderingen live via RTVeen.nl

raadsvergaderingSTADSKANAAL/ VEENDAM – De gemeente Stadskanaal schrijft zwarte cijfers en is blij een sluitende begroting voor 2017 te presenteren. Dat wordt live uitgezonden tijdens de gemeenteraadsvergadering maandagavond. Benieuwd naar de discussie in de raadsvergadering? Wat de gemeenteraad ervan vindt wordt dan duidelijk. Dan wordt er uiteindelijk besloten over de Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020. Deze belangrijke raadsvergadering is openbaar toegankelijk en begint om 19.30 uur.

 

Veendam

Gelijktijdig is er de raadsvergadering van de gemeente Veendam. Ook deze wordt live uitgezonden via RTV1. Omdat beide raadsvergaderingen tegelijk gehouden worden hebben we besloten om de raadsvergadering Stadskanaal uit te zenden via de ether en via internet. De raadsvergadering Veendam wordt live uitgezonden via onze 2e stream op het internet. – De beider streams kun je hier vinden.. 

Datum 6 november 2016 Bert Jan Brinkman

Twee raadsvergaderingen te ontvangen via RTVeen

Archieffoto: Raadsvergadering Stadskanaal
Archieffoto: Raadsvergadering Stadskanaal

RTV1 – Er zijn vanavond twee raadsvergaderingen tegelijk in ons uitzendgebied. Zowel de gemeente Stadskanaal als de gemeente Veendam vergaderen vanavond. Dit zal in de toekomst vaker voorkomen. Er is deze keer voor gekozen om de raadsvergadering van de gemeente Stadskanaal uit te zenden via de radio (FM en kabel). Deze is dan uiteraard ook via de reguliere RTV1 stream te ontvangen. De raadsvergadering van de gemeente Veendam zal vanavond alleen via internet uitgezonden worden.

 

  • Via deze link kunt U de raadsvergadering Veendam ontvangen.

raadsvergadering

Datum 24 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Geen rood licht voor trein Veendam Stadskanaal

spurt overwegSTADSKANAAL – Spoorbeheerder ProRail zou er een financiële puinhoop van gemaakt hebben. Kamerleden van de oppositie reageren geschrokken zo stond onlangs te lezen in De Telegraaf. Nu blijkt dat er ook geen geld meer is voor het regionale spoor. De topman van Arriva reageert geschrokken. ‘De regionale reiziger wordt opnieuw gepakt’ aldus Arriva directeur Anne Hettinga. Het geld is op voor verbeteringen aan regionale spoorlijnen. Dat zijn dus alle lijnen waar de NS niet rijdt.

Veendam – Stadskanaal

Komt nu ook de spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal onder druk te staan? Dat vroegen zich enkele raadsleden af tijdens de raadsvergadering van de gemeente Stadskanaal maandagavond. Wethouder Goziena Brongers (CDA) die o.a. verkeer en vervoer in haar portefeuille heeft mocht de vraag beantwoorden. De wethouder deed dit met een kortmondig “nee”.

Klaas Pals (D66) en Egbert Nijenbanning (VVD) vonden dit antwoord wel iets kort door de bocht en vroegen om uitleg. Volgens wethouder Brongers lopen de plannen voor een spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal geen gevaar omdat hierover al in een eerder stadium mondelinge afspraken zijn gemaakt met de Provincie en betrokkenen zoals Arriva, Ballast Nedam en ProRail. De spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal is één van de projecten uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Voor het project zou 46 miljoen euro beschikbaar zijn.

Datum 21 september 2015 Bert Jan Brinkman

PvdA en ChristenUnie: kindpakket in gemeente Stadskanaal

Raadsvergadering (archieffoto RTVS)
Raadsvergadering (archieffoto RTVS)

STADSKANAAL – De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar kinderen die opgroeien in armoede. Uit zijn onderzoek is gebleken dat 1 op de 9 kinderen in ons land opgroeit in armoede. Doordat er steeds meer mensen zonder werk komen te zitten, zullen meer gezinnen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en zal er vaker een beroep worden gedaan op de bestaande voorzieningen. De Kinderombudsman beveelt het samenstellen van een kindpakket aan.

Deze kinderen ervaren dat ze niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en raken hierdoor steeds meer geïsoleerd. Als we deze groep kinderen niet ondersteunen zullen ze getekend zijn voor het leven en wordt hen de mogelijkheid ontnomen om zelf uit de armoede te komen en te blijven wanneer ze volwassen zijn. Het zal het kind-zijn ontwikkeling en het gevoel van veiligheid diep schaden.
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het bestrijden van armoede. In september wordt het gemeentelijke armoedebeleid herijkt. Tijdens de algemene beschouwingen van 8 juni hebben de PvdA en ChristenUnie van de wethouder de toezegging gekregen dat het kindpakket onderdeel zal worden van het nieuwe armoedebeleid, toegespitst op de lokale situatie.

Datum 9 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Raadsvergadering voorjaarsnota gemeente Stadskanaal

Archieffoto: Raadsvergadering Stadskanaal
Archieffoto: Raadsvergadering Stadskanaal

STADSKANAAL – In de raadsvergadering van maandag 8 juni, aanvang: 14.00 uur, geeft de gemeenteraad zijn mening over de financiën van de gemeente. De voortgang van de lopende begroting wordt besproken, net als de financiële positie van de gemeente in de komende jaren. De voorjaarsnota wordt rechtstreeks uitgezonden bij RTV Stadskanaal .

Voorjaarsnota en perspectiefnota

Het college stelt de raad voor de Voorjaarsnota 2015 en de Perspectiefnota 2016-2019vast te stellen. De Voorjaarsnota is een rapportage over de realisatie en uitvoering van de begroting 2015. De Perspectiefnota geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente, en geeft kaders voor de komende begroting. Ook wordt ingegaan op de stand van zaken van de ombuigingsmaatregelen.

Algemene beschouwingen

In de raadsvergadering van maandag 8 juni geeft de gemeenteraad zijn mening over de nota’s. De acht politieke partijen spreken dan ook hun Algemene Beschouwingen uit. Zo laten zij weten hoe zij tegen de het beleid van de gemeente aankijken. De partijen vertellen op deze website nu al hoe ze tegen de plannen van het college aankijken:

Benieuwd naar de discussie in de raadsvergadering? Wat de gemeenteraad ervan vindt, wordt duidelijk op maandag 8 juni. Dan wordt besloten over de Voorjaarsnota 2015 en de Perspectiefnota 2016-2019. Deze belangrijke raadsvergadering is openbaar toegankelijk en begint om 14.00 uur. Afhankelijk van de voortgang wordt er alleen onderbroken voor een eetpauze, waarna er vanaf 19.30 uur verder wordt vergaderd.

U bent van harte welkom bij de vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis.

[bron: gemeente Stadskanaal]

Datum 2 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Nieuwe wethouder en eenmansfractie in politiek Stadskanaal

F: A. Schenkel
De beëdiging –  F: A. Schenkel

STADSKANAAL – Tijdens de raadsvergadering gisterenavond  is Goziena Brongers geïnstalleerd als wethouder voor het CDA. Mevrouw Brongers volgt hiermee Roelof Plieger op die enkele weken geleden opstapte. Raadslid Gert-Jan Boels is hierdoor nu fractievoorzitter van het CDA- Stadskanaal geworden. Zijn zetel is nu opgevuld door het nieuwe raadslid José Schrör.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd Jur Mellies geïnstalleerd als raadslid voor de eenmansfractie Mellies. Hij vulde eerder de vrijgekomen zetel op na het onverwachte vertrek van fractievoorzitter Ard Ploeger wegens gezondheidsklachten.  Boudy Meertens werd hierdoor de nieuwe fractievoorzitter. Door een verschil van inzicht stapt Mellies echter uit de partij GBS en is zijn eigen eenmansfractie begonnen. Jur Mellies laat weten dat er geen wrok richting Gemeentebelangen bestaat en dat alles in goed overleg is gegaan.

Datum 13 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Baukje Galama unaniem herkozen als burgemeester van Stadskanaal

Jan Bresters (RTVS) in gesprek met Baukje Galama
Jan Bresters (RTVS) in gesprek met Baukje Galama

STADSKANAAL – (video) Burgemeester Baukje Galama blijft 1e burger van de gemeente Stadskanaal. De gemeenteraad wil unaniem met Galama verder. Goziena Brongers (CDA) vanavond omstreeks 19.30 uur: ‘Wij geven een positief advies om mevrouw Galama aan te houden als burgemeester’.

De burgemeester is blij met het vertrouwen. “Ik ben nog lang niet klaar in Stadskanaal, ik blijf met plezier de belangen van de gemeente vertegenwoordigen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet de herbenoeming nu nog wel officieel goedkeuren, maar dat zal slechts een formaliteit zijn”, aldus Galama vanavond.

Baukje Galama volgde in 2009 Jur Stavast op. Daarvoor was Galama burgemeester van Vlieland. Hoelang het tweede termijn zal gaan duren van de burgemeester is onbekend. Waarschijnlijk geen zes jaar omdat de gemeenten in Groningen te maken krijgen met omvangrijke herindelingen voor 2018.

RTV Stadskanaal verslaggever Jan Bresters in gesprek met burgemeester Galama

 

Datum 26 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Geen vrolijke gezichten tijdens raadsvergadering

Volle bak raadsvergadering Stadskanaal
Volle bak raadsvergadering Stadskanaal

STADSKANAAL – Het was een lange zit voor raadsleden, het college en de bezoekers van de openbare raadsvergadering van de gemeente Stadskanaal gisterenavond. Dat kwam omdat er belangrijke zaken besproken werden. Zo was er de, met opheffing bedreigde, openbare Daltonschool ’t Zonnedal in het dorp Alteveer. Met nog slechts 16 leerlingen zal de school moeten fuseren met de Christelijke basisschool ‘De Hochte’. De ouders willen dat niet omdat er bewust is gekozen voor openbaar onderwijs. Wethouder Johan Hamster weet dat met slechts 16 leerlingen de school zal moeten sluiten. Financiering zal dan stoppen door het ministerie van onderwijs. Alleen scholen met meer dan 23 leerlingen kunnen rekenen op een rijksbijdrage. De gemeente hanteert als regel dat er één onderwijsvoorziening per dorp moet zijn en een alternatief op voldoende afstand. Verdriet op de tribune.

Philips
Ook de sanering van het voormalig Philips terrein kwam aan de orde. GroenLinks Stadskanaal (niet in de gemeenteraad) kwam met een rapport waarin geschreven stond dat Stadskanaal al in 2003 op de hoogte was van de verontreiniging. Hierop wilde de raad nu wel eens het fijne weten. Burgemeester Baukje Galama liet tijdens de raadsvergadering weten dat ze het terrein zo snel mogelijk wil laten saneren. “De staat waarin het nu verkeert past niet bij Stadskanaal. Zodra de gemeente eigenaar is beginnen we met de éérste fase van de sanering”, aldus de burgemeester. Op het rapport van GroenLinks antwoordde Galama: “GroenLinks heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Wij waren inderdaad op de hoogte maar dat we hier niets mee gedaan hebben klopt niet. Er lagen duidelijke afspraken en sanering van het terrein was niet onze taak”.

Wedeka
En dan was er nog de begroting Wedeka. Aan het eind van dit jaar verliezen hier rond de driehonderd tijdelijke medewerkers van het werkvoorzieningschap hun baan . De raad stelde de begroting voor 2015 vast en constateerde dat er te weinig in kas is om de medewerkers ook in 2015 in dienst te houden. Nico van Lieberom (ondernemingsraad Wedeka) probeerde de raad juist te overtuigen dit wel te doen. Lieberom: “Deze mensen kunnen nauwelijks ander werk vinden. Bij geen verlenging van het contract komen ze uiteindelijk allemaal in de w.w. terecht.“ De gemeenteraad staat echter met de rug tegen de muur en heeft geen andere keuze dan de begroting goed te keuren. Wedeka stevent af op een verlies van 2,5 miljoen euro in 2015. De gemeente zal de tekorten zoveel mogelijk moeten opvangen. Raadsvergadering september 2014 was dan weliswaar drukbezocht, helaas om minder prettige redenen.

De raadsvergadering duurde tot 01.50 uur en werd in zijn geheel live uitgezonden via RTV Stadskanaal. Met dank aan Martin Wilkens die tot in de kleine uurtjes opbleef om techniek te verzorgen.

Datum 24 september 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-